Subota, 15 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen Nacrt budžeta općine Kalesija za 2023.godinu 

Usvojen Nacrt budžeta općine Kalesija za 2023.godinu 

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na 15.redovnoj sjednici usvojili Nacrt budžeta općine Kalesija za 2023.godinu.

Nacrt budžeta će biti upućen u javnu raspravu na kojoj građani mogu iznijeti prijedloge i sugestije na predloženi Nacrt.

Nakon obavljene javne rasprave Prijedlog budžeta za 2023.godinu će biti ponuđen vijećnicima na usvajanje, najvjerovatnije na decembarskoj sjednici.

Ukupno planirani prihodi i primici u Nacrtu budžeta općine Kalesija za 2023.godinu iznose 14.311.942,00 KM, i to 1.390.065,00 KM preneseni višak prihoda i planirano ostvarenje prihoda i primitaka u iznosu od 12.921.877,00 KM, a sastoje se iz poreznih i neporeznih prihoda, prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne djelatnosti budžetskih korisnika po posebnim propisima, tekućih transfera koji se uplaćuju u budžet, kapitalnih transfera, kao i kapitalnih primitaka koji će se ostvariti u 2023.godini, prihoda ostvarenih na posebnom računu (sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta).

                                                 OPIS       BUDŽET           ZA     2022.GODINU  PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA        2022. GODINU         NACRT    BUDŽETA ZA                2023.        GODINU        % UČEŠĆAU UKUPNIM PRIHODIMA
                                                 1               2             3              4         5
  I     PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ   PREDHODNE GODINE            -197.199,00            -197.199,00  1.390.065,00             9,71
II    POREZNI PRIHODI6.749.277,006.943.330,35        6.836.457,0047,77
III   NEPOREZNI PRIHODI1.842.946,001.816.756,00        1.944.420,00 13,59
IV  TEKUĆI  TRANSFERI     5.039.030,00            2.986.090,002.255.000,0015,75
V    KAPITALNI TRANSFERI    2.709.383,00       270.000,00 1.316.000,00          9,19
VI   KAPITALNI PRIMICI       450.000,00           370.000,00           250.000,001,75
VII  PRIHODI  POSEBNOG  RAČUNA320.000,00                164.701,00320.000,00           2,24
       UKUPNI  PRIHODI I PRIMICI:16.913.437,00  12.353.678,35  14.311.942,00       100,00

Iz predhodne tabele se vidi da u ukupnim prihodima i primicima  Porezni prihodi učestvuju sa 47,77 %, Neporezni prihodi sa 13,59 %, Tekući transferi sa  15,75 %, Kapitalni transferi sa 9,19 %, Kapitalni primici sa 1,75 %, Prihodi posebnog računa sa  2,24 %, i preneseni višak iz predhodne godine sa 9,71 %.

II  RASHODI  I  IZDACI

 Ovo poglavlje obuhvata planiranje bruto plaća zaposlenih, naknade troškova zaposlenih, materijalne troškove, tekuće grantove, kapitalne grantove i nabavku stalnih sredstava.

 Plate i naknade troškova zaposlenih povećani su za 9,29% zbog povećanja broja zaposlenih, a na osnovu usvojene nove sistematizacije radnih mjesta. Materijalni troškovi su planirani sa 93,38%  u odnosu na budžet za 2022. godinu.Tekući transferi su planirani sa 81,35% u odnosu na budžet 2022.godine.Kapitalni transferi su planirani sa 52,65% u odnosu na budžet za 2022.godinu. Kapitalni izdaci za nabavku stalnih sredstava planirani su sa 70,36% u odnosu na budžet 2022.godinu, Isplate dugova po izdatim garancijama  su  ostale ne promijenjene u odnosu na 2022.godinu a tekuća rezerva planirana sa 50,00 % u odnosu na 2022.godinu.

 Ukupno planirani izdaci u budžetu općine za 2023.godinu izvršavat će se na osnovu zakonom propisanih nadležnosti putem određenih općinskih Službi koje su u posebnom dijelu prikazane kao nosioci sredstava.

                                                 O  P   I   S       BUDŽET           ZA      2022.GODINU  PROCJENA OSTVARENJA BUDŽETA ZA           2022         NACRT    BUDŽETA ZA                2023        GODINU        % UČEŠĆAU UKUPNIM RASHOD.
                                                 1               2             3              4         5
I      PLATE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSlENIH 3.745.310,002.923.442,68 4.093.272,00     28,60
II     DOPRINOSI  POSLODAVCA     353.100,00       281.832,00         388.540,002,71
III    IZDACI  ZA MATERIJAL I USLUGE4.084.930,00     1.911.766,92  3.814.430,00  26,65
IV   TEKUĆI  TRANSFERI  2.813.577,00    2.692.263,68       2.288.900,00 15,99
V     KAPITALNI TRANSFERI  2.682.000,00     1.784.592,601.412.000,00         9,87
VI    KAPITALNI  IZDACI2.934.520,00      1.119.716,00      2.064.800,0014,43
VII  IZDACI ZA OTPLATU DUGOVA PO IZDATIM              GARANCIJAMA  200.000,00  200.000,00  200.000,00  1,40
VIII TEKUĆA  REZERVA100.000,00              50.000,00           50.000,000,35
        UKUPNI  RASHODI  I  IZDACI: 16.913.437,0010.963.613,8814.311.942,00         100,00

Iz predhodne tabele se vidi da u ukupnim rashodima plate i naknade troškova zaposlenih učestvuju sa 28,60%, doprinosi poslodavca sa 2,71%, izdaci za materijal i usluge sa 26,65%, tekući transferi sa 15,99%, kapitalni transferi sa 9,87%,  kapitalni izdaci 14,43%, izdaci za otplatu dugova po izdatim garancijama 1,40% i tekuća rezerva 0,35%.Tekući rashodi i izdaci u ukupnim rashodima učestvuju sa 75,71%, a  Kapitalni grantovi i kapitalni izdaci ( Razvoj ) sa 14,29%.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO