Subota, 15 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonNikšić: Pacijenti u UKC-u Tuzla bi mogli ostati bez zdravstvene zaštite, upitna...

Nikšić: Pacijenti u UKC-u Tuzla bi mogli ostati bez zdravstvene zaštite, upitna i validnost nastave za studente

Federalni premijer Nermin Nikšić uputio je apelaciju Ustavnom sudu FBiH na odluke Skupštine TK koje se odnose na izmjenu upravljačkih prava u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Tuzli. Upozorio je i da bi pacijenti u UKC-u mogli ostati bez zdravstvene zaštite, a upitna je i validnost nastave za studente medicine.

Naime, svoj udio u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli pored Tuzlanskog kantona ima i Federacija BiH. Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH, donesen je Statut u kojem se federalna i kantonalna vlada navode kao osnivači UKC-a Tuzla. Međusobna prava, obaveze i odgovornosti trebale su biti definisane ugovorom koji nikada nije potpisan.

Međutim, prošle godine federalna vlada je konačno ušla u upravljačku strukturu te počela proces imenovanja upravnog i nadzornog odbora. U ovoj godini je ipak nastao problem, kada je bez konsultacija sa kantonom federalna vlast smijenila stari i imenovala novi upravni odbor.

Zbog toga je u augustu reagovala Skupština TK, koja je većinom glasova zastupnika povukla svoju saglasnost na Statut UKC-a Tuzla iz 2013. godine te je samovoljno ovlastila Vladu TK da na prijedlog Ministarstva zdravstva TK imenuje privremeni Upravni odbor ove zdravstvene ustanove.

Kantonalna skupština je usvojila i zaključke, u kojima se između ostalog navodi da to zakonodavno tijelo ne prihvata samovoljne akte o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora UKC-a, koje je donijela Vlada FBiH i koje smatraju nezakonitim.

akođer, kantonalni političari su od Vlade FBiH zatražili i pokretanje pregovora o sporazumu o vlasničkim pravima, kojim bi se definirala prava i obaveze vezane za UKC Tuzla. U konačnici, na augustovskoj sjednici Skupština TK je preuzela kontrolu nad UKC-om Tuzla te Vladu TK ovlastila da imenuje Upravni odbor.

S druge strane, premijer FBiH Nermin Nikšić podnio je zahtjev Ustavnom sudu FBiH za rješavanje spora između Vlade Federacije i Vlade Tuzlanskog kantona, a vezano za imenovanje Upravnog odbora UKC-a Tuzla.

Kako je potvrđeno za Klix.ba, kroz ovaj zahtjev Nikšić je zatražio i privremenu mjeru obustave primjene akata Skupštine TK do donošenja odluke suda.

Zatraženo stavljanje van snage donesenih odluka

Podrobnije rečeno, Vlada FBiH traži putem Ustavnog suda FBiH, stavljanje van snage odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC-om Tuzla, odluke o davanju saglasnosti na Statut UKC-a Tuzla, odluke o davanju ovlaštenja te rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora UKC-a Tuzla koje je donijela Vlada TK.

Nikšić u svom zahtjevu navodi da je Vlada TK imenovanjem Upravnog odbora UKC-a u Tuzli povrijedila pravo Vlade FBiH u vršenju njenih nadležnosti iz oblasti zdravstva, utvrđenih u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH.

Federalni premijer u zahtjevu koji je dostavio Ustavnom sudu FBiH, između ostalog, podsjeća da u Ustavu piše da su federalna vlast i kantoni nadležni za zdravstvo. Spor koji se javlja izmedu Vlade FBiH i Vlade TK tiče se pitanja upravljanja nad bolničkim zdravstvenim ustanovama i to onih najvišeg ranga koje nose naziv “univerzitetsko-kliničke bolnice”.

“Prema odredbama iz člana 53. stav (3) Zakona o zdravstvenoj zaštiti vrlo jasno je propisano da jedan ili više kantona zajedno sa Federacijom BiH mogu biti osnivači takve zdravstvene ustanove, što drugim riječima znači da kantoni samostalno takvu zdravstvenu ustanovu ne mogu osnovati. Nadalje, odredbama iz člana 57. ovog zakona propisano je da zdravstvena ustanova može obavljati samo onu zdravstvenu djelatnost za koju posjeduje rješenje nadležnog ministarstva zdravstva, pri čemu ispunjenost uvjeta za univerzitetsko-kliničke bolnice rješenjem utvrđuje federalni ministar zdravstva, što istovremeno predstavlja i osnov za upis u sudski registar”, navodi Nikšić u zahtjevu.

Kako ističe, iako je Zakon o zdravstvenoj zaštiti kao federalni propis na snazi od 2010. godine i uprkos tome što su donesene navedene odluke, Tuzlanski kanton nikada do sada nije postupio po tom federalnom zakonu kao ni po sopstvenim odlukama.

“Iako je u više navrata bio pozivan od Vlade Federacije BiH da postupi po predmetnim aktima, to se do sada nije desilo. S druge strane, Tuzlanski kanton je primao redovna finansijska sredstva iz budžeta Federacije BiH usmjerenih za finansiranje potreba ove javne zdravstvene ustanove i to po osnovu Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad univerzitetsko-kliničkim bolnicama u Federaciji BiH, kojim je Parlament Federacije BIH preuzeo osnivačka prava nad sva tri klinička centra u Federaciji BiH”, navodi Nikšić u svom zahtjevu.

U priloženom dokumentu, koji je također u posjedu portala Klix.ba, napisano je da je UKC Tuzla iz federalnog budžeta dobio tri miliona KM 2017. godine, po dva miliona 2018. i 2019. godine, zatim 13,3 miliona 2020., 11 miliona 2021., 9,6 miliona 2022. te 2,4 miliona 2023. za prvi kvartal.

“Navodimo da niti Zakon o zdravstvenoj zaštiti, a niti bilo koji drugi važeći propis, bilo kojeg od suosnivača, ne dozvoljava mogućnost nadležnom organu da stavi van snage svoju odluku o preuzimanju osnivačkih prava, niti da jednostranim aktom mijenja pravni oblik, odnosno oblik organizacije zdravstvene ustanove čiji je suosnivač. Stoga je jasno da ne postoji nikakav pravni osnov za donošenje spornih odluka Skupštine Tuzlanskog kantona”, nastavlja federalni premijer u apelaciji.

“Odluke suprotne ustavu FBiH”

Nikšić smatra da su takve odluke suprotne i Ustavu Federacije BiH i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

“Ne treba posebno isticati da status univerzitetsko-kliničkog centra mogu nositi samo one bolnice čiji je osnivač jedan ili više kantona i Federacija BiH zajedno, a u smislu člana 53. stav (3) Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Imenovanjem privremenog Upravnog odbora UKC-a Tuzla od Vlade Tuzlanskog kantona, Vlada Tuzlanskog kantona je izašla izvan svih zakonskih okvira i poduzela pravnu radnju iz nadležnosti Vlade Federacije BiH. Takvoj aktivnosti prethodila je potpuno nezakonitao dluka Skupštine Tuzlanskog kantona o davanju ovlaštenja Vladi Tuzlanskog kantona za imenovanje privremenog upravnog odbora UKC-a Tuzla, za koju niti u jednom važećem propisu ne postoji pravni osnov, niti osnov iz nadležnost kantonalne skupštine za donošenje takve odluke”, naglašava Nikšić.

Ako se ovo postupanje Vlade Tuzlanskog kantona pojednostavljeno rečeno razumijeva kao ispravno, Nikšić upozorava da će nastati sljedeći problemi: samovoljno kršenje Ustavom FBiH utvrđenih prava i obaveza federalnih i kantonalnih vlasti, samovolja Vlade Tuzlanskog kantona i samostalno vlasničko postupanje dovodi do dramatične statusne promjene ove zdravstvene ustanove iz oblika univerzitetsko- kliničke bolnice do drugog oblika bolnice.

“Slijedom navedenog postaje upitan i status univerzitetske bolnice koji je dodijeljen JZU UKC Tuzla, Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva od 18. oktobra 2022. godine, kojim je JZU UKC Tuzla kao univerzitetsko-kliničkom centru kojim je utvrđeno da ispunjava uvjete za izdavanje prijedloga za obnovu naziva/statusa univerzitetska bolnica te rješenjem rektorice Univerziteta u Tuzli od 5. juna 2023. godine”, kaže Nikšić.

Upitno provođenje nastave za studente

Kako kaže, opreza radi, Nikšić navodi da je saglasno članu 2. stav (1) Pravilnika o uvjetima koje moraju ispuniti bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica utvrđeno da “bolnice ili njihov dio koje izvode nastavu na temelju nastavne potrebe fakulteta zdravstvenog usmjerenja su: klinika, sveučilišno-klinička bolnica, odnosno, univerzitetsko-klinički centri”.

“Time postaje upitno dalje provođenje nastave za studente koji su do sada nastavu provodili u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Posljedično isto će studentima nakon završenog studija, a koji su nastavu obavljali u zdravstvenoj ustanovi koja više po propisima ne može biti nastavna baza, stvoriti i problem kod polaganja stručnog ispita pred ispitnom komisijom Federalnog ministarstva zdravstva saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika, a nakon toga i pribavljanja licence za rad u smislu člana 148. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, što je uvjet za samostalno obavljanje poslova svog stručnog zvanja na tržištu rada”, tvrdi Nikšić.

Upozorava da slijedom navedenog, postaje upitno i dalje provođenje rješenja Federalnog ministarstva zdravstva koje je ishodovala JZU UKC Tuzla u status univerzitetsko- kliničkog centra za obavljanje sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, kao i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite.

Upitno i pružanje zdravstvenih usluga

Upitno je i kako kaže provođenje rješenja za obavljanje usluga koje se finansiraju sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, a koje ugovaraju sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, a time i zakonitost isplate sredstava za ugovorene zdravstvene usluge, bilo sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja, a koje se pružaju temeljem navedenih rješenja Federalnog ministarstva zdravstva.

“O navedenom su Ministarstvo zdravstva TK i JZU UKC Tuzla već upozoreni i aktom federalnog ministra zdravstva od 14. juna 2023. godine. Dalje provođenje postupka finansijske konsolidacije saglasno odredbama Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na navedeno je upozorila i Komisija za praćenje i nadzor nad implementacijom programa finanasijske konsolidacije i/ili restruktuiranja, kao i namjenskog utroška sredstava u svom izvještaju za prvi kvartal 2023. godine, koji je usvojen zaključkom Vlade Federacije BiH”, zaključio je Nikšić.

Skupština TK priliku za očitovanje ima do kraja ove sedmice, a ukoliko u ostavljenom roku to ne učini, Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine će nastaviti postupak i donijeti odluku na osnovu podataka koji se nalaze u spisu toga suda. Kako je potvrđeno za Klix.ba, Skupština TK trenutno priprema odgovor koji će biti dostavljen Ustavnom sudu FBiH.

(Klix)

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO