Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine...

Usvojen Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2024. godini

Plan izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2024. godini, sačinjen je na osnovu pristiglih zahtjeva od strane Mjesnih zajednica, u skladu sa Programom izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u periodu 2023.-2024. godina (”Sl. glasnik općine Kalesija”, br.1/23) i Kriterija za izradu Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija (”Sl. glasnik općine Kalesija”, br.1/23)

Nakon provedenog bodovanja putnih pravaca na osnovu Kriterija, utvrđuje se lista prioriteta formirana na način da su od rednog broja 1. do 10. uvršteni u prioritet putni pravci iz Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2023. godini, jer isti nisu završeni u 2023. godini, a od rednog broja 11. do 25. su putni pravci koji su kandidovani u 2024. godini, redoslijedom po veličini ostvarenog broja bodova. 

Putni pravci za asfaltiranje u 2024.godini prikazani su u sljedećoj tabeli.

Općina Kalesija je Budžetom općine Kalesija za 2024. godinu obezbijedila finansijska sredstva utvrđena za ove namjene.

Asfaltiranje i rekonstrukcija puteva vršit će se na osnovu liste prioriteta utvrđene ovim Planom prema raspoloživim sredstvima u Budžetu općine Kalesija za ove namjene. Mjesne zajednice i Građevinski odbori su obavezni da prije izrade tenderske dokumentacije za provođenje postupka javne nabavke, nadležnoj općinskoj službi predoče dokaz o prikupljenim potrebnim finansijskim sredstvima. Samo za putne pravce za koje su prikupljena finansijska sredstva za sufinansiranje od strane građana, će biti proveden postupak javne nabavke izvođača radova.

Mjesne zajednice na čijem se području izvode radovi, se obavezuju da preko građevinskih odbora izvrše pripremu putnih pravaca u pogledu izgradnje propisnih kanala za odvodnju površinskih voda, potrebnih propusta, kao i da sa vlasnicima objekata i parcela pored puta gdje se izvode radovi urede eventualno sporna pitanja koja se odnose na pristup tim objektima i parcelama.

Za realizaciju ovog Plana zadužuje se Općinski Načelnik koji će u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine raspisati javni poziv za prikupljanje ponuda i izvršiti izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na izgradnji i asfaltiranju puteva za koje su od strane građana prikupljena finansijska sredstva u skladu sa Programom izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u periodu 2023.-2024. godina (”Sl. glasnik općine Kalesija”, br. 1/23) , te u ime Općine Kalesija sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiti ugovor o izvođenju radova.

Obrazloženje

U cilju kvalitetnije izgradnje i rekonstrukcije putne infrastrukture (lokalnih i nekategorisanih puteva) na području općine Kalesija na prijedlog Načelnika općine,Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Programa izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u periodu 2023.-2024. godina (”Sl. glasnik općine Kalesija”, broj1/23) u kojem je pored ostalog definisano da će se u navedenom periodu 2023.-2024. godine vršiti asfaltiranje lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca sistemom finansiranja 50% građani, 50% općina Kalesija, samo za putne pravce koji se prvi put asfaltiraju. Asfaltiranje oštećenih lokalnih i nekategorisanih putnih pravaca koji su ranije asfaltirani vršit će se sistemom finansiranja 40% građani, 60% općina Kalesija.
Pristigle zahtjeve Mjesnih zajednica za izgradnju i rekonstrukciju puteva u 2023. i 2024.godini je bodovala nadležna općinska služba na osnovu Kriterija za izradu Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija (”Sl. glasnik općine Kalesija”, br.1/23) te sačinila listu prioriteta izgradnje i rekonstrukcije puteva.
Lista prioriteta, tabela u članu II. Plana, je formirana na način da su od rednog broja 1. do 10. uvršteni u prioritet putni pravci iz Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2023. godini, jer isti nisu završeni u 2023. godini, a od rednog broja 11. do 25. su putni pravci koji su kandidovani u 2024. godini, poredani redoslijedom po broju bodova.
U vezi sa naprijed opisanim aktivnostima urađen je prijedlog Plana izgradnje i rekonstrukcije lokalnih i nekategorisanih puteva na području općine Kalesija u 2024. godini, te se prijedlog Plana upućuje i predlaže Općinskom vijeću Kalesija na usvajanje.

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO