Četvrtak, 25 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonVlada TK: Vodeći uzroci umiranja na području TK u 2021. godini su...

Vlada TK: Vodeći uzroci umiranja na području TK u 2021. godini su iz grupe kardiovaskularnih oboljenja

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Analizu zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2021.godini. Prema ovoj informaciji, vodeći uzroci umiranja na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini su iz grupe kardiovaskularnih oboljenja. Vodeći uzroci oboljevanja su: hipertenzivna oboljenja, inzulno-neovisni dijabetes, akutne infekcije gornjih respiratornih puteva, druge dorzopatije te simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi. Stopa incidence malignih oboljenja za područje Tuzlanskog kantona iznosila je 171,26/100.000 stanovnika, a kao najučestalije lokalizacije malignoma registrovani su: dojka, pluća, prostata, ženski reproduktivni organi i bubrezi. Letalitet od zaraznih oboljenja je iznosio 4,61% te su registrovana 979 smrtnih ishoda kao posljedica zaraznih oboljenja i to: 973 povezanih sa Covid -19 infekcijom, 4 kao posljedica enterocolitisa i dva kao posljedica meningitisa. Od mjeseca marta 2020 godine kada je potvrđen prvi slučaj akutne respiratorne infekcije uzrokovane 2019 noCoV do kraja 2021 godine registrovano je ukupno 31.577 laboratorijski potvrđenih slučajeva slučajeva oboljenja sa 1.480 smrtnih ishoda povezanim sa infekcijom.

Ostale odluke

Zbog učestalih promjena cijena, kao i činjenice da se na javne pozive za nabavku određenih namirnica nije javljao niti jedan ponuđač, Vlada je danas donijela odluke izmjeni planova robnih rezervi Tuzlanskog kantona, kako bi Kantonalna direkcija robnih rezervi mogla preduzeti daljnje aktivnosti na realizaciji navedenih planova.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Upravnog odbora JU Univerziteta u Tuzli o iznosu dodatne participacije u troškovima drugog i trećeg ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli.

Vlada je danas usvojila Periodični izvještaji Budžeta Tuzlanskog kantona za period januar – septembar 2022. godine i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve budžeta Tuzlanskog kantona za spomenuti period. U ovom periodu prihodi, primici i finansiranje Budžeta TK ostvareni su u nešto višem nivou nego što su to do sada evidentirani rashodi i izdaci. To pokazuje uravnoteženu finansijsku politiku i ostvareni tekući suficit. Ipak treba naglasiti da se radi o tekućem suficitu, te da on kao takav nije mjerodavan, jer se do kraja godine očekuje izvršenje rashoda koji su u vezi sa raspisanim javnim pozivima čije finansiranje tek treba da uslijedi u IV kvartalu ove godine. I pored toga, u Ministarstvu finansija TK ne očekuju značajna odstupanja u odnosu na planirani Budžet Tuzlanskog kantona za 2022.godinu, te smatraju da će Tuzlanski kanton na kraju ove godine, uz sve poteškoće i značajna povećanja izdvajanja u oblasti socijalne politike, podrške privredi i poljoprivredi, kao i u oblasti zdravstva, obrazovanja i dr. Kalendarsku godinu završiti sa uspješnim rezultatom. Kada je u pitanju Izvještaj o izvršenju tekuće rezerve, sa ove budžetske pozicije utrošeno je ukupno 449.218,98 KM, što je oko 30% u odnosu na planirana sredstva. Najveći iznosi sredstava sa ove pozicije utrošeni su za nabavku dva lifta za potrebe Interne klinike UKC-a Tuzla (150.000 KM), hitne intervencije usljed djelovanja prirodne nesreće izazvane poplavom i klizištima u Čeliću u junu 2022.godine (60.000 KM), Udruženju „Moja adresa Srebrenica“ za realizaciju projekta „Cvijet istine i nade“, u Tuzli 20. septembra 2022.godine (30.000 KM), te za troškove organizacije kvalifikacionih utakmica košarkaške i rukometne reprezentacije BiH koje su održane u Tuzli (45.000 KM).

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o provedenoj internoj reviziji primjene internih akata donesenih na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na uvećanje plaća po osnovu otežanih uslova rada kod osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona. S tim u vezi Ministarstvo obrazovanja i nauke je zaduženo da do 15 decembra poduzme potrebne aktivnosti za realizaciju preporuka izrečenih u Konačnom revizorskom izvještaju o obavljenoj internoj reviziji primjene internih akata donesenih na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na uvećanje plaća po osnovu otežanih uslova rada kod osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, kao i da putem imenovanja posebne komisije izvrši kontrolu svih donesenih rješenja po osnovu otežanih uslova rada zaposlenih kod osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona na osnovu Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu i Aneksa Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu. Ministarstvo finansija će, nakon okončanja poslova navedene komisije izvršiti korekcije obračunatih i isplaćenih dodataka na plaću.

Vlada je danas dala saglasnost na Program dodjele bespovratnih sredstava za pokriće dijela troškova bolničkog liječenja oboljelih od bolesti COVID – 19 za 2022. godinu. Prema ovom Programu Javnoj zdravstvenoj ustanovi Univerzitetski klinički centar Tuzla dodijelit će se 1 milion KM za pokriće dijela troškova bolničkog liječenja oboljelih od bolesti COVID-19 u toku 2022 godine.

S obzirom da je razvoj zdravstva na području Tuzlanskog kantona za period 2021.do 2027.godine, predviđen u Strategiji razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027.godine, te da je Federalno ministarstvo zdravstva preporučilo da se radi na donošenju Strategije razvoja zdravstvenog sistema Federacije BiH,Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je preporučilo Vladi Tuzlanskog kantona da se za sada ne radi Strategija razvoja zdravstvenog sistema na području Tuzlanskog kantona za period 2021-2027.godine. S tim u vezi, Vlada je danas stavila van snage Odluku o imenovanju članova Radne grupe za izradu Strategije razvoja zdravstvenog sistema na Tuzlanskom kantonu za period 2022.-2027.godine.

Vlada je danas odobrila 2.500,00 KM Fondaciji za inovacije, tehnologiju i transfer znanja Tuzla, na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije „Dan otvorenih vrata Industrial HUB-a“ u Tuzli. Također, Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ Općinsko društvo Teočak je, za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije Teočanska sehara odobreno 4.000,00 KM. Također, zbog ispravke tehničke greške u ranije donesenoj odluci, Vlada je danas dopunila Odluku o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za boračka pitanja o izmjeni Odluke o visini i rasporedu sredstava kantonalnim udruženjima pripadnika braniteljske populacije od posebnog društvenog interesa Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Ovim izmjenama, predviđeno je odobravanje 18.055,75 KM Udruzi dobrovoljaca, veterana i nositelja ratnih odličja domovinskog rata HVO Tuzlanskog kantona.

Također, Vlada je danas odobrila 20.000,00 KM Uniji civilnih žrtava rata i porodica civilnih žrtava rata Tuzlanskog kantona za sufinansiranje rada Unije u 2022. godini i pomoć civilnim žrtvama rata. Isti iznos odobren je i Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona za sufinansiranje aktivnosti projekta „Poboljšanje kvaliteta življenja starih lica“ za penzionere sa područja Tuzlanskog kantona.

Osim navedenog Vlada je danas odobrila i 14.510,00 KM, JU OŠ „Puračić“ Lukavac, u svrhu popravke oštećenog dijela krova i plafona na školskom objektu, kao i 6.000,00 KM Udruženju za promociju multikulturalnosti „Rejjan“, za sufinansiranje troškova projekta „Postojbino draga“, u cilju obilježavanje 30.godišnjice nezavisnosti i 78. godišnjice državnosti Bosne i Hercegovine.

Zbog neophodnog usaglašavanja sa odredbama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, kao i sa odredbama novih Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i odgoj i Pedagoških standarda i opštih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje, Vlada je danas donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o pravilima, načinu i kriterijima ocjenjivanja rada vannastavnog osoblja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Prema ovoj Uredbi, vannastavnim osobljem u odgojno – obrazovanoj ustanovi smatraju se sekretar, saradnik za ekonomsko-finansijske poslove, referent za administrativne poslove, medicinska sestra, fizioterapeut, domar, domar-ložač, higijeničar-ložač, higijeničar, pomoćni ložač, higijeničar-kurir-spremačica, kuhar, kuhar-servirka, ekonom, higijeničar-kurir, domar kućni majstor, pomoćni kuhar, vozač-kurir-dobavljač, magaciner, portir, radnik u vešeraju, administrativni radnik.

Vlada je danas dala saglasnost Školskom odboru Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla za davanje školskih prostorija na besplatno korištenje JU Mješovita srednja građevinsko geodetska škola Tuzla, a u svrhu realizacije redovnog nastavnog procesa.

Zbog utvrđivanja obaveze dostavljanja podataka/informacija Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, te neophodnosti preciziranja određenih odredbi postojećih pravilnika, Vlada je danas dala saglasnosti i prethodne saglasnosti na izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjim organizacijama Ministarstva obrazovanja i nauke, te Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla i Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Godišnji plan i program održavanja i zaštite regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2023.godinu.

Ministarstvu obrazovanja i nauke, Vlada je danas dala saglasnost za popunu radnih mjesta državnog službenika, pomoćnika ministra za obrazovanje i namještenika, višeg referenta za opće poslove, na neodređeno vrijeme.

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO