Subota, 20 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena Odluka o određivanju naziva ulica na području općine Kalesija

Usvojena Odluka o određivanju naziva ulica na području općine Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o određivanju naziva ulica na području općine Kalesija.

U odnosu na predloženu Odluku usvojeni su amandmani Komisije kojim se u dijelu Odluke mijenja tekst u MZ Dubnica umjesto Ahmeta Dubočanina naziv ulice je efendije Dubničanina.

Također, usvojeni su amandmani Edisa Mujanovića (samostalni vijenik) i Nermina Živčića (SDP)

Amandman Edisa Mujanovića (samostalni vijećnik) – U članu 2. prijedloga Odluke o utvrđivanju naziva ulica na području općine Kalesija “14. Mjesna zajednica Petrovice”, u tabeli na kraju teksta dodaje se novi naziv ulice, kako sluedi

“u koloni “r.br.” upisati “30”,

” u koloni “Naziv ulice” upisati “Saliha Zulića”,

“u koloni “Opis ulice” upisati “Od tromeđe parcele označene sa k.č. 2680, k.č. 2278/6, k.č. 2270/1 ide u pravcu sjevera preko k.č. 2271 i k.č. 2673/1 u dužini od 500m do tromeđe parcela 2673/1, k.č. 2186, k.č. 2221 gdje i završava”.

Obrazloženje

Smatram da pomenuta ulica treba da nosi ime po Zlatnom ljiljanu Salihu Zuliću koji je svoj život položio 22.08.1992. godine na Kerovinama braneći od agresije Kalesiju, Tuzlu i Bosni i Hercegovinu.

Amandmani Nermina Živčića (SDP): U članu 2.odluke,u tabelarnom prikazu 4. Mjesna zajednica Gojčin pod rednim brojem 18. ulica Huse Makalića mijenja se i glasi, ulica Kovači.

Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č.br.2322/2 k.č.br.2643 i k.č.br.2644 sve K.O:Gojčin zatim nastavlja u pravcu sjeveru preko parcele označene kao k.č.br.2643 K.O.Gojčin u dužini od 850 m do tromeđe parcela označenih kao k.č.br.1006/1,k.č.br.2643 i k.č.br.1017 sve K.O.Gojčin gdje i završava.

Pod rednim brojem 19 ulica Muhameda Makalića mijenja se i glasi ulica Huse i Muhameda Makalića

Ulica počinje od tromeđe parcele označenih kao k.č.br. 1023,k.č.br. 2644 i k.čp.br .1022 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č.br.1022,k.č.br.1025,k.č.br.1017,k.č.br.2643,k.č.br.7395k.č.br.2641. K.O.Gojčin u dužini od 2180m do tromeđe parcela označenih kao k.č.br.814/2.k.čbr.2641 sve K.O. Gojčin i do granice općine Kalesija i grada Živinice gdje i završava.

Obrazloženje:

Na prigovor većine ljudi koji se nalaze u zaseoku zvanom dugo godina kao Kovači zamoljen sam da pokušam promijeniti naziv ulice te da se ista nazove Kovači po ljudima koji su dugo godina gajila tu tradiciju i njihovih potomaka. U starim spisima stoji i naziv ulice Kovači gdje žive Smajkanovići,Ač'kanovići3Omerovići,Imš'ići i Makalići.

Određeni su nazivi ulica u svim mjesnim zajednicama na području općine Kalesija i i njihovim zaseocima, a imena su data, najvećim dijelom, po poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine koji su položili svoje živote za odbranu domovine u periodu od 1992.do 1995.godine.

U obrazloženju je navedeno da je razlog donošenja Odluke što za najveći dio općine Kalesija nije donesena Odluka o određivanju naziva ulica.

Općinski načelnik je Rješenjem broj:02-04-2-1277/23 od 05.01.2024. godine imenovao Komisiju za pripremu Nacrta Odluke o utvrđivanju naziva ulica na području općine Kalesija sa definisanim zadacima.

Komisija za pripremu Nacrta Odluke o utvrđivanju naziva ulica na području općine Kalesija uradila je Radnu verziju Odluke i isti zajedno sa Izvještajem o radu dostavila Općinskom načelniku.

Dana 20.03.2024. godine od strane Općinskog načelnika upućena je inicijativa za utvrđivanje prijedloga i upućivanje u proceduru donošenja Odluke o određivanju naziva ulica na području općine Kalesija Komisiji za utvrđivanje i obilježavanje datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija, dodjelu općinskih priznanja, imena naselja i dijelova naselja.

Na sjednici održanoj dana 22.03.2024. godine Komisija za utvrđivanje i obilježavanje datuma i događaja značajnih za općinu Kalesija, dodjelu općinskih priznanja, imena naselja i dijelova naselja je jednoglasno utvrdila prijedlog Odluke o utvrđivanju naziva ulica na području općine Kalesija i istu dostavlja Općinskom vijeću na razmatranje i odlučivanje.

Ovom Odlukom određuju se nazivi ulica na području općine Kalesija:

Član 2.
Nazivi ulica određuju se po Mjesnim zajednicama, kako slijedi:

 1. Mjesna zajednica Brda
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 2. Dževada Jahića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2947/1, k.č. br. 2942/1 i k.č. br. 4263 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 4263 i k.č.br. 4261 K.O. Kalesija u dužini od 850m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2561, k.č. br. 2563 i k.č. br. 4261 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 3. Serdarevići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2947/1, k.č. br. 2942/1 i k.č. br. 4263 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu istoka i sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2942/1 K.O. Kalesija u dužini od 375m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2942/1, k.č. br. 2926 i k.č. br. 2943/2 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 4. Hajrudina Đedovića Đileta Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2894, k.č. br. 2908 i k.č. br. 4261 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko k.č. br. 2908 K.O. Kalesija u dužini od 175m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2870, k.č. br. 2908 i k.č. br. 2868 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 5. Izeta Jahića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4279, k.č. br. 3333 i regionalnih cesta Sapna – Kalesija sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 480 K.O. Kalesija u dužini od 480m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4279, k.č. br. 3369/2 i k.č. br. 4274 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 6. Šehida Brda Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2960/3, k.č. br. 2952 i k.č. br. 4263 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2952 K.O. Kalesija u dužini od 120m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2955/2, k.č. br. 2952 i k.č. br. 4261 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 7. Himze Križevca Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3331/1, k.č. br. 3332/3 i k.č. br. 4263 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcele označene kao k.č. br. 4263 K.O. Kalesija u dužini od 450m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3004/4, k.č. br. 3004/5 i k.č. br. 4263 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 8. Križevci I Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3004/1, k.č. br. 3005 i k.č. br. 4263 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 3005 K.O. Kalesija u dužini od 65m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3001, k.č. br. 3003 i k.č. br. 3005 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 9. Križevci II Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3006, k.č. br. 4263 i k.č. br. 4264 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 4264, k.č. br. 3028, k.č. br.3037, k.č. br.3038/6, k.č. br. 3049/2, k.č. br. 3048 K.O. Kalesija u dužini od 550m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3048, k.č. br. 3050/2 i k.č. br. 4263 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 10. Put Križevaca Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3039, k.č. br. 3037 i k.č. br. 3028 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br.3028 K.O. Kalesija u dužini od 140m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3047, k.č. br. 3028 i k.č. br. 4263 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 11. Branilaca Brda Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3004/4, k.č. br. 3004/5 i k.č. br. 4263 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 4263 K.O. Kalesija u dužini od 320m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2998, k.č. br. 4263 i k.č. br. 4261 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 12. Šehida Hrvačića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4262, k.č. br. 2759/2 i k.č. br. 2775 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 4262, kč.2792, K.O. Kalesija u dužini od 1135m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2818, k.č. br. 2852/2 i k.č. br. 4262 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 13. Branilaca Hrvačića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2832/3, k.č. br. 4262 i k.č. br. 2717 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 2717 K.O. Kalesija u dužini od 124m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2731, k.č. br. 2730 i k.č. br. 2717 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 14. Mjesna zajednica Bulatovci
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 15. Armije RBiH Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2823/3, k.č. br. 3747 i k.č. br. 683 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 683 i k.č. br. 681 K.O. Memići u dužini od 1167m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 681, k.č. br. 2446/1 i k.č. br. 495/4 sve K.O. Memići gdje i završava.
 16. Šehidska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 626, k.č. br. 617 i k.č. br. 683 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcela označenih kao k.č. br. 617, k.č. br. 682, k.č. br. 531 sve K.O. Memići u dužini od 310m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 545/4, k.č. br. 607 i k.č. br. 682 sve K.O. Memići gdje i završava.
 17. Patriotske lige Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 546, k.č. br. 682 i k.č. br. 607 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcela označenih kao k.č. br.682 i k.č.br. 2861 K.O. Memići u dužini od 430m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2858, k.č. br. 2861 i k.č. br. 2856 sve K.O. Memići gdje i završava.
 18. Mjesna zajednica Dubnica
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 19. Ahmeda Dubočanina Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2158, k.č. br. 2148 i k.č. br. 2042/2 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2148 K.O. Dubnica u dužini od 1925m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1527, k.č. br. 2148 i k.č. br. 2151 sve K.O. Dubnica gdje i završava.
 20. Kiseljačka Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č.br. br. 1527, k.č.br. br. 2148 i k.č.br. br. 2151 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 2025m preko parcela onačenih kao k.č. br. 2148, k.č.br. 1274, k.č. br. 1141, k.č.br. 2143, k.č. br. 2140 i k.č.br. 2142 sve K.O. Dubnica do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 2142, k.č.br. 110 i k.č. br. 114 sve K.O. Dubnica gdje i završava.
 21. Šehidska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2051/3, k.č. br. 2148 i k.č. br. 2052/7 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č.br. 2052/7 K.O. Dubnica u dužini od 176m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2052/7, k.č. br. 2053/1 i k.č. br. 2052/3 sve K.O. Dubnica gdje i završava.
 22. Civilnih žrtva rata Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2158, k.č. br. 2042/2 i k.č. br. 2153 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 2153 K.O. Dubnica u dužini od 956m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2153, k.č. br. 2022/2 i k.č. br. 2023 sve K.O. Dubnica gdje i završava.
 23. Fadila Ušćuplića Fajke Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2153, k.č. br. 2022/2 i k.č. br. 2023 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2023 K.O. Dubnica u dužini od 570m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2153, i k.č. br. 1791/2 i k.č. br. 1791/1 zatim nastavlja preko k.č.br. 1791/2 u dužini od 60m do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 2152/1 k.č. br. 1791/2, k.č. br. 1791/1, zatim preko parcele označene kao k.č.br. 2152/1 u dužini od 440m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1693/5, k.č.br. 1693/2, k.č. br. 1694/3 sve K.O. Dubnica gdje i završava.
 24. Prve općinske čete Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2157, k.č. br. 2106/6 i k.č. br. 2145 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2145 K.O. Dubnica u dužini od 880m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2145, k.č. br. 1042 i k.č. br. 1003, zatim istočno preko k.č. br. 1003 u dužini od 86m do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 2147, k.č. br. 1041/4 i k.č.br. 1003 u sve K.O. Dubnica gdje i završava.
 25. Narodnog heroja Hajrudina Mešića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2145, k.č.br. 1001/9 i k.č. br. 1003 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 1003 K.O. Dubnica u dužini od 268m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1041/4, k.č. br. 2147 i k.č. br. 1003 zatim ide sjeverno preko parcele označene kao k.č.br. 2147 u dužini od 482m do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 2147, 1033/3 i k.č.br. 1037, ovoj ulici pripada i dio parcele označene k.č.br. 2147 u dužini od 305m koji počinje do tromeđe parcele označene kao k.č. br. 1041/4, k.č. br. 2147 i k.č. br. 1003, pa istočno do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1011, k.č. br. 2147, k.č. br. 2141 sve K.O. Dubnica gdje i završava.
 26. Podrinjska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1367, k.č. br. 440/11 i k.č. br. 443 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja u pravcu juga preko k.č. br. 442 K.O. Prnjavor u dužini od 393m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 442, k.č. br. 478/4 i k.č. br. 463/1 zatim nastavlja preko parcele označene kao k.č. br. 463/1 u dužini od 143m do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 463/1, k.č.br. 480/17 i k.č.br. 467/3 sve K.O. Prnjavor, zatim nastavlja preko parcele označene kao k.č. br. 467/3 K.O. Prnjavor u dužini od 203m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 467/3, k.č. br. 472/5, k.č. br. 472/3 i k.č. br. 469/4 sve K.O. Prnjavor, zatim nastavlja preko parcele označene kao k.č. br. 472/3 K.O. Prnjavor dužini od 65m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 476/2, k.č.br. 475/3 i k.č.br. 472/3 sve K.O. Prnjavor, zatim nastavlja preko parcele označene kao k.č. br. 475/2 K.O. Prnjavor u dužini od 90m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 516/1, k.č.br. 475/2 i k.č. br. 474/6 sve K.O. Prnjavor gdje i završava. Ovoj ulici pripada i cijela k.č. br. 467/4 K.O. Prnjavor.
 27. Seada i Redže Smajlovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2145, k.č. br. 1042 i k.č. br. 1003 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č.br. 2145 K.O. Dubnica u dužini od 1460m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2146, k.č. br. 726 i k.č. br. 2145 zatim nastavlja zapadno preko parcele označene kao k.č.br. 2146 u dužini od 155m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2146 ,k.č. br. 879, k.č. br.877 i k.č. br. 822 sve K.O. Dubnica gdje i završava.
 28. Imšići Ulica počinje od četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2146, k.č. br. 879, k.č. br. 877 i k.č. br. 822 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu zapada preko k.č. br. 2146 K.O. Dubnica u dužini od 422m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2146, k.č. br. 750 i k.č. br. 751 sve K.O. Dubnica gdje i završava.
 29. Zulići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2145, k.č. br. 726 i k.č. br. 2146 sve K.O. Dubnica zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 2145 K.O. Dubnica u dužini od 374m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2145, k.č. br. 666/6 i k.č. br. 666/10 sve K.O. Dubnica gdje i završava.
  Ovoj ulici pripada i dio k.č. br. 695 u dužini od 231m i to od od tromeđe parcela k.č. br. 2145, k.č. br. 695 i k.č.br. 700 do tromeđe parcela k.č. br. 695, k.č. br. 919/1 i k.č. br. 919/5 sve K.O. Dubnica.
 30. Kalesijskih brigada Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 9/1, k.č. br. 394 i k.č. br. 403 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja u pravcu zapada preko k.č. br. 403, k.č. br. 1366 i k.č. br. 1367 K.O. Prnjavor u dužini od 652m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br.1366, k.č. br. 1367 i k.č. br. 1345 sve K.O. Prnjavor gdje i završava.
 31. Mjesna zajednica Gojčin
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 32. Zijada Živčića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 403, k.č. br. 2636 i k.č. br. 2638 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 2636 K.O. Gojčin u dužini od 630m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2636, k.č. br. 1106 i k.č. br. 1098 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 33. Šehidska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2636, k.č. br. 1106 i k.č. br. 1098 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2636 K.O. Gojčin u dužini od 185m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1275, k.č. br. 1276 i k.č. br. 2636 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 34. Ibrahima Dautbašića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1077, k.č. br. 1095 i k.č. br. 2636 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu zapada preko prcela označenih kao k.č. br. 1077 K.O. Gojčin u dužini od 510m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1078, k.č. br. 1077 i k.č. br. 2638 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 35. Huse, Ibre i Šabana Šehića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1123, k.č. br. 1140 i k.č. br. 2648 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 1140 K.O. Gojčin u dužini od 156m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1140, k.č. br. 1137/4 i k.č. br. 1137/3 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 36. Huse Kulovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1113/2, k.č. br. 2648 i k.č. br. 2636 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2648 K.O. Gojčin u dužini od 67m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1123, k.č. br. 1145 i k.č. br. 2648 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 37. Hasiba Ramića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1145, k.č. br. 2648 i k.č. br. 1140 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu jugo zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2648 K.O. Gojčin u dužini od 245m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1245/2, k.č. br. 1243/3 i k.č. br. 2648 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 38. Ahmeta, Almira i Semira Ćivića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br.1222, k.č. br. 2648 i k.č. br. 1221/2 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu zapada i sjverozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 2648, k.č. br. 2634 K.O. Gojčin u dužini od 800m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1171, k.č. br. 1169/4 i k.č. br. 2634 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 39. Put 2. maja Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 656/1, k.č. br. 2646 i k.č. br. 2645 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu sjevera i sjeveroistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 2646, k.č. br. 2638, k.č. br. 2636, k.č. br. 294, k.č. br. 309, k.č. br. 308/1, k.č. br. 72, k.č. br. 71/5 i k.č. br. 2634 K.O. Gojčin u dužini od 1560m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 309, k.č. br. 308/1 i k.č. br. 71/5 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 40. Mevludina Huskića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1222, k.č. br. 1221/2 i k.č. br. 2648 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu juga i jugoistoka preko k.č. br. 1221/2, k.č. br.1214/2, k.č. br.1215/2, k.č. br. 1216/2, k.č. br. 1213/3, k.č. br. 1213/4 i k.č. br. 2647 K.O. Gojčin u dužini od 500m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1209, k.č. br. 2647 i k.č. br. 2649 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 41. Hamida Bećirovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1243/3, k.č. br. 2648 i k.č. br. 1242/1 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2648 K.O. Gojčin u dužini od 240m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1221/2, k.č. br. 2648 i k.č. br. 1222 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 42. Put povratka Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 656/1, k.č. br. 2645 i k.č. br. 2646 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 2646 k.č. br. 1722 K.O. Gojčin u dužini od 330m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1732, k.č. br. 1722 i k.č. br. 2630 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 43. Nefise Osmančević Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1038, k.č. br. 2646 i k.č. br. 2644 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcela označenih kao k.č. br. 2645 i k.č. br. 2644 K.O. Gojčin u dužini od 1350m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1023, k.č. br. 1022 i k.č. br. 2644 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 44. Brod Ulica počinje od parcele označene kao k.č. br. 2645 tj.na skretanju sa lokalnog puta za Gojčin a 110m prije skretanja za Osmančeviće u pravcu istoka, preko parcele označene kao k.č. br. 1028 K.O. Gojčin u dužini od 110 m do tromeđe parcela k.č. br. 1748/4, k.č. br. 1750 i k.č.br. 1028 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 45. Dževada Osmančevića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1762, k.č. br. 1763 i k.č. br. 2645 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu juga preko parcela označenih k.č. br. 2645 i k.č.br. 2652 K.O. Gojčin u dužini od 1115m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2224, k.č. br. 2226 i k.č. br. 2645 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 46. Rame Vokića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2652, k.č. br. 1804 i k.č. br. 1802/4 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 1804 K.O. Gojčin u dužini od 147m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1804, k.č. br. 2156 i k.č. br. 2154 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 47. Mirzeta Makalića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2287, k.č. br. 2284/2 i k.č. br. 2644 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2644 K.O. Gojčin u dužini od 650m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2322/2, k.č. br. 2644 i k.č. br. 2643 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 48. Đorđe Dragutinovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2322/2, k.č. br. 2644 i k.č. br. 2643 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 2644, k.č. br. 2553, k.č. br. 2474 i k.č. br. 2655 K.O. Gojčin u dužini od 1190m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2481, k.č. br. 2474 i k.č. br. 2655 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 49. Huse Makalića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2322/2, k.č. br. 2643 i k.č. br. 2644 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2643 K.O. Gojčin u dužini od 850m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1006/1, k.č. br. 2643 i k.č. br. 1017 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 50. Muhameda Makalića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1023, k.č. br. 2644 i k.č. br. 1022 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcela označenih kao k.č. br. 1022, k.č. br. 1025, k.č. br.1017, k.č .br.2643, k.č. br. 739, k.č. br. 2641 K.O. Gojčin u dužini od 2180m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 814/2, k.č. br. 2641 sve K.O Gojčin i do granice općine Kalesija i grada Živinice gdje i završava.
 51. Muharema Muradifa Osmančevića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1023, k.č. br. 1022 i k.č. br. 1025 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko k.č. br. 1025 K.O. Gojčin u dužini od 195m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1025, k.č. br. 706/3 i k.č. br. 656/1 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 52. Hazima H. Makalića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1004, k.č. br. 2643 i k.č. br. 739 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko k.č. br. 739 K.O. Gojčin u dužini od 120m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 756, k.č. br. 753 i k.č. br. 1001 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 53. Kemala Makalića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 739, k.č. br. 741 i k.č. br. 744 sve K.O. Gojčin zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko k.č. br. 741 K.O. Gojčin u dužini od 140m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 760/1, k.č. br. 743 i k.č. br. 744 sve K.O. Gojčin gdje i završava.
 54. Mjesna zajednica Hrasno Donje
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 55. Samira Bukvarevića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3504/1, k.č. br. 2170/2 u K.O. Hrasno i k.č. br. 123 K.O. Kikači zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 3504/1 K.O. Hrasno u dužini od 540m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3496, k.č. br. 2188/2 i k.č. br. 3504/1 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 56. Senaila Mujića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2310/1, k.č. br. 2322/2 i k.č. br. 3505 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu juga preko pacela označenih kao k.č. br.3505 i k.č.br. 2679 K.O. Hrasno u dužini od 400m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2316, k.č. br. 2315 i k.č. br. 2679 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 57. Hasana Huremovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3487, k.č. br. 2261 i k.č. br. 3505 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu juga preko k.č. br. 3505 K.O. Hrasno u dužini od 420 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2308, k.č. br. 3505 i k.č. br. 2322/2 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 58. Derviša Mujanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2109, k.č. br. 732 i k.č. br. 733 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko k.č. br. 3504/1 K.O. Hrasno u dužini od 440m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 3504/1, k.č. br. 2106/6 i k.č. br. 2107 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 59. Sulje i Sanela Mujanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2106/2, k.č. br. 2106/6 i k.č. br. 3504/1 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 3504/1 K.O. Hrasno u dužini od 360m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2089, k.č. br. 3504/1 i k.č. br. 3497 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 60. Civilnih žrtava rata Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2038/2, k.č. br. 2040/2 i k.č. br. 3504/1 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko k.č. br. 3504/1 K.O. Hrasno u dužini od 145m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2107, k.č. br. 3503 i k.č. br. 3504/1 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 61. Patriotske lige Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2016, k.č. br. 3503 i k.č. br. 3504/1 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 3504/1 K.O. Hrasno u dužini od 450 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1993/1, k.č. br. 1994 i k.č. br. 3504/1 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 62. Mehmeda Ćatića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2016, k.č. br. 3502 i k.č. br. 3503 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 3503 i k.č. br. 3502 K.O. Hrasno u dužini od 550m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1492/8, k.č. br. 1496 i k.č. br. 3502 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
  1. avgusta Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2040/2, k.č. br.2084/4 i k.č. br. 3497 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcele označene kao k.č. br. 3497 K.O. Hrasno u dužini od 390m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2100/1, k.č. br. 714 i k.č. br. 3497 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
  1. maja Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2017, k.č. br. 3504/1 i k.č. br. 3503 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu sjevero zapada preko parcele označene kao k.č. br. 3503 K.O. Hrasno u dužini od 1246m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1446/2, k.č. br. 3503 i k.č. br. 3502 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 63. Mehmeda Omerovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1446/2, k.č. br. 3502 i k.č. br. 3503 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 3502 K.O. Hrasno u dužini od 625m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1429, k.č. br.1430 i k.č. br. 3502 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 64. Nermina Selmanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1242, k.č. br. 3502 i k.č. br. 3503 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 3500 K.O. Hrasno u dužini od 270m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1237/2, k.č. br. 1236 i k.č. br. 3500 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 65. Senada Ahmetovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1235, k.č. br. 1236 i k.č. br. 3500 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 3500 K.O. Hrasno u dužini od 255m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1255/1, k.č. br. 1256/2 i k.č. br.3500 sve K.O. gdje i završava.
 66. Nedžiba Mušanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1258, k.č. br.1256/2 i k.č. br.3500 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko k.č. br. 3500 K.O. Hrasno u dužini od 255m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1396, k.č. br. 1395 i k.č. br. 3500 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 67. Civilnih žrtava rata
  Horozovine Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1446/2, k.č. br. 3502 i k.č. br. 3503 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č.br. 3497 K.O. Hrasno u dužini od 326m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1186/1, k.č. br. 1187 i k.č. br. 3497 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 68. Mjesna zajednica Hrasno Gornje
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 69. Trg šehida Trg šehida predstavlja prostor između Džamije u Hrasnu Gornjem i područne Škole.
 70. Brdo Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3504/1, k.č. br. 2990 i k.č. br. 3506/1 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 3506/1 K.O. Hrasno u dužini od 750m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2889/2, k.č. br. 3506/1 i k.č. br. 3499 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 71. Mahala Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3002, k.č. br. 2991 i k.č. br. 3504/1 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu zapada i sjeveroistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 3504/1, k.č.br. 1860, k.č.br.3506/1 K.O. Hrasno u dužini od 777m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2889/2, k.č. br. 3506/1 i k.č. br. 3499 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 72. Mjesna zajednica Jajići
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 73. Armije BiH Počinje od ukrštanja sa ulicom Vehida i Zejnila Selmanovića i ulice Zajnica, te se kreće u pravcu sjeverozapada a zatim u pravcu zapada do poteza zv. Stvažbe, gdje se i završava.
 74. Civilnih žrtava rata Počinje od ukrštanja sa ulicom Dr. Seada Hamzića u centru naseljenog mjesta, te se kreće u pravcu jugoistoka, a zatim u pravcu istoka do spajanja sa ulicom Elmedina i Vehida Bećirbašića.
 75. Dr. Seada Hamzića Proteže kroz naselje Jajići od spajanja ulica Elmedina i Vehida Bećirbašića i ulice Put spasa od ulaza u naseljeno mjesto Jajići sa istočne strane do izlaza iz naselja Jajići na zapadnoj strani u pravcu naseljenog mjesta Zolje.
 76. Elmedina i Vehida Bećirbašića Počinje od ukrštanja sa ulicom Dr. Seada Hamzića i ulicom Put spasa, te se kreće zapadno do ukrštanja sa ulicom Civilnih žrtava rata, te skreće u pravcu istoka do spajanja sa ulicom Zagajnica.
 77. Fikreta Hamzića Počinje od ukrštanja sa ulicom Dr. Seada Hamzića u centru naseljenog mjesta, te se kreće u pravcu juga do kraja naselja, gdje se i završava.
 78. Huseina Hamzića Počine od ukrštanja ulice Fikreta Hamzića i ulice Studene vodice, te se kreće južno do izlaza iz naseljenog mjesta Jajići u pravcu naseljenog mjesta Brda.
 79. Vijenac Počinje od ukrštanja sa ulicom Zajnica na sjevernom dijelu naselja, te se kreće u pravcu juga do kraja tog puta unutar naselja, gdje se i završava.
 80. Omladinska Počinje od ukrštanja sa ulicom Dr. Seada Hamzića na zapadnom dijelu naselja, te se kreće sjeverno do kraja tog puta, gdje se i završava.
 81. Put spasa Počinje od spajanja ulica Dr. Seada Hamzića i ulice Elmedina i Vehida Bećirbašića sa istočne strane izlaza iz naseljenog mjesta Jajići, te se proteže prema sjeveroistoku sve do ukrštanja sa Regionalnim putem Kalesija – Sapna.
 82. Studene vodice Počinje od ukrštanja sa ulicom Civilnih žrtava rata, te se kreće u pravcu juga da bi se granala u dva kraka i to jugozapadno do ukrštanja ulice Huseina Hamzića i ulice Fikreta Hamzića i južno do ukrštanja sa ulicom Huseina Hamzića.
 83. Vehida i Zejnila Selmanovića Počinje od ukrštanja sa ulicom Dr. Seada Hamzića u centru naselja, te se proteže sjeverno do ukrštanja sa ulicom Armije BiH i ulicom Zajnica.
 84. Zagajnica Počinje od spajanja sa ulicom Elmedina i Vehida Bećirbašića, te se kreće u pravcu istoka do kraja naselja, gdje se i završava.
 85. Zajnica Počinje od ukrštanja ulice Armije BiH i ulice Vehida i Zejnila Selmanovića, te se kreće istočno do kraja tog puta kroz taj dio naselja.
 86. Zolje Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1571, k.č. br. 1850 i k.č. br. 1672 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 1672 K.O. Kalesija u dužini od 1900m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1672, k.č. br. 1845/2 i k.č. br. 1845/3 sve K.O. Kalesija gdje i završava.
 87. Mjesna zajednica Jeginov Lug
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 88. Lužanska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 30/2, k.č. br. 30/3 i k.č. br. 21 sve K.O. Jeginov Lug zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 970 K.O Jeginov Lug k.č. br. 2694 K.O. Lipovice u dužini od 350m i nastavlja preko parcela označenih kao k.č. br. 39 i .k.č. br. 953 K.O. Jeginov Lug u dužini od 1940 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 299, k.č. br. 953 i k.č. br. 958 sve K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 89. Tomići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 299, k.č. br. 953 i k.č. br. 958 sve K.O. Jeginov Lug zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 958 K.O. Jeginov Lug u dužini od 775m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 348, k.č. br. 958 i k.č. br. 957 sve K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 90. Boškovići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 319/7, k.č. br. 306 i k.č. br. 958 sve K.O. Jeginov Lug zatim nastavlja upravcu istoka preko k.č. br. 306 K.O. Jeginov Lug u dužini od 450m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 199, k.č. br. 306 i k.č. br. 961 sve K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 91. Jovanovići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 330, k.č. br. 331 i k.č. br. 958 sve K.O. Jeginov lug zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene k.č. br. 331 K.O. Jeginov Lug u dužini od 136m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 331, k.č. br. 316/5 i k.č. br. 315/3 sve K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 92. Jovići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 383, k.č. br. 958 i k.č. br. 957 sve K.O. Jeginov Lug zatim nastavlja u pravcu juga preko k.č. br. 958 K.O. Jeginov Lug u dužini od 855m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 562, k.č. br. 564 i k.č. br. 958 sve K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 93. Simići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 959, k.č. br. 569/1 i k.č. br. 958 sve K.O. Jeginov Lug zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 959 K.O. Jeginov Lug u dužini od 838m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 651, k.č. br. 652 i k.č. br. 959 sve K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 94. Markovići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 383, k.č. br. 958 i k.č. br. 957 sve K.O. Jeginov Lug zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 957 K.O. Jeginov Lug u dužini od 625 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 366/1, k.č. br. 957 i k.č. br. 955 sve K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 95. Savići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 336, k.č. br. 958 i k.č. br. 953 sve K.O. Jeginov Lug zatim nastavlja u pravcu jugo zapada preko k.č. br. 953 i kč.br. 955 K.O. Jeginov Lug u dužini od 1510m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 443, k.č. br. 955 i k.č. br. 956 sve K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 96. Tadići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 956, k.č. br. 955 i k.č. br. 507/2 sve K.O. Jeginov Lug zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 955 K.O. Jeginov Lug u dužini od 470m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 5518, k.č. br. 955 i k.č. br. 519 sve K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 97. Mjesna zajednica Kalesija Centar
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 98. Šehida Tubićanskog voda Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č.br.217/4, k.č. br. 499 i k.č.br. 498 sve K.O. Kalesija Grad i ide u pravcu jugioistoka preko parcele označene kao k.č. br. 499 u dužini od 777m do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 487/1, k.č. br. 487/2 i k.č. br. 499 sve K.O. Kalesija Grad gdje i završava.
 99. Husejna Softića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 246, k.č. br. 288 i k.č. br. 499 sve K.O. Kalesija Grad i ide sjeverno kroz parcelu označenu kao k.č. br. 228 K.O. Kalesija Grad u dužini 63m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 229/1, k.č. br. 228 i k.č. br. 222 sve K.O. Kalesija Grad gdje i završava.
 100. Alije Salkića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 217/4, k.č. br. 499 i k.č. br. 498 sve K.O. Kalesija Grad i ide zapadno preko parcele označene kao k.č. br. 499 u dužini od 98m od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 193/1, k.č. br. 499 i k.č. br. 503 sve K.O. Kalesija Grad gdje i završava.
 101. Senada i Sakiba Tubića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 500, k.č. br. 233/3 i k.č. br. 232/6 sve K.O. Kalesija Grad i ide u pravcu sjevera preko parcela označenih kao k.č. br.232/6, k.č. br. 231/1, k.č. br. 498, k.č. br. 178/2, k.č. br. 175/1, k.č. br. 174/1, k.č. br. 173/1 i k.č. br. 172/1 u dužini od 305m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 172/6, k.č. br. 172/1 i k.č. br. 497 sve K.O. Kalesija Grad gdje i završava.
 102. Huse Huremovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 231/2, k.č.br. 231/1 i k.č. br. 498 sve K.O. Kalesija Grad i ide u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 498 u dužini od 142m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 143/1, k.č. br. 498 i k.č. br.497 sve K.O. Kalesija Grad gdje i završava.
 103. Mirsada Loznice Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 389/8, k.č. br. 389/13 i k.č. br. 384/7 sve K.O. Kalesija Grad i ide preko parcele označene kao k.č. br. 389/13 u pravcu jugoistoka u dužini od 80m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 389/13, k.č. br. 387 i k.č. br. 389/10 sve K.O. Kalesija Grad gdje i završava.
 104. Halila Jahića Pancira Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br.365/1, k.č. br. 367 i k.č. br. 145 sve K.O. Kalesija Grad zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 145 i k.č. br. 382/10 K.O. Kalesija Grad u dužini od 130m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 373, k.č. br. 382/10 i k.č. br. 43/6 sve K.O. Kalesija Grad gdje i završava.
 105. Hamida i Atifa Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 385/3, k.č. br. 389/12 i k.č. br. 384/7 sve K.O. Kalesija Grad i ide preko parcele označene kao k.č. br. 389/12 u pravcu juga u dužoini od 55m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 385/6, k.č. br. 389/11 i k.č. br.389/12 sve K.O. Kalesija Grad gdje i završava.
 106. Saida Mujkića Brice Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 384/5, k.č. br. 384/7 i k.č. br. 384/1 sve K.O. Kalesija Grad preko parcela označenih kao k.č .br. 384/1, k.č. br. 42/14 i k.č. br. 42/15 u pravcu sjevera u dužini od 240m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 42/7, k.č. br. 42/20 i k.č. br. 42/15 sve K. O. Kalesija Grad gdje i završava.
 107. Jasmina i Hajrudina Hadžića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1368, k.č. br. 637/3 i k.č. br. 638 sve K.O. Prnjavor preko parcela označenih kao k.č. br. 638, k.č. br. 1346 i k.č. br. 581 u pravcu zapada u dužini od 560m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br.592, k.č. br. 578/3 i k.č. br. 581 sve K.O. Prnjavor gdje i završava.
 108. Vodenička Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 605, k.č. br. 617 i k.č. br. 1368 sve K.O. Prnjavor preko parcele označene kao k.č. br. 605 u pravcu sjeverozapada u dužini od 258m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 610, k.č. br. 605 obje K.O. Prnjavor i k.č. br. 4255 K.O. Kalesija gdje i završava.
 109. Ulica Begana Ferhatovića Počinje od spoja sa ulicom “Muhamedage Hadžiefendića” sa zapadne strane, proteže se kroz naselje ”Carska Bašča” do spoja sa ulicom “Kapetana Hajrudina Mešića-Hajre” sa istočne strane.
 110. Halisijska ulica Počinje od raskrsrnice sa ulicom “Senada Hodžića-Mehdina” i ulicom ”Kapetana Hajrudina Mešića-Hajre”, sa sjeverne strane i proteže južno kroz naselje “Olanovca” prema željezničkoj stanici.
 111. Ulica Kalesijskih brigada Proteže se dijelom rnagistralnog puta M-4 (Tuzla-Zvornik) od raskrsnice sa ulicom “Patriotske lige” i ulicom “Kalesijskog odreda”, sa zapadne strane, do raskrsnice sa ulicom “Patriotske lige” i ulicom “Senada Hodžića-Mehdina”, sa istočne strane.
 112. Ulica Kalesijskog odreda Proteže se dijelom magistralnog puta M-4 (Tuzla-Zvornik) do table za označavanje naseljenog mjesta iz pravca Tuzle, sa zapadne strane, do raskrsnice sa ulicom “Patriotske lige” i ulicom “Kalesijskih brigada” (na ulazu u uži centar grada) sa istočne strane.
 113. Ulica Muhamedage Hadžiefendića Proteže se kroz naselje “Carska Bašča” od spoja sa ulicom “Senada Hodžića – Mehdina”, sa jugozapadne strane do spoja sa ulicom “Kapetana Hajrudina Mešića-Hajre” sa sjeveroistočne strane.
 114. Ulica Oslobodilaca Kalesije Počinje od raskršća sa Ulicom Kalesijskih brigada sa sjeverne strane do raskršća sa Ulicom Patriotske lige, sa južne strane (Ulica između zgrade općine i zgrade Supermarket).
 115. Ulica Patriotske lige Proteže se kroz centar grada od raskrsnice sa ulicom “Kalesijskog odreda” i ulicom “Kalesijakih brigada” – od ulaza u uži centar grada sa zapadne strane do izlaza iz užeg centra grada sa istočne strane, odnosno od raskrsnice sa ulicom “Kalesijskih brigada” i ulicom “Senada Hodžića – Mehdina”.
 116. Ulica Senada Hodžića-Mehdina Proteže se dijelom magistralnog puta M-4 (Tuzla-Zvornik) od raskrsnice sa ulicom “Patriotske lige” i ulicom “Kalesijskih brigada”, sa zapadne strane do table za označavanje naseljenog mjesta u pravcu Zvornika, sa istočne strane.
 117. Ulica Senada Požegića Počinje od spoja sa ulicom “Patriotske lige” sa sjeveroistočne strane, u užem centru grada i proteže jugozapadno prema Prnjavoru.
 118. Trg Šehida Nalazi se u centru grada između ulice “Senada Požegića” sa sjeverozapadne strane, ulice “Patriotske lige” sa sjeverne strane i ulice “Oslobodilaca Kalesije” sa istočne strane.
 119. Sarajevska ulica Proteže se sa zapadne strane naselja “Carska Bašča”, od spoja sa ulicom “Senada Hodžića – Mehdina” sjeverno prema naselju Palavre.
 120. Ulica Kapetana Hajrudina Mešića-Hajre Proteže se sa istočne strane naselja “Carska Bašta” od raskrsnice sa ulicom “Senada Hodžića-Mehdina” i “Halisijskom ulicom”. sa Juzne strane, sjeverno prema Teočaku.
 121. Ulica Žrtava genocida u Srebrenici Počinje od spoja sa ulicom Patriotske lige u užem centru grada, sa sjeverne strane i proteže se južno prema rijeci Spreči do raskršća puta za Gojčin kod podvožnjaka.
 122. Ulica Žena – boraca Armije BiH Proteže se od spoja sa Ulicom »23. maj« i nastavlja u pravcu zapada do kuće Bukvarević Dževada, tj. do parcele označene kao k.č. br. 135/64.
 123. Podrinjska ulica U naselju Šumice – Česte, proteže se od broja 40. ulice »Kapetana Hajrudina Mešića-Hajre« i dalje istočno u pravcu naselja Katanovići.
 124. Ulica 23. maj Proteže se od magistralnog puta M-4 (Tuzla- Zvornik), pored kuće Husejna Fazlića do kuće Rehić Ševkije, granice parcela označenih kao k.č. br. 92/9 i k.č. br. 139/3, tj. ulica predstavlja u cjelosti parcelu označenu kao k.č. br. 139/3.
 125. 12.mart – Prvih žrtava agresije na BiH Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 230/5, k.č. br. 231/1 i k.č. br. 499 sve K.O. Kalesija Grad u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 499 u dužini od 160m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 217/4, k.č. br. 498 i k.č. br. 499 sve K.O. Kalesija Grad gdje i završava.
 126. Ulica 25. novembra- ZAVNOBiH-a
  Proteže se od motela „Košuta“ pored kuće Sejfe Softića do kuće Džeme Šabanovića, spoj sa ulicom „23. maj“, u cjelosti k.č. br. 92/3 K.O. Kalesija Grad.
 127. Ulica Zlatnih ljiljana Ulica počinje u sjeverozapadnom dijelu »Trga šehida«, tj. od ulice „Patriotske lige“ i nastavlja u pravcu juga u dužini cca. 76 metara, obilazi sa južne strane Gradsku džamiju i nastavlja u pravcu istoka u dužini cca 88 metara, prolazi sa sjeverne strane Općinskog suda Kalesija i izlazi na Ulicu „Žrtava genocida u Srebrenici“ gdje se završava.
 128. Ulica Braće Bukvarević
  Ulica počinje od magistralne ceste M4 Zvornik – Tuzla (ulica Kalesijskog odreda), to jest od tromeđe parcela označenih kao k.č br. 135/99, k.č. br. 135/138 i k.č. br. 497 K.O. Kalesija Grad, zatim ide u pravcu sjeveroistoka u dužini od oko 175 metara do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 135/15, k.č. br. 135/138 i k.č. br. 140 K.O. Kalesija Grad, gdje se ova ulica završava (ulica je u katastru zemljišta označena kao k.č. br. 135/138 K.O. Kalesija Grad).
 129. Ulica Mehmeda Husića Počinje od Ulice Halisijske, tačnije od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 350/1, k.č. br. 350/7 i k.č. br. 350/28 sve K.O. Kalesija Grad i proteže se u pravcu zapada u dužini od cca. 530m, do Ulice Žrtava genocida u Srebrenici do novoizgrađenog kružnog toka tačnije do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 325/43, k.č. br. 325/17 i k.č. br. 299/2 sve K.O. Kalesija Grad.
 130. Ulica Dževada Džafića Počinje od Ulice Žrtava genocida u Sreberenici, od novoizgrađenog kružnog toka tačnije od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 299/2, k.č. br. 325/24 i k.č. br. 325/22 sve K.O. Kalesija Grad i proteže se u pravcu sjeverozapada u dužini od cca. 380m, do Ulice Senada Požegića tačnije do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 274/11, k.č. br. 233/3 i k.č. br. 500 sve K.O. Kalesija Grad.
 131. Ulica Šeherska Počinje od Magistralnog puta Tuzla-Zvornik (M4) tačnije od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 507, k.č. br. 400/5 i k.č. br. 403 sve K.O. Kalesija Grad i proteže se u pravcu sjeverozapada u dužini od cca. 230m, do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 402/7, k.č. br. 402/5 i k.č. br. 398 sve K.O. Kalesija Grad i ulica u naravi predstavljaju cijele pracele označene kao k.č. br. 402/7 i k.č. br. 403 K.O. Kalesija Grad.
 132. Ulica Rašida Durakovića Počinje od Ulice Muhamedage Hadžiefendića tačnije od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 384/7, k.č. br. 382/10 i k.č. br. 383 sve K.O. Kalesija Grad i proteže se u pravcu sjevera u dužini od cca. 110m, do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 382/10, k.č.br. 382/11 i k.č. br. 43/23 K.O. Kalesija Grad i ulica u naravi predstavlja
  dio od parcele označene kao k.č. br. 382/10 K.O. Kalesija Grad.
 133. Zelina I Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 183, k.č. br. 3693 i k.č. br. 3667 sve K.O. Vacetina, zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br 3667 K.O. Vacetina u dužini od 2232 m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 562, k.č. br. 561 i k.č. br. 3667 sve K.O. Vacetina gdje i završava.
 134. Zelina II Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. bro 309, k.č. bro 308/1 i k.č. br. 71/5 sve K.O. Gojčin, zatim nastavlja u pravcu sjevera do mosta na rijeci Spreči u dužini od 2560m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3, k.č. br. 2 i k.č. br. 3693 sve K.O. Vacetina gdje i završava.
 135. Mjesna zajednica Kalesija Gornja
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 136. Ulica Sprečanska Počinje od raskrsnice magistralnog puta Tuzla-Zvornik i starog puta za Memiće tj. od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4278, k.č. br. 4279 K.O. Kalesija i k.č. br. 1362 K.O. Prnjavor i produžava ovim putem tj. parcelama označenim kao k.č. br. 4279 K.O. Kalesija i k.č. br. 1362 K.O. Prnjavor sve do raskrsnice ovog puta i regionalnog puta Kalesija – Sapna i puta za Memiće gdje se ulica i završava.
 137. Ulica Šahbazi Počinje od Ulice Sprečanske tj. od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4279, k.č. br. 4271, k.č. br. 3449 sve K.O. Kalesija i produžava putem označenim kao k.č. br. 4271 sve do raskrsnice puteva označenih sa k.č. br. 4271, k.č. br. 4183 K.O. Kalesija odakle nastavlja putevima označenim kao k.č. br. 4183 i k.č. br. 4213 K.O. Kalesija pa sve do izlaska na put označen kao k.č. br. 4279 K.O. Kalesija tj. izlaska na Ulicu Sprečansku gdje se ulica i završava.
 138. Ulica Jajčevića put Počinje od Ulice Šahbazi tj. od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4183, k.č. br. 4176, k.č. br. 4177 sve K.O. Kalesija i produžava putem označenim kao k.č. br. 4177 K.O. Kalesija sve do kraja istog tj. do parcele označene kao k.č. br. 4156/1 K.O. Kalesija gdje se ulica i završava
 139. Ulica Sapanjski put Počinje od raskrsnice magistralnog puta Tuzla-Zvornik i novog regionalnog puta za Sapnu tj. od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1357, k.č. br. 1246/26 i 1249/1 K.O. Prnjavor odakle produžava novoizgrađenim regionalnim putem za Sapnu do raskrsnice puteva kod Grabika za Memiće, Sapnu i Kalesiju Gornju tj. do mjesta gdje se završava Sprečanska Ulica.
 140. Ulica Gajanski put Počinje od Ulice Sprečanske tj. od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3399, k.č. br. 4279, k.č. br. 4269 sve K.O. Kalesija i produžava putem označenim kao k.č. br. 4269 K.O. Kalesija sve do raskrsnice sa putem označenim kao k.č. br. 3209/1 K.O. Kalesija tj. ulica završava kod mezarja koje je označeno kao k.č. br. 3218/1 i k.č. br. 3236 K.O. Kalesija.
 141. Ulica Kadrići Počinje od raskrsnice magistralnog puta Tuzla-Zvornik i puta za zaseok Kadriće tj. od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4278, k.č. br. 4123 i k.č. br. 4118/1 K.O. Kalesija, i produžava putem označenim kao k.č. br. 4123 K.O. Kalesija do mjesta gdje se ovaj put ukršta sa putem označenim kao k.č. br. 4269 K.O. Kalesija i nastavlja dalje ovim putem označenim kao k.č. br. 4269 K.O. Kalesija u pravcu zapada a zatim u pravcu sjevera sve do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3542, k.č. br. 4269 i k.č. br. 3518/2 sve K.O. Kalesija gdje se ulica i završava.
 142. Prva ulica Počinje raskrsnice puteva označenih kao k.č. br. 4123 i k.č. br. 4269 sve K.O. Kalesija tj. od ulice Kadrići i produžava u pravcu istoka a zatim juga putem označenim kao kč.br. 4269 K.O. Kalesija do kraja istog tj. do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4269, k.č. br. 4160 i k.č.br. 4162 sve K.O. Kalesija gdje se ulica i završava.
 143. Ulica Kalesijska Počinje od raskrsnice magistralnog puta Tuzla-Zvornik i puta za zaseok Jusufoviće tj. od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4278, k.č. br. 4040/1 i k.č. br. 4072 sve K.O. Kalesija i produžava putem označenim kao k.č. br. 4072 K.O. Kalesija do mjesta gdje se ovaj put ukršta sa putem označenim kao k.č. br. 3921 K.O. Kalesija, nastavlja dalje u pravcu sjevera putem označenim kao k.č. br. 3921 K.O. Kalesija do mjesta gdje se ovaj put ukršta sa putem označenim kao k.č.br. 3567 K.O. Kalesija, zatim ovim putem označenim kao k.č. br. 3567 K.O. Kalesija nastavlja u pravcu zapada do potoka zvanog “Kalesija” a označenog kao k.č. br. 4241 K.O. Kalesija gdje se ulica i završava.
 144. Ulica 26. Maj Počinje od južne raskrsnice puteva označenih kao k.č. br. 4072 i k.č. br. 4047/1 sve K.O. Kalesija tj. od ulice Kalesijske i produžava u pravcu zapada a zatim sjevera putem označenim kao k.č. br. 4047/1 K.O. Kalesija sve do krajnje sjeveroistočne tačke parcele označene kao k.č. br. 4047/2 K.O. Kalesija na kojoj je izgrađen objekat osnovne škole gdje se ulica i završava.
 145. Ulica Školska Počinje od sjeverne raskrsnice puteva označenih kao k.č. br. 4072 i k.č. br. 4047/1 sve K.O. Kalesija tj. od ulice Kalesijske i produžava u pravcu zapada putem označenim kao k.č. br. 4047/1 K.O. Kalesija prolazeći sjeverno iznad škole do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4047/1, k.č. br. 3923 i k.č. br. 3954/1 sve K.O. Kalesija gdje se ulica i završava.
 146. Ulica Koševet Počinje raskrsnice puteva označenih kao k.č. br. 4072 i k.č. br. 3542 sve K.O. Kalesija tj. od ulice Kalesijske i produžava u pravcu istoka putem označenim kao k.č. br. 3542 K.O. Kalesija sve do kraja ovog puta tj. do mjesta gdje se ovaj put ukršta sa putem označenim kao k.č. br. 4269 tj. sa ulicom Kadrići gdje se ulica i završava.
 147. Ulica Jusupovići Počinje raskrsnice puteva označenih kao k.č. br. 4072 i k.č. br. 3291 sve K.O. Kalesija tj. od ulice Kalesijske i produžava u pravcu zapada putem označenim kao k.č. br. 3291 K.O. Kalesija sve do krajnje zapadne tačke parcele ovog puta tj. do potoka Kalesija gdje se ulica i završava.
 148. Ulica Rijeka Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 3765, k.č. br. 3764 i k.č. br. 3976 i produžava u pravcu juga duž desne obale u pravcu pružanja potoka Kalesija parcelama označenim kao k.č. br. 3976 i k.č. br. 3975 K.O. Kalesija sve do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3965, k.č. br. 3968 i k.č. br. 3975 gdje se ulica i završava.
 149. Ulica Ahmeta Hadžića Počinje raskrsnice puteva označenih kao k.č. br. 3976 i k.č. br. 3772 sve K.O. Kalesija tj. od ulice Rijeka i produžava u pravcu zapada putem označenim kao k.č. br. 3772 do kraja istog tj. do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3888/2, k.č. br. 3886/4 i k.č. br. 3872 sve K.O. Kalesija gdje se ulica i završava.
 150. Ulica branilaca Kalesije Počinje od mjesta gdje Šahin potok presijeca magistralni put Tuzla – Zvornik koji je označen kao k.č. br. 1370 K.O. Prnjavor i k.č.br. 4278 K.O. Kalesija i nastavlja magistralnim putem u pravcu istoka sve do mjesta gdje magistralni put presijeca potok Bukovica gdje se ulica i završava.
 151. Ulica Alije Hadžića Počinje od Ulice Sprečanske tj. od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 4279, k.č. br. 4268 i k.č. br. 3394 sve K.O. Kalesija i produžava putem označenim kao k.č. br. 4268 K.O. Kalesija u pravcu sjevera sve do raskrsnice sa putem označenim kao k.č. br. 4267 K.O. Kalesija, zatim nastavlja putem označenim kao k.č. br. 4267 K.O. Kalesija sve do raskrsnice istog sa putem označenim kao k.č. br. 4266 K.O. Kalesija gdje se ulica i završava.
 152. Mjesna zajednica Kikači
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 153. Ramiza Omerovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1555, k.č. br. 1370 i k.č. br. 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjevera u dužini od cca. 450m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1371/1, k.č. br. 1370 i k.č. br. 1874 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu pracelu označenu sa k.č. br. 1370 K.O. Kikači.
 154. Ramiza Sakića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1050/1, k.č. br. 1874 i k.č. br. 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu zapad u dužini od cca. 733m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1872, k.č. br. 1874 i k.č. br. 937 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu sa k.č. br. 1874 K.O. Kikači.
 155. Zijada Sakića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1061, k.č. br. 1074 i k.č. br. 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeveroistoka ,zatim sjeverozapadno u dužini od cca. 233m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1065/4, k.č. br. 1074 i k.č. br. 1065/5 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu pracelu označenu sa k.č. br. 1074 K.O. Kikači.
 156. Senada Mujanovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1084, k.č. br. 1872 i k.č. br. 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu zapada u dužini od cca. 1857m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1872, k.č. br. 1874 i k.č. br. 937 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu parcelu označenu kao k.č. br. 1872 K.O. Kikači, ovoj ulici pripada i cijela paracela označena kao k.č. br. 1871 K.O. Kikači, koja počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 458, k.č. br. 1872 i k.č. br. 1871 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu istoka u dužini od cca. 720m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 433, k.č. br. 1871 i k.č. br. 438 sve K.O. Kikači.
 157. Nedžada Mujanovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 674/1, k.č. br. 1869/1 i k.č. br. 1869/2 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu zapada u dužini od cca. 2100m, do granice općine Kalesija sa gradom Tuzla odnosno do biljega označenih sa brojevima 1. i 2. koji predstavljaju teritorijalnu granicu razgraničenja općine Kalesija i grada Tuzla i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu kao k.č. br. 1869/1 K.O. Kikači.
 158. Suada Selimovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 543, k.č. br. 1866 i k.č. br. 544/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeverozapada u dužini od cca. 1495m, do granice općine Kalesija sa gradom Tuzla odnosno do biljega označenih sa brojevima 10. i 11. koji koje predstavljaju teritorijalnu granicu razgraničenja općine Kalesija i grada Tuzla i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu kao k.č. br. 1866 K.O. Kikači, ovoj ulici pripada i cijela parcela označena kao k.č. br. 37 K.O. Kikači, koja počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 203/2, k.č. br. 37 i k.č. br. 1866 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjevera u dužini od cca. 303m do granice općine Kalesija sa gradom Tuzla odnosno do biljega označenih sa brojevima 5. i 6. koji predstavljaju teritorijalnu granicu razgraničenja općine Kalesija i grada Tuzla.
 159. Nijaza Selimovića Počinje od tromeđe parcela označenih sa k. č. br. 539/2, k.č. br. 1869/1 i k.č. br. 1866 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu istoka u dužini od cca. 530m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1866, k.č. br. 143 i k.č. br. 1863/1 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označene kao k.č. br. 1866 K.O. Kikači.
 160. Hariza Avdibašića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 674/1, k.č. br. 1869/1 i k.č. br. 1869/2 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu istoka u dužini od cca. 465m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 679, k.č. br. 1866 i k.č. br. 673/1 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja cijele pracele označene kao k.č. br. 673/1 i k.č. br. 673/2 i dio k.č. br. 676 sve K.O. Kikači.
 161. Ibre Sakića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1050/1, k.č. br. 1874 i k.č. br. 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeveroistoka u dužini od cca. 525m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 674/1, k.č. br. 1869/1 i k.č. br. 1869/2 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu kao k.č. br. 1869/1 K.O. Kikači.
 162. Seida Sakića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1522 i k.č. br. 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeveroistoka u dužini od cca. 695m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1050/1, k.č. br. 1874 i k.č. br. 1869/1 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu kao k.č. br. 1869/1 K.O. Kikači.
 163. Ševketa Mujanovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1114, k.č. br. 1115 i k.č. br. 1869/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu jugoistoka u dužini od cca. 162m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1318/1, k.č. br. 1877 i k.č. br. 1249 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu kao k.č. br. 1869/1, k.č. br. 1863/1 i k.č. br. 1877 sve K.O. Kikači.
 164. Alije Sinanovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1318/1, k.č. br. 1877 i k.č. br. 1249 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu sjeveroistoka u dužini od cca. 1310m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1723, k.č. br. 1861 i k.č. br. 1877 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja dio pracele označenu kao k.č. br. 1877 K.O. Kikači.
 165. Ibre Mujanovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1318/1, k.č. br. 1249 i k.č. br. 1877 sve sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu jugoistoka u dužini od cca. 845m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1249, k.č. br. 1217/2 i k.č. br. 1216 sve K.O.Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu pracelu označenu kao k.č. br. 1249 K.O. Kikači, ovoj ulici pripadaju i cijele parcele označena kao:
 • k.č. br. 1254 K.O. Kikači, gdje ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1251, k.č. br. 1254 i k.č. br. 1249 i ulica ide u pravcu jugozapada u dužini od 215m, do tromeđa parcela označenih sa k.č. br. 1256, k.č. br. 1254 i k.č. br. 1258,
 • k.č. br. 1258 K.O. Kikači, gdje ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1266, k.č. br. 1258 i k.č. br. 1249 i ulica ide u pravcu jugozapada u dužini od 145m, do tromeđa parcela označenih sa k.č.br. 1257, k.č. br. 1258 i k.č. br. 1260,
 • k.č. br. 1650 K.O. Kikači, gdje ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1649, k.č. br. 1650 i k.č. br. 1249 i ulica ide u pravcu jugoistoka u dužini od 247m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1662, k.č. br. 1680 i k.č. br. 1650 i
 • k.č. br. 1658/2 K.O. Kikači, gdje ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1662, k.č. br. 1658/2 i k.č. br. 1650 i ulica ide u pravcu sjevera u dužini od 90m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1659, k.č. br. 1658/2 i k.č. br. 1249.
 1. Jakuba Mujanovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1866, k.č. br. 143 i k.č. br. 1863/1 sve K.O. Kikači i proteže se u pravcu istoka u dužini od cca. 820m, do tromeđa parcela označenih kao k.č. br. 129/2, k.č. br. 143 i k.č. br. 123 sve K.O. Kikači i ulica u naravi predstavlja cijelu pracelu označenu kao k.č. br. 143 K.O. Kikači.
 2. Mjesna zajednica Memići
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 3. Treće pješadijske Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 300, k.č. br. 679 i k.č. br. 2456/1 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 679 K.O. Memići u dužini od 607m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 242, k.č. br. 679 i k.č. br. 678 sve K.O. Memići gdje i završava.
 4. Salkana Malovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 242, k.č. br. 678 i k.č. br. 679 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 679 K.O. Memići u dužini od 290m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 77/1, k.č. br. 679 i k.č. br. 680 sve K.O. Memići gdje i završava.
 5. Sabita i Ševkije Halilovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 77/1, k.č. br. 679 i k.č. br. 680 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 680 K.O. Memići u dužini od 415m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 56, k.č. br. 3745 i k.č. br. 680 sve K.O. Memići gdje i završava.
 6. Mirsada Loznice Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 56, k.č. br. 3745 i k.č. br. 680 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 3745 K.O. Memići u dužini od 340m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2277/3, k.č. br. 2277/4 i k.č. br. 3745 sve K.O. Memići gdje i završava.
 7. Civilnih žrtva rata Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 334, k.č. br. 3747 i k.č. br. 684 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 684 K.O. U dužini od 590m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 310, k.č. br. 684i k.č. br. 679 sve K.O. Memići gdje i završava.
 8. Huse Hamzića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 484, k.č. br. 683 i k.č. br. 680 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 683 K.O. Memići u dužini od 545m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 639/3, k.č. br. 683 i k.č. br. 681 sve K.O. Memići gdje i završava.
 9. Muje Halilovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 313/1, k.č. br. 355 i k.č. br. 679 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 313/1 i k.č. br. 347 K.O. Memići u dužini od 345m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 422, k.č. br. 347 i k.č. br. 346 sve K.O. Memići gdje i završava.
 10. Halila Joldića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 242, k.č. br. 679 i k.č. br. 678 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 678 K.O. Memići u dužini od 295m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 205/1, k.č. br. 206, k.č. br. 199 i k.č. br. 678 sve K.O. Memići gdje i završava.
 11. Omera Hodžića Ulica počinje od četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 205/1, k.č. br. 206, k.č. br. 199 i k.č. br. 678 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 199, k.č. br.154 K.O. Memići u dužini od 170m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 154, k.č. br. 177 i k.č. br. 165 sve K.O. Memići gdje i završava.
 12. Braće Krajnović Ulica počinje od čeveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 205/1, k.č. br. 678, k.č. br. 199 i k.č. br. 206 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcela označenih kao k.č. br. 678, k.č. br. 2339 i kč.br. 3741 K.O. Memići u dužini od 650 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2343, k.č. br. 3744 i k.č. br. 3741 sve K.O. Memići zatim odvaja krak od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2316, k.č. br. 2340 i k.č. br. 2339 preko parcele označene kao k.č. br. 2316 u pravcu istoka u dužini od 273m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2305/2, k.č. br. 2316 i k.č. br. 2317/2 sve K.O. Memić i gdje i završava.
 13. Nusreta Hadžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2343, k.č. br. 3744 i k.č. br. 3741 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu zapada preko k.č. br. 3744 K.O. Memići u dužini od 350m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2393, k.č. br. 2394 i k.č. br. 3744 sve K.O. Memići gdje i završava.
 14. Nedžada Omerovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 300, k.č. br. 2456/1i k.č. br. 679 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 679, k.č. br. 2445 K.O. Memići u dužini od 440m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2445, k.č. br. 3754 i k.č. br. 3755 sve K.O. Memići gdje i završava.
 15. Oslobodilaca Kalesije Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3755, k.č. br. 2448 i k.č. br. 3747 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 3747 K.O. Memići u dužini od 2250m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2820/1, k.č. br. 3747 i k.č. br. 3734 sve K.O. Memići gdje i završava.
 16. Podrinjska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2730/2, k.č. br. 3747 i k.č. br. 3749/1 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu juga reko parcela označenih kao k.č. br. 3749/1, k.č. br. 3749/3, k.č. br. 3749/2 K.O. Memići u dužini od 1460m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2701, k.č. br. 3749/2 i k.č. br. 3756 sve K.O. Memići gdje i završava.
 17. Juse Jahića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2461/6, k.č. br. 3747 i k.č. br. 3748/2 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 3748/3, k.č. br. 3748/2 i k.č. br. 3748/1 K.O. Memići u dužini od 1010m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2470, k.č. br. 3748/1 k.č. br. 2472 sve K.O. Memići gdje i završava.
 18. 8. maja Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1561, k.č. br. 1560 i k.č. br. 3741 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 1560, k.č. br. 1561, k.č. br. 1558, k.č. br. 1701, k.č. br. 1702, k.č. br. 1713, k.č. br. 1553, k.č. br. 1552/2, k.č. br. 1548/1, k.č. br. 1547, k.č. br. 1545/3, k.č. br. 1541/3, k.č. br.1527/1, k.č. br. 1528 i k.č. br. 1529 K.O. Memići u dužini od 690m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1530, k.č. br. 1532 i k.č. br. 1529 sve K.O. Memići gdje i završava.
 19. Halila Vildića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1520, k.č. br. 1529 i k.č. br. 1438 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 1438 K.O. Memići u dužini od 110m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1496, k.č. br. 1440/2, k.č. br. 1497 i k.č. br. 1438 sve K.O. Memići gdje i završava.
 20. Huseina Vildića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1429, k.č. br. 3742 i k.č. br. 1438 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 3742 i k.č. br. 1752/4 K.O. Memići u dužini od 158m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1752/1, k.č. br. 1752/2 i k.č. br. 1752/4 sve K.O. Memići gdje i završava.
 21. Ismeta Vildića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1532, k.č. br. 1529 i k.č. br. 1438 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcela označenih kao k.č. br. 1438 i k.č. br. 3742 K.O. Memići u dužini od 218m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1744, k.č. br. 1754 i k.č. br. 3742 sve K.O. Memići gdje i završava.
 22. Pašana Vildića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1744, k.č. br. 1754 i k.č. br. 3742 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 3742 K.O. Memići u dužini od 120m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1743, k.č. br. 1741/1 i k.č. br. 3742 sve K.O. Memići gdje i završava.
 23. Muje Vildića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1743, k.č. br. 1741/1 i k.č. br. 3742 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 3742 K.O. Memići u dužini od 770m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1689/6, k.č. br. 1689/8 i k.č. br. 3742 sve K.O. Memići gdje i završava.
 24. Patriotska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1746, k.č. br. 3742 i k.č. br. 1745/8 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 3742 K.O. Memići u dužini od 290m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1419, k.č. br. 1420 i k.č. br. 3742 sve K.O. Memići gdje i završava.
 25. Brezik Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1680, k.č. br. 1676 i k.č. br. 3741 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 3741 u dužini od 2010m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3741, k.č. br. 1138 i k.č. br. 1123/1 sve K.O. Memići gdje i završava.
 26. Staro selo Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1786/1, k.č. br. 3742 i k.č. br. 3743 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 3743 K.O. Memići u dužini od 1080 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1786/1, k.č. br. 3743 i k.č. br. 1798 sve K.O. Memići gdje i završava.
 27. Mjesna zajednica Miljanovci
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 28. Branilaca Bijeljevca Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2325, k.č. br. 1440/2 i k.č. br. 1255/2 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcela označenih kao k.č. br. 2325 i k.č. br. 2236 K.O. Miljanovci u dužini od 2350m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2326, k.č. br. 2118 i k.č. br. 2320 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 29. Refika Imamovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2319, k.č. br. 2112 i k.č. br. 2111 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2111 K.O. Miljanovci u dužini od 170m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2111, k.č. br. 2114 i k.č. br. 2117 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 30. Mehe Imšića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2087/2, k.č. br. 2319 i k.č. br. 2089 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2089 K.O. Miljanovci u dužini od 430m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2089, k.č. br. 2084/1 i k.č. br. 2317 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 31. Grabovačka Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2182/4, k.č. br. 2326 i k.č. br. 2319 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2319 K.O. Miljanovci u dužini od 475m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2077/1, k.č. br. 2319 i k.č. br. 2076/3 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 32. Hamzići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2706/2, k.č. br. 2319 i k.č. br. 2076/3 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjever, zatim istok i zapad preko parcela označenih kao k.č. br. 2319, kč.br. 2317 K.O. Miljanovci u dužini od 990m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1861, k.č. br. 2317 i k.č. br. 2316 na zapadnoj strani ulice i do tromeđe parela označenih kao k.č. br. 2094/1, k.č. br. 2320 i k.č. br. 2317 na istočnoj strani ulice sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 33. Nedžada Aljukića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2236/1, k.č. br. 2317 i k.č. br. 2315 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 2317 i k.č. br. 2316 K.O. Miljanovci u dužini od 300m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2316, k.č. br. 2317, k.č. br. 2026 sve K.O.Miljanovci gdje i završava.
 34. Muradifa Imšića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 408/2, k.č. br. 2808 i k.č. br. 2807 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2808 K.O. Rainci Donji u dužini od 540m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 413/1, k.č. br. 2808 i k.č. br. 427 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 35. Safeta Aljukića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2250, k.č. br. 2317 i k.č. br. 2325 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2317 K.O. Miljanovci u dužini od 360m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2236/1, k.č. br. 2317 i k.č. br. 2315 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 36. Adema Merića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2236/1, k.č. br. 2317 i k.č. br. 2315 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kaok.č. br. 2315 K.O. Miljanovci u dužini od 500m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1896/2, k.č. br. 2315 i k.č. br. 1897 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 37. Razije Merić Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1897, k.č. br. 2315 i k.č. br. 1898 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2315 K.O. Miljanovci u dužini od 820m do četveromeđa parcela označenih kao k.č. br. 1795, k.č. br. 2316, k.č. br. 2315 i k.č. br. 1684 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 38. Miljanovačke čete Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1907, k.č. br. 2315 i k.č. br. 1913 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcele označene kao k.č. br. 1913 K.O. Miljanovci u dužini od 1270m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1915, k.č. br. 1916 i k.č. br. 2313 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 39. Sakiba Sinanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2271, k.č. br. 2313 i k.č. br. 2325 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2313 K.O. Miljanovci u dužini od 550m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1993, k.č. br. 2313 i k.č. br. 2006/2 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 40. Izudina Jašarevića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1934, k.č. br. 2313 i k.č. br. 2318 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. kč.br. 2318 K.O. Miljanovci u dužini od 420 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1956, k.č. br. 1587 i k.č. br. 2318 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 41. Braće Šemsudina i Bahrudina Pezić Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1545/4, k.č. br. 2318 i k.č. br. 2325 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 2318 i k.č.br. 1587 K.O. Miljanovci u dužini od 800m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1588, k.č. br. 1590 i k.č. br. 1587 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 42. Samira Pezića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1535/1, k.č. br. 2325 i k.č. br. 2312 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcela označenih kao k.č. br. 2312 i k.č.r. 1567 K.O. Miljanovci u dužini od 610m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1567, k.č. br. 1563 i k.č. br. 2318 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 43. Envera Pezića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2807, k.č. br. 383 i k.č. br. 382 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 382 K.O. Rainci Donji u dužini od 160m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 382, k.č. br. 362 i k.č. br. 359/2 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 44. Hajrudina Čamavdića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 331, k.č. br. 2807 i k.č. br. 2784 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2784 K.O. Rainci Donji u dužini od 350m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2784, k.č. br. 2783 i k.č. br. 456 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 45. Saliha Sinanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2232/1, k.č. br. 2201 i k.č. br. 2317 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2201 K.O. Miljanovci u dužini od 290 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2201, k.č. br. 2205/1 i k.č. br. 2205/2 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 46. Mehe Jahića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1440/2, k.č. br. 2325 i k.č. br. 1255/2 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 1255/2 u dužini od 628m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2312, k.č. br. 1237/3 i k.č. br. 1255/2 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
  1. brigade Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1432, k.č. br. 1255/2 i k.č. br. 1433/1 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 1432 K.O. Miljanovci u dužini od 91m i predstavlja cijelu parcelu označenu kao k.č. br. 1432 K.O. Miljanovci.
  1. brdske brigade Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1254/4, k.č. br. 1255/2 i k.č. br. 1255/1 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 1255/1 K.O. Miljanovci u dužini od 225m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1255/1, k.č. br. 1245 i k.č. br. 1258/3 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 47. Šabana i Rasima Smajlovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1993, k.č. br. 2313 i k.č. br. 2006/2 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu preko parcela označenih kao k.č. br. 2313, k.č. br. 1915, k.č. br. 1914 i k.č. br. 1897 sve K.O. Miljanovci u dužini od 525m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1897, k.č. br. 2315 i k.č. br. 1898 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 48. Potok Huk Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2252/2, k.č. br. 2253 i k.č. br. 2325 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcela označenih kao k.č. br. 2253, k.č. br. 2305 i k.č. br. 2256 K.O. Miljanovci u dužini od 192m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2256, k.č. br. 2258 i k.č. br. 2001 sve K.O Miljanovci gdje i završava.
 49. Drugog korpusa Armije RBiH Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2312, k.č. br. 1237/3 i k.č. br. 1255/2 sve K.O. Miljanovci i nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2312 i k.č. br. 2313 K.O. Miljanovci u dužini od 500m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1616, k.č. br. 2313 i k.č. br. 2314 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 50. Halila Zahirovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1616, k.č. br. 2313 i k.č. br. 2314 sve K.O. Miljanovci i nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2313 i k.č. br. 1146 K.O. Miljanovci u dužini od 480m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1146, k.č. br. 1138 i k.č. br. 1139 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 51. Bijeljevac Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2102/1, k.č. br. 2320 i k.č. br. 2102/6 sve K.O. Miljanovci i nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2102/6, k.č. br. 2101/4 i k.č. br. 2092 K.O. Miljanovci u dužini od 525m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2092, k.č. br. 2093 i k.č. br. 2089 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 52. Mjesna zajednica Petrovice
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 53. Ibre Džananovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2182, k.č. br. 2186 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2673/1 K.O. Lipovice u dužini od 680 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1997/2, k.č. br. 1997/3 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 54. Osme Barčića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1997/2, k.č. br. 1997/3 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2673/1 do parcela označenih kao k.č.br. 998/4 i k.č. br. 859/2 zatim nastavlja u pravcu i jugozapada preko parcele označene kao k.č. br. 982 K.O. Lipovice u ukupnoj dužini od 777m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 982, k.č. br. 2002 i k.č. br. 2004 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 55. Salkana Musića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 998/1, k.č. br. 1002 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 2673/1 K.O. Lipovice u dužini od 595m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 775/2, k.č. br. 777 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 56. Ćazima Barčića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1061, k.č. br. 1057 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2673/1 K.O. Lipovice u dužini od 310 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 723, k.č. br. 724 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 57. Pješavica Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 723, k.č. br. 724 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2673/1 i k.č. br. 722 K.O. Lipovice u dužini od 220m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 722, k.č. br. 735/1 i k.č. br. 2672 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 58. Samira Mujkića Ulica počinje od četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 775/1, k.č. br. 774/1, k.č. br. 2672 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 2672 K.O. Lipovice u dužini od 250m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 735/1, k.č. br. 722 i k.č. br. 2672 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 59. Saliha Mujkića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 771, k.č. br. 772 i k.č. br. 758 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 758, k.č. br. 707 i k.č. br. 694 K.O. Lipovice u dužini od 265m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 694, k.č. br. 687 i k.č. br. 688 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 60. Stara Lipovačka džamija Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1131, k.č. br. 722 i k.č. br. 2672 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 2672 i k.č. br. 1152 K.O. Lipovice u dužini od 800m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1153, k.č. br. 1152 i k.č. br. 1155 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 61. Grabičanska mahala Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2378, k.č. br. 2327 i k.č. br. 2682 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2327 K.O. Lipovice u dužini od 340m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2327, k.č. br. 2348 i k.č. br. 2340 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 62. Almira Javrića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2409/3, k.č. br. 2613 i k.č. br. 2682 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcele označene kao k.č. br. 2613 K.O. Lipovice u dužini od 424m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2625, k.č. br. 2658/4 i k.č. br. 2613 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 63. Mirsada Musića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2380, k.č. br. 2682 i k.č. br. 2680 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 2682 K.O. Lipovice u dužini od 720m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2682, k.č. br. 2623 i k.č. br. 2684 K.O. Lipovice i granice sa K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 64. Međaš Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2239, k.č. br. 2684/1 i k.č. br. 2680 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu zapada i jugozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 2680, k,č. br. 2693/1, K.O. Lipovice u dužini od 1670m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2577/1, k.č. br. 2578/2 i k.č. br. 2693/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 65. Senada Mušanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 888, k.č. br. 887 i k.č. br. 2690 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2690 K.O. Lipovice u dužini od 500m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 639, k.č. br. 637/5 i k.č. br. 2690 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 66. Hajrudina Baručića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 637/5, k.č. br. 639 i k.č. br. 2690 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 2690 K.O. Lipovice u dužini od 122m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 636, k.č. br. 2690 i k.č. br. 637/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 67. Muharemovići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2680, k.č. br. 2358/2 i k.č. br. 2359 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele ozanečne kao k.č. br. 2359 K.O. Lipovice u dužini od 83m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2359, k.č. br. 2361/1 i k.č. br. 2352/4 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 68. Seada Begića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2340, k.č. br. 2341 i k.č. br. 2680 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu juga preko k.č. br. 2340, k.č. br.2327 K.O. Lipovice u dužini od 280m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2440/1, k.č. br. 2458 i k.č. br. 2327 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 69. Halilčevići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2078/1, k.č. br. 2092 i k.č. br. 2679/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2092 K.O. Lipovice u dužini od 159m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2059/4, k.č. br. 2093/1 i k.č. br. 2092 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 70. Dolina Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2317/2, k.č. br. 2690 i k.č. br. 2681 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcele označene kao k.č. br. 2690 K.O. Lipovice u dužini od 290m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2066/1, k.č. br. 2063/2 i k.č. br. 2690 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 71. Abdulaha Musića i Hajrudina Hadžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2140, k.č. br. 2141 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2673/1 K.O. Lipovice u dužini od 515 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2082/1, k.č. br. 2690 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 72. Omera Hadžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2087/3, k.č. br. 2673/1 i k.č. br. 2679/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2679/1 K.O. Lipovice u dužini od 780 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2028, k.č. br. 2027 i k.č. br. 2679/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 73. Begana Musića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2168, k.č. br. 2157 i k.č. br. 2679/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 2679/1 i k.č. br. 2007 K.O. Lipovice u dužini od 685m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2007, k.č. br. 1995 i k.č. br. 1999/2 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 74. Dževata Bedžetija Tule Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2028, k.č. br. 2007 i k.č. br. 2679/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu istoka preko k.č. br. 2679/1 K.O. Lipovice u dužini od 342 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2679/1, k.č. br. 2005/1 i k.č. br. 2007 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 75. Mehmeda Bešića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2466, k.č. br. 2465 i k.č. br. 2680 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2465 K.O. Lipovice u dužini od 320m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2467/3, k.č. br. 2465 i k.č. br. 2694 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 76. Mustafe Zukića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2680, k.č. br. 2466 i k.č. br. 2471 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2471 K.O. Lipovice u dužini od 215m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2472/6, k.č. br. 2471 i k.č. br. 2694 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 77. Patriotske lige Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2253/1, k.č. br. 2253/3 i k.č. br. 2233 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2233 K.O. Lipovice u dužini od 135m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2237/1, k.č. br. 2233 i k.č. br. 2684/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 78. Međaška Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2474/1, k.č. br. 2694 i k.č. br. 2680 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 2694 K.O. Lipovice u dužini od 650m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2588, k.č. br. 2587 i k.č. br. 2694 sve K.O. Lipovice, zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 21 u dužini od 392m do tomeđe parcele označene kao k.č. br. 969, k.č. br. 21 i k.č. br. 6/3 K.O. Jeginov Lug gdje i završava.
 79. Patkovo brdo Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2679/1, k.č. br. 981/1 i k.č. br. 982 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 982 K.O. Lipovice u dužini od 302 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 982, k.č. br. 2002 i k.č. br. 2004 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 80. Gutića meraja Ulica počinje od tromeđe parcela označenih koa k.č. br. 2679/1, k.č. br. 2144 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 2679/1 i k.č. br. 2157, sve K.O. Lipovice u dužini od 100 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2157, k.č. br. 2162/2 i k.č. br. 2161 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 81. Elvira Mujkića Kujme Ulica počinje od romeđe parcela označenih kao k.č. br. 707, k.č. br. 750 i k.č. br. 2672 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada u dužini od 110m preko parcele označene kao k.č. br. 707 K.O. Lipovice do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 756, k.č. br. 707 i k.č. br. 758 K.O. Lipovice gdje i završava.
 82. Mjesna zajednica Prnjavor
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 83. Kalesijskih brigada Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 401, k.č. br. 397 i k.č. br. 159/1 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 394 K.O. Prnjavor u dužini od 708m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 394, k.č. br. 9/1 i k.č. br. 403 sve K.O. Prnjavor gdje i završava.
 84. Prnjavorska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 394, k.č. br. 159/1 i k.č. br. 397 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 397 K.O. Prnjavor u dužini od 135m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 295/2, k.č. br. 397 i k.č. br. 398 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja južno preko parcele označene kao k.č. br. 398 K.O. Prnjavor u dužini od 240m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 398, k.č. br. 317 i k.č. br. 392 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja preko k.č. br. 392 u dužini od 11m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 230, k.č. br. 232 i k.č. br. 231 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 231 K.O. Prnjavor u dužini od 35m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 234, k.č. br. 231 i k.č. br. 400/1 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 400/1 K.O. Prnjavor u dužini od 584m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 400/1, k.č. br. 385 i k.č. br. 400/1 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 1353/1 K.O. Prnjavor u dužini od 442m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1353/1, k.č. br. 877/1 i k.č. br. 877/2 sve K.O. Prnjavor gdje i završava.
 85. Kurtići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 394, k.č. br. 100 i k.č. br. 395 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 395 K.O Prnjavor u dužini od 443m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 395, k.č. br. 40/3 i k.č. br. 401 sve K.O. Prnjavor gdje i završava.
 86. Put spasa Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 338, k.č. br.209/1 i k.č. br. 400/1 sve K.O. Prnjavor zatim nastavlja u pravcu zapada i jugozapada u ukupnoj dužini od 3780m preko parcela označenih kao k.č. br. 399, k.č. br. 681, k.č. br. 1352/1, k.č. br. 1006, k.č. br. 1355 sve K.O. Prnjavor do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1059, 1057/1 i 1355 K.O. Prnjavor gdje i završava.
 87. Mjesna zajednica Rainci Donji
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 88. Šestog odreda Kamenice Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 870/13, k.č. br. 870/1 i k.č. br. 2781/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcele označene kao k.č. br. 870/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 220m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 880/5, k.č. br. 879/1 i k.č. br. 870/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 89. Šejh Mehmeda Hafizovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 869/3, k.č. br. 2781/1 i k.č. br. 870/2 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 870/2 K.O. Rainci Donji u dužini od 320m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 879/6, k.č. br. 870/2 i k.č. br. 878/4 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 90. Enisa Ramića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2781/1, k.č. br. 2786 i k.č. br. 681/2 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2786 K.O. Rainci Donji u dužini od 350m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 672/2, k.č. br. 2786 i k.č. br. 672/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 91. Šehidska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1791/4, k.č. br. 1792 i k.č. br. 2793/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu zapadno preko parcele označene kao k.č. br. 2793/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 270m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1730/1, k.č. br. 2793/1 i k.č. br. 1731 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1730/1, k.č. br. 2793/1 i k.č. br. 1731 sve K.O. Rainci Donji u pravcu sjevera preko parcela označenih kao k.č. br. 1731 i k.č.br. 1602 K.O. Rainci Donji u dužini od 500m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1603, k.č. br. 1602 i k.č. br. 2781/1 K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 92. Zlatnih ljiljana Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1730/1, k.č. br. 2793/1 i k.č. br. 1731 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcele označene kao k.č. br. 2793/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 1200m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1675/1, k.č. br. 1672/2 i k.č. br. 2793/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 93. Mujage Mujakovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2570, k.č. br. 2597 i k.č. br. 2591 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2591 K.O. Rainci Donji u dužini od 150m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2591, k.č. br. 2585 i k.č. br. 2590 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 94. Dževada Požegića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1782, k.č. br. 1783/1 i k.č. br. 2781/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcela označenih kao k.č. br. 2781/1 i k.č. br. 1582 K.O. Rainci Donji u dužini od 490m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1584/2, k.č. br. 1582 i k.č. br. 1587/3 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 95. Hasana Požegića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1236, k.č. br. 1237 i k.č. br. 2781/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 1236 K.O. Rainci Donji u dužini od 210m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1254/1, k.č. br. 1249 i k.č. br. 1236 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 96. Osmana Mehmedovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1201, k.č. br. 1236 i k.č. br. 1235 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 1201 K.O. Rainci Donji u dužini od 430m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1201, k.č. br. 1172/1 i k.č. br. 1811 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 97. Ahmeta Salkića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1741, k.č. br. 2793/1 i k.č. br. 2794 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2794 K.O. Rainci Donji u dužini od 770m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2522/1, k.č. br. 2794 i k.č. br. 2793/1 sve K.O. Rainci Donji odakle nastavlja desno preko parcele označene kao k.č.br. 2793/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 180m do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 2793/1, k.č.br. 2793/2 i k.č.br. 2773 gdje završava u tom pravcu a ponovo od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2522/1, k.č. br. 2794 i k.č. br. 2793/1 sve K.O. Rainci Donji ulica nastavlja lijevo preko parcele označene kao k.č.br. 2793/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 300m do tromeđe parcela označenih kao k.č.br. 2793/1, k.č.br. 2316 i k.č.br. 2315/1 K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 98. Dževada Čanića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2317, k.č. br. 2773 i k.č. br. 2489 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko k.č. br. 2317, k.č. br. 2348, k.č. br. 2797, k.č. br. 2413, k.č. br. 2388 sve K.O. Rainci Donji u dužini od 1700m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2386, k.č. br. 2390 i k.č. br. 2388 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 99. Drugog bataljona Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2782, k.č. br. 561/1 i k.č. br. 2781/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2781/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 1410m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2787, k.č. br. 2781/1 i k.č. br. 818 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 100. Mirzeta Humića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2796, k.č. br. 2062/3 i k.č. br. 2781/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2781/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 350m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1782, k.č. br. 1792 i k.č. br. 2781/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 101. Fahrudina Bajića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao 2787, k.č. br. 2781/1 i k.č. br. 818 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko k.č. br. 2781/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 810m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2796, k.č. br. 2062/3 i k.č. br. 2781/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 102. Fadila Husejnovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1782, k.č. br. 1792 i k.č. br. 2781/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 1792 K.O. Rainci Donji u dužini od370 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1791/4, k.č. br. 1792 i k.č. br. 2793/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 103. Herićanska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1791/4, k.č. br. 1792 i k.č. br. 2793/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcela označenih kao k.č. broj2793/1 i k.č.br. 2251 K.O. Rainci Donji u dužini od 660m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2250/2, k.č. br. 2251 i k.č. br. 2250/3 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 104. Ahmeta Suljkanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2078, k.č. br. 2793/1 i k.č. br. 2089 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravc u sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2089 K.O. Rainci Donji u dužini od 106m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2089, k.č. br. 2088/2 i k.č. br. 2097 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 105. Hilme Suljkanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2268/1, k.č. br. 2793/1 i k.č. br. 2251 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2116 K.O. Rainci Donji u dužini od 70m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2114, k.č. br. 2115 i k.č. br. 2116 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 106. Omera Suljkanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2268/1, k.č. br. 2793/1 i k.č. br. 2251 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcela označenih kao k.č. br. 2793/1 i k.č. br. 2316 K.O. Rainci Donji u dužini od 600m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2316, k.č. br. 2315/1 i k.č. br. 2793/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 107. Alje Suljkanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2250/3, k.č. br. 2250/2 i k.č. br. 2251 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2251 K.O. Rainci Donji u dužini od 250m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2251, k.č. br. 2247 i k.č. br. 2773 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 108. Kapetana Omera Avdića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2781/1, k.č. br. 847/4 i k.č. br. 846 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 846 K.O. Rainci Donji u dužini od 700m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 846, k.č. br. 845 i k.č. br. 2772 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 109. Sprečanska Ulica počinje od plavog mosta tj. od parcele označene kao k.č. br. 2317 K.O. Rainci Donji i zatim nastavlja u pravcu juga preko parcela označenih kao k.č. br. 2489, k.č. br. 2488, k.č. br. k.č. br. 2486, k.č. br. 2487, k.č. br. 2777, k.č. br. 2497 i k.č. br. 2490 K.O. Rainci Donji u dužini od 1190m sve do parcele označene kao k.č. br. 2779 K.O. Rainci Donji odnosno do Begove ćuprije na rijeci Spreči gdje i završava.
 110. Bosanska Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1856, k.č. br. 2781/1 i k.č. br. 2796 sve K.O. Rainci Donji i ide u pravcu istoka u dužini od 1180m obuhvatajući cijelu parcelu označenu kao k.č. br. 2796 K.O. Rainci Donji. Ova ulica obuhvata i cijelu parcelu označenu kao k.č. br. 2055 K.O. Rainci Donji.
 111. Aleja Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 833, k.č.br. 823/2 i k.č. br .846 sve K.O. Rainci Donji i ide u pravcu juga u dužini od 87m i obuhvata cijelu parcelu označenu kao k.č. br. 833 K.O. Rainci Donji.
 112. Hase Ramića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 682/2, k.č. br. 684 i k.č. br. 2781/1 sve K.O. Rainci Donji i nastavlja u pravcu istoka u dužini od 631m obuhvatajući cijelu parcelu označenu kao k.č. br. 684 K.O. Rainci Donji.
 113. Mjesna zajednica Rainci Gornji
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 114. Dr. Ekrema Dizdarevića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2322, k.č. br. 575/4 i k.č. br. 2325 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br 2325 K.O. Miljanovci i k.č.br. 2807 K.O. Rainci Donji u dužini od 2130m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1387/2, k.č. br. 1368/2 i k.č. br. 2325 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 115. Mešića sokak Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 682/4, k.č. br. 682/1 i k.č. br. 674 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 674 K.O. Miljanovci u dužini od 205m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 668 , kč.671 br. i k.č. br. 674 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 116. Ibrići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 674, k.č. br. 486 i k.č. br. 484 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 484 K.O. Miljanovci u dužini od 60m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 484, k.č. br. 488/4 i k.č. br. 489/1 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 117. Asmira E. Ibralića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2670, k.č. br. 2671 i k.č. br. 461 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko k.č. br. 2671 K.O. Lipovice u dužini od 450m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 173/1, k.č. br. 174/2 i k.č. br. 2671 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 118. Put spasa Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 195/1, k.č. br. 195/3 i k.č. br. 2670 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označena kao k.č. br. 2670 K.O. Lipovice u dužini od 650m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 143, k.č. br. 2670 i k.č. br. 155 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 119. Mevludina Šehića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2807, k.č. br. 151/4 i k.č. br. 171 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 171 K.O. Rainci Donji u dužini od 130m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 151/2, k.č. br. 170 i k.č. br. 171 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 120. Hasiba Pjanića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 903, k.č. br. 2325 i k.č. br. 2311 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2311 K.O. Miljanovci u dužini od 320m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 935, k.č. br. 934 i k.č. br. 2311 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 121. Sadika Pjanića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 922, k.č. br. 920 i k.č. br. 923 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 923 K.O. Miljanovci u dužini od 160m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 916, k.č. br. 915 i k.č. br. 923 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 122. Rasima Džafića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 935, k.č. br. 934 i k.č. br. 2311 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2311 K.O. Miljanovci u dužini od 440m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2311, k.č. br. 327 i k.č. br. 1010 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 123. Muje Hasanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2311, k.č. br. 327 i k.č. br. 1010 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcela označenih kao k.č. br. 1010 i k.č. br. 321 K.O. Miljanovci u dužini od 150m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 323/2, k.č. br. 323/1 i k.č. br. 321 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 124. Šemse Alića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2311, k.č. br. 327 i k.č. br. 1010 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcela označenih kao k.č. br. 2311 i k.č. br. 1026 K.O. Miljanovci u dužini od 550m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1027, k.č. br. 1026 i k.č. br. 2309 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 125. Halida Džafića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 867/2, k.č. br. 2311 i k.č. br. 857 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcele označene kao k.č. br. 857 K.O. Miljanovci u dužini od 150m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 858, k.č. br. 857 i k.č. br. 859/23 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 126. Hadžići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2325, k.č. br. 719 i k.č. br. 706/1 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 719 K.O. Miljanovci u dužini od 330m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 719 k.č. br. 718 i k.č. br. 756 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 127. Hazima Hamzića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2325, k.č. br. 842/4 i k.č. br. 2308 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcela označenih kao k.č. br. 2308 K.O. Miljanovci i k.č. br. 2675 K.O. Lipovice u dužini od 1450m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1435, k.č. br. 2675 i k.č. br. 2667 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 128. Mirhata Hasanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1435, k.č. br. 2675 i k.č. br. 2667 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2675 K.O. Lipovice u dužini od 420m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1439/2, k.č. br. 1439/1 i k.č. br. 2675 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 129. Amira Hasanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1439/2, k.č. br. 1439/1 i k.č. br. 2675 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2675 K.O. Lipovice u dužini od 510 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1298/2, k.č. br. 1298/1 i k.č. br. 2675 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 130. Patriotske lige Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2675, k.č. br. 1298/2 i k.č. br. 1298/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 2675 K.O. Lipovice u dužini od 650m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1188, k.č. br. 2675 i k.č. br. 1209 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 131. Senada Bešlića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1188, k.č. br. 2675 i k.č. br. 1209 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2675 K.O. Lipovice u dužini od 160m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2675, k.č. br. 2670 i k.č. br. 502/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2670 K.O. Lipovice u dužini od 280m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 425, k.č. br. 2670 i k.č. br. 2669 K.O. Lipovice gdje i završava.
 132. Osmana Čamdžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 502/1, k.č. br. 2670 i k.č. br. 2675 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2670 K.O. Lipovice u dužini od 1100m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 591, k.č. br. 2670 i k.č. br. 582 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 133. Aldina Čamdžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 518, k.č. br. 2675 i k.č. br. 515 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 515 K.O. Lipovice u dužini od 65m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 512, k.č. br. 515 i k.č. br. 2670 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 134. Omera Hasanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2670, k.č. br. 532 i k.č. br. 533 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 533 K.O. Lipovice u dužini od 150m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 534/2,

k.č. br. 527/1 i k.č. br. 533 sve K.O. Lipovice gdje i završava.

 1. Bajre Čamdžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1188, k.č. br. 2675 i k.č. br. 1209 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 1209 K.O. Lipovice u dužini od 110m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1209, k.č. br. 1207 i k.č. br. 1210 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 2. Drugog bataljona Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 149/11, k.č. br. 2781/1 i k.č. br. 2807 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2781/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 1180m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 681/2, k.č. br. 2781/2 i k.č. br. 2786 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 3. Aerodromska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2781/1, k.č. br. 124 i k.č. br. 898/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcela označenih kao k.č. br. 124, k.č. br. 898/1 i kč.br. 898/3 K.O. Rainci Donji u dužini od 820m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 898/3, k.č. br. 2780 i k.č. br. 88/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 4. Novo naselje Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 898/1, k.č. br. 2781/1 i k.č. br. 898/14 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 898/14 K.O. Rainci Donji u dužini od 420m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 898/14, k.č. br. 898/2 i k.č. br. 889/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 5. Rasima Bukvara Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2674, k.č. br. 1936/2 i k.č. br. 1936/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2674 K.O. Lipovice u dužini od 370m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1910/2, k.č. br. 2674 i k.č. br. 1371 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 6. Junuza Hasanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1910/2, k.č. br. 2674 i k.č. br. 1371 sve K.O. Lipovicsa zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2674 K.O. Lipovice u dužini od 980m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2674, k.č. br. 1157 i k.č. br. 2670 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 7. Hasana i Safeta Bukvara Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2674, k.č. br. 1919/4 i k.č. br. 2678 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2678 K.O. Lipovice u dužini od 680m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1393/1, k.č. br. 1394/1 i k.č. br. 2678 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 8. Mramorje Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2307/1, k.č. br. 400/1 i k.č. br. 399 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu juga preko parcela označenih kao k.č. br. 399 i k.č. br. 382 K.O. Miljanovci u dužini od 350m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 401/4, k.č. br. 401/5 i k.č. br. 399 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 9. Sanela Mešića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 686, k.č. br. 2307/1 i k.č. br. 2310 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2310 K.O. Miljanovci u dužini od 320m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 628/2, k.č. br. 2310 i k.č. br. 628/1 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 10. Muharema Pilavdžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 628/2, k.č. br. 2310 i k.č. br. 628/1 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2310 K.O. Miljanovci u dužini od 500 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 600/3, k.č. br. 2310 i k.č. br. 2325 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 11. Podrinjska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 568, k.č. br.567/1 i k.č. br. 278/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcela označenih kao k.č. br. 568/, k.č. br. 545/17 K.O. Rainci Donji u dužini od 430m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 545/17, k.č. br. 545/18 i k.č. br.544/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 12. Galiba Mešića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 659, k.č. br. 669 i k.č. br. 2310 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 669 K.O. Miljanovci u dužini od 150m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 668, k.č. br. 667 i k.č. br. 669 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 13. Zelenih beretki Ulica počinje od tromeđe parcela označenih koa k.č. br. 328, k.č. br. 822 i k.č. br. 2311 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 328 K.O. Miljanovci u dužini od 200m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 332, k.č. br. 328 i k.č. br. 333 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 14. Asima Mujkića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2307/1, k.č. br. 454/11 i k.č. br. 2307/1 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2307/1 K.O. Miljanovci u dužini od 1010m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 398, k.č. br. 399 i k.č. br. 2307/1 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 15. Nuhani Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2307/1, k.č. br. 764/1 i k.č. br. 408 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 408 K.O. Miljanovci u dužini od 290m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 408, k.č. br. 405/1 i k.č. br. 405/2 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 16. Čaršijska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 703/1, k.č. br. 2325 i k.č. br. 2307/1 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2307/1 K.O. Miljanovci u dužini od 555m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2307/1, k.č. br. 454/11 i k.č. br. 2307/1 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 17. Hasana Ibriševića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1100, k.č. br. 2674 i k.č. br. 1099 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 1099, K.O. Lipovice u dužini od 230m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1099, k.č. br. 1104 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2673/1 K.O. Lipovice u dužini od 200m do tremeđe parcela označenih kao k.č. br. 2674, k.č. br. 1117 i k.č. br. 2673/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 18. Mirzeta Pjanića Ulica obuhvata u cjelosti parcelu označenu kao k.č. br. 238 K.O. Rainci Donji i ista počinje od magistralnog puta Tuzla – M4 – Zvornik, odnosno tromeđe parcela označenih koa k.č. br. 2807, k.č. br. 238 i k.č. br. 234 sve K.O. Rainci Donji i produžava u pravcu jugozapada u dužini od cca. 180m sve do parcele označene kao k.č. br. 2773 K.O. Rainci Donji koja je u naravi Potok rijeka, gdje se ulica i završava.
 19. Nedžada Džafića Počinje od zadnje međne linije između parcela označenih kao k.č. br. 2781/1 i k.č. 2782 K.O. Rainci Donji, odnosno od lokalnog puta koji nosi oznaku L044009 Rainci Gornji/Magistralna cesta M112/-Puzići-Pedići-rijeka Spreča i proteže se u pravcu istoka u dužini cca. 366m i ulica u naravi predstavlja cijelu parcelu označenu kao k.č. br. 2782 K.O. Rainci Donji.
 20. Mjesna zajednica Sarači-Lipovice
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 21. Sarači Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1431/1, k.č. br. 2325 i k.č. br. 2304 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2325. K.O. Miljanovci u dužini od 540 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1368/2, k.č. br. 2325 i k.č. br. 1378/2 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 22. Ahme Hasanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2325, k.č. br. 1428 i k.č. br. 2309 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2309 K.O. Miljanovci u dužini od 260m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2309, k.č. br. 1297/1 i k.č. br. 1295 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 23. Mustafe Baručića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1295, k.č. br. 1297/1 i k.č. br. 2309 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko preko parcele označene kao k.č. br. 2309 K.O. Miljanovci u dužini od 280 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2309, k.č. br. 1319 i k.č. br. 1320/2 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 24. Besima Alića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1320/2, k.č. br. 1319 i k.č. br. 2309 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2309 K.O. Miljanovci u dužini od 540 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1111/2, k.č. br. 1110/1 i k.č. br. 2309 sve K.O. Mijljanovci gdje i završava.
 25. Halila Zahirovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1097, k.č. br. 1098 i k.č. br. 2309 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevero istoka preko parcela označenih kao k.č. br. 1098, k.č. br. 1124 i k.č. br. 1177 K.O. Miljanovci u dužini od 1080m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1135, k.č. br. 1124 i k.č. br. 1170 sve K.O. gdje i završava.
 26. Abdulaha Zahirovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih koa k.č. br. 1111/2, k.č. br. 1110/1 i k.č. br. 2309 sve K.O. Miljanovci zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2309 K.O. Miljanovci u dužini od 350m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2309, k.č. br. 1114 i k.č. br. 282 sve K.O. Miljanovci gdje i završava.
 27. Ulica Safeta Zulića Ulica – Dio naseljenog mjesta Sarači razmještenoj južno od magistralnog puta Tuzla – Zvornik i to sa početkom od magistralnog puta i završetkom sa lokacijom privatne kuće Ibrahima Alića u ukupnoj dužini od 250m.
 28. Mehmeda Husića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1258, k.č. br. 1259/2 i k.č. br. 2676 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 1258 K.O. Lipovice u dužini od 300m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1258, k.č. br. 1255 i k.č. br. 1257 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 29. Muharema Jakubovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1755/2, k.č. br. 1758 i k.č.br. 2677 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2677 u dužini od 265m do tromeđe pracela označenih kao k.č. br. 1728/1, k.č. br. 1727 i k.č. br. 2677 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 30. Osmana Husića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2676, k.č. br. 1590 i k.č. br. 1589/1 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2676 K.O. Lipovice u dužini od 207m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1258, k.č. br. 1259/2 i k.č. br. 2676 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 31. Mehmeda Jakubovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1531/1, k.č. br. 2677 i k.č. br. 1590 sve K.O. Lipovice u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 1590 u dužini od 345m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1589/1, k.č. br. 1590 i k.č. br. 2676 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 32. Dobrovoljaca Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1728/1, k.č. br. 1727 i k.č. br. 2677 sve K.O. Lipovice preko parcela označenih kao k.č. br. 1727, k.č. br. 1709/10 i k.č. br. 1709/3 u pravcu istoka i dijelom sjevera do mezarja u dužini od 252m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1746, k.č. br. 2688 i k.č. br. 1709/10 sve K.O. Lipovice gdje i završava i mali krak ide preko parcela označenih kao k.č br. 1709/3 i k.č. br. 1709/8 u pravcu sjevera u dužini od 23m do seoskog mezarja do parcele označene kao k.č. br. 1709/5 K.O. Lipovice.
 33. Amira Imamovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1505, k.č. br. 2677 i k.č. br. 1493/4 sve K.O. Lipovice preko parcele oznčene kao k.č. br. 2677 u pravcu istoka u dužini od 310m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1759/6, k.č. br. 1758 i k.č. br. 2677 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 34. Muhameda Hasanovića Počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1723, k.č. br. 1727 i k.č. br. 2677 sve K.O. Lipovice preko parcele označene kao k.č. br. 2677 u pravcu sjeveroistoka u dužini od 640m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1697, k.č. br. 2677 i k.č. br. 2688 sve K.O. Lipovice gdje i završava.
 35. Mjesna zajednica Seljublje
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 36. Branilaca Seljublja Ulica počinje od političke granice općine Kalesija i grada Tuzla iz pravca grada Tuzle i ista je u naravi magistralni put Tuzla -Lopare i predstavlja cijele k.č. br. 604 i k.č. br. 3494 sve K.O. Hrasno.
 37. Jasmina Mujkanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 511/1, k.č. br. 3494 i k.č. br. 512 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 512 K.O. Hrasno u dužini od 500 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 174/2, k.č. br. 174/1 i k.č. br. 512 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 38. Envera i Džemila Mujkanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 174/2, k.č. br. 174/1 i k.č. br. 512 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 512 K.O. Hrasno u dužini od 200m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 512, k.č. br. 473 i k.č. br. 196 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 39. Enesa i Sejde Hadžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 186, k.č. br. 187 i k.č. br. 512 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu jugo- istoka preko parcela ozančenih kao k.č. br. 512 i k.č. br. 196 K.O. Hrasno u dužini od 265m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 196, k.č. br. 194/4 i k.č. br. 207/2 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 40. Salke Huremovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3494, k.č. br. 881 i k.č. br. 882 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 882 K.O. Hrasno u dužini od 400m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 866, k.č. br. 882 i k.č. br. 3486 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 41. Zlatnih ljiljana Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 901, k.č. br. 924 i k.č. br. 3486 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 924 K.O. Hrasno u dužini od 230m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 924, k.č. br. 906 i k.č. br. 907 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 42. Šehidska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 908/3, k.č. br. 924 i k.č. br. 899 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu sjevero zapada preko parcele označene kao k.č. br. 899 K.O. Hrasno u dužini od 380m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 449, k.č. br. 899 i k.č. br. 489 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 43. Adema i Abdulaha Smajića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 908/3, k.č. br. 924 i k.č. br. 899 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 924 K.O. Hrasno u dužini od 260m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 938/1, k.č. br. 924 i k.č. br. 940/6 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 44. Armije RBiH Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 913, k.č. br. 915 i k.č. br. 924 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu juga preko parcela označenih kao k.č. br. 915, k.č. br. 3486 i k.č. br.1145 K.O. Hrasno u dužini od 160m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1145, k.č. br. 1146/2 i k.č. br. 1143/1 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 45. Enesa Karahodžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 940/6, k.č. br. 924 i k.č. br. 938/1 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 924 K.O. Hrasno u dužini od 290m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 958, k.č. br. 924 i k.č. br. 422 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 46. Himze i Rasima Selimovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1130/3, k.č. br. 1130/2 i k.č. br. 3497 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko k.č. br. 3497 K.O. Hrasno u dužini od 660m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1187, k.č. br. 3497 i k.č. br. 1187 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 47. Civilnih žrtava rata
  Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1114, k.č. br. 1112 i k.č. br. 3497 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu juga preko k.č. br. 1112 i k.č. br. 1118/2 K.O. Hrasno u dužini od 98m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1112, k.č. br. 1118/2 i k.č. br. 1109 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 48. Fadila i Ibrahima Smajića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 416/4, k.č. br. 416/5 i k.č. br. 424 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 424, k.č. br. 423 i k.č. br. 422 K.O. Hrasno u dužini od 480m do četveromeđe parcela označenih koa k.č. br. 418/3, k.č. br. 423, k.č. br. 394 i k.č. br. 393 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 49. Rašida i Hidajeta Smajića
  Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 394, k.č. br. 393 i k.č. br. 423 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu jugo- istoka preko parcela označenih kao k.č. br. 393, k.č. br. 403/2 i k.č. br. 403/5 K.O. Hrasno u dužini od 134m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 403/3, k.č. br. 403/5 i k.č. br. 404/6 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 50. Mehmeda Smajića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 392/1, k.č. br. 393 i k.č. br. 423 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 423 K.O. Hrasno u dužini od 100m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 384/1, k.č. br. 383 i k.č. br. 423 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 51. Majevička Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 262/2, k.č. br. 3488 i k.č. br. 116 sve K.O. Hrasno zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 3488 K.O. Hrasno u dužini od 1682m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 23/1, k.č. br. 23/3 i k.č. br. 23/17 sve K.O. Hrasno gdje i završava.
 52. Mjesna zajednica Tojšići
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 53. 1. Tojšićkog bataljona Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 434/1, k.č. br. 604/1 i k.č. br. 434/2 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu zapada preko k.č. br. 604/1 K.O. Tojšići u dužini od 290m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 536, k.č. br. 539/2 i k.č. br. 604/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
  Ovoj ulici pripadaju i cijele parcele označene kao k.č. br. 488/7 i k.č. br. 509/4 K.O. Tojšići.
  1. maja Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 480, k.č. br. 600 i k.č. br. 602/1 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 602/1 K.O. Tojšići u dužini od 1615m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1278/2, k.č. br. 1659 i k.č. br. 1272/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 54. Muje Šahbegovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2537/2, k.č. br. 2537/13 i k.č. br. 2511/2 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2511/2 K.O. Tojšići u dužini od 221m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2550/3, k.č. br. 2550/2 i k.č. br. 2511/2 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 55. Hazira Džambića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 600, k.č. br. 607 i k.č. br. 590/4 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja preko parcele označene kao k.č. br. 590/1, k.č. br. 589/1 i k.č. br. 588/2 sve K.O. Tojšići u pravcu istoka u dužini od 390m, do tromeđa parcela označenih sa k.č. br. 597, k.č. br. 588/2 i k.č. br. 588/51 sve K.O. Tojšići, zatim nastavlja u pravcu sjevera paralelno sa magistralnim putem preko k.č. br. 588/2 u dužini od 245m do tromeđa parcela označenih sa k.č. br. 345, k.č. br. 588/2 i k.č. br. 587 sve K.O. Tojšići, zatim nastavlja u pravcu zapada u dužini od 300m preko k.č. br. 588/2 i k.č. br. 589/1 do tromeđa parcela označenih sa k.č. br. 588/50, k.č. br. 588/2 i k.č. br. 590/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 56. Juse Ramića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1473/2, k.č. br. 1472/1 i k.č. br. 1876 sve K.O. Kikači zatim nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 875m do tromeđe parcela ozančenih kao k.č. br. 809/2, k.č. br. 808/3 i k.č. br. 1654 K.O. Tojšići gdje i završava.
 57. Arzeta Hasanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1258, k.č. br. 1660 i k.č. br. 1261 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjevera u dužini od 700m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1473/2, k.č. br. 1472/1 i k.č. br. 1876 sve K.O. Kikači gdje i završava.
 58. Ismeta Gutića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 91/3, k.č. br. 91/1 i k.č. br. 597 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 91/3, k.č. br. 93/2, k.č. br. 92/5, k.č. br. 92/6, k.č. br. 1488/7, k.č. br. 92/7, k.č. br. 74/5, k.č. br. 1485/2, k.č. br.1482, k.č. br. 1424 i k.č. br. 1422/7 sve K.O. Tojšići u dužini od 310m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1485/2, k.č. br. 1485/1 i k.č. br. 1482 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 59. Patriotske lige Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2527/5, k.č. br. 2527/12 i k.č. br. 2691 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu sjevera magistralnim putem preko parcela označenih kao k.č. br. 1658, k.č. br. 597, k.č. br. 1659 sve K.O. Tojšići u dužini od 2165m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1278/1, k.č. br. 1278/4 i k.č. br. 1659 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 60. Hajrudina Malagića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 808/2, k.č. br. 808/3 i k.č. br. 1654 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označen kao k.č. br. 1654 K.O. Tojšići u dužini od 490m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 668/3, k.č. br. 668/2 i k.č. br. 1654 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 61. Hazima Musića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 668/3 , k.č. br. 668/2 i k.č. br. 1654 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjeverzapada preko k.č. br. 702 K.O. Tojšići u dužini od 550m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 703, k.č. br. 702 i k.č. br. 1643 sve K.O. Tojšići, zatim nastavlja u pravcu zapada u dužini od 235m do tromeđa parcela označenih sa k.č. br. 768, k.č. br. 769 i k.č. br. 1645 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 62. Alije Mešanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1657/1, k.č. br. 1606/6 i k.č. br. 1607 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcle označene kao k.č. br. 1657/1 K.O. Tojšići u dužini od 1900m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1494, k.č. br. 1647 i k.č. br. 1675/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 63. Sprečanska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1412, k.č. br. 1411 i k.č. br. 1647 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko k.č. br. 1647 K.O. Tojšići u dužini od 415m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1389, k.č. br. 1388 i k.č. br. 1647 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 64. Amira i Elvira Mušanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1325/3, k.č. br. 1327 i k.č. br. 1647 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu juga preko parcela označenih kao k.č. br. 1647, k.č. br. 1416/2 i k.č. br. 1416/1 K.O. Tojšići u dužini od 320m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1414/1, k.č. br. 1416/2 i k.č. br. 1416/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 65. Nermina Islamovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1644, k.č. br. 1650 i k.č. br. 1307/3 K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu jugozapada u dužini od 340m preko k.č. br. 1647 K.O. Tojšići do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1359, k.č. br. 1327 i k.č. br. 1647 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 66. Mensada Huremovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1278/1, k.č. br. 1278/5 i k.č. br. 1659 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcele označene kao k.č. br. 1656 K.O. Tojšići u dužini od 370m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1288, k.č. br. 1656 i k.č. br. 1644 sve K.O. Tojšići gdje i završava zatim ide ulica krakom kroz parcele označene kao k.č. br. 1523/2, k.č. br. 1869/1 i k.č. br. 1522 K.O. Kikači.
 67. Ibre kovača Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1236, k.č. br. 1237 i k.č. br. 601 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcela označnih kao k.č. br. 601, k.č. br. 537 K.O. Tojšići u dužini od 540m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1254, k.č. br. 1253 i k.č. br. 1649 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 68. Mevludina Halilovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 539/7, k.č. br. 539/8 i k.č. br. 604/1 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcele označene kao k.č. br. 605 K.O. Tojšići u dužini od 590m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 378, k.č. br. 605 i k.č. br. 604/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 69. Refika Buljkića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 433, k.č. br. 604/1 i k.č. br. 434/2 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcele označene kao k.č. br. 604/1 K.O. Tojšići u dužini od 525 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 376/1, k.č. br. 605 i k.č. br. 604/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 70. Rudarska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 485/2, k.č. br. 513 i k.č. br. 602/1 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 513 K.O. Tojšići u dužini od 235m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 512 , k.č. br. 513 i k.č. br. 604/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 71. Mevludina Zulića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 336, k.č. br. 340 i k.č. br. 604/1 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 604/1 i k.č. br. 603 K.O. Tojšići u dužini od 740m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 175, k.č. br. 603 i k.č. br. 174/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 72. Ferzudina Zulića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 295, k.č. br. 377 i k.č. br. 604/1 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcele označene kao k.č. br. 604/1 K.O. Tojšići u dužini od 500m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 170, k.č. br. 604/1, k.č. br.168/2 i k.č. br. 603 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 73. Enesa Kuralića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 254, k.č. br. 604/1 i k.č. br. 603 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu juga i istoka preko parcele označene kao k.č. br. 604/1 i k.č.br. 603 K.O. Tojšići u dužini od 441m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 175, k.č. br. 174/1 i k.č. br. 603 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 74. Ramiza Ćivića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 670, k.č. br. 676 i k.č. br. 2821/1 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2821/1 K.O. Vukovije u dužini od 310m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 736, k.č. br. 738 i k.č. br. 2821/1 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 75. Hajrudina Halilovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1186/1, k.č. br. 2821/1 i k.č. br. 1184/5 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2821/1 K.O. Vukovije u dužini od 420 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 670, k.č. br. 676 i k.č. br. 2821/1 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 76. Edina Kulića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 539/2, k.č. br. 539/3 i k.č. br. 604/1 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcele označene kao k.č. br. 604/1 K.O. Tojšići u dužini od 340m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 576/1, k.č. br. 606 i k.č. br. 604/1 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 77. Gribajska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1184//5, k.č. br. 1186/1 i k.č. br. 2821/1 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 1186/1 K.O. Vukovije u dužini od 100m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1184/6, k.č. br. 1186/1 i k.č. br. 1186/2 sve K.O. Vukovije, zatim nastavlja u pravcu juga preko parcela označenih kao k.č. br. 2840 K.O. Vukovije, k.č. br. 607 i k.č. br. 590/4 K.O. Tojšići u dužini od 98m, zatim nastavlja ulica preko K.O. Lipovice preko parcela označenih kao k.č. br. 2685, k.č. br. 2527/31 u dužini od 90m, zatim ulica nastavlja ponovo preko K.O. Vukovije u pravcu jugozapada preko parcela označeniha kao k.č. br. 1199, k.č. br. 1200/1 do parcele označene kao k.č. br. 1198/1 u dužini od 75m gdje i završava.
 78. Atik Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 629/1, k.č. br. 627/1 i k.č. br. 635 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 635 K.O. Vukovije u dužini od 555m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 695, k.č. br. 635 i k.č. br. 2820 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 79. Fuada Selimovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2527/5, k.č. br. 2527/12 i k.č. br. 2691 sve K.O. Lipovice zatim nastavlja u pravcu juga i jugozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 2527/12, k.č. br. 2511/2, k.č. br. 2532/5, k.č. br. 2511/4, k.č. br. 2511/5 i k.č. br. 2555 K.O. Lipovice u dužini od 1500m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2566/4, k.č. br. 2555, i k.č. br. 2693/1 sve K.O. Lipovice gdje i završava. Ovoj ulici pripada i dio tzv. Piste od mosta na rijeci Gribaji do kraja iste na istočnoj strani.
 80. Industrijska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 588/52, k.č. br. 597 i k.č. br. 598/1 sve K.O. Tojšići zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcela označenih kao k.č. br. 598/1, k.č. br. 598/2 K.O. Tojšići u dužini od 415m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 598/1, k.č. br. 598/2, k.č. br. 590/1 i k.č. br. 590/4 sve K.O. Tojšići gdje i završava.
 81. Mjesna zajednica Vukovije Donje
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 82. 7. aprila Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1975/1, k.č. br. 1975/2 i k.č. br. 2825/1 sve K.O. Vukovije, zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2825/1 K.O. Vukovije u dužini od 2162m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 1401 i k.č. br. 1416/2 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 83. Spahići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 2398 i k.č. br. 2832/1 sve K.O. Vukovije, zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2832/1 K.O. Vukovije u dužini od 970m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2831, k.č. br. 2358/3 i k.č. br. 2832/1 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 84. Sprečanska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 2440/2 i k.č. br. 2833 sve K.O. Vukovije, zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2833 K.O. Vukovije u dužini od 2285m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2833, k.č. br. 2799 i k.č. br. 2842 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 85. Huseina Ćatića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2825/1, k.č. br. 2544/1 i k.č. br. 2834 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu juga preko k.č. br. 2834 K.O. Vukovije u dužini od 820m do četveromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2834, k.č. br. 2701, k.č. br. 2686 i k.č. br. 2687/3 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 86. Smaje Imamovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 2543 i k.č. br. 2834 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcele označene kao k.č. br. 2834 K.O. Vukovije u dužini od 587m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2834, k.č. br. 2526/1 i k.č. br. 2833 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 87. Hasana Jakubovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 2110/2 i k.č. br. 2817 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2817 K.O. Vukovije u dužini od 1015m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2817, k.č. br. 1820 i k.č. br. 2828 sve K.O. vukovije gdje i završava.
 88. Jakuba Poljakovića Jake Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 2262 i k.č. br. 2261 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera pa zapada preko parcela označenih kao k.č. br. 2261 i k.č. br. 2234 K.O. Vukovije u dužini od 526m do četveromeđa parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 2234 i k.č. br. 2000 i k.č. br. 2233 sve K.O. gdje i završava.
 89. Šehidska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 2122 i k.č. br. 2234 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2234 K.O. Vukovije u dužini od 494m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2234, k.č. br. 2257 i k.č. br. 2261 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 90. Bosanska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2234, k.č. br. 2203/4 i k.č. br. 2828 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2828 K.O. Vukovije u dužini od 551m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2828, k.č. br. 2051 i k.č. br. 1887 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 91. Sikreta Malića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 202, k.č. br. 2203/3 i k.č. br. 2828 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcele označene kao k.č. br. 2021 K.O. Vukovije u dužini od 871m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2821, k.č. br. 2035 i k.č. br. 2828 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 92. Mevludina Rabotića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1887, k.č. br. 2828 i k.č. br. 2051 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcela označenih kao k.č. br. 1887, k.č. br. 2829 i k.č. br. 1749 K.O. Vukovije u dužini od 620m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1752, k.č. br. 1746 i k.č. br. 1749 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 93. Ibre Ćatića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1857, k.č. br. 1749 i k.č. br. 1769 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 1769 K.O. Vukovije u dužini od 330m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1769, k.č. br. 1774 i k.č. br. 2827 sve K.O.Vukovije gdje i završava.
 94. Sulje Hodžića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br.1887, k.č. br. 2051 i k.č. br.2828 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu preko parcele označene kao k.č. br. 2828 K.O. Vukovije u dužini od 575m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2828, k.č. br. 1820 i k.č. br. 2817 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 95. Školska Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 1984 i k.č. br. 1999 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu preko parcele označene kao k.č. br. 1999 K.O. Vukovije u dužini od 265m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1999, k.č. br. 2009, k.č. br. 2010/1 i k.č. br. 2011/3 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 96. Rasima i Ahmeta Herića Ulica počinje od četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2830/1, k.č. br. 1928 , k.č. br. 2830/3 i k.č. br. 1929 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka dijelom preko parcele označene kao k.č. br. 2830/1 i k.č. br. 2829 K.O. Vukovije u dužini od 307m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2829, k.č. br. 1913 i k.č. br. 1897/2 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 97. Šest šehida Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 1971/3 i k.č. br. 2830/1 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2830/1 K.O. Vukovije u dužini od 1110m do tromeđe parcela označenih kao1620 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 98. Nevresa Imamovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2830/1, k.č. br. 1965 i k.č. br. 1971/3 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 1965 K.O. Vukovije u dužini od 263m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1965, k.č. br. 1966 i k.č. br. 2825/1 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 99. Mjesna zajednica Vukovije Gornje
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 100. Refika Aščića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1416/2, k.č. br. 1401 i k.č. br. 2825/1 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2825/1 K.O. Vukovije u dužini od 550m, do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 963/2 i k.č. br. 2823 K.O. Vukovije, zatim produžava u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2823 K.O. Vukovije u dužini od 300m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2823, k.č. br. 970 i k.č. br. 9999 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 101. Ibrahima Aščića Ribe Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2823, k.č. br. 970 i k.č. br. 999 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2823 K.O. Vukovije u dužini od 380m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2823, k.č. br. 1009/1 i k.č. br. 2824 sve K.O. Vukovije gdje i završava. Ovoj ulici pripada i parcela označena kao k.č. br. 1038 K.O. Vukovije u cjelosti u dužiniod 266m.
 102. Envera Rožnjakovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 1064/6 i k.č. br. 2823 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2825/1 K.O. Vukovije u dužini od 950m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 1334/2 i k.č. br. 2841 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 103. Hamitkuša Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 1346/1 i k.č. br. 2826 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 2826 K.O. Vukovije u dužini od 544m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2826, k.č. br. 2611 i k.č. br. 2612 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 104. Krušik Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1400, k.č. br. 1399/2 i k.č. br. 1379 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu istoka pa sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 1379 K.O. Vukovije u dužini od 650m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 1379 i k.č. br. 1368/7 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 105. Seada Mešanovića Sejde Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 1275 i k.č. br. 1298/1 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 1275 K.O. Vukovije u dužini od 486m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1275, k.č. br. 1078/1 i k.č. br. 2813 sve K.O. Vukovije gdje i završava. Ovoj ulici pripada i parcela označena kao k.č. br. 1271 K.O. Vukovije u cjelosti u dužini od 99m.
 106. Armije RBiH Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2825/1, k.č. br. 1306 i k.č. br. 2822/1 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2822/1 K.O. Vukovije u dužini od 834m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1093/3, k.č. br. 1094/2 i k.č. br. 1097/4 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 107. Mere Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2822/1, k.č. br. 1310/3 i k.č. br. 1313 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 1313 K.O. Vukovije u dužini od 870m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1313, k.č. br. 1214/3 i k.č. br. 1214/2 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 108. Envera Kulanića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1258, k.č. br. 2821/1 i k.č. br. 2822/1 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu preko parcele označene kao k.č. br. 2821/1 K.O. Vukovije u dužini od 680m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2821/1, k.č. br. 1148/4 i k.č. br. 1139 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 109. Safeta Ramića Kajera Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1093/3, k.č. br. 1094/2 i k.č. br. 2822/1 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2822/1 K.O. Vukovije u dužini od 170m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 799, k.č. br. 2822/1 i k.č. br. 788 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja preko parcele označene kao k.č. br. 799 u pravcu sjevera u dužini od 529m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 799, k.č. br. 2813 i k.č. br. 794/4 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 110. Mehmedalije Tupajića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2823, k.č. br. 1009/1 i k.č. br. 2824 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2824 K.O. Vukovije u dužini od 334m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1104/2, k.č. br. 1102 i k.č. br. 2822/1 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 111. Ćamira Subašića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2824, k.č. br. 812/2 i k.č. br. 2818 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 2818 K.O. Vukovije u dužini od 686m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2818, k.č. br. 251 i k.č. br. 250/2 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 112. Avdije Alića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 905, k.č. br. 906 i k.č. br. 2824 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko parcele označene kao k.č. br. 2824 K.O. Vukovije u dužini od 478m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 984, k.č. br. 2824 i k.č. br. 983 sve K.O. Vukovije gdje i završava. Ovoj ulici pripada i parcela označena kao k.č. br. 918 K.O. Vukovije u cjelosti u dužini od 103m.
 113. Muhameda Zukića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2817, k.č. br. 2824 i k.č. br. 1449 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu jugoistoka preko parcele označene kao k.č. br. 2824 K.O. Vukovije u dužini od 358m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 961/7 , k.č. br. 983 i k.č. br. 2824 sve K.O. Vukovije, zatim nastavlja u pravcu juga i obuhvata cijelu parcelu označenu kao k.č. br. 961/7 u dužini od 57m do četveromeđe parcela označenih kao k.č. br. 961/7, k.č. br. 961/2, k.č. br. 962/3 i k.č. br. 962/1 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 114. Mehmeda Habibovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2817, k.č. br. 1444/4 i k.č. br. 1432/3 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko k.č. br. 2817 K.O. Vukovije u dužini od 277m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2817, k.č. br. 2824 i k.č. br. 1449 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
  Ovoj ulici pripada i sjeverni dio puta parcele k.č. br. 2817 K.O. Vukovije u dužini od 90m.
 115. Resveda Mujkanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2817, k.č. br. 2824 i k.č. br. 1449 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko k.č. br. 2817 K.O. Vukovije u dužini od 443m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2817, k.č. br. 1475 i k.č. br. 1474 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 116. Seada Mešanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2817, k.č. br. 1475 i k.č. br. 1474 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu zapada i sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 1740 K.O. Vukovije u dužini od 835m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1740, k.č. br. 234/1 i k.č. br. 234/2 sve K.O. Vukovije. Ovoj ulici pripada i dio parcele označene kao k.č. br. 1516 u dužini 205m počev od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1530/2, k.č. br. 1740 i k.č. br. 1516 pružajući se u pravcu juga do tromeđa parcela označenih kao k.č br. 1516, k.č. br. 1514 i k.č. br. 2817 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 117. Fuada Selimovića Labuda Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1111, k.č. br. 2822/1 i k.č. br. 2816 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2816 K.O. Vukovije u dužini od 1118m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 463, k.č. br. 2816 i k.č. br. 466 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 118. Mehmedalije Rančića i Ibrahima Ramića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 569/3, k.č. br. 571 i k.č. br. 577 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 577, k.č. br. 2816 i k.č. br. 2819 sve K.O. Vukovije u dužini od 577m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 296, k.č. br. 2819 i k.č. br. 298 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 119. Hazima Ćivića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 466, k.č. br. 463 i k.č. br. 2816 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2816 K.O. Vukovije u dužini od 718m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2816, k.č. br. 366/5 i k.č. br. 366/3 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 120. Atik džamija Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2816, k.č. br. 726 i k.č. br. 2820 sve K.O. Vukovije zatim nastavlja u pravcu preko parcele označene kao k.č. br. 2820 K.O. Vukovije u dužini od 833m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2820, k.č. br. 616 i k.č. br. 2839 sve K.O. Vukovije gdje i završava.
 121. Mjesna zajednica Zates
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 122. Muradifa Džafića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1555, k.č. br. 2780 i k.č. br. 2780 sve K.O Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br.2770 K.O Rainci Donji u dužini od 650 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1576, k.č. br. 1577 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 123. Teufika Isabegovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1576, k.č. br. 1577 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2780 K.O. Rainci Donji u dužini od 235m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1309, k.č. br. 2780 i k.č. br. 1582 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 124. Fahrudina Ibrahimbegovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1309, k.č. br. 2780 i k.č. br. 1582 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjeveristoka preko k.č. br. 1582 K.O. Rainci Donji u dužini od 423m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1587/1, k.č. br. 1587/3 i k.č. br. 1582 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 125. Amira Musića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1309, k.č. br. 1582 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 2780 K.O. Rainci Donji u dužini od 370 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1511/1, k.č. br. 1503 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 126. Bajre Džihanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1511/1, k.č. br. 1503 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcele označene kao k.č. br. 2780 K.O. Rainci Donji u dužini od 180m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1509, k.č. br. 1494 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 127. Enesa i Mumina zv.Refik Musića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1509, k.č. br. 1494 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu juga obuhvatajući cijele parcele označene kao k.č. br. 1494, k.č. 1500/3, k.č. br.1491/2, k.č. br. 1497/3 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 128. Salkana Musića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1396/2, k.č. br. 1494 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcele označene kao k.č. br. 2780 K.O. Rainci Donji u dužini od 350m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br.1388/2, k.č. br. 2780 i k.č. br. 1350 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 129. Hamzalije Avdića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1016/3, k.č. br. 1350 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2780 K.O. Rainci Donji u dužini od 530m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1022/1, k.č. br. 1029/5 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 130. Ramiza Avdića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1022/1, k.č. br. 1022/5 i k.č. br. 2780 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2780 K.O. Rainci Donji u dužini od 300m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 2780, k.č. br. 1030/1 i k.č. br. 2788/1 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 131. Branilaca Zatesa Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1030/1, k.č. br. 2780 i k.č. br. 2788/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu sjevera preko parcele označene kao k.č. br. 2780 K.O. Rainci Donji u dužini od 900 m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 913/7, k.č. br. 2780 i k.č. br. 2799 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 132. Husnije Požegića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1030/1, k.č. br. 2780 i k.č. br. 2788/1 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu istoka preko parcele označene kao k.č. br. 2788/1 K.O. Rainci Donji u dužini od 1000m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1111/2, k.č. br. 2788/1 i k.č. br. 2772 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 133. Šarenika-Alibašići-Salkići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1016/3, k.č. br. 1350 i k.č. br. 2780 sve K.O Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu zapada preko parcele označene kao k.č. br. 1350 K.O. Rainci Donji u dužini od 680m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1377, k.č. br. 1350 i k.č. br. 1376/2 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 134. Borogovci Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1517/2, k.č. br. 2780 i k.č. br. 2791 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu jugozapada preko k.č. br. 2791 K.O. Rainci Donji u dužini od 765 m do tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 1543, k.č. br. 2792 i k.č. br. 2791 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.
 135. Ibralići Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 901, k.č. br. 899 i k.č. br. 901 sve K.O. Rainci Donji zatim nastavlja u pravcu zapada, juga i istoka preko parcela označenih kao k.č. br. 899, k.č k.č. br.911 K.O. Rainci Donji u dužini od 4002m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 911, k.č. br. 923/6 i k.č. br. 920/2 sve K.O. Rainci Donji gdje i završava.Ovoj ulici pripada i cijela parcela označena kao k.č. br. 942 K.O. Rainci Donji.
 136. Mjesna zajednica Zukići
  r. br. Naziv ulice Opis ulice
 137. Branilaca Zukića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1021, k.č. br. 1020 i k.č. br. 3740 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjeveroistoka preko parcela označenih kao k.č. br. 3740, k.č. br. 3739 K.O. Memići u dužini od 780m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 994, k.č. br. 995/1 i k.č. br. 3739 sve K.O. Memići gdje i završava.
 138. Hasana Zulića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1046/1, k.č. br. 1046/2 i k.č. br. 3740 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu juga preko parcele označene kao k.č. br. 3740 K.O. Memići u dužini od 450m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 1101/2 k.č. br. 1037, k.č. br. 3740 sve K.O. Memići gdje i završava.
 139. Huse Mujanovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3739, k.č. br. 976 i k.č. br. 978 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu jugoistoka i obuhvata cijelu parcelu označenu kao k.č. br. 978 K.O. Memići u dužini od 68m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 983, k.č. br. 978 i k.č. br. 974 sve K.O. Memići gdje i završava.
 140. Fazlije Ibrića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 875, k.č. br. 3740 i k.č. br. 872 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjeverozapada preko parcela označenih kao k.č. br. 872, k.č. br. 3737, k.č. br. 871, k.č. br. 870 K.O. Memići u dužini od 400m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 892/4 ,k.č. br. 870 i k.č. br. 727 i do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 3737, k.č. br. 859, k.č. br. 858 sve K.O. Memići gdje i završava.
 141. Huse Ahmetovića Ulica počinje od tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 844, k.č. br. 848 i k.č. br. 3739 sve K.O. Memići zatim nastavlja u pravcu sjeveristoka preko parcele označene kao k.č. br. 848 K.O. Memići u dužini od 120m do tromeđe parcela označenih kao k.č. br. 846, k.č.br. 847 i k.č. br. 848 sve K.O. Memići gdje i završava.
 142. Zukići II Ulica počinje od tromeđe parcela označenih sa k.č. br. 2699/3, k.č. br. 2699/2 i k.č. br. 2696/3 sve K.O. Kalesija zatim nastavlja u pravcu sjevera regionalnim putem Kalesija – Sapna kroz K.O. Kalesija te K.O. Memići u dužini od 1964m do političke granice općine Kalesija i općine Sapna tj. do tromeđe parcela označenih kao kč.br. 691/1, 691/2 i 692/3 K.O. Memići gdje i završava.

Član 3.
Grafički prikaz naziva ulica na području općine Kalesija čini sastavni dio ove Odluke.

Član 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Kalesija“.

Član 5.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju naziva ulica u gradu Kalesija (“Sl.glasnik Općine Kalesija” br.2/96, 4/05, 4/07, 6/09, 1/18 i 4/23), Odluka o davanju naziva ulici u naseljenom mjestu Sarači (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.6/99), Odluka o utvrđivanju naziva ulica u naseljenom mjestu Jajići (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br.6/10), Odluka o utvrđivanju naziva ulica u Mjesnoj zajednici Kalesija Gornja (“Sl.glasnik Općine Kalesija” br.7/13), Odluka o utvrđivanju naziva ulica u Mjesnoj zajednici Kikači (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br. 4/23) i Odluka o utvrđivanja naziva ulica u mjesnoj zajednici Rainci Gornji (“Sl.Glasnik Općine Kalesija” br. 4/23).

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno