Srijeda, 24 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonSistemsko uređenje i stvaranje preduslova za razvoj muzejske djelatnosti

Sistemsko uređenje i stvaranje preduslova za razvoj muzejske djelatnosti

Kako bi se omogućila modernizacija rada i osavremenila ponuda usluga i uopće rad muzeja na području Tuzlanskog kantona, te na današnjem vremenu prikladan način uredila ova oblast Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o muzejskoj djelatnosti na području Tuzlanskog kantona. Naime, trenutno važeći zakon, koji uređuje oblast muzejske djelatnosti, je prevaziđen ne uređuje brojna pitanja koja su od značaja za rad muzeja i za primjenu dobre prakse iz svjetske muzeologije. Također, važeći zakon nije usklađen sa tehničko-tehnološkim razvojem, a imajući u vidu proces digitalizacije muzejske grade i dokumentacije, te niz strukovnih i tehnoloških promjena u obavljanju muzejske djelatnosti, proizašla je potreba za uvođenjem novih zakonskih odredbi u ovu oblast. Kao rezultat trenutnog stanja Muzej istočne Bosne, kao matični muzej Tuzlanskog kantona, je marginaliziran i doveden u vrlo teško stanje.

Novim Zakonom nastoje se sistemski urediti pitanja u vezi prikupljanja muzejske grade kao pokretnih kulturnih dobara, pitanja čuvanja i zaštite kao i druga pitanja u vezi sa radom muzej, a sve s ciljem zaštite i trajnog očuvanja pokretne nematerijalne kulturne baštine Tuzlanskog kantona. Također, unaprjeđuje se rad muzeja i poboljšavaju uslovi za njihove aktivnosti. Reguliše se i matična muzejska djelatnost i uređuju stručna muzejska zvanja, omogućava se muzejskim stručnjacima da se punim kapacitetom posvete zaštiti muzejskog materijala za koji su nadležni.

Približavanjem dokazanoj praksi uvođenja standarda koji se odnose na osnivanje muzeja, čuvanje, proučavanje, dokumentovanje, zaštitu i prezentaciju muzejskog materijala, sa sigurnošću će se uspostaviti temelj sistemskog uređenja muzejske djelatnosti u okviru uređenja zaštite kulturne baštine Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije „Podrška u oblasti kulture“ u 2023. godini. Ovim Programom bit će podržano održavanje ukupno 68 kulturnih manifestacija u Tuzlanskom kantonu, sa ukupno 146.300 KM. Također za, sufinansiranje 11 programa/projekata izdavačke djelatnosti odobreno je ukupno 25.700 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o sufinansiranju rada Roditeljske kuće u Tuzli, te za ovu namjenu odobrila 50.000 KM Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“ Sarajevo.

Odobreno je i 4.000 KM na ime refundacije troškova za izvođenja pozorišne predstave ,,Rod i dom“ u deset gradova i općina Tuzlanskog kantona tokom maja i juna 2023.godine, kao i 5.000 KM Društvu fizičara u Tuzlanskom kantonu, za organizovanje Kampa fizike 2023 i to za smještaj, prevoz, ishranu i izradu promotivnog materijala za 20 učenika osnovnih i srednjih škola sa područja Tuzlanskog kantona na Kampu fizike 2023. koji će se održati na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli od 21-25. avgusta 2023. godine.

Također Vlada je odobrila i 3.000 KM Organizaciji ratnih vojnih invalida općine Teočak, za sufinansiranje obilježavanja XXV „Teočanski dani otpora 2023“.

Vlada je danas dala prethodne saglasnosti na Odluku Senata Evropskog univerziteta „Kallos“ Tuzla i Odluku Senata Univerziteta u Travniku, Odjeljenje u Tuzli, o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete univerziteta u akademskoj 2023/2024. godini. Upis studenata, visokoškolska ustanova može vršiti isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2023/24. godini posjeduju važeće licence, navodi se u odlukama Vlade. S druge strane, Vlada Tuzlanskog kantona danas nije dala prethodnu saglasnost na prijedlog Odluke Senata o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM, te je zatražila od Senata visokoškolske ustanove da utvrdi novi prijedlog broja studenata za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2023./2024. godini, koji će biti na nivou broja studenata za upis na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost u prethodnoj akademskoj godini, i to isključivo na studijske programe koji su prošli postupak licenciranja i koji u akademskoj 2023/24. godini posjeduju važeće licence.

S obzirom na okončane procedure nabavki roba i usluga, te okončanje realizacije projekata energijske efikasnosti Vlada je danas donijela više odluka o prijenosu stalnih sredstava na gradove i općine u Tuzlanskom kantonu.

Vlada je danas dala saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli i Pravilnik o vrstama, načinu i rokovima korištenja vlastitih javnih prihoda Poljoprivrednog zavoda Tuzla.

Na današnjoj sjednici Vlada je, kao i svakog mjeseca,  utvrdila osnovicu za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec juli 2023. godine, u iznosu 5,00 KM.

Na danas održanoj sjednici Vlada je, u skladu sa nedavno donesenim Programom kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava donijela više odluka kojima je odobreno ukupno 2.492.650 KM za realizaciju kapitalnih projekata u obrazovnim institucijama u Tuzlanskom kantonu. Također, odobreno je i 778.000 na ime kupovine gradskog zemljišta u Tuzli za potrebe zgrade Vlade Tuzlanskog kantona.

Danas je Vlada dala saglasnost Ministarstvu finansija za prijem dva državna službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to: stručnog savjetnika – kontrolora finansijske dokumentacije i stručnog savjetnika za planiranje budžeta. Također, saglasnost, ali za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme do povratka zaposlenika koji je imenovan na javnu funkciju, a najduže na period od tri mjeseca, data je i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona i to za prijem stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove. Osim navedenog Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli data je saglasnost za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa, za pozicije nastavnika i saradnika u nastavnička i saradnička zvanja na Fakultetu elektrotehnike, Filozofskom fakultetu i Medicinskom fakultetu.

Vlada je danas prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke TK u vezi sa zahtjevima za autentično tumačenje Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela rješenje za razrješenje i privremeno imenovanje člana Školskog odbora JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla, te privremeno imenovala Upravni odbor Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno