Nedjelja, 21 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period januar - septembar...

Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period januar – septembar 2023.godine

Vijećnici Općinskog vijeća Kalesija su na današnjoj sjednici usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za period 01.01.2023-30.09.2023. godine. Za Izvještaj je glasalo 17 vijećnika, 4 vijećnika su bila suzdržana, dok je jedan vijećnik bio protiv.

U periodu januar-septembar 2023.godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.476.389,93 KM, dok su ukupni   rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 6.312.170,15 KM. U ovom periodu ostvaren je višak prihoda i primitaka  u iznosu od 2.164.219,78 KM.

Nakon pokrića deficita  iz prethodne godine u iznosu od 538.677,25 KM višak prihoda i primitka iznosi  1.625.542,53 KM i    isti će biti utrošen u narednom periodu u skladu sa odlukom o budžetu općine Kalesija za 2023.godinu.

Općina Kalesija je u 2023.godini planirala budžet u visini od 14.656.092,00 KM, gdje je ostvarenje budžeta bilo 8.476.389,93 ili 57,84% u odnosu na planirana sredstva, za period januar- septembar 2023. godine.                             

U ukupno ostvarenim prihodima i primicima porezni prihodi učestvuju sa 67,63%, neporezni prihodi sa 16,00%,tekuće potpore i grantovi sa 2,91%, kapitalni transferi sa 4,16%, kapitalni primici sa 5,94%, prihodi posebnog računa sa 3,35%.

U ukupno ostvarenim rashodima i izdacima bruto plaće i naknade troškova zaposlenih 34,55%, doprinosi poslodavca sa 3,37%, izdaci za materijal i usluge 16,73%,tekući transferi sa 23,06%, kapitalni   transferi sa 3,08%, izdaci za nabavku stalnih sredstava sa 10,69%, izdaci za otplatu duga po izdatim garancijama 0,00%, tekuća rezerva 0,65% i pokriće deficita iz 2022 godine sa 7,86%.        

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO