Subota, 15 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonVlada TK: Proljetna sjetva  obavljena na  91,32 % planiranih poljoprivrednih površina

Vlada TK: Proljetna sjetva  obavljena na  91,32 % planiranih poljoprivrednih površina

Proljetna sjetva na području Tuzlanskog kantona obavljena je na 44.676 ha ili 91,32 % planiranih poljoprivrednih površina, navodi se u danas prihvaćenom Izvještaju o realizaciji plana proljetne sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona. Najveće površine zasijane su kukuruzom i to ukupno 30.551 ha, odnosno 68,38 % od ukupno ostvarenog plana proljetne sjetve svih kultura. Ostala strna žita: pšenica, ječam, raž i zob su zasijana na površini od 689 ha ili 92,11 % u odnosu na plan sjetve za navedene kulture. Industrijskim biljem zasijana je površina od 122 ha što je 89,71 % u odnosu na plan sjetve industrijskim biljem. Sojom je zasijano 104 ha što je 94,55% u odnosu na plan, duhanom je zasijano 12 ha , odnosno 70,59% planiranih površina i ostalim industrijskim i ljekovitim biljem je zasijano 6 ha. Od planiranih 10.772 ha površina za sjetvu povrća zasijano je ili zasađeno 10.070 ha ili 93,48 % u odnosu na planiranu sjetvu. U okviru grupe povrtnih kultura najveća površina je zasađena krompirom 5.975 ha odnosno 59,33% od ukupne sadnje, odnosno sjetve povrtnih kultura. Ostvarenje sadnje ove kulture je 93,62 % u odnosu na planirane površine. Ostalo povrtno bilje je zasijano, odnosno zasađeno na površini od 4.095 ha ili 93,28 % od planiranih površina. Krmno bilje je zasijano na površinama 15.034 ha odnosno 89,50% u odnosu na plan. Stepen realizacije proljetne sjetve po općinama/gradovima je različit i kreće se od 72,40% na području Kalesije do 106,26 % na području Tuzle. Na području Banovića, Srebrenika i Tuzle realizacija plana proljetne sjetve je preko 100%, na području Gračanice plan proljetne sjetve je realizovan 100%, dok je u ostalim gradovima i općinama realizacija plana proljetne sjetve nešto niža.

Vlada TK usmjerava 12,8 miliona KM za poticaje poljoprivrednoj proizvodnji

Vlada je danas utvrdila Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini čime je određena visina sredstava za pojedine modele novčanih podrški, kriteriji za ostvarivanje prava na novčanu podršku i plan raspodjele sredstava po oblastima i vrstama novčanih podrški. Poticaje u oblasti poljoprivrede, Vlada je ove godine planirala ukupno 12,8 miliona KM. Za donošenje ovog Programa Vlada je sačekala da se prethodno donese Program podrške na federalnom nivou, kako ne bi došlo do dupliranja podrški za određene oblasti, te kako bi se samim tim povećao obuhvat poljoprivrednih proizvođača.

U saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima dogovoreno je da se ove godine u oblasti biljne proizvodnje podrži proizvodnja kukuruza, proizvodnja kornišona za industrijsku preradu, proizvodnja merkantilnog krompira, proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru, proizvodnja jagode u zaštićenom prostoru, otkup voća za dalju prodaju i izvoz, proizvodnja gljiva, proizvodnja komposta, proizvodnja nasada jagodičastog voća, podizanje višegodišnjih nasada, proizvodnja sadnica jagodičastog voća, proizvodnja krošnjastog voća, proizvodnja jagodičastog i bobičastog voća. Kod proizvodnje krošnjastog voća je, kao i u programu iz prethodne godine razdvojena proizvodnja voća po vrsti, te načinu sadnje (ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni nasad), te je i visina novčane podrške različita uzimajući u obzir način proizvodnje i vrstu voća.

Kada je u pitanju animalna proizvodnja Programom je planirana novčana podrška za muzne krave, uzgoj rasplodnih junica za koje pravo na novčanu podršku imaju samo fizička lica, dok pravna lica i obrti navedenu novčanu podršku mogu ostvariti iz sredstva planiranih Federalnim programom. Planirana je i novčana podrška za proizvodnju pilećeg mesa – brojleri, proizvodnju konzumnih jaja i košnice pčela- uzgoj pčelinjih zajednica. S obzirom da su poljoprivredni proizvođači u prethodnim i tekućoj godini suočeni sa nizom problema kada je u pitanju nabavka repromaterijala u poljoprivredi i vremenske nepogode koje znatno utiču na kvalitet proizvodnje, Pogramom su planirana i dodatna sredstva za unapređenje poljoprivredne proizvodnje, i to podrška za proizvodnju pilećeg mesa za proizvodnju od 5.000 do 500.000 proizvedenih pilića u toku godine i novčana podrška za zdravstvenu zaštitu pčela i unaprjeđenje pčelinjeg fonda. Pored navedenog u okviru novčane podrške po modelu podrške proizvodnji planirana je novčana podrška i za regres kamata na kredite namijenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda, kao i podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda. Po modelu kapitalnih ulaganja, planirana je novčana podrška za sufinansiranje nabavke opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji i to nabavka opreme u stočarskim objektima i nabavku hladnjače. Također, u okviru navedenog modela planirana je novčana podrška za sufinansiranje nabavke rasplodne stoke-junice i izgradnja sistema protivgradne zaštite – odnosno nabavka raketa za sistem protivgradne zaštite i sufinansiranje nabavke plastenika i visokih tunela.

Usvojena informacija o aktivnostima Tima za borbu protiv korupcije

Danas je Vlada usvojila Izvještaj o radu Tima za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona sa izvještajem o realizaciji akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2021 – 2024. godina, za period januar 2022 – maj 2023.godine. U ovom periodu fokus Tima je bio na praćenju realizacije Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona 2021 – 2024 godine. Također, okončana je provjera vjerodostojnosti diploma državnih službenika u institucijama Tuzlanskog kantona, a informaciju o ovoj aktivnošću, Vlada je usvojila u aprilu prošle godine. Imajući u vidu da je Vlada Tuzlanskog kantona formirala Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom TK, Tim za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona će u koordinaciji sa Uredom u narednom periodu napraviti tranziciju i pripremiti transfer plan aktivnosti iz Strategije za borbu protiv korupcije Tuzlanskog kantona sa Tima na Ured, a sve u cilju prenošenja nadležnosti na Ured.

Kada je u pitanju provjera vjerodostojnosti diploma uposlenika u kantonalnim institucijama akcentirano je da je do sada izvršena provjera vjerodostojnosti ukupno 385 diploma izabranih dužnosnika i državnih službenika u organima Tuzlanskog kantona. Od toga 370 diploma je sa univerziteta u Bosni i Hercegovini i sve su vjerodostojne i ispravne.  Provjereno je i 15 diploma sa univerziteta van Bosne i Hercegovine je provjereno, od čega je 6 diploma vjerodostojno i ispravno, dok za 9 diploma van Bosne i Hercegovine još uvijek nisu dostavljene informacije za diplome.

Osim navedenog, Timu za prevenciju korupcije Vlade Tuzlanskog kantona je, pored redovnih aktivnosti, pristiglo i više anonimnih prijava o prisustvu korupcije u institucijama vlasti, preduzećima, ustanovama i sl. Imajući u vidu da Tim nije nadležan za postupanje po dostavljenim prijavama o prisustvu korupcije, Tim je sve pristigle prijave proslijedio Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, MUP – u Tuzlanskog kantona – Upravi policije na dalje postupanje.

Vlada Kantona i Tim su u proteklom periodu značajan akcenat stavili na unapređenje saradnje sa partnerskim institucijama na pitanjima prevencije i borbe protiv korupcije. U tom pogledu se ističe kontinuirana komunikacija i saradnja sa APIK-om, Misijom OSCE -a u BiH, Transparency International u Bosni i Hercegovini , CCI, Helsinskim odborom za ljudska prava, a saradnja sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini predstavlja najznačajniju ulogu u borbi protiv korupcije na području BIH i pruža kontinuiranu podršku u provedbi antikorupcijskih procesa.

Također, Vlada je prihvatila tekst Ugovora o donaciji dva laptopa i 7 Software licenci, MS Office Professional Plus 2019, u svrhu donacije i opremanja Tima za prevenciju korupcije odgovarajućim i inovativnim ICT rješenjima. Premijer Tuzlanskog kantona je ovlašten da sa donatorom Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi, koju zastupa OSCE Misija u Bosni i Hercegovini, potpiše spomenuti ugovor.

Ostale odluke

Vlada je danas prihvatila Informaciju o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA Tuzla za 2022. godinu. Zaključno sa 31.12.2021. ukupna vrijednost deponovanih sredstava Vlade TK u Fond iznosi 810.000 KM. Uz multiplikator od 4,0 dogovoren sa Sberbank d.d. trenutna vrijednost garantnog potencijala Fonda iznosi 3.204.000,00 KM. U dosadašnjem periodu Garantnom fondu do sada je ukupno pristupilo preko 890 poduzetnika, od čega je njih 158 dobilo sredstva ukupne vrijednosti 8.080.614,14 KM, dok su ostali ili odbijeni od strane Kreditnog odbora banke ili su sami odustali. Tokom 2022. godine, s obzirom da su zamrznute sve aktivnosti Sberbank FBiH, te da je ovu banku kupila ASA banka d.d. Sarajevo, te da nije izvršeno spajanje svih bankovnih instrumenata uključujući i Garantni fond, nije bilo značajnijih aktivnosti Fonda. Ipak dogovoreno je da nova kamatna stopa bude povoljnija i iznosila bi 5%, a Fond bi više bio usmjeren na segment mikro preduzeća, imajući u vidu da je to najranjivija kategorija privrednika, koji rijetko mogu dobiti kreditna sredstva preko komercijalnih banaka i uglavnom zavise od podrške mikrokreditnih organizacija po visokim kamatnim stopama. Vlada je danas zadužila kantonalne organe koji do sada nisu sačinili akcione planove za borbu protiv korupcije, da u roku od 60 dana sačine ove dokumente, a zatim pristupe realizaciji strateških ciljeva i aktivnosti iz acionih planova i o tome tromjesečno izvještavaju Tim za borbu protiv korupcije TK.

Vlada je danas odobrila 30.000,00 KM Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, u cilju podrške u realizaciji projektima Kantonalne privredne komore, i to po 15.000 KM za promociju i prezentaciju zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2023. godinu i za kontinuiranu edukaciju za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je prihvatila Izvještaj o utrošku sredstava koja su Kantonalnoj privrednoj komori za iste namjene odobrena prošle godine.

U skladu sa ranije donesenim Programom o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 83.700,00 KM JU OŠ „Vražići“ Čelić, na ime rekonstrukcije krova u
područnoj školi Velino selo.

Danas je Vlada dala prethodne saglasnosti školskim odborima Javne ustanove Osnovna Škola „Breške“ Breške i JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla za korištenje bez naknade nogometnog igrališta radi održavanja manifestacije – Dani Velike Gospe, odnosno prostorija školske sale za potrebe trenažnog procesa Udruženja gluhih i nagluhih za sport „Omladinac“.

U skladu sa Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu, Vlada je danas odobrila 7.000 KM Crvenom križu Tuzlanskog kantona na ime troškova organizacije i realizacije projekta „Obilježavanje 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici“ i to za troškove učesnika Marša mira, kao i 8.000 KM UG „Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona“ za sufinansiranje manifestacije „Obilježavanje međunarodnog dana porodice“.

Vlada je danas odobrila 9.000 KM Društvu fizičara u Federaciji Bosne i Hercegovine za učešće učenika srednje škole Muhameda Numanovića sa područja Tuzlanskog kantona na 7. Evropskoj olimpijadi iz fizike koje će se održati u Njemačkoj od 16-20. juna 2023. godine i na 53. Međunarodnoj olimpijadi iz fizike, koje će se održati u Japanu od 10-17. jula 2023. godine. Također, odobreno je i 10.232,00KM Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u svrhu finansiranja nepredviđenih rashoda i izdatka utvrđenog iznosa otpremnine zbog odlaska u penziju i Rješenju o nasljeđivanju općinskog suda u Živinicama – Odjeljenje suda u Kladnju.

Prihvaćena je i Informacija o stanju malih i srednjih preduzeća i obrta na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada je danas razriješila dosadašnjeg sekretara i jednog člana Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, te na ove pozicije mjesta imenovala nove članove ovog tijela.

Vlada je, na današnjoj sjednici donijela i tri odluke o povratu sredstava na račun Trezora Tuzlanskog kantona. Radi se o sredstvima koja su ranije odobrena korisnicima, a imajući u vidu da njihov utrošak nije opravdan, korisnici su sredstva vratili na račun Trezora.

Također, Vlada je, zbog ispravke tehničke greške, dala saglasnost na tekst Aneksa Ugovora o zakupu poslovnog prostora za smještaj policijske stanice Istok.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, imenovan je i član Upravnog odbora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama ispred Vlade Tuzlanskog kantona, te Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Osim navedenog donesena su rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Slavinovići“ Tuzla i o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO