Srijeda, 29 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena Odluka o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023....

Usvojena Odluka o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu.

Vijećnici su na današnjoj 25.redovnoj sjednici usvojili Odluku o raspodjeli sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu.

Budžetom općine Kalesija za novčanu podršku razvoja poljoprivrede na području općine Kalesija, u 2023. godini, predviđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 KM.

Sredstva u iznosu od 95.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim proizvođačima mlijeka koji proizvode mlijeko na području općine Kalesija, na osnovu sljedećih kriterija i to:

 • da podnosilac zahtjeva za svaku muznu kravu u liniji otkupa mlijeka posjeduje potvrdu o provedenim obaveznim mjerama,
 • posjeduje pasoše životinja,
 • da ima zaključen ugovor o isporuci mlijeka sa otkupljivačem mlijeka

(2) Obračun novčane podrške izvršit će se na  osnovu podataka otkupljivača-prerađivača mlijeka iz juna 2023. godine  koji su dostavljeni Službi za privredu i budžet općine Kalesija  za ostvarivanje novčane podrške za grla koja su bila u liniji otkupa u 2023. godini.

Iznos od 10.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim proizvođačima goveđeg mesa (tov junad) na području  općine Kalesija, na osnovu sljedećih kriterija i to:

 • da utovi u jednom turnusu minimalno 3 grla iz domaćeg uzgoja i iste proda, ili
 • da utovi u jednom turnusu minimalno 10 grla iz uvoza i ista proda,
 • posjeduje potvrdu da su grla obilježena i upisana u jedinstveni Registar domaćih životinja u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
 • posjeduje potvrdu o provedenim obaveznim mjerama.

(2) Obračun novčane podrške izvršit će se na  osnovu podataka uzgajivača iz  2023. godine  koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje novčane podrške kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Iznos od 10.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim proizvođačima pilećeg mesa – brojlera  na području općine Kalesija, a na osnovu sljedećih kriterija i to:

 • korisnici koji utove najmanje 3.000,00 komada pilića  u turnusu u vlastitim objektima, objektima za uslužni tov ili objektima uzetim u zakup u kojima se vrši uslužno hranjenje,
 • posjeduju  potvrdu o provedenim obaveznim mjerama.

(2) Obračun novčane podrške izvršit će se na osnovu podataka iz  2023. godine koji su proizvođači dostavili Službi za privredu i budžet općine Kalesija  radi ostvarivanja novčane podrške.

Član 5.

(1) Iznos od 15.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima-registrovanim uzgajivačima rasplodne stoke (ovce) na području  općine Kalesija, na osnovu sljedećih kriterija i to:

 • da posjeduju potvrdu da su grla obilježena i upisana u jedinstveni Registar domaćih životinja u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,
 • koji u svom stadu imaju najmanje 50 ovaca,
 • posjeduju potvrdu o provedenim obaveznim mjerama.

Obračun novčane podrške izvršit će se na  osnovu podataka uzgajivača iz  2023. godine koji su podnijeli zahtjev za ostvarivanje novčane podrške kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.

Iznos od 10.000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim  licima koji proizvode povrće u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici) na području općine Kalesija, na osnovu sljedećih kriterija:

 • da podnosilac zahtjeva za svaki m2 zasađenog korisnog prostora u zaštićenom prostoru (plastenici, staklenici) posjeduje dokaz o zasađenoj kulturi,
 • da podnosilac zahtjeva ima najmanje zasađenu površinu od 200,00 m2,
 • Obračun novčane podrške izvršit će se na osnovu podataka iz  2023. godine koji su proizvođači dostavili Službi za privredu i budžet općine Kalesija radi ostvarivanja novčane podrške.                                                                      

Iznos od 10 000,00 KM dodijelit će se fizičkim i pravnim licima, koji su imali registrovanu proizvodnju krastavca kornišona za industrijsku preradu na području općine Kalesija, na osnovu sljedećih kriterija i to:

 • da podnosilac zahtjeva ima registrovanu proizvodnju krastavca kornišona za idustrijsku preradu,
 • dokaz da su predali registrovanom otkupljivaču najmanje 2,00 t krastavca kornišona.

Obračun novčane podrške izvršit će se na osnovu podataka iz  2023. godine koji su proizvođači dostavili Službi za privredu i budžet općine Kalesija radi ostvarivanja novčane podrške.                                                                           

Pored uslova predviđenih u članovima 2.,3.,4.,5.,6. i 7. ove Odluke, za one korisnike koji imaju zaključen Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta, uslov za ostvarivanje prava na novčanu podršku jeste da je izmirena i obaveza po osnovu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, u općini Kalesija, zaključno sa 31.12.2022.godine.

MUJO MUJKIĆ (NIP) – Trebamo posveti pažnju procedurama da ne bude kao sa potpicajima iz 2020.godine. S obzirom da imamo priznanja osoba da je bilo zloupotreba. Radi se o malim sredstvima i smatram da je trebao izdvojiti više sredstava za poljoprivredu. Mislim da je ova stavka trebala biti najmanje 200 hiljada KM. Skuplja će biti procedura prikupljanja dokumentacije nego sredstva koja će biti dodjeljena poljoprivrednicima.

GALIB SOFTIĆ (SAMOSTALNI VIJEĆNIK) – Odluka jedobra ali je trebalo pronaći načina i izdvojiti 200 hiljada KM, jer je Kalesija poljoprivredna sredsina. Vidljivo je da se manje sije na području općine Kalesija, a tu su i  problem sa kašnjenjem poticaja.

MEHMED IMAMOVIĆ (SAMOSTALNI VIJEĆNIK) – Komisija za poljoprvredu je upitila pitanje Službi za budžet, ali odgovora nismo dobili. Upitali smo kad su objavljeni Javni pozivi i ko su korisnici ovih sredstava.

NERMIN ŽIVČIĆ (SDP) – Ova Odluka može biti značajna za nas vijećnike kako bi narednom periodu planirali sredstva za poljoprivredu koja su viša od 200 hiljada KM. U Nacrtu budžeta smo planirali isti iznos sredstva kao i ove godine. Smatram da u budžetu za iduću godinu trebamo povećati sredstva za poljoprivredu. Poljoprivrednike trebamo staviti kao bitan factor našeg društva. Jedna smo od općina koja izdvaja najmanje sredstava za poljoprivredu.

U nastavku sjednice usvojena je i Odluka o promjeni statusa javnog puta

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO