Četvrtak, 25 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojen dnevni red 20.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Usvojen dnevni red 20.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija

Usvojen je dnevni red 20.redovne sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

                                                Dnevni red

 1. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija.
 2. Razmatranje i donošenje Odluke o visini najamnine stambenih jedinica i ostava u zgradi u okviru Regionalnog stambenog programa.
 3. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Zoning plana Turističke zone “Vis” u Kalesija.
 4. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija, Kalesija.
 5. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Tojšići, Kalesija.
 6. Razmtranje i prihvatanje Nacrta Odluke o komunalni redu.
 7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija
 8. Razmatranje i donošenje Programa uređenja građevinskog zemljišta po zonama na području općine Kalesija za period I – XII 2023. godine.
 9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog načelnika za 2022. godinu.
 10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Općinskog pravobranilaštva za 2022. godinu.
 11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2022.godinu.
 12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve za 2022.godinu.
 13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu za 2022.godine: JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, JZU “Dom zdravlja” Kalesija i JU BKC“Alija Izetbegović” Kalesija
 14. Razmatranje i prihvatanje Informacije o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2022. godinu.
 15. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Općinskog suda u Kalesiji za 2022. godinu.
 16. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Porezne ispostave Kalesija za period 01.01.2022. do 31.12.2022. godine.
 17. Razmatranje i prihvatanje Informacije o radu Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2022. godinu.
 18. Razmatranje i prihvatanje Informacija o statusu nacionalnih manjina sa posebnim osvrtom na status Roma u oblasti socijalne zaštite.

Prilikom razmatranja dnevnog reda Fahzeta Valjevac (SDA), predsjednica Komisije za izbor i imenovanja je, kao ovlašteni predlagač, sa dnevnog reda povukla prijedlog dopune dnevnog reda: Odluku o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija i Odluku o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

Klub Naroda i prave je, ako i svake sjednice do sada, predložio dopunu dnevnog reda: Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada Općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće. Međutim, prijedlog NIP-a ni na ovoj sjednicu nije dobio potreban broj glasova. Za je glasalo 7, suzdražano je bilo 12 vijećnika, dok je 1 vijećnik bio protiv prilikom izjašnjavanja.

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO