Usvojen budžet općine Kalesija za 2024.godinu

Općinsko vijeće Kalesija je usvojilo Odluku o budžetu općine Kalesija za 2024.godinu. Budžet općine Kalesija za 2024.godinu iznosi 18.674.102,00 KM i veći je za 2,6 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji budžet koji je iznosio 16.036.653 KM. Za Odluku je glasalo 19, suzdržana su bila 2 vijećnika, dok je jedan vijećnik bio protiv Odluke.

Budžetom je, između ostalog, za asfaltiranje puteva na području općine Kalesija planirano 1,2 miliona maraka, za adaptaciju objekata po mjesnim zajednicama planirano 185 hiljada KM, za izgradnju obdaništa 600 hiljada KM, nastavak izgradnje sportske dvorane 400 hiljada KM, izgradnju ambulante u Tojšićima 300 hiljada KM, izgradnju spomen obilježja po mjesnim zajednicama 150 hiljada, za izgradnju Vodovoda Hrasno Donje – Horozovina 130 hiljada KM, izgradnju spomenika “Ljiljan” na Visu 120 hiljada KM, izgradnju bazena za vodu u Kalesiji Gornjoj 70 hiljada maraka.  

Vijećnici su u nastavku sjednice usvojili i Odluku o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2024. godinu. Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka budžeta Općine Kalesija za 2024.godinu (u daljem tekstu: Budžet), njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancije, upravljanje javnim dugom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava, ovlašćenja Općinskog načelnika, općinskih službi i drugih organizacionih jedinica, kao i druga pitanja u izvršavanju budžeta za tekuću godinu.

Također, usvojena je Odluka o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Općinske izborne komisije Kalesija.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina stalne mjesečne neto naknade predsjedniku, članovima Općinske izborne komisije Kalesija i licu koje obavlja administrativno tehničke  poslove za potrebe Općinske izborne komisije.  U neizbornom periodu visina mjesečne naknade za rad članova Općinske izborne komisije Kalesija iznosi 240,00 KM, a u izbornom periodu iznosi 800,00 KM, a mjesečna naknada predsjedniku Općinske izborne komisije Kalesija, radi organizacije, rada i obavljanja poslova predsjednika, uvećava se za 30%  naknade članova i iznosi – u neizbornom periodu 310,00 KM, a u izbornom periodu  iznosi 1.040,00 KM.Mjesečna naknada za rad licu koje obavlja administrativno-tehničke poslove za potrebe Općinske izborne komisije, utvrđuje se u mjesečnom iznosu od 100,00 KM izvan izbornog perioda, a 150,00 KM u izbornom periodu. „Izborni period“ podrazumijeva period od dana raspisivanja izbora do dana potvrđivanja rezultata izbora.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *