Na inicijativu Lejle Vuković olakšan i proširen pristup ortopedskim pomagalima velikom broju djece

Implementirane sve tri inicijative koje je uputila Lejla Vuković na decembarskoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona. Donošenjem Odluke jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, koju je donijela Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 23.12.2022. godine, kojom su obuhvaćene ove inicijative, olakšan je pristup ortopedskim pomagalima velikom broju djece, a posebno osjetljivoj kategoriji djece.

Poslanica u Skupštini Tuzlanskog kantona i potpredsjednica Skupštine Lejla Vuković podnijela je tri inicijative na decembarskoj sjednici skupštine Tuzlanskog kantona koje se odnose na izmjenu indikacija, odnosno uslova za propisivanje ortopedskih pomagala za sljedeća pomagala:

1.     ORTODONTSKI FIKSNI APARAT 

2.     NEUROLOŠKA INVALIDSKA KOLICA NA MEHANIČKI POGON

3.     SENZORI ZA MJERENJE GLUKOZE

„U proteklom periodu vrlo često sam dobijala upite i molbe od strane roditelja djece sa zdravstvenim poteškoćama da se izvrše određene izmjene kako bi ortopedska pomagala bila lakše dostupna njihovoj djeci. S tim u vezi uputila sam inicijativu prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona da se izvrše određene korekcije Odluke o Jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala, a sve u cilju da ta pomagala budu dostupna što većem broju osiguranih lica Tuzlanskog kantona, a posebno djece“, izjavila je Lejla Vuković za naš portal.

Vezano za Inicijativu koja se odnosi na pravo djece na ortodontski fiksni aparat, u odnosu na raniju odluku proširene su indikacije za propisivanje ovog pomagala, na sljedeće slučajeve:

 1) u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa urodjenim i stečenim težim deformitetima lica i vilica, kao i sa operisanim rascjepima usne, alveolarnog grebena i nepca.

2) u slučaju incizalnog stepenika 10 i više milimetara (incizalni stepenik izmjeren od incizalnog brida gornjih inciziva do labijalnnih površina donjih inciziva).

3) u slučaju impaktiranih i retiniranih zuba (osim trećih molara) sa potrebom kombinovane ortodontsko-oralnohirurška terapija izvlačenja zuba.

4) kod epilepsije koja je pod kontrolom sa bilo kojom ortodontskom nepravilnošću.

Vezano za drugu inicijativu u Odluku su uvrštene odredbe da Zavod može odobriti nabavku novog istovrsnog pomagala i prije isteka propisanog roka korištenja ranije odobrenog pomagala i to u slučajevima zbog promjene zdravstvenog stanja osiguranog lica i kada je pomagalo neupotrebljivo zbog nastalih anatomskih, fizioloških odnosno funkcionalnih promjena, a iste nisu posljedica nekorištenja pomagala odnosno korištenja pomagala na nepropisan način.

Inicijativa koja se odnosi na senzore za mjerenje glukoze omogućila licima koja su ostvarila pravo na ovo pomagalo prije 26. godine života na teret sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, da to pravo nastavljaju koristiti i nakon navršenih 26 godina života.

„Moje djelovanje u narednom periodu, kada je u pitanju ova kategorija lica, bit će u pravcu da pravo na ovo pomagalo ostvare osigurana lica svih dobnih kategorija oboljela od šećerne bolesti TIP 1, DM MODY, DM LADA i drugi dokazano autoimuno uslovljeni oblici diabetesa. Isto se odnosi i na proširivanje prava i kod ostalih ortopedskih pomagala. Moramo biti svjesni da Odluka o jedonstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala daje najveći obim prava osiguranim licima u odnosu na sve ostale kantone u F BiH“, dodala je na kraju Lejla Vuković.

Ovim inicijativama obuhvaćen je veliki broj osiguranih lica, a posebno djece, jer osim što se radi o djeci, radi se o veoma osjetljivoj kategoriji djece.

Putem sljedećeg linka možete se informisati o ovim ali i o ostailm pomagalima iz Odluke o jedinstvenoj liste ortopedskih i drugih pomagala koja se primjenjuje od 01.01.2023. godine


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *