Ponedjeljak, 15 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaOdržana 16.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Održana 16.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija je na 16.redovnoj sjednici usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period januar-septembar 2022.godine. U ovom periodu ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 8,1 milion KM. Ukupni rashodi i izdaci u ovom periodu iznosili su 6,6 miliona KM. Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 1,5 miliona KM, koji će, kako je navedeno,  iskoristiti za pokriće deficita iz 2020 godine, a koji je preostao u iznosu 197.199 KM, gdje će ostati još viška prihoda u iznosu od 1,3 miliona KM. Inače, općina Kalesija je u 2022.godini planirala budžet u visini od 17.110.636 KM.

Općinski načelnik je, kao ovlašteni predlagač, sa dnevnog reda povukao Odluku o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada i usluga centralnog grijanja. Naime, predloženom Odlukom bilo je predviđeno povećanje cijene odvoza komunalnog otpada sa područja općine Kalesija za domaćinstva sa 7 na 12 KM. U obraćanju vijećnicima, načelnik Sead Džafić je kazao da dobar dio građana ne plaća smeća i da je potrebno donijeti Odluku prema kojoj će svi građani biti obavezni potpisati ugovor sa KP “Komunalac” DD Kalesija o obaveznom odvozu komunalnog otpada. Pozvao je direktora “Komunalca” da u narednom periodu provede javnu raspravu u svim mjesnim zajednicama na području općine Kalesija, kako bi se građani upoznali sa ovom problematikom.

Vijećnici su imenovali dr. Ahmeda Tuzlaka za člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija. Nezvanično saznajemo da je Ahmed Tuzlak je bio prijedlog općinskog načelnika Seada Džafića, dok je Izvršni odbor SDA na ovoj poziciji želio vidjeti dr. Nermina Kuralića. Predložena odluka je podijelila vijećnike iz aktuelne vijećničke većine, s obzirom da je njih 7 (SDA) bilo suzdržano prilikom izjašanjavanja. Međutim, Odluku su podržali vijećnici iz opozicije, čiji glasovi su pomogli imenovanje Tuzlaka u UO JZU Dom zdravlja Kalesija.

Usvojene su Odluke o izmjenama i dopunama dijela Regulacionog plana “Tojšići” Kalesija i  “Privredno-poslovne zone Kalesija Grad, Kalesijsko polje i Ćeteništa” Kalesija.

Općinsko vijeće je dalo saglasnosti na Cjenovnik jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesija u 2023. godini i Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije.  

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama cjenovnika komunalnih usluga distribucije vode za piće i odvodnje otpadnih voda na području općine Kalesija i Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2023. godini.

Na ovoj sjednici vijeća nije razmatran Izvještaj o radu JU BKC „Alija Izetbegović“ Kalesija. Kao razlog, navedeno je, kako Upravni odbor BKC-a nije održao sjednicu na kojoj se trebao razmatrati pomenuti Izvještaj, iako je direktor Alija Džafić Upravnom odboru dostavio Izvještaj o radu.

Nisu usvojeni devetomjesečni Izvještaji o radu JU Centra za socijalni rad Kalesija i JZU Dom zdravlja Kalesija.

Jednoglasno su usvojene inicijative Ferida Hodžića (PDA) da se izvrši asfaltiranje puta od Meškovića prema staroj lipovačkoj džamiji, da općina Kalesija obezbijedi sredstva za studijsko snimanje pjesme o rahmetli Mirzetu Humiću i da KP „Komunalac“ DD Kalesija postavi kontejner na izletištu „Kiseljak“ u Dubnici.

Nije usvojena inicijativa Hasada Imamovića da se izvrši obilježevanje pješačkih prelaza na magistralnim i regionalnim putevima na području općine Kalesija, kao i na Pisti u Vukovijama Gornjim. 

Ni ovoga puta u dnevni red sjednice nije uvršten prijedlog Kluba vijećnika NiP-a, Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada Općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće.

POVEZANI ČLANCI
spot_img
spot_img

Popularno