Usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnike jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) na području grada Kalesije u 2024. godini

Općinsko vijeće Kalesija je na 27.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnike jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) na području grada Kalesije u 2024. godini

 1. ČIŠĆENJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA (uz pražnjenje korpica za otpadke koje su postavljenena ili uz te površine):
  • Elementi:
 • Stepen zaprljanosti 2
 • Stepen smetnji B
 • Radni učinak m²/h 280 (iskustveni podatak)
 • Bruto satnica radnika 10,35
  • Kalkulacija jedinične cijene rada čišćenje 1 x (1 operacija)
  10,35 : 280,00 = 0,04 KM/m²
  • Ostali troškovi po jedinici mjere (utovar, prevoz na deponiju) iznose: 0,001 KM /m² (koji ranije nisu ukalkulisani zbog zaokruživanja),tako da je:
  ukupna jedinična cijena čišćenja po m², 1x (1 operacija) ………. 0,041 KM/m²
 1. STRUGANJE (ČIŠĆENJE) RIGOLA UZ TROTOARE
  • Elementi:
 • Za srednji stepen smetnji i zaprljanosti, norma iznosi 100 m²/h,
 • Bruto satnica 10,35 KM
 • Kalkulacija jedinične cijene rada (čišćenje 1x):
  1×10,35:100 = 0,1035 KM/m² , tako da je
  jedinična cijena čišćenja po m², 1x …………………………………….. 0,1035 KM/m²
 1. PRANJE ULICA
  • Elementi
 • Bruto satnica 10,35 KM
 • Utrošak radnih sati za 1x(4×3) = 12 (iskustveni podatak)
 • Upotreba cisterne uz utrošak vode 48 m³

• Kalkulacija jedinične cijene:
(12×10,35+6×50+6x8x3,5):11950 = 0,0546 KM/m² tako da je
Jedinična cijena pranja po m², 1x …………………………………….. 0,0546 KM/m²

 1. RUČNO SAKUPLJANJE OTPADAKA (sa javnih površina koje se čiste metenjem uz pražnjenje korpica)
  • Elementi
 • Bruto satnica 10,35 KM
 • Norma 420 m²/KM

• Kalkulacija jedinične cijene rada 1x
10,35:420=0,0246 KM/m²

• Ostali troškovi (utovar, prevoz)
0,001 KM/ m² (iskustveni podatak) tako da je
Ukupna jednična cijena po m², 1x ………………………………….. 0,0256 KM/ m²

 1. KOŠENJE TRAVE (ručno/mašinski)
  • Elementi:
 • Satnica 10,35 KM
 • Norma100 m²/h

• Kalkulacija jedinične cijene , 1x
10,35: 100 = 0,1035, tako da je
Ukupna jedinična cijena po m², 1x …………………………………. 0,1035 KM/ m²

 1. OREZIVANJE ŽIVE OGRADE
  • Elementi:
 • Norma 5 m²/h
 • Bruto satnica 10,35 KM

• Kalkulacija
10,35:5 = 2,07 tako da je
Jedinična cijena po m², 1x …………………………………………………. 2,07 KM/m²

 1. PROLJETNO ČIŠĆENJE TRAVNJAKA
  • Elementi:
 • Norma 420 m²/h
 • Bruto satnica 10,35 KM
  • Kalkulacija
  10,35 : 420 = 0,0246 KM
  • Ostali troškovi
  0,0327 KM/m² (iskustveni podatak) tako da je :
  Ukupna jedinična cijena po m², 1x …………………………………. 0,0573 KM/m²
 1. OREZIVANJE SADNICA I SJEČENJE (srednje visoka i i viša stabla)
  • Elementi:
 • Bruto satnica 10,35 KM
 • Norma 3 h/kom (iskustveni podatak)
 • Troškovi (utovar, prevoz i sl) 8,00 KM (iskustveni podatak)
  • Kalkulacija:
  (3×10,35)+8 = 39,05 tako da je
  Ukupna jedinična cijena po sadnici ………………………………… 39,05 KM/kom
 1. NABAVKA I SADNJA UKRASNOG CVIJEĆA, RUŽA,UKRASNOG GRMA I SADNICA DRVOREDA
  9.0 Nabavka i sadnja ukrasnog cvijeća, ruža i ukrasnog grma
  • Elementi:
 • Obrada zemljišta
 • Nabavka sadnica
 • Sadnja
 • Zalijevanje po sadnji
 • Humus (nabavka)
  Po iskustvenim podacima (za jednogodišnje)
  Ukupna jedinična cijena ukrasnog cvijeća ……………………. 4,00 KM/kom
  za ruže jedinična cijena ……………………………………………….. 8,50 KM/kom i
  za ukrasni grm jedinična cijena …………………………………… 20,00 KM/kom
  9.1 Nabavka i sadnja sadnica u aleji duž ulice
  • Elementi:
 • Priprema uvjeta za sadnju
 • Nabavka sadnica
 • Zalijevanje, zaštita
 • Zemlja, humus (nabavka)
 • Saniranje terena
  Ukupna jedinična cijena za sadnice (1.8 m visine)…………………115,00 KM/kom
  9.2 Održavanje površina ukrasnog cvijeća i sadnica drvoreda u aleji:
  • Elementi:
  • Zalijevanje
  • Uklanjanje (plijevljenjem i okopavanjem) trave i korova sa cvijetnih površina
  • Okopavanje i orezivanje ruža
  Po iskustvenim podacima mjesečno:
  Ukupna jedinična cijena za ukrasno cvijeće i ruže…………. 2,00 KM/m²-mjesečno
  Ukupna jedinična cijena za drvored ……………………………1,00 KM/kom- mjesečno

10 POPUNJAVANJE UDARNIH RUPA DROBLJENIM KAMENOM
Ukupna jedinična cijena …………………………………………………… 50,00 KM/m³

11 ZIMSKO ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA
Cijena bruto satnice radnika na ulici ………………………………………. 10,35 KM/h

12 RAD ROVOKOPAČA JCB
• Cijena sata rada …………………………….80,00 KM/h + PDV

13 PREVOZ NA DEPONIJU
• Kontejnerski prevoz 5 i 7 m³ ………… 70,00 KM + iznos vagarskog lista sa
deponije KM/toni
Napomena:
U cijenu uračunat PDV 17 %.
II
Ovaj cjenovnik stupa na snagu danom davanja saglasnosti od strane Općinskog vijeća Kalesija.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *