Srijeda, 19 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen Plan proljetne sjetve za 2024. godinu

Usvojen Plan proljetne sjetve za 2024. godinu

Prema popisu iz 2013. godine na području općina Kalesija ima 33.053 stanovnika, odnosno 9.781 domaćinstvo sa prosjekom od 3,4 člana/domaćinstvu, naseljenih u 28 naselja ( 1 urbano i 27 ruralnih).

Poljoprivredno zemljište u skladu sa Prostornim planom Općine Kalesija obuhvata površinu od 10.610,25 ha čija je namjena utvrđena na osnovu karte upotrebne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta.

Navedena površina poljoprivrednog zemljišta sastoji se od cca 10.000,00 ha obradive površine (oranice i bašte, voćnjaci i livade) i cca 600,00 ha pašnjaka, tritaca i bara.

Od ukupne obradive površine na oranice i bašte se odnosi 57,00% dok preostalih 43,00 % se odnosi na voćnjake i livade.

Planiranje proljetne sjetve za 2024. godinu temelji se, kao i prethodne godine, na tri osnovna pokazatelja, a to su:

 1. površina poljoprivrednog zemljišta
 2. broj stanovnika/domaćinstava na području općine Kalesija
 3. broj grla (stočni fond) na području općine Kalesija

Posmatrajući površinu poljoprivrednog zemljišta, koja se sastoji od Sprečkog polja i privatnih parcela zaključuje se, kao što je i ranije bio slučaj, da se obrađuje ne tako veliki procenat poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.

Od ukupne površine Sprečkog polja, koja iznosi 2.050,00 ha, dodijeljeno je u zakup 1.882,30 ha što je 91,82 % od ukupne površine ali se koristi znatno manji procenat privatnih parcela koje se i ne prijavljuju u RPG kod Službe za privredu i budžet općine Kalesija.

U 2024. godini, za obrađivanje poljoprivrednog zemljišta je prijavljena ukupna površina od 4.321,22 ha što je za 504,07 ha više nego što je prijavljeno u protekloj godini.

Imajući u vidu sve relevantne pokazatelje može se zaključiti da je prijavljena površina za poljoprivrednu proizvodnju oko 45,00 % od ukupne površine obradivog poljoprivrednog zemljišta.

Od ukupnog broja naseljenih mjesta, 27 je ruralnih u kojima se određeni procenat domaćinstava bavi poljoprivrednom proizvodnjom, kako na površinama uzetim u zakup tako i na manjim parcelama koje su u privatnom vlasništvu.

Također, posmatrajući promjene na tržištu, odnosno kretanja i rizike na globalnom tržištu, pretpostavka je da će i u narednom periodu doći do blagog povećanja obima poljoprivredne proizvodnje na području općine Kalesija što je se desilo i u ovoj godini u odnosu na prošlu.

Ipak, kada posmatramo broj stanovnika/broja domaćinstava moramo imati na umu da se određeni procent stanovnika uopće ne bavi niti jednim vidom poljoprivredne proizvodnje kao i pokazatelje da je posljednjih nekoliko godina tendencija odlaska stanovništva iz Bosne i Hercegovine, pa tako i sa područja općine Kalesija, u zemlje Evropske unije.

Prikupljeni podaci pokazuju da se oko 21,00 % domaćinstava uopće ne bavi poljoprivrednom proizvodnjom a da je prema statističkim podacima nešto više od 7,00% stanovništva odselilo sa područja općine Kalesija.

Iz naprijed navedenog proizilazi da se oko 72,00% domaćinstava bavi, u većoj ili manjoj mjeri, poljoprivrednom proizvodnjom, što iznosi oko 7.000 domaćinstava, odnosno oko 23.800 stanovnika.

Uzimajući broj grla kao pokazatelj neophodan za planiranje proljetne sjetve, prije svega, uzet je u obzir broj prijavljenih grla za poticaj što i čini izrazito veliki procent u ukupnom broj grla koja se nalaze u vlasništvu poljoprivrednih proizvođača na području općine Kalesija.

Dostavljene prijave, za 2024. godinu, Službi za privredu i budžet, pokazuju sljedeće stanje broja grla:

 • Krave                                                  3.340 grla
 • Junice                                                  1.420 grla
 • Sistem krava-tele                                    75 grla
 • Tov junadi                                           1.037 grla
 • Rasplodne ovce                                  4.274 grla
 • Proizvodnja pilećeg mesa              780.000 kljun

Iz predhodno navedenih informacija, kao i drugih prikupljenih informacija, u niže prezentiranoj tabeli su navedene površine određenih poljoprivrednih kultura koje se planiraju zasijati na području općine Kalesija, u toku 2024. godine:

R.br.Sjetvena strukturaPlanirana površina u 2024. godini (ha)
(1)(2)(3)
1.Ječam jari9,00
2.Zob jara10,00
3.Kukuruz za silažu2.500,00
4.Kukuruz za zrno2.250,00
5.Djetelina110,00
6.Lucerka160,00
7.DTS190,00
8.Krompir750,00
9.Grah55,00
10.Luk crni65,00
11.Luk bijeli10,00
12.Kupus10,00
13.Paradajz55,00
14.Paprika55,00
15.Krastavac80,00
16.Soja30,00
17.Ostalo povrće40,00
18.Ostalo krmno bilje40,00
   
 Ukupno6.419,00

Tabela 2 – Plan proljetne sjetve za 2024. godinu

            U nastavku su ukratko obrazloženi načini izračunavanja sjetvenih površina za navedene kulture u 2024. godini a koji se odnose na tri osnovna pokazatelja koja su ranije pomenuta.

Površina poljoprivrednog zemljišta, po prijavama za poticaje iznosi 4.321,22 ha što je, kako je prethodno prikazano, za 504,07 ha ili 12% više nego u 2023. godini.

Površina ukupnog poljoprivrednog zemljišta nije iskorištena u potpunosti, bilo zbog nekvalitenog zemljišta, nepristupačnosti zemljištu, neriješenih imovinskih odnosa i sl. i procenat takvog, neiskorištenog, zemljišta po procjenama je oko 55,00% od ukupne površine poljoprivrednog zemljišta na području općine Kalesija.

            Broj stanovnika, odnosno domaćinstava je korišten u najvećoj mjeri za procjenu obradivih površina koje se odnose na sjetvene strukture koje se uglavnom proizvode u domaćinstvima za vlastitu upotrebu ili lokalno tržište, kao što su krompir, grah, luk, paradajz i sl.

Kako je prethodno i utvrđeno imamo oko 7.000 domaćinstava koja se u većoj ili manjoj mjeri bave poljoprivrednom proizvodnjom te ukoliko polazimo od činjenice da u prosjeku svako domaćinstvo zasije oko 70,00 m2 određene vrste povrća dolazimo do podatka da je prosječna površina zemljišta za sijanje povrtnog bilja, po domaćinstvu, 49,00 ha.

            Kada je u pitanju broj grla kao pokazatelj za Plan proljetne sjetve u 2024. godini, osnov za izračunavanje planiranih površina je bio faktor koji pokazuje koja površina zemljišta je neophodna za ishranu pojedinih vrsta stoke. Na osnovu tih faktora predviđene su određene površine i to za one kulture koje se uglavnom koriste za ishranu stočnog fonda a broj grla koji se koristio u izračunavanju je broj koji su poljoprivredni proizvođači prijavili kod Službe za privredu i budžet.

Ukupna površina predviđena na osnovu prijavljenog broja grla je sljedeća:

R.br.NazivBroj grlaFaktor (ha/grlu)Površina (ha)
(1)(2)(3)(4)(5) = 3×4
1.Krave3.3401,003.340,00
2.Junice1.4200,70994,00
3.Sistem krava-tele750,7556,25
4.Tov junadi1.0370,50518,50
5.Rasplodne ovce4.2740,15641,1
6.Proizvodnja pilećeg mesa780.0000,0007546,00
 Ukupno:  6.095,85

Iz prezentiranog izračunavanja površine poljoprivrednog zemljišta planirane za proljetnu sjetvu zaključuje se da je ukupna planirana površina manja za 323,15 ha ili 5,04% što je i opravdano imajući u vidu činjenicu da određeni dio domaćinstava/poljoprivrednih proizvođača ne ispunjavaju propisane kriterije za poticaje i iz tih razlog ne prijavljuju grla koja posjeduju.

 1. PLAN POTREBNIH REPROMATERIJALA ZA PROLJETNU SJETVU

Proljetna sjetva je jedan od najopsežnijih poslova u poljoprivrednoj proizvodnji te zahtijeva maksimalan angažman sredstava, ljudi i strojeva. Nastojeći da predstojeća sjetva bude što kvalitetnija, uvažavajući agrotehničke rokove i pripreme za proljetne radove u poljoprivredi neophodna je pomoć državnih institucija, prije svega iz razloga povećanja cijena repromaterijala.

Da bi realizacija Plana proljetne sjetve za 2024. godinu bila uspješna potrebno je obezbjediti dovoljne količine repromaterijala/sjemena utvrđene na bazi planskih površina sjetvenih struktura na području općine Kalesija a što je prikazano u narednoj tabeli:

R.br.Vrsta repromaterijala i sjemenaSjetvene površine (ha)Utrošak sjemena i repromaterijala  na 1 haUkupna količina sjemena i repromaterijalaCijena po jedinici mjereUkupno (KM)
(1)(2)(3)(4)(5) = 3×4(6)(7) = 5×6
1.Kukuruz4.75020,0095.000,0010,00950.000,00
2.Zob i ječam19150,002.850,001,704.845,00
3.Krmno bilje46030,0013.800,009,00124.200,00
4.Krompir7502.500,001.875.000,001,803.375.000,00
5.Grah55150,008.250,009,0074 250,00
6.Crni luk65600,0039.000,005,00195.000,00
7.Bijeli luk10350,003.500,0010,0035.000,00
8.Ostalo povrće2403,00720,00310,00223.000,00
      4 981 295,00
9.NPK đubrivo6.419,00300,001.925.700,001,252.407.125,00
10.KAN 27%6.419,00150,00962.850,001,00.962.850,00
11.Dizel gorivo6.419,0050,00320.950,002,41773.489,50
12.Ulje i mazivo6.419,004,0025.676,006,00154.056,00
13.Herbicidi2.139,003,006.417,0024,00154.008,00
14.Insekticidi2.139,002,004.278,0047,00201.066,00
15.Fungicidi2.139,002,004.278,0035,00149.730,00
      4 802 324,50
 Ukupno:    9.783.619,50

Tabela 3 – Pregled neophodnih novčanih sredstava za proljetnu sjetvu 2024. godine

Iz prezentiranih podataka u Tabeli 3 je vidljivo da su za obezbjeđenje neophodnih količina repromaterijala/sjemena potrebna sredstva u iznosu od 9.783.619,50 KM.

Podrška uspješnoj realizaciji proljetne sjetve može se ogledati i kroz aktivnosti vezane za ispunjavanje određenih preduslove kao što su:

 • Obezbijediti kvalitetno sjeme i sadni materijal sa odgovarajućim porijeklom, certifikatom, fitopatološkim uvjerenjem i sortnoj čistoći.
 • Obezbijediti ostale repromaterijale za sjetvu (mineralna đubriva, zaštitna sredstva, gorivo i mazivo)
 • Iznaći novčana sredstva za proljetnu sjetvu i plasirati ih putem grantova ili kredita uz odgovarajuću kamatnu stopu i povoljan grace period.
 • Blagovremeno obezbijediti neophodne rezervne dijelove za mehanizaciju (traktori i priključna oruđa), po planu nabavki kod poljoprivrednih proizvođača.
 • Maksimalno angažovanje svih raspoloživih resursa kako bi se proizvelo što više zdrave hrane.
 • Izvršiti sjetvu u optimalnim agrotehničkim rokovima
 • Organizovati otkup tržišnih viškova poljoprivrednih proizvoda
 1. OČEKIVANI PRINOS OD PROLJETNE SJETVE U 2024. GODINI

Uvažavajući sve naprijed navedeno, očekivana proizvodnja, odnosno prinos žitarica, povrtnog i krmnog bilja od planirane proljetne sjetve u 2024. godini navedena je u niže prezentiranoj tabeli kao prosječan prinos određenih sjetvenih struktura izraženih u tonama (t) po jednom hektaru (ha).

R.br.Sjetvena strukturaPlanirana površina u 2024. godini (ha)Prosječan prinos (t/ha)Ukupna proizvodnja/ prinos (t)
(1)(2)(3)(4)(5) = 3×4
1.Ječam jari9,003,6032,40
2.Zob jara10,003,2032,00
3.Kukuruz za silažu2.500,005,0012.500,00
4.Kukuruz za zrno2.250,005,0011.250,00
5.Krompir750,008,006.000,00
6.Grah55,001,8099,00
7.Luk crni65,006,00390,00
8.Luk bijeli10,002,502,50
9.Kupus10,0012,00120,00
10.Paradajz55,006,00330,00
11.Paprika55,005,00275,00
12.Krastavac80,007,00560,00
13.Ostalo krmno bilje460,004,001.840,00
     
 Ukupno  33.430,90
VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO