Ponedjeljak, 17 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiBiHVukoja preuzeo dužnost, Seada Palavrić nova predsjednica Ustavnog suda BiH

Vukoja preuzeo dužnost, Seada Palavrić nova predsjednica Ustavnog suda BiH

U skladu sa članom 82. Pravila Ustavnog suda, na današnjoj plenarnoj sjednici novoizabrani sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Marin Vukoja je dao i potpisao svečanu izjavu, čime je preuzeo dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na svojoj 144. plenarnoj sjednici, koja je održana jučer, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je, u skladu sa članom 83. stav (1) Pravila Ustavnog suda BiH, izabrao dosadašnju sutkinju Seadu Palavrić za novu predsjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, čiji mandat počinje 1. juna 2024. godine, saopćio je danas Ustavni sud BiH.

Izborom nove predsjednice prestao je mandat dosadašnje predsjednice Valerije Galić.

Na istoj sjednici za nove potpredsjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, u smislu člana 86. Pravila Ustavnog suda BiH, izabrane su Valerija Galić i Angelika Nußberger, čiji mandat počinje 1. juna 2024. godine. One su izabrane na tu funkciju pošto je mandat potpredsjednika Ustavnog suda Mirsada Ćemana i Helen Keller okončan.

Kako se dodaje u saopćenju, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je jučer održao 144. plenarnu sjednicu na kojoj je razmatrao i odlučivao o veoma značajnim pitanjima u vezi s daljnjim funkcioniranjem Ustavnog suda, kao i o zahtjevima za ocjenu ustavnosti i apelacijama.

Kako bi omogućio daljnje nesmetano funkcioniranje Ustavnog suda, Ustavni sud je usvojio Odluku o dopuni Pravila Ustavnog suda BiH tako da se u Pravilima Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iza člana 99. (Prestanak funkcije) dodaje novi član 99.a), koji glasi:

“Član 99.a)

(Izuzetno produženje mandata sudije)

(1) Izuzetno, ukoliko nadležni organ ne izabere sudiju do dana prestanka mandata sudije zbog starosne dobi, taj sudija će nastaviti vršiti sudijsku dužnost sve dok nadležni organ ne izabere novog sudiju u smislu člana 99. ovih pravila i dok novoizabrani sudija ne preuzme dužnost u skladu sa članom 82. ovih pravila.

(2) Sudija kojem je mandat produžen u skladu sa stavom (1) ovog člana ima sva prava i obaveze u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i ovim pravilima.”

Navedenu odluku Ustavni sud je donio imajući u vidu mišljenje Venecijanske komisije od 18. marta 2024. godine, koja je u svom mišljenju, između ostalog, navela:

– Venecijanska komisija, s obzirom na fundamentalni ustavni princip funkcionalnog Ustavnog suda, zaključuje da dozvoljavanje postojećim sudijama da služe i nakon navršenih 70 godina života, sve do imenovanja novih sudija, ne bi bilo suprotno članu VI/1.c) Ustava Bosne i Hercegovine, te da bi, u slučaju da mandat postojećim sudijama bude produžen, rad Ustavnog suda bio u skladu s Ustavom i shodno tome legitiman. Uzevši u obzir status Pravila Ustavnog suda u hijerarhiji normi, takva mogućnost bi mogla i morala biti predviđena u Pravilima.

Radio Feral/Faktor.ba

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO