Izvještaj Civilne zaštite TK o aktuelnoj situaciji u oblasti zaštite i spašavanja

Prema izvještaju Kantonalne Uprave civilne zaštite Tuzla, vodostaj na brani HA Modrac jutros u 7 sati bio je 199,20  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje prije 24 sata nivo je niži za 13 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 56,58 m3/s.

Nivo vodostaja na rijeci Spreča mjerno mjesto Karanovac u 08,00 sati je 326 cm (redovne mjere odbrane od poplava se poduzimaju na 300cm)

Poplave

Grad Gračanica

Obilne kišne padavine u popodnevnim satima 11.06.2023. godine na području Grada Gračanica uzrokovale su veći broj bujica, izlivanje vode iz vodotoka i lokalnih potoka, plavljenje reg. ceste Gračanica –Srnice u naselju Malta, i Pašalići, iznošenje posipnog materijala i mulja na cestu, dvorišta st. objekata i prostor privrednih objekata. Varoški potok je od posljedica otpadnog materijala, kamena, rizle na više mjesta bio zatvoren i time izazvao izlivanje veće količine vode te uzrokovao veće materijalne štete.

Uposlenici službe za CZ zajedno sa angažovanim mašinama službe ZiS za komunalne poslove izvršili su čišćenje nanosa na dijelu potoka Derva, kao i sanacija lokalnog puta Derva-Bijela Polja.

Na dijelu reg. ceste angažovane su i snage PVJ, kao i mehanizacija JP Vodovod na čišćenju i pranju saobraćajnice.

Uslijed izlivanja rijeke Spreče poplavljeno je oko 30 Ha zasijanog poljoprivrednog zemljišta u sprečkom polju.

Grad Tuzla

Dana 11.6.2023. godine službi civilne zaštite Tuzla prijavljeno je plavljenje dvorišta, pomoćnog objekta u naselju Solina zatim dvorište i pomoćni objekt u naselju Breške te dvorište i kotlovnica u naselju Donja Grabovica. Također prijavljeno je i plavljenje lokalnih puteva u naseljima Solina, Breške i Donja Grabovica.

Grad Živinice

Dana 11.6.2023. godine VJ Živinice je radila na ispumpavanju vode u vremenskom periodu od 12,50 do 19,00 sati u naselju Suha gdje su zbog poplava bili poplavljeni privredni objekti (apoteka Đulović i TC Bingo) i dva stambena objekta

Požari

Grad Tuzla

Dana 11.6.2023. godine VJ Tuzla je imala intervenciju na gašenju požara na trafo stanici u ulici 6. Bosanske brigade. Požar je lokaliziran i ugašen.

Klizanje tla

Grad Gračanica

Dana 11.6.2023. godine službi civilne zaštite prijavljeno je aktiviranje klizišta na lokaciji Bijela Polja koje ugrožava lokalni put.

Grad Gradačac

Nakon jakog pljuska koji je zahvatio područje Grada Gradačac dana 11.6.2023. godine službi civilne zaštite prijavljeno je nekoliko manjih odrona na saobraćajnicama u naseljima Zelina Srednja i Donja i Jelovače selo. Ekipe službe civilne zaštite radile su na raščišćavanju putnog pravca Kerep – Zelina.

Grad Tuzla

Dana 11.6.2023. godine prijavljeno je aktiviranje klizišta u ulici Armije BiH 562. Klizište ugrožava jedan stambeni objekt.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *