Ponedjeljak, 17 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen Izvještaj o izvršenju budžeta za 2023.godinu

Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta za 2023.godinu

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su usvojili izvještaj o izvršenju budžeta za 2023.godinu.

U periodu januar-decembar 2023.godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 10.559.074,64 KM, dok su ukupni  rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 9.380.486,61 KM. Podsjećamo, Budžet općine Kalesija za 2023.godinu iznosio je 16.036,653.00 KM. Dakle, ostvarenje Budžeta za 2023.godinu je manje za oko 5,5 miliona KM u odnosu na predloženi budžet.  

U periodu januar-decembar 2023 godine ostvaren je višak prihoda i primitaka  u iznosu od 1.178.588,03 KM dok, nakon pokrića deficita  iz prethodne godine, u iznosu od 538.677,25 KM, višak prihoda i primitka iznosi  639.910,78KM. Gore navedeni višak će biti utrošen u narednom periodu u skladu sa Odlukom o budžetu općine Kalesija za 2024.godinu.

Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka navedenog perioda dat je u bilansu Godišnjeg obračuna budžeta po izvorima i vrstama prihoda  i primitaka, kao i raspored rashoda i izdataka na osnovne i bliže namjene, sa uporednim pokazateljima u odnosu na budžet općine Kalesija za 2023.godinu.

Opozicioni vijećnici su kritikovali izvršenje budžeta koje je ostvareno oko 60% u odnosu na planirani budžet. Istakli su da su na ovaj način najviše oštećeni građani, jer nisu realizovani planirani projekti.

Sulmin Herić (pomoćnik načelnika) – je odgovarajući na vijećnička pitanja i konstatacije istakao da nije bilo kršenja zakona prilikom izvršenja Budžeta. Sve ono što su struka i ekonomija je urađeno i više nego zadovoljavajuće. Rebalans je urađen u novembru mjesecu kada su usaglašeni prihodi i rashodi, kazao je Herić.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO