Četvrtak, 18 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiBiHPočele sedmice sudske nagodbe

Počele sedmice sudske nagodbe

Od 20. do 31. maja 2024. godine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini bit će održane sedmice sudske nagodbe tokom kojih stranke na brži i ekonomičniji način mogu riješiti svoje sporove.

Sudovi će u ovom periodu zakazivati ročišta u što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe kako bi stranke podstakli na rješavanje predmeta na ovaj način.

Sudska nagodba podrazumijeva međusobni dogovor stranaka i nudi mogućnosti da se sudski spor riješi brže. Ovaj način rješavanja sudskih sporova posebno je pogodan u predmetima koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova i naplatu novčanih potraživanja, naknadu štete, podjelu stvari i nekretnina u zajedničkom vlasništvu, uređenje međa, materijalna davanja, i drugo.

Zaključena sudska nagodba ima istu pravnu snagu kao i sudska presuda, a stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja sudskog postupka, pribavljanja i izvođenja dokaza, eventualnog drugostepenog postupka, dugotrajnog postupka namirenja, te se izbjegavaju brojni dodatni troškovi redovnog sudskog postupka.

Tokom 2023. godine 3.684 predmeta su riješena putem sudske nagodbe, od čega 613 u toku Sedmica sudske nagodbe. Važno je naglasiti da stranke sudsku nagodbu mogu sklopiti i neovisno o periodu održavanja Sedmica sudske nagodbe.VSTV BiH od 2016. godine, u saradnji sa svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH, organizuje sedmice sudske nagodbe s ciljem promovisanja sudske nagodbe kao mirnog, bržeg i ekonomičnijeg načina rješavanja sporova. Provedbu aktivnosti koje vode ka efikasnijoj i kvalitetnijoj primjeni alternativnih načina rješavanja sudskih sporova podržala je Evropska unija u sklopu projekta “EU podrška reformama pravosuđa u BiH.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno