Srijeda, 29 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonPrihvaćena Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području TK u 2022.godini

Prihvaćena Informacija o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području TK u 2022.godini

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini.  Prema dokumentu na području TK u prošloj godini bilo je 2.231 registrovan poslovni subjekt koji je, shodno klasifikaciji djelatnosti u BiH, razvrstan u djelatnost smještaja, pripreme i posluživanja hrane i pića, odnosno pružanje usluga u ugostiteljstvu, što je za 0,3 % više poslovnih subjekata nego u 2021. godini. U ukupnom broju registrovanih poslovnih subjekata na području TK, područje pružanja smještaja i priprema i usluživanje hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) učestvuje sa 8,3%.  Najveći broj poslovnih subjekata iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva registriran je na području grada Tuzle (36%) dok je u Živinicama 11%, u Lukavcu i Gradačcu po 10%, Gračanici 9%, Srebreniku 7%, Kalesiji 5% Banovićima 4%, Kladnju 3% Čeliću 2%, Doboj Istoku, Sapni i Teočaku po 1% od ukupnog broja registriranih poslovnih objekata. Broj uposlenih u odnosu na prethodnu godinu porastao je za 4,18 %. Neto plaće uposlenih u ovom sektoru su najniže plate u TK što se posljedično odražava i na kvalitet pružanja usluga. Prosječna neto plata za 12. 2022. godine u ovom sektoru iznosila je 683 KM, što je u odnosu na 2021. godinu povećanje za 31%. Kako bi se planski usmjeravao razvoj turizma, stoji u Informaciji, neophodno je raditi na unaprjeđenju zakonodavnog okvira i turističkih statistika kao osnovne poluge razvoja ove oblasti. Poseban značaj ima unaprjeđenje regulatornog okvira koji će olakšati rad turističkih radnika i poslovnih subjekata u turizmu, a ujedno potaknuti turističke poduzetnike u sivoj zoni za formalnu registraciju poslovanja.

Prihvaćena Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području TK u 2022. godini

Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini. Na području TK bilo je registrirano 21.417 poslovnih subjekata što je u odnosu na prethodnu godinu više za 203 odnosno 0,96%.  Od toga je 10.180 pravnih i 11.237 fizičkih lica. Njih 5.588 je iz oblasti trgovine na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, te trgovine predmetima za ličnu upotrebu u domaćinstvu, što čini 26% od ukupnog broja registriranih firmi u TK. Broj registriranih subjekata u trgovini u 2022. godini u TK manji je za 123 ili 2,2% u odnosu na 2022. godinu. Od ukupno 5,588 subjekata registriranih za obavljanje trgovačke djelatnosti u 2022. godini, 2.492 je pravnih lica tj. 44,59%, dok je 3.096 fizičkih lica ili 55,41 %. Broj registriranih poslovnih jedinica u okviru pravnih lica je 3.027. Najveći broj on-line trgovaca nije registriran, prilikom prodaje ne ispostavlja fiskalne račune, potrošači pri takvim kupovinama nisu zaštićeni niti mogu tražiti pravnu zaštitu u skladu sa važećim propisima u ovoj oblasti. “Siva ekonomija“ je razvojem savremenih tehnologija dobila novi prostor za širenje a još uvijek niti na jednom nivou u BiH nisu uspostavljeni adekvatni mehanizmi za suzbijanje ove pojave. Ovo je problem koji zahtijeva brzu reakciju svih nivoa vlasti kako bi se na vrijeme zaustavila potrošnja koja nije u zakonskom okviru. Broj zaposlenih u TK u ovoj oblasti iznosio je 101.192 i veći je za 1.603 osobe, odnosno 1,6% u odnosu na 2021. godinu. Od tog broja zaposlenih u trgovini bilo je 18.337 što je za 466 odnosno 2,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna plata ostvarena u trgovini u 2022. godini u iznosu od 784 KM viša je za 17,36% u odnosu na prosječnu neto platu u 2021. godini (668 KM) a od prosječne plate u TK (1.022 KM) niža je za 23,29% te se nalazi među najnižim plaćama u Kantonu (pored hotelijerstva, ugostiteljstva i građevinarstva). 

Ostale odluke

U izvještajnom dijelu današnje sjednice Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je danas i obračun sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2022. godinu. Također, prihvaćen je Izvještaj o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2022. godini, te Izvještaj o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu (2020-2023.) za 2022. godinu.

Danas je Vlada dala i saglasnost na tekst Aneksa Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ d.d. Kladanj a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i poslova iz Zakona o šumama za period od 1. januara do 30. septembra 2023. u iznosu od skoro 2 miliona KM.

Vlada je danas donijela Rješenje kojim se utvrđuje se da visokoškolska ustanove Univerzitet FINRA ispunjava uslove za početak rada i obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

Kao i svakog mjeseca, Vlada danas utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za juni 2023. godine.

Vlada je odobrila prijenos prava vlasništva na putničkim motornim vozilima sa Ministarstva unutrašnjih poslova TK na Ured Vlade TK, te sa Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona na Javnu ustanovu Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Vlada TK dala je suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla.

Vlada je dala saglasnost za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Odlukom je dana suglasnost JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac za prijem jednog zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme – tehničkog sekretara i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove za prijem kantonalnog inspektora rada za oblast radnih odnosa i višeg referenta za vođenje baze podataka i obradu podataka. Također Vlada je dala saglasnost i Javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za prijem dva bibliotekara – informatora, te po jednog saradnika za ekonomsko finansijske poslove, domara – portira, kafe kuharicu, te spremačicu/higijeničara.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO