Petak, 1 Decembra, 2023
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena Odluka o imenovanju Komisije za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilištvu...

Usvojena Odluka o imenovanju Komisije za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilištvu Kalesija

U Komisiju za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija (u daljem tekstu („Komisija“) imenuju se:

  1. Ibrahim (Ibro) Omerović-predsjednik
  2. Senad (Esad) Šmigalović-član
  3. Zijad (Šaban) Kulanić-član
  4. Merima (Jusuf) Hasanović-član
  5. Mirsudin (Halid) Skopljaković-člaan . Zadatak Komisije je da u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 12/03, 34/03 i 65/13), Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva Kalesija („Službeni glasnik općine Kalesija”, broj 4/14 i 6/18) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa, postupku i utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija, u provođenju postupka imenovanja Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija: sačini i javno objavi tekst javnog oglasa za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Kalesija, izvrši otvaranje i pregledanje prispjelih prijava kandidata utvrdi listu kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uslove javnog oglasa,sastavi listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanjepozove i obavi intervju sa svim kandidatima koji su ušli u uži izbornakon intervjua sačini konačnu rang listu najuspješnijih kandidata i istu zajedno sa informacijom o radu dostavi Komisiji za izbor i imenovanje općinskog vijeća Kalesija, pripremi odgovor po prigovorima na konačno imenovanje.

 Naknada predsjedniku i članovima za rad u Komisiji utvrđuje se u iznosima kako slijedi:

              – predsjedniku………………………………………………………. 150,00 KM

              – član…………………………………………………………………….100,00 KM

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO