Ponedjeljak, 17 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonSkupština TK: Usvojena Odluka o privremenom finansiranju

Skupština TK: Usvojena Odluka o privremenom finansiranju

U Tuzli je danas održana 18. redovna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona. Usvojena je Odluka o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period 01.01-31.03.2024. godine. U skladu sa ovom odlukom bit će moguće finansiranje tekućih obaveza budžetskih korisnika do usvajanja Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i to u iznosu od 113.555.472 KM, što je u visini sredstava utrošenih u periodu od prva tri mjeseca 2023. godine.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju čime je ovaj Zakon usklađen sa federalnim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, te su preciznije definisane određene odredbe. Također, definisano je i  postavljanje solarnih panela na poljoprivrednom zemljištu, te otklonjeni problemi koje imaju općine Sapna i Teočak, kada je u pitanju izdavanje građevinskih dozvola.

Danas su usvojeni i Zakon o dopuni Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta te Nacrt Zakona o oružju i municiji, kojim Tuzlanski kanton svoju regulativu u ovoj oblasti usklađuje sa pravnom regulativom Evropske unije.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu.

Na današnjoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona razmatran je Izvještaj o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2022. godinu te prihvaćen Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, a koje je konstatovao Ured za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je usvojila i dvije strategije. To su Strategija razvoja Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama (JU CROPS) za period od 2023. do 2028. godine i Strategiju razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024-2029. godina.

Na današnjoj sjednici poslanici Skupštine Tuzlanskog kantona su usvojili Rezoluciju o prevenciji i borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama, uz zaključak kojim je Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona zadužena da u narednom periodu, na osnovu ove rezolucije, pripremi sveobuhvatan dokument koji će se baviti svim oblicima nasilja nad ženama. Danas usvojenom Rezolucijom izražena je opredijeljenost Tuzlanskog kantona da i u narednom periodu aktivnosti i inicijative na ovom području budu usmjerene na osuđivanje nasilja nad ženama, usvajanje, jačanje i provedbu propisa, procedura i zakona koji se tiču nasilja nad ženama, te uspostavljanje odgovarajuće pravne i socijalne zaštite i pomoći žrtvama nasilja.

U okviru analitičko-informativne djelatnosti Skupština Tuzlanskog kantona danas je usvojila Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2023. godine, te primila k znanju Informaciju o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, Informaciju o stanju u malim i srednjim preduzećima i obrtima na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini, Informaciju o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona i Informaciju o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona.

Usvojeni su i zaključci u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 9. stav (2) Zakona o postornom uređenju i građenju i  člana 5. stav (1) i stav (2) Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i poklon.

Skupština Tuzlanskog kantona danas je usvojila zaključak kojim je prihvaćeno mišljenje resornog ministarstva i nadležne komisije kojim je podržan Nacrt federalnog Zakona o dopunama Zakona o radu.

Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO