Usvojena Odluka o dodjeli priznanja “Ponos općine Kalesija”

Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o dodjeli  priznanja „Ponos Općine Kalesija“  učenicima završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija. Podsjećamo, inicijator donošenja ove Odluke je vijećnik Armin Karić.

Ovom Odlukom dodjeljuje se priznanje „Ponos Općine Kalesija“ učenicima završnog razreda osnovnog školovanja koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu osnovne škole na kraju školske godine imali uspjeh Odličan (5), kako slijedi:

učenici Osnovne škole “Kalesija” Kalesija

 • Bektić (Almir) Amra, Prnjavor,
 • Bikić (Amir) Amina, Dubnica,
 • Bikić (Samir) Bakir, Dubnica,
 • Bureković (Edis) Belma, Kalesija,
 • Hamzić (Fahrudin) Belma, Kalesija,
 • Hodžić (Ilijaz) Amila, Kalesija,
 • Huremović (Eldin) Enis, Prnjavor,
 • Huremović (Almir) Ilma, Prnjavor,
 • Mujanović (Emir) Emina, Kalesija,
 • Ramić (Edin) Kanita, Šeher,
 • Selimović (Eldin) Enida, Kalesija,
 • Sinanović (Edin) Lejla, Kalesija,
 • Smajlović (Asmir) Ahmed, Dubnica,
 • Spahić (Hazim) Armina, Kalesija,
 • Suljkanović (Sanel) Eman, Kalesija,
 • Tupković (Jasmin) Amila, Kalesija,
 • Selimović (Meliha) Lejla, Kalesija,
 • Nuhanović (Ramo) Delila, Dubnica,
 • Muratović (Denis) Meliha, Dubnica,
 • Ibrahimović (Nedžad) Dalila, Dubnica,
 • Subašić (Elvir) Nadira, Kalesija,
 • Hasanović (Semir) Merjema, Miljanovci,
 • Huremović (Jasmin) Melika, Prnjavor,
 • Mehidić (Kasim) Lamija, Miljanovci,
 • Sinanović (Amir) Amel, Miljanovci,
 • Ramić (Rijad) Nejla, Kalesija.

učenici Osnovne škole “Tojšići” Tojšići

 • Bošnjaković (Damir) Delila, Tojšići
 • Imamović (Mirza) Lejla, Tojšići
 • Mujić (Senad) Ema, Tojšići
 • Sakić (Muhamed) Esma, Kikači
 • Šmigalović (Muhamed) Nejla, Tojšići
 • Zulić (Asim) Anes, Tojšići
 • Avdibašić (Samir) Vildana, Kikači
 • Begić (Admir) Sedina, Međaš
 • Bukvarević (Fehim) Merima, Hrasno Donje
 • Hodžić (Selmir) Demir, Tojšići
 • Kadić (Nevres) Elma, Tojšići
 • Mehačević (Asim) Anes, Hrasno Donje
 • Mehić (Izet) Lejla, Hrasno Donje
 • Mujanović (Abdullah) Delila, Kikači
 • Avdibašić (Nermin) Ermin, Kikači
 • Ćivić (Fahrudin) Farisa, Tojšići
 • Husić (Enes) Ajla, Međaš
 • Musić (Suad) Amna, Petrovice
 • Sinanović (Nedim) Sara, Tojšići
 • Kotorić (Sedin) Dalila, Međaš

učenici Osnovne škole “Vukovije” Vukovije Gornje

 • Padžić (Nedim) Elma, Vukovije Donje
 • Alić (Mehmed) Lamija, Vukovije Gornje
 • Bajrić (Mirzet) Mirza, Vukovije Gornje
 • Hasanović (Hrusto) Ilda, Vukovije Gornje
 • Herić (Mehmed) Merima, Vukovije Donje
 • Jukanović (Husnija) Lejla, Vukovije Donje
 • Kulanić (Nermin) Samra, Vukovije Gornje
 • Aščić (Senaid) Selma, Vukovije Gornje
 • Dahalić (Mujo) Murisa, Vukovije Gornje
 • Herić (Šaban) Ahmed, Vukovije Donje
 • Herić (Zuhdija) Aida, Vukovije Donje
 • Majdančić (Ibrahim) Mahir, Vukovije Donje
 • Mehmedović (Fahir) Asja, Vukovije Donje
 • Rožnjaković (Edin) Edina, Vukovije Gornje

učenici Osnovne škole “Rainci Gornji”  Rainci Gornji

 • Brkić (Zijad) Lejla, Rainci Donji
 • Mešić (Adnan) Adna, Meškovići
 • Mujkić (Asmir) Armina, Rainci Gornji
 • Osmanović (Elvis) Ermin, Rainci Donji
 • Pilavdžić (Elvis) Inela, Rainci Gornji
 • Smajić (Ramiz) Asja, Šehići
 • Paloš (Mirza) Muamer, Rainci Donji
 • Čamdžić (Elvir) Almira, Meškovići
 • Čamdžić (Damir) Amna, Meškovići
 • Pjanić (Miralem) Dawud, Rainci Gornji
 • Isabegović (Muhamed) Haris, Petrovice
 • Suljkanović (Jasmin) Amar, Rainci Donji
 • Zulić (Nedžad) Lamija, Petrovice

učenici Osnovne škole “Memići” Memići

 • Beganović (Hazim) Semina, Mahala
 • Dedić (Sanel ) Mirsad, Hrvačići
 • Jahić (Mirzet ) Ahmet, Brda
 • Ibrić (Asmir ) Asmira, Gornja Kalesija
 • Avdić (Avdo) Nejla, Caparde
 • Bukvić (Sanel ) Harun, Gornja Kalesija
 • Hamzić (Damir) Demir, Memići
 • Hodžić (Nermin) Adis, Memići
 • Jusić (Asmir) Asmira, Memići
 • Spahić (Avdija) Šejla, Kalesija Centar

Priznanje „Ponos Općine Kalesija“ dodjeljuje se u vidu plakete i novčane nagrade u pojedinačnom iznosu od 100,00 konvertibilnih maraka jednokratno.

Predsjedavajući Općinskog vijeća i Načelnik općine Kalesija će,najkasnije do 30.07.2023. godine, izvršiti uručivanje priznanja iz člana 1. ove Odluke dobitnicima istih. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja  u Službenom glasniku Općine Kalesija.

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje Odluke je član 13. Zakona o principima lokalne samouprave (”Službene novine FBiH” broj: 49/06 i 51/09), član 42. Statuta općine Kalesija – Prečišćen tekst (”Sl. Glasnik općine Kalesija”, broj 10/07, 7/08, 1011, 3/12 i 6/13) i  član 3. stav 4. Odluke o  uspostavljanju priznanja „Ponos Općine Kalesija“ i nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija (”Sl. glasnik općine Kalesija”, broj 1/18).

Općinsko vijeće Kalesija je na 10. redovnoj sjednici održanoj 30.12.2017. godine donijelo Odluku o uspostavljanju  priznanja „Ponos Općine Kalesija“ i nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija (”Sl. Glasnik općine Kalesija”, broj 1/18).

Osnovne škole sa područja općine Kalesija dostavile su spiskove učenika završnog razreda koji su tokom cijelog školovanja u svakom razredu osnovne škole na kraju školske godine imali uspjeh Odličan (5).

Komisija za obrazovanje, sport i kulturu je na osnovu člana 3. stav 4. Odluke o  uspostavljanju  priznanja „Ponos Općine Kalesija“ i nagrađivanju učenika završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija (”Sl. Glasnik općine Kalesija”, broj 1/18), na sjednici održanoj 16.06.2023. godine, utvrdila prijedlog Odluke o dodjeli priznanja „Ponos Općine Kalesija“, učenicima završnih razreda osnovnih škola iz općine Kalesija i istu upućuje Općinskom vijeću na odlučivanje.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *