Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena inicijativa da se u Kalesiji formira Zajednica obnovljive energije

Usvojena inicijativa da se u Kalesiji formira Zajednica obnovljive energije

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na današnjoj 30.redovnoj sjednici jednoglasno usvojili inicijativu vijećnika Edina Majdančića (SDA) da se građanima općine Kalesija organizuje formiranje Zajednice obnovljive energije.

Edin Majdančić (SDA) – Inicijativa: Da se građanima općine Kalesija organizuje formiranje Zajednice obnovljive energije.

Zakon o korištenju obnovijivih izvora energije i efikasne kogeneracije FBiH donosi nove prednosti za energetski sektor, građane i privredu. Zakonom se uvodi novi sistem za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kroz transparentniju dodjelu poticaja baziranu na tržišnim principima (aukcijama). Također, uvodi se mogućnost da građani koji su do sada tradicionalno bili samo potrošači, postanu i proizvođači električne energije (tzv. „prosumeri”), kao i da se udružuju u „zajednice obnovljive energije” i tako nastupaju zajednički na tržištu.

Zajednica obnovljive energije

Omogućava ujedinjenje fizičkih/pravnih lica, javnih preduzeća, institucija i jedinica lokalne samouprave za izgradnju postrojenja iz OIE, koji imaju pravo na skladištenje, razmjenu i prodaju energije iz OIE.

Zbog rasta cijena električne energije i sve nižih troškova novih tehnologija, proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije postaje sve privlačnija potrošačima električne energije. Potrošači sada imaju mogućnost da sami proizvedu dio električne energije za vlastite potrebe, izgradnjom solarnih elektrana i vjetroelektrana. Ovaj pristup omogućava potrošačima ne samo da doprinose smanjenju emisija ugljičnog dioksida i očuvanju okoliša, već i da aktivno učestvuju u procesu tranzicije ka obnovljivim izvorima energije. Time ne samo da doprinose globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena, već mogu i značajno smanjiti vlastite račune za električnu energiju, postajući manje ovisni o tradicionalnim izvorima energije i fluktuacijama tržišta.

Početni koraci ka formiranju zajednice obnovljive energije jeste formiranje registra raspoloživih krovnih površina kako fizičkih tako i pravnih lica što predstavlja osnovni potencijal i pokazatelje raspoloživih kapaciteta. Navedene zajednice su već formirane kako u našoj zemlji tako i u susjednim zemljama.

FERID HODŽIĆ (PDA) – Inicijativa: Da se izgradi dječije igralište – park u Meškovićima (MZ Rainci Gornji).

Vijećničko pitanje: da li su se stekli uslovi za asfaltiranje putnog pravca od Meškovića prema Staroj lipovačkoj džamiji?

MUJO MUJKIĆ (NIP) – Kad će Tužilaštvo TK donijeti tužilačku odluku u vezi sa mogućim krivičnim djelima? Tražim izvještaje kada će Tužilaštvo odluku uputiti prema sudovima. Došli smo u fazu da razgovaramo o krivičnim djelima koja su počinjena.

ADMIR KARIĆ (NIP) – INICIJATIVE: –  da se pokrene istraga i utvrdi odgovornost u vezi sa fizičkim izmještanjem semafora u centru Kalesije na glavnoj saobraćajnici (M-4) odmah uz zgradu Općine Kalesija.

Ukoliko se radi o izmještanju uz saglasnost nadležnih – zbog čega svi semafori na raskrsinici (18kom; 10 za vozila 8 za pješake) ne rade već duže od 3 sedmice (!?), –  utvrditi odgovronost u tom pravcu.
Ukoliko je, kako nezvanično saznajem, semafor izmješten bez saglasnosti nadležnih organa – tražim i insistiram da se sprovede istraga i utvrdi odgovornost; kako bi se građanima pokazalo da zakoni i pravila važe za sve građane, odnosno da nema privilegovanih.
– Uz inicijaticu dostavljam i fotografije uposlenika (4 osobe)  kompanije u vlasništvu općinskog načelnika Seada Džafića, koji je i (su)vlasnik zgrade uz semafore zbog koje je to izmješteno.
– Inicijativu upućujem prema  PS Kalesija, Općinskoj inspekciji, Općinskom pravobranilaštvu, Federalnoj inspekciji,Tužilaštvu TK; kao i prema JP Ceste FBIH – od kojih očekujem da će također tražiti sankcije ukoliko se radi o nelegalnom postupku. Od navedenih prema kojima upućujem inicijativu – očekujem da se o istoj izjasne u pisanoj formi o poduzetim koracima nakon prijema inicijative.

OBRAZLOŽENJE  

– Već danima, ako ne i od samog početka mjeseca marta, semafori u centru Kalesije, na raskrsnici glavne saobraćajnice (M4) – NE RADE.
Kvar, ili bilo koja druga vrsta problema, pa čak i samo izmještanje (sa dozvolama i sl) – je normalna pojava, ali svakako ne na period zbog koge probelamatiziram ovo pitanje. Odvijanje saobraćaja je ugroženo, kako za vozila tako i za pješake.  Iscrtani pješački prelazi, kada ne rade semafor, u praksi – na glavnoj saobraćajnici skoro da nemaju funkciju.
U pomenutom periodu nisam primjetio da je policija u bilo kojem periodu dana regulisala dovijanje saobraćaja, iako su često 100-200 metara dalje gdje zaustavljaju vozila. Upitno je polaganja vozačkih ispita za kalesijske auto-škole gdje polažu kandidati sa područja općina; Kalesija, Sapna i Teočak… Pored sigurnosti, odnosno NESIGURNOSTI SVIH UČESNIKA U SAOBRAĆAJU, ovom inijativom želim skrenuti pažnju i da vi, koji možete djelovati, pokažete i dokažete da smo PRED ZAKONOM SVI ISTI?!.
Ili pak nismo… sačekat ćemo vaše reakcije i onda donijeti sud.

–  Da se kalesijskim taksistima omogući neometan rad na teritoriji izvan Općine Kalesija, sa akcentom, odnosno po pitanju njihove i bezbjednosti putnika prilikom odvoza/povratka sa putnicima/klijentima do odredišta kao što su UKC Tuzla i MAT (Međunarodni aerodrom Tuzla)

Molbu/zahtjev u formi vijećničke inicijative upućujem prema Ministratsvu trgovine, turizma i saobraćaja TK, MUP-u TK i Policijskim stanicama u Tuzli – više kao informaciju na znanje, ali i podsjetnik na obavezu da zaštite sva pravna i fizička lica na njihovom teritoriju.

OBRAZLOŽENJE

–  Kalesijski taksisti se godinama susreću sa brojnim problemima. Vjerujem da većinu tih problema dijele i ostali taksisti u TK i u cijeloj BIH.
Jedan od dodatnih problema, konkretno za kalesijske taksiste,  VEĆ GODINAMA – jeste prilikom „izlaska“ sa teritzorija općine Kalesija, a naročito na područje doskora Općine a odnedavno GRADA TUZLA, bilo da se radi o0 odvozu putnika prema Tuzli ili odlasku/čekanju putnika da se vrate u Kalesiju. Kalesijski taksisti su godinama primorani na diskiminirajući čin prekrivanja taksi oznaka, a i sama obilježja (markice) koje su izdaju od strane nadležnog Ministarstva su diskriminatorna (jer različitim oznakama po općinama/gradovima nije više cilj pokazati ko je legalan taksi prijevoznik).

Problemi nisu samo administrativne prirode, pa čak i ne samo eventualne novčane i druge sankcije – nego česti verbalni sukobi, bolje rečeno napadi, prema kalesijskim taksistima, te je pitanje vremena (ako već i nije bilo!) kada će preći u fizički sukob.

Ova vijećnička inicijativa, inicirana od strane samih taksista, je prvi korak i traženje odgovora od naslovljenih;
1. da li znaju za navedeni problem;
2. imaju li izlazno rješenje za navedeni problem.

Ako ima onih koji zaista zloupotrebljavaju taksi oznaku, ne poštuju zakone i druge pravilnike, ali prije svega ne poštuju svoje kolege taksiste – za takve izricati jasne sankcije. Ali nipošto da zbog pojedinaca ispaštaju svi taksisti iz Kalesije.
Kako i sami ističu kalesijski taksisti, i oni bi se „ljutili“ da kolege iz drugih općina/gradova preuzemu njihov posao u Kalesiji, ali nikada ne bi pravili probleme kolegama iz drugih općina koji dovoze putnike u Kalesiju, najčešće sa Aerodroma, UKC-A, Autobuske i Željezničke stanice…

PITANJA: Da li je motorno vozilo “SUZUKI ‘Vitara’ – Hybrid”, reg. oznaka M59-J-849, u vlasništvu Općine Kalesija; i ako jeste – na koji način, za koje namjene i za koju službu je nabavljeno?

Da li isto vozilom koristi Općinska služba (Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove) za čije potrebe je nabavljeno, ili vozilo koristi općinski načelnik Sead Džafić u toku i van radnog vremena? Ukoliko načelnik koristi – ko je, i na osnovu čega, dao takvu saglasnost?
Također, ko potpisuje naloge za vožnju, te koliko je navedeno vozilo u periodu od kako je pri Općini Kalesija potrošilo goriva jedinicama l (litar) i KM (konvertibilna marka), te za ostala održavanja pomenuto vozila?!
Pitanje upućujem: općinskom načelniku (koji je obećao korisiti vlastito/a vozilo kao načelnik); Službi za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove; Sindikatu organizacije državnih službenika i namještenika Općine Kalesija; kao i Općinskom pravobraniocu – koji/a je dužan/a da se brine o imovini Općine Kalesija kako ne bi došlo do zloupotreba.

OBRAZLOŽENJE

–  Kada je Općina Kalesija 2016.godine pogođena dolaskom Seada Džafića na mjesto načelnika, jedno od rijetkih obećanja koje je ispunio u proteklih 8 godina bila je prodaja vozila koje je bilo namjenjeno za načelnika.
Iako je taj potez populistički solidan, suštinsi je unaprijed napravio probleme svakom budućem – jer po zakonu se mora nabavljati novo vozilo. Međutim, zanimljivo je da je Sead Džafić napravio problem samom sebi. Veoma je brzo prekršio obećanje da neće koristiti općinska vozila, te je oba mandata koristio vozila Općine, najčešće pmv POLO, koji je najčešće korišten na relaciji Kalesija – Dubnica, u ličnoj vožnji načelnika ili drugih radnika do pomenute lokacije.  Legenda kaže da dva vozila POLO u vlasništvu Općine – sami znaju doći do privatnog imanja načelnika u Dubnici… Prije nekoliko mjeseci Općina Kalesija je nabavila vozilo SUZUKI VITARA HYBRID. Vozilo za koje sam mislio da je jedno od privatnih vozila načelnika. Nedavno sam dobio informaciju da je vozilo u vlasništvu Općine Kalesija, te da je ciljano i namjenski nabavljano za potrebe terena (izlaska na teren) – konkretno za Službu za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne odnose. Zbog čega vozilo ne koristi svrsi kojoj je nabavljeno, i da koristi, PREKO SLUŽBE, svim građanima Općine Kalesija, a ne samo za privatne izlete općinskog načelnika!?

Ko (ime i prezime, ili naziv firme) vrši radove na pacelama  u centru Kalesije uz samu prugu, na lokalitetu nekadašnje Autobuske stanice i pored iste („građevinske čestice“ čiji su kupci formalno bili Dževad Sakić i Mirsad Kalajdžić), gdje je proteklih godina dovezeno stotine kamiona građevinskog otpada i zemlje, gdje se površina placa podigla na mjestima i više od 3 metra kako bi se nivelisalo sa prugom?!
Da li za iste radove postoje dozvole, i da li su izvođači do sada sankcionisani zbog ranije utvrđenog nelegalnog rada (odgovor na vijećničko pitanje od strane“ JP Željeznice FBIH“) od strane Općinske, Kantonalne ili Federalne inspekcije?
Šta će se poduzeti po saznanju da se radovi i dalje odvijaju (ovo vijećničko pitanje je ujedno i PRIJAVA prema adresiranim)?!
Pitanje upućujem Općinskoj inspekciji u Kalesiji, Federalnoj inspekciji; kao i JP Željeznice FBIH – za koje se nadam da će i oni poduzeti zakonske mjere nakon saznanja da se u „njihovom pojasu“ već godinama odvijaju nelegalne radnje.

OBRAZLOŽENJE

–  U nikada NE razjašnjenim okolnostima nestanka, odnosno demontiranja i odvoza metalne konstrukcije, Autobuske stanice Kalesija, koja se nalazila uz željezničku prugu – formirana je još jedna građevinska čestica koju je Općina prodala, a zatim OV izglasalo saglasnost za prodaju.
Isti slučaj je bio i sa parcelom pored nje,  koju je kupilo lice sa adresom prebiališta u Sarajevu. Obje parcele su, poznato je širopj javnosti, imale druge stvarne kupce, te je kupovina od strane dva fizička lica bila samo „zamazivanje tragova“. Ispostavilo se to i nakon što je OV „legalizovalo“ ove prodaje, jer su kamioni kalesijske kompanije koja se povezivala sapomenutom lokacijom – nedugo nakon toga počele svoje radove nasipanja i nivelisanja placeva, što traje protekle 4 godine. Uprkos brojnim prijavama, koje su znali uzrkovati i neočekivane odlaske inspekcijskih službenika na bolovanja ili godišnje odmore, a i konstatovanju od strane JP Željeznice FBIH – da se radi o NELEGALNIM RADOVIMA; i dalje u kontinuitetu se odvijaju radovi.

Koliko zadruga je formirano, gdje i u kojim kapacitetima na području općine Kalesija je organizovan otkup i skladištenje proizvoda, hladnjače (….) uvezivanje za sa trgovačkim lancima radi plasmana proizvida iz Kalesije?! Pitanje se odnosi na period 2016-2024.godina.

OBRAZLOŽENJE

–  Podsjećam da sam pokrenuo “serijal pitanja” prema općinskom načelniku sa njegovim predizbornim obećanjima, za koje građani očekuju da ih realizira.
Nakon upita za projekat kanalizacije (1), zatim u vezi sa nadvožnjakom, spomen pločom civilnim žrtvama rata i muzejom Ratne ambulante u Raincima (2),  obećanja “fabrika u svako selo” (3), te pitanja za korištenje usluga u Općini Kalesija, u šalter salI – zakazivanje termina online i puteme telefona (4), pitanuje u vezi kreiranja boljeg ambijenta za privredu (5), prioriteti prilikom zapošljavanja boraca i pripadnika njihovih porodica (6);  plaćanje ulične rasvjete iz Budžeta Općine  za sve mjesne zajednice u Kalesiji (7);  roštiljijada i narodno  druženja svake godine  pored Spreče (8);  autobuske kružne linije u općini Kalesija (9); kada će zaživjeti  (kalesijski/općinski) fond za “start-up” biznise za mlade (10) (usmeni odgovor na samoj sjednici u kojem se pripisuju zasluge za IMPACT projekte, koji djeluju u više od 50 lokalnih zajednica u BiH – govori da su se izgubila i mjerila za vlastita obećanja); sa koliko općina/gradova u okruženju je Kalesija napravila saradnju i ako je sa nekima – kakvu korist imaju građani Kalesije (11);  kada će biti otvoreno “pojazmište kamena” (kemenolom) za potrebe građana Kalesije (12); kada će građani istočnog dijela općine Kalesija dobiti poslovnicu Pošte u Memićima (13);
Fond pomoći manjim privrednim subjektima (14);
15. (PETNAESTO) PITANJE JE – dokle se došlo sa obećanjem iz predizbornog spota 2016.godine,  gdje se na video spotu od 07.41 minute kaže; „Podršku razvoju poljoprivrede planiramo kroz formiranje zadruga, organizovanje otkupa i skladištenje proizvoda, hladnjače, izgradnju neophodnih proizvodnih kapaciteta i  uvezivanje sa trgovačkim lancima radi plasmana proizvoda“.
Možete li građane Kalesije upoznati koliko od ovoga je urađeno 8 godina nakon obećanja!?

EDIS MUJANOVIĆ (SAMOSTALNI VIJEĆNIK) – PITANJE: Je li istina da je došlo do raskida ugovora sa dr. Jasminom Osmančevićem?

NERMIN KURALIĆ (DIREKTOR JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA) –

Činjenica je da je dr. Jasmin Osmančević  8.januara podnio obavijest o jednostranom raskidu ugovora sa JZU Dom zdravlja. Ranije je dr. Jasmin Osmančević podnio ostavku na mjesto vd. Direktora JZU „Dom zdravlja“ Kalesija. U rješenju o prestanku ugovora o radu je navedeno da prestaje ugovor o radu. On je na isto rješenje dostavio žalbu, jer mu nije dodijeljeno korištenje godišnjeg odmora. Postavljen mu je zahtjev o rješenju o specijalističkom ugovoru u kojem stoje obaveze koje mora ispuniti prema Domu zdravlja po završetku specijalizacije. Upućena je tužba Općinskom sudu Kalesija u kojoj se traži nadoknada Domu zdravlja zbog nespunjavanje ugovora o specijalizacije, s obzirom da je Osmančević bio obavezan da nakon specijalizacije naredne četiri godine bude uposlenik JZU Dom zdravlja. Iznos naknade Osmančevića prema Domu zdravlja zbog neispunjavanja ugovora o specijalizaciji iznosi 192 hiljade KM.

ISMET MEŠIĆ (POMOĆNIK NAČELNIKA) – Pojašnjenja u vezi sa semaforima u Kalesiji. Radi se o infrastrukturi koja je vlasništvo JP Ceste FBiH. Mi smo dobili pismo u kojem piše da su uposlenici „Zlatnik“ DOO Tuzla pokidali električne instalacije prema semaforima u Kalesiji. Izvršeno je ponovno postavljanje semafora, a zbog nedostatka stručnog osoblja nisu urađene elektro instalacije prema semaforima. Izvođač radova je napravio štetu i dužan je otkloniti kvar.   

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO