Subota, 20 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonUmjesto 14 učenici u TK će na eksternoj maturi polagati 3 predmeta

Umjesto 14 učenici u TK će na eksternoj maturi polagati 3 predmeta

Prihvaćeni izvještaji o provedenim maturskim ispitima

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Izvještaj o provedenoj eksternoj maturi u osnovnim školama Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/23. godini i Izvještaj o provedenom maturskom ispitu u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/23. godini. Polaganju Eksterne mature za školsku 2022/2023. godinu je ukupno pristupilo 3.894 od 3.912 prijavljenih učenika. Svi učenici sa područja Tuzlanskog kantona bili su dužni pristupiti polaganju eksterne mature, a učenici koji osnovno obrazovanje završavaju izvan Tuzlanskog kantona mogli su pristupiti polaganju mature i na taj način ostvariti povoljnije uslove za upis u jednu od srednjih škola na području ovog kantona. Kako se može vidjeti iz Izvještaja, na Eksternoj maturi u prethodne dvije godine, kako po predmetima tako i integralno, za većinu predmeta, rezultati su približno isti i nalaze se u okviru prihvatljive devijacije. Pedagoški zavod će u narednim koracima, detaljnije analizirati i uporediti rezultate ostvarene na testu i u redovnom školovanju za svaki od pojedinih predmeta za svakog učenika i uporediti ih i sa analizom koju su vršile škole nakon uvida u radove učenika. Prvi korak u ovoj analizi bit će već prilikom vrednovanja rada škola, kada će se vrednovati rezultati učenika ostvareni na eksternoj maturi i redovnom školovanju.

Kada je u pitanju maturski ispit u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini

Na prvom majsko-junskom roku maturski ispit je polagalo 2.362 učenika iz 31 srednje škole, a prosječan uspjeh polaganja mature je bio 3,41. U okviru vanrednog junskog roka polaganju mature je pristupilo 365 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh 2,67, dok su u okviru redovnog augustovskog roka, polaganju mature su pristupili učenici koji su u toku redovnog školovanja bili upućeni na popravne ispite, kao i učenici koji nisu uspješno položili maturu na nekim od prethodnih ispitnih rokova. U ovom roku polaganju mature je pristupilo 117 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh polaganja mature 2,85.

Takođe, polaganju mature su pristupili i učenici koji su srednju školu završili izvan našeg kantona a imali su namjeru upisati neki od fakulteta na JU Univerzitet u Tuzli, s obzirom da se za upis na Univerzitet u Tuzli vrednuje i uspjeh sa mature, odnosno neki od fakulteta van Bosne i Hercegovine gdje su rezultati mature jedan od uvjeta za upis (EU). Od prijavljena 24 učenika koji su završili srednju školu u Republici Srpskoj ili susjednim kantonima polaganju je pristupilo 22 učenika koji su ostvarili prosječan uspjeh polaganja mature 4,41.

Umjesto 14 učenici u TK će na eksternoj maturi polagati 3 predmeta

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke na prijedloge Zakona o izmjenama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju odgoju i Zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, a kojim bi se ukinula obaveza polaganja eksterne mature u školama na području Tuzlanskog kantona.

Imajući u vidu dostavljena mišljenja Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, Glavne maturalne komisije i Savjeta za visoko obrazovanje Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je mišljenja da dostavljeni prijedlozi zakona nisu prihvatljivi. Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini mora se usklađivati sa sistemima drugih EU država kao što su Hrvatska, Slovenija, Austrija, Njemačka, Danska, Švedska i druge a u kojima su eksterna matura ili eksterna evaluacija obavezujući. Također, Delegacija EU u Bosni i Hercegovini je informisala Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da je okončana procedura zaključivanja ugovora za oblast obrazovanja za akcioni dokument „EU 4 Zapošljavanje i obrazovanje“. U Bosni i Hercegovini kao rezultat ovih aktivnosti, osnovan je ispitni centar za eksterno ocjenjivanje iz kojeg će se upravljati testiranjem za cijelu državu, a ogroman dio iskustva Tuzlanskog kantona je korišten u osnivanju ovog ispitnog centra.

Zbog svega navedenog Vlada je danas zadužila Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona da, u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzlanskog kantona, do 20.decembra izmjeni propise kojima se bliže regulišu pitanja polaganja eksterne mature u osnovnim i srednjim školama i to na način da se polaganje eksterne mature, umjesto dosadašnjih 14 predmeta, svede na polaganje ispita iz tri predmeta i to: bosanski/hrvatski/srpski jezik, matematika i prvi strani jezik. Time će se i ujednačiti ovaj oblik eksterne evaluacije sa primjerima zemalja u okruženju ali i postojanja intencije da se i u ostalim administrativnim jedinicama u Bosni i Hercegovini uvede neki vid eksterne evaluacije koji bi, po dostupnim informacijama, obuhvatio tri predmeta. Ipak treba istaknuti da je eksterna matura u našem kantonu prepoznata u većini evropskih država.

Zadužen je i JU Univerzitet u Tuzli da, do kraja ove kalendarske godine, revidira svoje akte i ukoliko je potrebno pristupi izmjenama istih kako bi se osobama koje su srednje obrazovanje završile u drugim administrativnim jedinicama na području Bosne i Hercegovine omogućio neki vid ekvivalencije rezultata ostvarenih prilikom polaganja završnih ispita predviđenih u tim administrativnim jedinicama. Na ovaj način će osobama koje su završile srednjoškolsko obrazovanje po nastavnim planovima i programima drugih administrativnih jedinica u Bosni i Hercegovini biti omogućeno da rezultati koje su postigli na završnim provjerama znanja koje su predviđene propisima tih administrativnih jedinica na adekvatan način budu vrednovani prilikom upisa kao rezultati eksterne mature. Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona je zadužen da, do kraja godine godine, na web stranicu Zavoda postavi katalog pitanja koji će obuhvaćati pitanja iz naprijed pomenutih predmeta, kako bi se učenici mogli blagovremeno pripremiti za polaganje eksterne mature, a na ispitima će se naći samo pitanja koja budu sadržana u predmetnom katalogu pitanja.

Programom Vlade TK i Službe za zapošljavanje zaposlene 34, a 3 osobe stručno osposobljene za samostalan rad

Vlada je danas prihvatila Informaciju o efektima realizacije Programa poticaja zapošljavanja u 2023. god. Prema podacima JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, u oktobru 2023. godine na području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno 104.584 osoba, dok je u navedenom periodu 2022. godine bilo zaposleno 103.793 osoba, što je više za 791 osobu. Na evidenciji Službe za zapošljavanje u oktobru 2023. godine je bilo 65.085 nezaposlenih osoba, a u oktobru 2022. godine bilo je 68.894 nezaposlenih osoba, što je manje za 3.809 osoba. Zaključno sa oktobrom 2023. godine na evidenciji nezaposlenih u JU Služba za zapošljavanje TK nalazi se 3.621 visoko obrazovanih osoba, od toga 2.655 žena i 966 muškaraca, obuhvaćeno u 270 raznih zanimanja. Pored velikog broja nezaposlenih osoba u pojedinim djelatnostima poslodavci se suočavaju sa poteškoćama u pronalaženju potrebne radne snage, tj. radnika sa određenim znanjima i vještinama. Strukturna neravnoteža na tržištu rada manifestirana je kroz neusklađenost ponude i tražnje za radnom snagom u pogledu zanimanja, obrazovanja, kvalifikacija ili regionalnog rasporeda, čemu u narednom periodu treba posvetiti više pažnje.

Imajući u vidu navedeno, cilj Vlade TK i lokalnih zajednica na području TK, je da se za osobama sa VSS bez radnog iskustva, koje su na evidenciji nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, omogući zapošljavanje, odrađivanje pripravnčkog staža ili stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim poslovima i/ili za polaganje stručnog ispita. U tom smislu cilj Programa je bio sufinansiranje zapošljavanja 31 osobe i stručnog osposobljavanja 9 osoba sa evidencije nezaposlenih Službe, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, unapređenje radnih sposobnosti i stvaranje uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva i osposobljavanje za rad u zvanju za koje su se školovali.

Realizacijom Programa poticaja zaposlene su 34 osobe i 3 osobe su završile stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog, a koja ne pripadaju boračkoj populaciji, za što će se ukupno utrošiti ukupno 215.975,00 KM.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na tekstove ugovora o finansiranju projekata I. faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla, adaptacije dijela Klinike za ginekologiju i akušerstvo JZU UKC Tuzla i rekonstrukcije prostorija na Klinici za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata JZU UKC Tuzla. Za ove projekte Vlada je osigurala ukupno 934.000 KM.

Danas je Vlada odobrila 143.254 KM Javnom preduzeću „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj za finansiranje troškova Izvedbenih projekata šumsko-uzgojnih radova Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj. Odobrenim sredstvima finansirat će se troškovi pripreme površine za pošumljavanje, nabavke sadnog materijala, troškovi pošumljavanja, popunjavanja šumskih kultura i prirodnih sastojina, te priprema zemljišta za prirodno podmlađivanje.

Zbog otklanjanja određenih kontradiktornosti, a koje su uočene tokom primjene dosadašnjeg zakonskog rješenja, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu TK.

Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva finansija o analizi Obavijesti Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo, te zadužila Ministarstvo finansija da ovu informaciju uputi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo i Federalnom ministarstvu finansija/ financija.

Danas je Vlada usvojila i Informaciju o konstituisanju Tripartitnog savjetodavnog vijeća Tuzlanskog kantona, te prihvatila izbor Mirele Okičić iz JU Srednja medicinska škola Tuzla, člana Tripartinog vijeća Tuzlanskog kantona, koja će zastupati Tripartino savjetodavno vijeće Tuzlanskog kantona pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kao koordinatora zajedničkih sastanaka tripatitnih vijeća, osnovanih na nivou entiteta, Brčko distrikta i kantona u Bosni i Hercegovini.

Imajući u vidu da je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice provelo proceduru javne nabavke za projekat usluge nadzora nad radovima rekonstrukcije javnih objekata za uličnu energijski efikasnu rasvjetu u općinama/gradovima TK i izvršilo odabir najpovoljnijeg ponuđača, nakon realizacije projekta, namjenska sredstva knjigovodstveno su upisana na budžetskoj poziciji Ministarstva. S tim u vezi, a imajući u vidu da se radi o okončanom projektu, Vlada je danas odobrila prijenos stalnih sredstava sa budžetske Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice, na gradove i općine.

Vlada je danas odobrila 6.000 KM Udruženju „Zmajevo srce“ za sufinansiranje aktivnosti projekta „Klub Zmajevo srce”.

S obzirom da je OKK ,,Sloboda“ Tuzla odustao od ranije odobrenih sredstava za završnicu državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u košarci za pionirski i kadetski uzrast, a da je Ministarstvo kulture, sporta i mladih dobilo opravdan zahtjev Sportskog kluba invalida sjedeće odbojke „Sinovi Bosne“ Lukavac za sufinansiranje 28. međunarodnog turnira u sjedećoj odbojci „Memorijal Edin Ibraković 2023“, Vlada je danas izmijenila Program manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton i među manifestacije uvrstila i ovaj međunarodni memorijalni turnir. U skladu sa Programom Vlada je danas odobrila 5.000 KM Udruženju Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla, na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije VI Međunarodne „BH sedmice inžinjerstva“ (BH Engineering week 2023) u Tuzli, 1.500 KM Udruženju građana Centar za istraživanje moderne i savremene historije za sufinansiranje troškova organizacije izložbe „Na braniku domovine – Drugi korpus Armije Bosne i Hercegovine (1992-1995)“, te 2.000 KM Bošnjačkoj zajednici kulture „Preporod“ – Općinsko društvo Sapna, za sufinansiranje troškova organizacije manifestacije Ljeto u Sapni 2023.

Vlada je danas odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2023. godinu. Za realizaciju projekta „Unapređenje muzičkog obrazovanja učenika, muzikoterapija“ za JU OŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Zelinja Donja, Gradačac, 4.940 KM je dodijelilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Na današnjoj sjednici Vlada je, u skladu sa Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu, donijela pojedinačne odluke o odobravanju sredstava, te dala saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda za više osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je, na današnjoj sjednici, dala saglasnost za prijem jednog zaposlenika, stručnog saradnika socijalnog radnika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, u radni odnos na određeno vrijeme na period najduže do šest mjeseci.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno