Srijeda, 29 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonVlada TK rebalansom osigurala sredstva za nabavku linearnog akceleratora

Vlada TK rebalansom osigurala sredstva za nabavku linearnog akceleratora

Na današnjoj sjednici Vlada je, prije svega radi osiguranja finansijskih sredstava za nabavku linearnog akceleratora za potrebe JZU UKC Tuzla, ali i drugih naknadno iskazanih potreba, utvrdila prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Prijedlogom je Budžet povećan za oko 7 miliona KM ili 1,18%, i iznosi 605.616.146,00 KM. Dominantan dio ovih sredstava, i to oko 6,8 miliona KM, na prihodovnoj strani je osiguran iz dijela akumuliranog suficita iz ranijeg perioda, dok je manji iznos osiguran kroz povećanje tekućeg transfera iz Budžeta Federacije BIH. Osim 5,8 miliona KM, koliko je osigurano za nabavku linearnog akceleratora, ovim rebalansom je i iznos na poziciji Tekuća rezerva povećan za milion KM, kako bi se omogućilo interventno djelovanje Vlade Tuzlanskog kantona u hitnim i nepredviđenim situacijama. Novi iznos sredstava tekuće rezerve iznosi 0,297% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Podsjećamo Vlada TK i UKC Tuzla su ranije zaključili sporazum o izdvajanju ukupno 10 miliona KM za nabavku linearnog akceleratora. S obzirom na potencijalne probleme oko postupka kreditnog zaduženja, te osnovane bojazni da će se postupak javne nabavke odužiti, a imajući u vidu značaj javne nabavke sa aspekta pružanja zdravstvenih usluga vrlo teškim bolesnicima, Vlada Kantona će jednokratno osigurati dio novčanih sredstava za navedenu nabavku.

Kako bi se uredila i pitanja načina korištenja sredstava planiranih u Izmjenama i dopunama Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, Vlada je danas utvrdila i prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Oba ova dokumenta Vlada će uputiti Skupštini Kantona na dalje postupanje.

Nabavka opreme za potrebe vatrogasnih i službi civilne zaštite

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan korištenja sredstava sa potrošačke jedinice „nabavka stalnih sredstava u obliku prava“. Radi se o Dokumentu Kantonalne uprave civilne zaštite koji predviđa nabavku opreme za potrebe službi civilne zaštite. Vlada Tuzlanskog kantona je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, na ovoj poziciji osigurala ukupno 745.378 KM. Današnjim dokumentom planirano je plaćanje 4 visokotlačna modula za gašenje požara u iznosu 96.174 KM, te na raspolaganju za nabavku opreme preostaje 649.204 KM. Iz ovih sredstava planiran je nastavak nabavke opreme za potrebe vatrogasnih službi i jedinica civilne zaštite u gradovima i općinama u ukupnom iznosu od oko 568.000 KM. Preostali dio neutrošenih sredstava je rezerva u slučaju da dođe do promjene cijena opreme koja je planirana za nabavku.

Otklanjanje diskriminacije u ubrzavanje procedura

Kako bi se otklonila diskriminacija, te i vanbračnim partnerima, na identičan način kao i bračnim partnerima, omogućilo da pod istim uslovima budu oslobođeni plaćanja poreza na promet nepokretnosti i prava, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet nepokretnosti i prava. Ovim izmjenama se mladima podrazumijevaju osobe u životnoj dobi do 35 godina starosti koji se nalaze i u vanbračnoj zajednici. Vanbračnom zajednicom smatra se zajednica života žene i muškarca u skladu sa odredbama zakona koji uređuje porodične odnose u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to je Porodični zakon Federacije BiH.

Također, ovim izmjenama se propisuje i ubrzava procedura procjene prometne vrijednosti nepokretnosti i prava, koju utvrđuje komisija koju imenuje gradsko ili općinsko vijeće. S obzirom na usmene žalbe građana da se navedena procedura provodi jako sporo, ovom izmjenom predviđa se da navedena komisija sačinjava zapisnik o procjeni vrijednosti nepokretnosti i prava i dostavlja ga nadležnoj poreznoj ispostavi najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja zahtjeva za utvrđivanje prometne vrijednosti, čime se uvodi rok za postupanje organa u ovim slučajevima.

237.000 KM za projekte materijalnog zbrinjavanja osoba u stanju socijalne potrebe

Danas je Vlada dala saglasnost na Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2023. godinu. Ovim programom, ukupno planiranih 237.000,00 KM se raspoređuju organizacijama/udruženjima za podršku realizacije projekata u 2023. godini. Tako je za projekte prevencije siromaštva i podrška materijalno neobezbijeđenim pojedincima i porodicama u vidu dodjele prehrambenih i higijenskih paketa i ogrjeva planirano 55.000 KM. Za podršku djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta kroz provođenje procesa habilitacije i rehabilitacije, usluga boravka i drugih vaninstitucionalnih usluga podrške i usluga ranog rasta i razvoja je planirano 50.000 KM, a za osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje i druge oblike usluga i podrške ovim licima i njihovim porodicama, a koje preveniraju institucionalni smještaj osoba sa invaliditetom 38.000 KM. Za podršku pojedincima i porodicama, koje zbog posebnih okolnosti trebaju podršku (poremećeni porodični odnosi, problemi u vaspitanju djece i u odnosima roditelja i djece, problemi rizičnih ponašanja djece i omladine, nasilja u porodici i u drugim kriznim situacijama) putem savjetovanja, usluga sigurne kuće, specifičnih tretmana, razvoja hraniteljstva i drugih vaninstitucionalnih oblika zaštite koji jačaju instituciju porodice Programom je predviđeno 40.000 KM, a za poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga, usluga pomoći i njege u kući i drugih oblika podrške 54.000 KM.

Neznatno veće sjetvene površine u odnosu na 2022.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na Plan proljetne sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona.  Ovaj dokument sačinjen je na osnovu gradskih i općinskih planova i njime je predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 48.922 hektara poljoprivrednog zemljišta. Planirane površine na kojim je planirana proljetna sjetva su neznatno, ili za 80 ha ili 0,16% veće u odnosu na sjetvu realiziranu u 2022. godini. Proljetnom sjetvom u 2023. godini planirana je sjetva žitaricama na površini od 21.217 ha što je 43,37% ukupnog plana sjetve na području Tuzlanskog kantona. Posmatrajući po gradovima i općinama, izuzev Čelića, Gračanice i Živinica, na područjima svih ostalih lokalnih zajednica došlo je do povećanja sjetvenih površina. Povećanje se kreće od 0,19% u Gradačcu do 16,71% u Teočaku. Kao i prethodne godine, najveće površine za sjetvu planirane su u Gradačcu, Kalesiji, Lukavcu, Gračanici, Živinicama, Tuzli i Srebreniku. Prema procjenama, za realizaciju plana proljetne sjetve potrebno je skoro 116 miliona KK, što je nešto više od 23 miliona KM ili 25,12% više u odnosu na prethodnu godinu.

Vlada TK odobrila 400.000 KM za pomoć stanovništvu u Turskoj

Kako je to prošle sedmice i najavljeno, Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici odobrila 400.000,00 KM Upravi za katastrofe i vanredne situacije (AFAD) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Turske kao finansijsku pomoć za stanovništvo stradalo u zemljotresu 06.02.2023. godine.

Podsjećamo prošle sedmice premijer Halilagić je najavio da će osim finansijske pomoći, Tuzlanski kanton pripremiti i Turskoj ponuditi i pomoć u određenim količinama namirnica iz robnih rezervi, medicinskim timovima sa određenom količinom sanitetskog materijala, a što će biti proslijeđeno u skladu i u dogovoru sa turskim partnerima.

Ostale odluke

Na danas održanoj sjednici Vlada je utvrdila da će dodatak na djecu za djecu ometenu u fizičkom ili psihičkom razvoju i djecu oboljelu od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti iznositi 71,00 KM po djetetu mjesečno. Ovaj iznos predstavlja 7% prosječne plaće Tuzlanskog kantona za jedanaest mjeseci prethodne godine (1008,00 KM).

Kako je to i najavljeno na sastanku premijera Kantona sa predstavnicima Košarkaškog saveza BiH, Vlada je danas odobrila 29.500,00 KM Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine, u svrhu sufinansiranja organizacije utakmice muške košarkaške reprezentacije BiH, sa košarkaškom reprezentacijom Crne Gore, u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Utakmica će se održati 23. februara u SKCP „Mejdan“ Tuzla.

Vlada je danas prihvatila Informaciju o dosadašnjim aktivnostima rekonstrukcije zgrade Vlade Tuzlanskog kantona sa planom predstojećih aktivnosti. Prema hodogramu iz informacije, očekuje se da bi administrativne, projektno – planske te izvedbene aktivnosti trajale nešto više od dvije godine, nakon čega bi objekat bio spreman sa useljenje kantonalnih institucija.

Na današnjoj sjednici Vlada je imenovala Jedinicu za implementaciju projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona”, koju čine predstavnici Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK, Ureda vlade i Ureda premijera, Ministarstva finansija TK i UNDP-a u BiH. Zada

tak Jedinice je realizacija svih aktivnosti vezanih za projekat „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“ koji će biti finansirana kreditom EBRD-a.

Vlada je danas dala prethodnu saglasnost Senatu Univerziteta u Tuzli na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/2023. godine. Naime, s obzirom da je u okvirima iznosa participacije i školarine obuhvaćeno i osiguranje studenata prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučajan u akademskoj 2022/2023. godini, a da je Univerzitet postigao povoljniju cijenu u odnosu na prvobitno planiranu, višak uplaćenih sredstava studentima će se uračunati u participaciju za ljetni semestar tekuće godine. Također ovim izmjenama omogućeno je da i studenti apsolventi i imatrukulanti budu obuhvaćeni online sistemom prijavljivanja ispita.

Vlada je danas dala saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem namještenika, višeg referenta za operativno tehničke poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja i Upravni odbor Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona. Također, Vlada je na lični zahtjev razriješila člana, te privremeno imenovala novog člana Upravnog odbora Javne ustanove „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona“ Tuzla. Osim navedenog Vlada je imenovala člana privremenog Školskog odbora JU OŠ „Lipnica“, Tuzla.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO