Subota, 15 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih  i nekategorisanih puteva na području općine...

Usvojen Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih  i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija je na 23.redovnoj sjednici vijeća usvojilo Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih  i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2023. godini. Usvojen je i zaključak da će putni pravci iz ovog Plana koji ne budu realizirani imati prioritet za izgradnju u narednoj godini.

Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih  i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2023. godini, sačinjen je na osnovu pristiglih zahtjeva od strane Mjesnih zajednica, u skladu sa Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih  puteva na području općine Kalesija u periodu 2023.-2024. godina (”Sl. glasnik općine Kalesija”, br.1/23) i Kriterija za izradu Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih  i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija(”Sl. glasnik općine Kalesija”, br.1/23)

Nakon provedenog  bodovanja putnih pravaca  na osnovu Kriterija, utvrđuje se lista prioriteta asfaltiranja lokalnih i nekategorisanih puteva prikazana u sljedećoj tabeli:

R/B    Putni pravacMjesna zajednicaBroj bodova
1.Put Hrasno Gornje-Hrasno DonjeHrasno Gornje116
2.Put Gojčin-dionica Ambulanta-GojčinGojčin94,25
3.Put Rijeka-BrdoHrasno Donje73
4.Plato kod mezarja BrdaBrda58
5.Bektića putPrnjavor51
6.Put ČauševinaRainci Donji49,3
7.Put JakubovićiSarači-Lipovice47,04
8.Put Mekteb -BrdoHrasno Donje36,7
9.Put BukvariRainci Gornji30,25
10.Put od Stražbi prema Lovačkoj kućiJajići27,5
11.Put JahićiMiljanovci18,25

Općina Kalesija je  Budžetom općine Kalesija za 2023. godinu obezbijedila finansijska sredstva utvrđena za ove namjene.

Asfaltiranje i rekonstrukcija puteva vršit će se na osnovu liste prioriteta utvrđene ovim Planom prema raspoloživim sredstvima u Budžetu općine Kalesija za ove namjene. Putni pravci koji se u toku 2023 godine ne realiziraju zbog nedostatnih sredstava za ovu namjenu će se realizirati u 2024 godini u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Mjesne zajednice i Građevinski odbori su obavezni da prije izrade tenderske dokumentacije za provođenje postupka javne nabavke, nadležnoj općinskoj službi predoče dokaz o prikupljenim potrebnim finansijskim sredstvima. Samo za putne pravce za koje su prikupljena sva procijenjena finansijska sredstva za sufinansiranje od strane građana, će biti proveden postupak javne nabavke izvođača radova.

Mjesne zajednice na čijem se području izvode radovi, se obavezuju da preko građevinskih odbora izvrše pripremu putnih pravaca u pogledu izgradnje propisnih kanala za odvodnju površinskih voda, potrebnih propusta, kao i da sa vlasnicima objekata i parcela pored puta gdje se izvode radovi urede eventualno sporna pitanja koja se odnose na pristup tim objektima i parcelama.

Za realizaciju ovog Plana zadužuje se Općinski Načelnik koji će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine  raspisati javni poziv za prikupljanje ponuda i izvršiti izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju puteva za koje su od strane građana  prikupljena finansijska sredstva u skladu sa  Programom izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih  puteva na području općine Kalesija u periodu 2023.-2024. godina (”Sl. glasnik općine Kalesija”, br. 1/23) ,  te u ime Općine Kalesija sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiti ugovor o izvođenju radova.

Obrazloženje

U cilju kvalitetnije izgradnje i rekonstrukcije putne infrastrukture (lokalnih i nekategorisanih puteva) na području općine Kalesija na prijedlog Načelnika općine,Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih  puteva na području općine Kalesija u periodu 2023.-2024. godina (”Sl. glasnik općine Kalesija”, broj1/23)u kojem je pored ostalog definisano da će se u navedenom periodu 2023.-2024. godine vršiti asfaltiranje  lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca sistemom finansiranja 50% građani, 50% općina Kalesija, samo za putne pravce koji se prvi put asfaltiraju. Asfaltiranje oštećenih lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca koji su ranije asfaltirani vršit će se sistemom finansiranja 40% građani, 60% općina Kalesija.

Pristigle zahtjeve Mjesnih zajednica za izgradnju i rekonstrukciju puteva , je bodovala nadležna općinska služba na osnovu Kriterija za izradu Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih  i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija (”Sl. glasnik općine Kalesija”, br.1/23) te sačinila listu prioriteta izgradnje i rekonstrukcije puteva. U vezi stim urađen je prijedlog Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih  i nekategorisanih putevana području općine Kalesija u 2023. godini, te se prijedlog Plana upućuje i predlaže Općinskom vijeću na usvajanje.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO