Vlada TK: Udruživanjem sredstava do većih efekata ulaganja

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o udruživanju sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata na području Tuzlanskog kantona i na području opština Entiteta Republika Srpska, koji će potpisati Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona. Cilj sporazuma je da se udruživanjem sredstva za realizaciju pojedinih infrastrukturnih projekata ostvare veći efekti na terenu, na području Tuzlanskog kantona i na području opština Entiteta Republika Srpska.

Sporazum definiše ukupno 5 projekata, ukupne vrijednosti 802.260,34 KM, koji će biti realizirani na području Srebrenice, Osmaka, Lukavca i Kalesije. U realizaciji ovih projekata Vlada Tuzlanskog kantona će učestvovati sa 225.500 KM, dok će Federalno ministarstvo osigurati 497.592, a Općina Kalesija također učestvuje u implementaciji jednog od projekata.

Radi se o izgradnji teniskog terena u sklopu Sportsko rekreacionog centra „Pale“ – Kuća susreta i asfaltiranju puta Pale do Centra Emmausa na Palama MZ Potočari u Srebrenici, proširenju postojećeg puta putni pravac Kalesija-Osmaci (u dijelu Sadževac-Vacetinska Rijeka), rekonstrukciji i dogradnji vodovoda Babice Donje, te izgradnji nove ulice u Kalesiji dionica A-B spoj M-4 do ulice Senada Požegića.

Također, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK Fadil Alić je ovlašten da u ime Vlade TK potpiše navedeni sporazum.

Ostale odluke

Kako bi se omogućila nabavka neophodnog klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva TK, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu.

Također Vlada je odobrila 66.000,00 KM Udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini „BoHeMSA“ na ime sufinansiranja razmjene za 33 studenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i to za troškove prevoza studenata, regulisanje vize, zdravstvenog i putnog osiguranja, te za ishranu studenata za vrijeme trajanja razmjene. Osim ovoga odobreno je i 15.000 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona Tuzla na ime sufinansiranja obilježavanja 9. maja, Dana Zlatnih ljiljana BiH.

Također, kao i svakog mjeseca, Vlada je utvrdila i osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za april 2023. godine.

Vlada je danas izmijenila i dopunila Plan korištenja sredstava sa potrošačke jedinice nabavka stalnih sredstava u obliku prava, te je dala saglasnost na tekst Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa između Vlade Tuzlanskog kantona, Općine Banovići i Grada Lukavac.

Vlada je danas imenovala člana Komisije za javnu nabavku medicinske opreme. Radi se o komisiji JZU UKC-a Tuzla za javnu nabavku linearnog akceleratora sa CT simulatorom, XSIO softverskom jedinicom, fantomom za provjeru fizičkih mjerenja.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *