Subota, 15 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2023.godinu

Usvojena Odluka o rebalansu budžeta općine Kalesija za 2023.godinu

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na današnjoj, 21.redovnoj sjednici, usvojili Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu Kalesija za 2023.godinu.

Izmijenjenom Odlukom, Budžet se sa 13,882,129.000 KM povećava na 14,852,023.00 KM.

Na osnovu svih navedenih korekcija budžet za 2023.godinu je povećan  za 969.894,00 KM.

Predlaganje izmjena i dopuna budžeta za 2023.god.izvršeno je iz slijedećih razloga:Obezbjeđenje 1/5 sredstava za pokrića deficita iz prethodne godine, kao i povećanje tekućih i kapitalnih grantova. Planirano je povećanje primljeni tekući transferi od Federacije za 251.420,00 KM, primljeni tekući transferi od kantona za 268.474,00 KM, primljeni tekući transferi građana (fasade) 45.000,00 KM, kao i primljeni kapitalni transferi za 170.000,00KM i kapitalni primici 260.000,00KM.                                                                                        

Zbog ukazane potrebe za povećanjem sredstava na određenim pozicijama, izvršena je korekcija iznosa na sljedećim pozicijama: Bosanski kulturni centar za 15.000,00 KM, izgradnja tribine na stadionu Senad Mešić Čiča NK Kikači za 15.000,00 KM,  zacjeljivanje površinskih voda u zas.centar Rainci Gornji za 10.000,00 KM, izgradnja kolektivnog stambenog objekta za 35.000,00 KM, izdaci za subvenciju JP Vodovoda i Kanalizacije za 10.000,00 KM, uređenje fasade u centru Kalesije za 50.000,00 KM, nastavak izgradnje nove ulice u Kalesiji za 65.000,00 KM                                                                                                  

Zbog uštede u budžetu  izvršeno je smanjenje sredstava na sljedećim pozicijama: Izdaci za nabavku knjiga i štampe za 5.000,00 KM, izdaci za specijalizaciju i školovanje za 3.000,00 KM, tekući transferi neprofitnim organizacijama za 10.000,00 KM, organizacije i udruženja prozašla iz rata za 10.000,00 KM, asfaltiranje lokalnih puteva za 50,000,00 KM, sanacija puta Zukići – Baljkovica za 10.000,00 KM, sanacija puta u Jeginovom Lugu za 10.000,00 KM, sufinansiranje izgradnje ulične rasvjete po MZ za 15.000,00KM.                                                               

Izvršeno je brisanje sljedećih pozicija: JU Sportsko kulturni centar, rekonstrukcija javne rasvjete sa pos.LED rasvjete, vodovod Jajići,  zaseok Here, izgradnja spomen obilježja na Lisači, čišćenje i uređenje Korita rijeke Gribaja na lok. parc. Hatićka, izgradnja makadamskog puta od Jajića do Oštrog kamena, sanacija puta od Hrasna Donjeg prema Horozovini.                                                                                      

Uvedene su nove pozicije i to: izdaci za obilježavanje dana Općine Kalesija 10.000,00 KM, škola hramonike 5.000,00 KM, Crveni križ 10.000,00 KM, Udruženje penzionera Tojšići 3.000,00 KM, renoviranje lovačke kuće u Zoljama 10.000,00 KM, spomen obilježja po MZ 20.000,00 KM, rekonstrukcija igrališta romskog naselja Orlanova 30.000,00 KM, nastavak izgradnje čitaonice FK Bosna Kalesija 35.000,00 KM, Ambulanta Gojčin – Jelovo Brdo 10.000,00 KM, vodovod Jajići 10.000,00K M, sanacija vodovoda u Kalesiji Gornjoj 7.000,00 KM, zacjeljivanje kanala u Jelovom Brdu 7.000,00 KM, zacjeljivanje kanala u Vukovijama Donjim (Spahići) 10.000,00 KM, zacjeljivanje kanala u Vukovijama Donjim (Zenuni) 5.000,00 KM, uređenje puta Plavi most – Begova ćuprija 25.000,00 KM, izgradnja amblante u Tojšićima 200.000,00 KM, Hidrogeološka istraživanja istočnog dijela Općine 79.920,00 KM, izdaci za nabavku odjeće, uniformi i nabavku platna 4.500,00 KM, subvencija dijela troškova vode za socijalno ugrožene osobe 1.000,00 KM, čišćenje i uređenje korita rijeke Dubnice 7.000,00 KM, izgradnja puta Vis 100.000,00 KM, uređenje Trga šehida 30.000,00 KM.                                                                                                             

Na osnovu svih navedenih korekcija budžet za 2023.godinu je povećan  za 969.894,00 KM.                                                                          

U ukupnim prihodima i primicima prihodi od poreza učestvuju sa 49,27%, neporezni prihodi sa 13,81%, tekući transferi i donacije sa 19,32%, kapitalni transferi sa 12,01%, kapitalni primici sa 3,43%, prihodi posebnog računa 2,15 % .                                                                                         

U skladu sa raspoloživim sredstvima izvršena je raspodjela rashoda po ekonomskoj, organizacionoj i funkcionalnoj klasifikaciji. Sredstva za plaće i naknade troškova zaposlenih su ostala ista.

Izdaci za materijal sitan inventar i usluge smanjeni za 2,76%,  Tekući transferi i drugi tekući izdaci smanjeni su za 0,25%,Kapitalni transferi su smanjeni za 10,35%, kapitalni izdaci povećani za 17,55%, izdaci za otplate dugova po izdatim garancijama su ostali isti kao i tekuća rezerva. Ukupno raspoređena sredstva  u iznosu od 14.744 287,00 KM, odnose se na rashode i izdatke i budzetsku rezervu, a pokriće 1/5 nepokrivenih rashoda  iz 2022.godine 107.736,00 KM.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO