Nedjelja, 25 Februara, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena inicijativa Armina Karića da se povećaju sredstva za stipendiranje studenata

Usvojena inicijativa Armina Karića da se povećaju sredstva za stipendiranje studenata

Općinsko vijeće Klesija je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojilo inicijativu vijećnika Armina Karića da Općinsko vijeće Kalesija na prvoj narednoj sjednici općinskog vijeća donese Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija, a koji je usvojen na sjednici održanoj 30.12.2017 godine, na način da se Član 22. mijenja, kako bi iznos stipendije iznosio 1.500,00KM, umjesto dosadašnjih 1.000,00KM.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – Na koji način vijećnici Općinskog vijeća mogu pokrenti aktivnosti u vezi dodjele stanova za socijalno stanovanje?

Predložit ću kolegama da se pokrene potpisivanje peticije prema investitorima. Uočili smo grešku i tu grešku trebamo ispraviti mi, a ne UNHRC i slične organizacije. Poznajem neke ljude koji ne zaslužuju takve stanove. Među njima ima ljudi koji jako dobro žive, voze skupa auta, a dobili su stanove namijenjene za socijalne slučajeve. Općinsko vijeće i vlast ima načina da ispravi grešku koja se provukla, kako ne bi napravili veći problem.

Armin Karić (samostalni vijećnik) – Dvije inicijative i jedno pitanje: Prva inicijativa: Da općinsko vijeće Kalesija na prvoj narednoj sjednici općinskog vijeća donese Izmjene i dopune Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija, a koji je usvojen na sjednici održanoj 30.12.2017 godine, na način da se Član 22. mijenja, kako bi iznos stipendije iznosio 1500,00KM, umjesto dosadašnjih 1000,00KM.

Obrazloženje

Općinsko vijeće Kalesija je na decembarskoj sjednici 2017. godine usvojilo Pravilnik o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovnih i srednjih škola sa područja općine Kalesija. U pomenutom pravilniku, u članu 22. definisano je da je iznos stipendije 1000,00KM, te da se isplaćuje u deset jednakih mjesečnih rata. Obzirom da je i prije 2017. godine visina stipendije iznosila 1000,00KM na godišnjem nivou, smatram da je konačno došlo vrijeme da povećamo ovaj iznos stipendije. Bitno je naglasiti da u zadnjim godinama, svi studenti koji apliciraju na Javni poziv koji raspisuje općinski načelnik, a ispunjavaju uslove, dobiju, odnosno ostvare pravo na stipendiju za tekuću godinu. Općina Kalesija je jedna od rijetkih općina u kojoj svi studenti koji apliciraju na javni poziv dobiju stipendiju, pa zašto ne bi prednjačili i sa iznosom godišnje stipendije za naše studente. Također, bitno je naglasiti da bi to dodatno opteretilo budžet za nekih cca 60.000,00KM, što smatram da je moguće isplanirati.

Napominjem da sam i sam bio korisnik stipendije naše općine, a ona je tada (2013. godine) iznosila također 1.000,00 KM.

Druga inicijativa: Da se održi tematska sjednica vijeća na kojoj bi se razmatrala tačka dnevnog reda u vezi sa organizovanim prijevozom učenika na području općine Kalesija. U posljednje vrijeme sve veći broj učenika i studenata se žali na cijene ali i usluge prevoza.

Pitanje: Šta je urađeno po pitanju jendoglasno usvojene inicijative Općinskog vijeća da KP „Komunalac“ Kalesija od marta mjeseca odvoz smeća vrši četiri, umjesto do sada tri, puta mjesečno?

Ferid Hodžić (PDA) – Inicijativa: Da se u Domu zdravlja Kalesija, u odjelu laboratorijske dijagnostike, tehnički riješi problem slabe i loše audio komunikacije između uposlenika i pacijenata.

Admir Karić (NIP) – Inicijative: Da se na užem području centra Kalesije postave nova 4 saobraćajna znaka ‘STOP’ i jedno Saobraćajno ogledalo, u cilju poboljšanja uslova za obuke vozača u auto-školama, ali i zbog povećanja sigurnosti svih vozača i učesnika u saobraćaju.
Znakove ‘STOP’ postaviti na lokacije: 2X kod Gradske dvorane  (gdje postoje samo dvije zaustavne linije), 1X na izlazu iz Olanovice (između objekata FIS i BP Junuzović), i 1X na izlazu sa Poligona za polaganje.
‘Saopraćajno ogledalo’ postaviti na lokaciji ispred zgrade Općine, kod Gradskog sata, kako bi se omogućilo sigurno skretanje lijevo prilikom dolaska od kružnog toka, odnosno kako bi se imao bolji pregled dolaska vozila sa desne (istočne) strane.

OBRAZLOŽENJE  

– Radi se u potrebi na koju su ukazali iz kalesijskih auto-škola koje vrše obuku novih vozača, a osim problema prilikom obuke ovo su razlozi zbog kojih kandidati počesto i padaju prilikom polaganja pred komisijom.
Na gore pomenuto ukazuju i članovi komisije pred kojima se polaže.
Prve tri lokacije za znak STOP su prioritet, dok je četvrti (izlaz sa Poligona) poželjan, ali ne i ne obavezujući. Treba napomenuti da bi praktično trebala 3 pomenuta saobraćajna znaka, jer ima jedan viška u ulici (Požarni put) koji vodi prema zgradi MSŠ Kalesija. Saobraćajno ogledalo ispred zgrade Općine je jedna od stvari koja bi trebala biti logična stvar na raskrsnici tog tipa i uz broj vozila koji svakodnevno prolaze.Molim nadležnu službu u Općini Kalesija da što hitnije reaguje po ovom pitanju, jer se radi o prioritetima, a preostale stvari koje često pominjemo da će biti realizirane ostavimo na čekanju odnosno da ide prema planiranom toku.

Da općinski načelnik sa nadležnom općinskom službom u toku godine, po mogućnosti prije kreiranja Budžeta za narednu godinu, organizira širu javnu raspravu  na temu OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH DATUMA/DOGAĐAJA za Općinu Kalesija. Za isto pozvati, osim parlamentarnih stranaka koje na kraju preko vijećnika i usvajaju odluke, predstavnike svih mjesnih zajednica, Medžlis i džemate, ustanove i preduzeća, udruženja i kolektive svih vrsta, udruženja proistekla iz rata, istaknute građane sa akademskim zvanjima…

OBRAZLOŽENJE  

– U proteklom periodu smo svjedoci da se prilikom obilježavanja značajnih datuma za građane BiHdolazi do svakoraznih tumačenja istih, ali i do preuzimanja inicijativa oko obilježavanja datuma mimo institucija, na način da pojedini organiziraju svoje manofestacije na koje pozivaju institucije koje bi trebale biti nosioci aktivnosti. Naravno, svako ima pravo da obilježava datume/događaje u vlastitoj režiji, ali određene datume moramo staviti pod krov institucija, ali voditi računa o široj slici u smislu koliko datuma možemo uvrstiti, odnosno da se ne radi o ispunjavanjuličnih želja – nego kreiranju ambijenta za kulturu sjećanja i kolektivne svijesti.

Svaki građanin ili građanka koji su ugradili svoje živote u opstojnost naše Domovine, kao pripadnik Armije ili kao civilna žrtva rata, nisu više ili manje važni u odnosu na ostale. ALI , zašto ne bi imali situaciju da, naprimjer – obilježavamo JEDAN DAN/DATUM “Civilnih žrtava rata Općine Kalesija”, ili “Dan maloljetnih žrtava agresije” … A pri tome voditi računa o događajima/datumima koje smo do sada već obilježavali, kao, naprimjer – dan kada je ubijek Senad Požegić, “Zlatni ljiljan”, po kojem se zove i ulica u centru Kalesije, kako ne bi imali situaciju da na takvim obilježavanjima imamo 10-tak osoba.

Također, značajni datum za Državu, kao Dan armije RBIH, ne smiju proći bez institucionalnog obilježavanja… A svakako datumi/dani; Dan Općine, Dan državnosti, Dan nezavisnosti (…)  trebaju nastaviti kontinuitet institucionalnog obilježavanja, i svakako na još većem nivou.

PITANJA

–   Koliko je općinski načelnik uradio za boračku populaciju, članove porodica nestalih, porodice  šehida i porodice RVI i same RVI, u smislu; OD UKUPNOG BROJA NOVOZAPOSLENIH u Općini Kalesija, kao i u kalesijskim javnim ustanovama i preduzećima u periodu načelnikovanja Seada Džafića od novembra 2016.godine do aprila 2023.godine – koliko od novozaposlenih u tom sektoru su borci ili pripadnici porodica nestalih,  šehida i RVI? Podsjećam da je to predizborno obećanje iz 2016.godine o PRIORITETU prilikom zapošljavanja za navedene kategorije, uz dodatak da će isti biti potpuno oslobođeni plaćanja općinskih taksi,  ili će im biti smanjene takse za;  urbanističke saglasnosti, građevinske dozvole, i slično… Pa uz eventualni odgovor navesti koje takse su smanjene ili potpuno oslobođene za navedene kategorije, KAKO BI JAVNOST DOBILA INFORMACIJU O REALIZACIJI OBEĆANJA.

OBRAZLOŽENJE

–  Podsjećam da sam pokrenuo “serijal pitanja” prema općinskom načelniku sa njegovim predizborni obećanjima, za koje građani očekuju da ih realizira. Nakon upita za projekat kanalizacije (1), zatim u vezi sa nadvožnjakom, spomen pločom civilnim žrtvama rata i muzejom Ratne ambulante u Raincima (2),  obećanja “fabrika u svako selo” (3), te pitanja za korištenje usluga u Općini Kalesija, u šalter salI – zakaziovanje termina online i puteme telefona (4), pitanuje u vezi kreiranja boljeg ambijenta za privredu (5);  ŠESTO pitanje je u vezi sa predizbornim obećanjem o “prioritetnom” zapošljavanju boraca i pripadnika njihovih porodica.
Nadamo se da će se građanima Kalesije dostaviti podaci koliko je istih zaposleno u proteklih 6+ godina načelnikovanja Seada Džafića, u čijem periodu je zaposleno desetine uposlenika u zgradu Općine, ali i u kalesijske javne ustanove i preduzeća.Divne priče, bajkovite, su samo dio iz programa koji se u jesen 2016.godine na CD-u nudio svim građanima Kalesije.

– Zbog čega JZU Dom zdravlja Kalesija na (pisani i pismeni) Zahtjev građana/pacijenata ne ustupa Medicinsku dokumentaciju (‘Karton’), odnosno ne odgovara na ove Zahtjeve u zakonskom roku?
Da li vam je poznatio da ste dužni dati “Karton” na revers, uz pisanu evidenciju (šta se preuzima, koliko stranica i sl.) i provjere da li je isto vraćeno u ispravnom stanju? Da li JZU Dom zdravlja Kalesija, na upit/traženje (usmeno ili pisano)  izdaje na revers Karton pacijenta, i da li naplaćuje pomenutu uslugu? Uz vijećničko pitanje, a zbog boljeg razumijevanja, Obrazloženje je sastavni dio istog, kako bi U INTERESU GRAĐANA/PACIJENATA, KORISNIKA USLUGA OVE USTANOVE, u budućnosti radili u korist  građana i u skladu sa zakonima ovde Države.

OBRAZLOŽENJE

–  U prilogu pitanja dostvaljam vlastiti Zahtjev PROTOKOLISAN u JZU Dom zdravlja Kalesija 13.04.2023. pod brojem 165/023, na koji do danas (27.04.2023.) NISAM DOBIO NIKAKAV ODGOVOR (a Zakonom je predviđen i rok!), kao i prilog – Član 33 “Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata”, a isti Zakon pravna služba Vaše ustanove mora poznavati, te o istom upoznati direktora i ostale uposlenike ustanove. Također, molim  Vas kao izabrani vijećnik u Općinsko vijeće Kalesija, a prije svega kao savjesni građanin Kalesije – da se obavezno upoznate i sa Članom 76 pomenutog zakona, gdje su predviđene kazne od 10.000 do 15.000 za Ustanovu, odnosno Član 77 – koji predviđa kazne za zdravstvenog radnika u iznosu od 250 do 1.500 KM, UKOLIKO PACIJENT OSTAJE USKRAĆEN ZA TRAŽENE INFORMACIJE.

— Za gore pomenuti Zahtjev sam kao vijećnik u OV Kalesija  kontaktiran od strane predstavnika nevladnine organizacije koji vrše istraživanje u vezi pomenutog (KAKO USTANOVE REAGIRAJU KADA IM GRAĐANI/PACIJENTI ZATRAŽE MEDICINSKU DOKUMENTACIJU), i sa žaljenjem konstatujem da me niste iznenadili Vašom reakcijom, koja je upravo onakva kakvu sam kao vijećnik, građanin i pacijent, očekivao od Ustanove, prije svega Pravne službe koja  se bavi raznim poslovima ali ne i svojim poslom.

–   Koliko puta i na koji način su povećavane plate u JP Vodovod i kanalizacija Kalesija i KP Komunac DD Kalesija  u proteklih godinu dana?
1. – Da li je tačno da je Komunalac nedavno povećao plate za SVE uposlenike, i to nakon što su povećane cijene odvoza komunalnog otpada upravo na zahtjev Komunalca, koji su tražili povećanje cijena svojih usluga uz opravdanje da su povećani rashodi, te povećanjem cijena žele pružati bolju uslugu i ne poslovati u minusu? Zbog čega povećanje plate za sve uposlenike, ukoliko je prilikom usvajanja odluke rečeno da se povećanja plata trebaju odnostiti samo za uposlnike na terenu? Koliko je ukupna razlika povećanja plata na mjesečnom i godišnjem nivou?
2. – Da li je tačno da je u proteklih godinu dana u dva navrata povećavana plata za direktora JP Vodovod i kanalizacija, te da je koeficijent plate direktora sada “5” (ili čak i viiše)?
Prvi put direktor je iskoristio priliku prije nekoliko mjeseci kada su radnici tražili povećanje plata, a drugi put povećanje plate direktor jenedavno  prilagodio isključivo sebi ?

Kolika je razlika na izdvajanje plata u 2021.godini, i koliko će biti na u 2023.godini uzevši u obzir visine plata uposlenika za april 2023?
— Pitanja su za pomenuta preduzeća, JP Vodovod i kanalizacija Kalesija i KP Komunalac DD Kalesija, i odgovor tražim u pisanoj i pismenoj formi od direktora istih preduzeća.

OBRAZLOŽENJE

– Kalesijska javna preduzeća, koja godinama redovito budu subvencionirana iz Budžeta Općine Kalesija – bi trebali raditi transparentnije, i više u interesu građana Kalesije.
Ista postoje i opstaju isključivo zbog građana Kalesije. Nisu svrha sama sebi kako to aktuelni direktori istih doživljavaju,i praktično primjenjuju.
Direktori ovih preduzeća NE odolijevaju političkim pritiscima kada trebaju u preduzeća zaposliti politički podobne osobe, a nakon što urade takve stvaRi – odluče, haman, da se samonagrade.Oba direktora su u proteklom periodu pokazala svoj nivo svijesti i odgovornosti kada su dozvolili da se njihove supruge kandiduju a zatim i imenuju u Upravne/Nadzorne odbore javnih preduzeća  odnosno u Komisije pri Općini Kalesija.Nije ni to dovoljno, pa su povećali plate za svoj “doprinos zajednici”.
Usluge pomenutih preduzeća nisu poboljšanja, ali jesu povećani troškovi preduzeća.

Nedžad Bukvar (SDP) – Inicijativa: Da načelnik podrži obilježevanje 65.godišnjice Osnivanja općine Kalesija u organizaciji Udruženja antifašista.

Pitanje: Da li je završena realizacija kapitalnih ulaganja i da li je realizovana u skladu sa Planom kapitalnih ulaganja, usvojenom na Općinskom vijeću Kalesija?

Mujo Mujkić (NIP) – Pitanje: Koliko je puta i na koji način su povećane plate u JP „Vodovod i kanalizacija“ – Kalesija i KP „Komunalac“ DD Kalesija u posljednju godinu dana?

Enes Idrizović (samostalni vijećnik) – Inicijativ: Da načelnik i nadležna služba izvrše izmjene u Odluci o kriterijima za asfaltiranje i  rekonstrukciju puteva i da se uvrsti rekonstrukcija puta prema vikend naselju, Banj Brdo – lovačka kuća Seljublje.  

Sulmin Herić (pomoćnik načelnika) – Inicijativa Armina Karića vezano za izmjenu iznosa stipendija sa 1.000 na 1.500 KM. Načelnik je već zadužio nadležnu Službu da pripremi izmjene za povećanje sredstava namijenjenih za stipendiranje.  

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO