Razmatrana Informacija o stipendiranju učenika i studenata na području općine Kalesija školske/akademske 2021/2022. godine

Odlukom o budžetu Općine Kalesija za 2022.godinu (“Službeni glasnik općine Kalesija” br.10/21) za stipendiranje učenika i studenata planirana su sredstava u iznosu od 136.000,00 KM.

Od ukupno planiranih sredstva u iznosu od 74.000,00 KM koja su namijenjena studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju a u vezi sa čl. 21. st.2. Pravilnika o kriterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 1/18) dodijeljeno je 73.000,00 KM navedenim studentima obzirom da je jedan student odustao od stipendije.

Studenti koji su bili korisnici stipendija na osnovu ranijih konkursa, a koji su redovno upisali narednu akademsku godinu su stekli pravo na stipendiranje i u akademskoj 2021/2022. godini. Navedeno pravo je ostvarilo 74 studenta i to:

 1. Omer (Ramiz) Halilčević iz Vuovija Gornjih – Medicinski fakultete, V godina
 2. Fatima (Ibrahim) Bešlić iz Meškovića – Tehnološki fakultet (Odsjek Hemijsko inženjerstvo i tehnologije) -IV godina
 3. Enita (Admir) Pjanić iz Rainaca Gornjih -Tehnološki fakultet-IV godina
 4. Arnela (Mukdim) Pezić iz Miljanovaca – Medicinski fakultet, IV godina
 5. Ismira (Izet) Sinanović iz Miljanovaca – Ekonomski fakultet, IV godina
 6. Irma (Hazim) Jusufović iz Kalesije Gornje- Medicinski fakultet, VI godina
 7. Edina (Jusuf) Poljaković iz Vukovija Donjih – Filozofski fakultet, IV godina
 8. Fikreta (Fikret) Osmančević iz Gojčina – Filozofski fakultet, III godina
 9. Nedžma (Meho) Kurtić iz Prnjavora – Medicinski fakultet, V godina
 10. Selma (Senahid) Pilavdžić iz Rainaca Gornjih – Tehnološki fakultet,III godina
 11. Esma (Mujo) Husić iz Lipovica – Ekonomski fakultet, IV godina
 12. Senaid (Senad) Barčić iz Rainaca Gornjih – Filozofski fakultet, III godina
 13. Emina (Mustafa) Osmanović iz Kalesije Gornje – Medicinski fakultet,  IV godina
 14. Huso (Seid) Kuralić iz Kalesije – Filozofski fakultet, III godina
 15. Rijada (Avdo) Hasanović iz Meškovića – Filozofski fakultet, IV godina
 16. Lejla (Mevludin) Hadžić iz Seljublja – Medicinski fakultet, VI godina
 17. Melisa (Senad) Imamović iz Miljanovaca – Filozofski fakultet, IV godina
 18. Šeherzada (Ohro) Muminović iz Vukovija Gornjih – Filozofski fakultet, IV godina
 19. Mubina (Ibro) Ramić iz Kalesije-Mašinski fakultet (Odsjek Mehatronika)-IV godina
 20. Jasmina (Nurif) Sokolović iz Vukovija Donjih – Filozofski fakultet, IV godina
 21. Fatma (Ibro) Ramić iz Kalesije – Medicinski fakultet, III godina
 22. Sanela (Zaim) Sokolović iz Vukovija Donjih – Filozofski fakultet, III godina
 23. Merima (Muhidin) Osmanović iz Miljanovaca – Filozofski fakultet, III godina
 24. Adisa (Džemal) Poljaković iz Vukovija Donjih – Medicinski fakultet, IV godina
 25. Lejla (Amir) Isabegović iz Rainaca Donjih – Pravni fakultet, IV godina
 26. Samra (Džemail) Imamović iz Lipovica – Medicinski fakultet, III godina
 27. Elma (Senad) Karahasanović iz Rainaca Donjih – Medicinski fakultet, III godina
 28. Jasmin (Samir) Avdibašić iz Kikača – Medicinski fakultet, III godina
 29. Arnela (Hazim) Spahić iz Novog Naselja- Medicinski fakultet- IV godina
 30. Kadira (Nedžad) Alić iz Vukovija Donjih – Filozofski fakultet, IV godina
 31. Sadina (Selim) Bećić iz Bulatovaca – Pravni fakultet, IV godina
 32. Fatima (Hamdija) Bajrić iz Vukovija Gornjih – Edukacijko-rehabilitacijski fakultet, III godina
 33. Sadžida (Muamer) Fazlić iz Kikača – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, III godina
 34. Meliha (Muhamed) Ajanović iz Dubnice – Medicinski fakultet, IV godina
 35. Elma (Vahid) Smajić iz Kalesije, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, III godina
 36. Amel (Adnan) Omerović iz Kalesije – Medicinski fakultet, III godina
 37. Rijada (Nihad) Atlagić iz Kalesije Gornje – Ekonomski fakultet, IV godina
 38. Nermina (Jusuf) Subašić iz Vukovija Gornjih – Stomatološki fakultet, VI godina
 39. Lejla (Elvir) Mešić iz Kalesije- Filozofski fakultet (Odsjek za Njemački jezik i književnost)- III godina
 40. Anisa (Sinan) Džafić iz Rainaca Donjih-Medicinski fakultet (Odsjek Radiologija) – III godina
 41. Aldina (Džemail) Selimović iz Seljublja-Medicinski fakultet -III godina
 42. Muamer (Edin) Fatić iz Kikača-Fakultet Elektrotehnike (Odsjek Elektrotehnika i računarstvo)-II godina
 43. Amar (Nermin) Hasanović iz Rainaca Gornjih-Medicinski fakultet-II godina
 44. Asija (Mehmed) Sakić iz Tojšića-Stomatološki fakultet-II godina
 45. Elmir (Nedžad) Hamzić iz Memića, Medicinski fakultet -II godina
 46. Iman (Adin) Arifović iz Dubnice-Stomatološki fakultet- VI godina
 47. Azra (Mehmed) Sakić iz Tojšića-Stomatološki fakultet-VI godina
 48. Emina (Ramil) Sakić iz Kikača-Medicinski fakultet (Odsjek zdrvstvenih studija) – III godina
 49. Elvira (Ramiz) Jukić iz Tojšića-Farmaceutski fakultet-II godina
 50. Amra (Ibro) Mujanović iz Kikača-Medicinski fakultet-VI godina
 51. Aida ( Enes) Mešić iz Rainaca Gornjih-Farmaceutski fakultet-III godina
 52. Merisa (Mevludin) Mujkanović iz Vukovija Gornjih-Medicinski fakultet (Odsjek sestrinstva) -IV godina
 53. Alma (Halid) Kulanić iz Vukovija Gornjih -Faramceutski fakultet – V godina
 54. Maida (Muhamed) Husić iz Kikača-Medicinski fakultet -II godina
 55. Ajla (Mirhat) Alić iz Vukovija Donjih-Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (Odsjek Logopedija i audiologija)-II godina
 56. Sejdina (Salih) Hasanović iz Lipovica- Medicinski fakultet-IV godina
 57. Ahmed (Mehmedalija) Imamović iz Kalesije – Elektrotehnički fakultet , III godina
 58. Lejla (Asim) Muratbegović iz Rainaca Gornjih-IV godina Ekonomskog fakulteta
 59. Vildana (Mirzet) Bešlić iz Lipovica-Prirodno matematički fakultet (Odsjek Biologija)-III godina
 60. Merima (Ibro) Ramić iz Tojšića-Medicinski fakultet-VI godina
 61. Eldin (Nedim) Padžić iz Vukovija Donjih-Stomatološki fakultet -II godina
 62. Semir (Mihad) Hasanović iz Miljanovaca-Medicinski fakultet – V godina
 63. Semina (Refik) Ćivić iz Tojšića-Farmaceutski fakultet – II godina
 64. Amela (Abdulah) Imamović iz Donjih Vukovija-Farmaceutski fakultet-II godina
 65. Jasmina (Edin) Šehić iz Rainaca Gornjih-Medicinski fakultet-II godina
 66. Meho (Izet) Mehmedović iz Kalesije-Medicinski fakultet (Odsjek Medicinsko-labaratorijska dijagnostika) -II godina
 67. Šejla (Suad) Hasanović iz Miljanovaca-Medicinski fakultet – V godina
 68. Nudžejma (Enver) Sakić iz Kikača-Farmaceutski fakultet-II godina
 69. Jasmina (Enver) Turić iz Prnjavora – Medicinski fakultet, V godina
 70. Hasmina (Osman) Zulić iz Zukića – Mašinski fakultet, IV godina
 71. Ajla (Nurdin) Subašić iz Kalesije – Stomatološki fakultet, VI godina
 72. Merjema (Izet) Mehmedović iz Kalesije – Stomatološki fakultet, VI godina
 73. Aida (Alija) Mehanović iz Memića, Medicinski fakultet-II godina
 74. Edina (Hasan) Ibrić iz Zukića,  Tehnološki fakultet-IVgodina . Student pod rednim brojem 74. je dostavila izjavu kojom se odriče stipendije Općine Kalesija.

U skladu sa Pravilnikom o krtiterijima za stipendiranje studenata I ciklusa studija i učenika generacije osnovih i srednjih škola sa područja općine Kalesija (“Službeni glasnik općine Kalesija” broj 1/18), raspisan je Konkurs za dodjelu 58 stipendija redovnim studentima I ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini.

Nakon provedene konkursne procedure sačinjena je preliminarna rang liste na koju su uložene dvije žalbe  koje su od strane Komisije za drugostepeno upravno rješavanje odbijene kao neosnovane.Komisija za rješavanje prijava za dodjelu stipendija konstatovala je u Izvještaju od 10.03.2022.godine da je na konknurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/22 godini bilo ukupno 34 prijava, od kojih je 29 prijava blagovremeno, uredno i potpuno dok je 5 prijava nepotpuno.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje po Konkursu za akademsku 2021/2022. godinu (I konkurs):

 1. Samra (Sabahudin) Fejzić iz Rainaca Gornjih,Visoka škola za finansije i računovodstvo-II godina
 2. Amra (Asim) Aščić iz Vukovija Gornjih,Ekonomski fakultte-III godina
 3. Belmin (Elvir) Delić iz Tojšića,  Fakultet političkih nauka-Politologija-II godina
 4. Lejla (Damir) Huremović iz Kalesije, Ekonomski fakultet-I godina
 5. Nermana (Meho) Baručić iz Rainaca Donjih,   Medicinski fakultet-Odsjek zdravstvenih studija-sanitarno zdravstvo – I godina
 6. Samra (Hasan) Majdančić  iz Vukovija Donjih, Medicinski fakultet-Odsjek zdravstvenih studija-studij medicinsko-labaratorijske dijagnostike-II godina
 7. Ferdina (Ferid) Mujanović iz Hrasna Donjeg, RGGF-I godina
 8. Emina (Ejub) Šehić iz Rainaca Gornjih, RGGF-Sigurnost i pomoć-II godina
 9. Ajka (Alija) Ahmetović iz Sarača, Filozofski fakultet-Psihologija-III godina
 10. Muhamed (Bajro) Suljkanović iz Rainaca Donjih, Fakultet elektrotehnike-I godina
 11. Nermina (Elmedin) Zuhrić iz Memića, Medicinski fakultet-Odsjek zdravstvenih studija-studij fizioterapije-I godina
 12. Irma (Izet) Pilavdžić iz Rainaca Gornjih, Medicinski fakultet-VI godina
 13. Armina (Hasan) Spahić iz Kalesije, Medicinski fakultet-Odsjek zdravstvenih studija-I godina
 14. Lejla (Fahrudin) Sinanović iz Miljanovaca, Fakultet prirodnih nauka- I godina
 15. Samira (Salih) Pezić iz Miljanovaca, Medicinski fakultet-V godina
 16. Jasmin (Miralem) Hukić iz Vukovija Donjih, Fakultet računarskih nauka-II godina
 17. Emina (Husnija) Majdančić iz Vukovija Donjih, Medicinski fakultet- I godina
 18. Adna (Sulejman) Mušanović iz Tojšića, Farmaceutski fakultet- I godina
 19. Azra (Suad) Pilavdžić iz Rainaca Gornjih, Pravni fakultet-I godina
 20. Ajdin (Ejub) Alić iz Sarača, Fakultet elektrotehnike-III godina
 21. Adisa (Adis) Pilavdžić iz Rainaca Gornjih,Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet-Specijalna edukacija i rehabilitacija-I godina
 22. Ensar (Edin) Mešić iz Rainaca Gornjih, Fakultet elektrotehnike-II godina
 23. Izeta (Nevzet) Gojčić iz Rainaca Donjih,  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet-Specijalna edukacija i rehabilitacija-II godina
 24. Jasmina (Halid) Hodžić iz Tojšića, Filozofski fakultet-Psihologija-II godina
 25. Vedad (Admir) Mešič iz Rainaca Gornjih, Medicinski fakultet-II godina
 26. Tarik (Fetija) Mujćinović iz Prnjavora, Fakultet zdravstvenih nauka-II godina
 27. Adnan (Ejub) Alić iz Sarača, Farmaceutski fakultet-V godina
 28. Azra (Muradif) Gutić iz Petrovica Gornjih, Stomatoliški fakultet-II godina
 29. Medina (Mehdin) Mujić iz Dubnice, Farmaceutski fakultet-II godina

            Nakon provedene procedure student pod rednim brojem 13. Armina Spahić je obavijestila Općinu da je prekinula školovanje 07.09.2022.godine.

            Imajući u vidu da nakon provedenog konkursa za dodjelu stipendija nisu dodjeljena sva planirana sredstva za ovu vrstu namjene obzirom da je od ukupno 34 prijava 29 studenata ostvarilo pravo na dodjelu stipendija, dana 03.06.2022.godine raspisan je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/2022.godini za 30 redovna studenta (II konkurs).

Na  gore navedeni konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima I ciklusa studija sa područja općine Kalesija u akademskoj 2021/22 godini bilo je ukupno 15 prijava koje su sve blagovremene, uredne i potpune.

Spisak studenata koji su ostvarili pravo na stipendiranje po Konkursu za akademsku 2021/2022. godinu (II konkurs):

 1. Amina (Rasim) Turić iz Kalesije, Medicinski fakultet- Odsjek zdravstvenih studija- I godina
 2. Aldin (Meho) Mešić iz Rainaca Gornjih, Poslovno- informaciona akademija-I godina
 3. Lejla (Hasan) Ramić iz Kalesije, Medicinski fakultet -VI godina
 4. Meliha (Muhamed) Berbić iz Kalesije, Medicinski fakultet-Odsjek zdravstvenih studija- II godina
 5. Ajla (Midhat) Sakić iz Kikača, Ekonomski fakultet-I godina
 6. Husmin (Huso) Sinanović iz Kikača, Ekonomski fakultet-II godina
 7. Zada (Meho) Bukvarević iz Hrasna Donjeg, Filozofski fakultet – IV godina
 8. Mirnel (Ibro) Habibović iz Petrovica, Tehnološki fakultet – I godina
 9. Almedina (Sulejman) Mušanović iz Tojšića, Medicinski fakultet- Odsjek zdravstvenih studija-III godina
 10. Adin (Fejzo) Husić iz Kalesije, Ekonomski fakultet -III godina
 11. Kemal (Zijad) Kulanić iz Vukovija Gornjih, Mašinski fakultet -I godina
 12. Lejla (Ševket) Majdančić iz Vukovija Donjih, Ekonomski fakultet-I godina
 13. Elma (Salih) Mešić iz Rainaca Gornjih, RGGF-I godina
 14. Dženeta (Senaid) Sinanović iz Miljanovaca, Farmaceutski fakultet-III godina
 15. Lejla (Midhat) Aščić iz Vukovija Gornjih, Pravni fakultet-II godina

            Na osnovu Odluka o dodjeli stipendija sredstva u iznosu od po 100,00 KM uplaćuju se na bankovne račune studenata u 10 mjesečnih rata, a ostali dio planiranih sredstava u budžetu Općine namijenjen je za stipendije učenicima generacije osnovnih i srednjih škola na području općine Kalesija.          

Sredstva u iznosu od 3.500,00 KM  raspoređena su na 6 učenika generacije koji su pravo ostvarili na osnovu Odluke o dodjeli stipendija učenicima generacije sa područja općine Kalesija br.02-11-5613/21 od 18.10.2021.godine:

 1. Avdić (Munever) Elma, učenik generacije JU OŠ “Memići” Memići,
 2. Avdibašić (Salmir) Alema, učenik generacije JU OŠ “Tojšići” Tojšići,
 3. Pezić (Hamid) Ajla, učenik generacije JU OŠ “Kalesija” Kalesija,
 4. Dukić (Mirsad) Amela, učenik generacije JU OŠ “Vukovije” Vukovije,
 5. Jakubović (Adnan) Lamija, učenik generacije JU OŠ “Rainci Gornji” Rainci Gornji,
 6. Jusufović (Ajid) Amila, učenik generacije JU Mješovita srednja škola Kalesija

Analizirajući spisak korisnika stipendija za akademsku 2021/2022 godinu, struktura po godinama studija je: I godina – 18 stipendija, II godina – 29 stipendija, III godina – 27 stipendija , IV godina – 24 stipendija, V godina – 8 stipendija i VI godina – 11 stipendije.

Prema vrsti studija za akademsku 2021/2022, struktura studentskih stipendija po fakultetima je slijedeća: Medicinski – 42, Ekonomski – 10 , Filozofski- 15, Pravni- 4 , RGGF-3, Tehnološki-4 , Elektrotehnički- 5, Mašinski- 3,  Stomatološki- 8 , Poslovno-inf. Akademija -1, Farmaceutski fakultet- 10, FPN-1, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet -6, PMF-1, Fakultet računarskih nauka -1 , Fakultet zdravstvenih studija -1 , Visoka škola finasija – 1, Fakultet prirodnih nauka -1.

Stipendiranje studenata sa područja općine Kalesija je na zadovoljavajućem nivou i praksu stipendiranje studenata i učenika treba nastaviti i u budućem periodu, te ističemo da će Općinski načelnik podržavati učenike i studente sa područja općine Kalesija u njihovom školovanju.           


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *