Utorak, 28 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaRazmatrana Informacija o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području općine Kalesija

Razmatrana Informacija o higijensko-epidemiološkoj situaciji na području općine Kalesija

                                 

1.Prilikom analize i kvalifikacije epidemiološke situacije u periodu 01.01.2022-31.12.2022 godine  na području opštine Kalesija, analizirani su određeni parametri po ustaljenoj  metodologiji rada:

1.1.Ukupno registrovane bolesti za period 01.01.2022-31.12.2022

1.2.Vodeće zarazne bolesti na području opštine.

1.3.Epidemije zaraznih bolesti u toku 2022 god.

1.4.Sezonske bolesti i letalitet od zaraznih bolesti.

1.5.Broj izvršenih analiza vode(bakteriološka i hemijska).

1.6.Provođenje mjera u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti

1.7.Realizacija provođenja novih mjera u cilju sprečavanja zar.bolesti

     (odklanjanje medicinskog otpada iz zdravstvene ustanove.

1.8.Zaključak

1.1.Na području opštine Kalesija u  periodu  01.01.2022. – 31.12.2022  registrovano je ukupno 1.588 slučaja oboljelih od zaraznih i parazitarnih bolesti.

1.2.Vodeće zarazne bolesti za gore navedeni period su:

 1. COVID  -19———————625

       b)  Varicellae ———————– 65

       b)  ARI    ­­­—————————874

       c)   ILI      —————————-28

       d) Bruceloza                —————3

Na osnovu pojedinačnih prijava zaraznih bolesti u odnosu na predhodne periode,

Vidljiv je pad oboljelih od Covid 19,nastavlja se  trend  parcijalnih  pojedinih zaraznih  bolesti  kao  najučestalijih :

COVID -19,Varicellae, ARI-Akutne respiratorne bolesti,ILI-Bolesti slične gripe, Brucelloza.

1.3. 

U 2022 godini nastavljamo sa radom Kriznog štaba naše ustanove i provođenju mjera kako onih određenih od Federalnog i kantonalnog kriznog štaba tako i onih koje naš krizni štab donosi u saradnji sa Oštinskim kriznim štabom i dr.institucijama lokalne zajednice.

Navedene mjere se sastoje iz sledećeg:

 • Proširuju se prostorije Covid ambulante,
 • Aktivno edukujemo uposlenike i stanovništvo općine o mjerama prevencije i sprečavanja širenja infekcije,
 • Pojačavamo dezinfekciju kako prostorija naše Ustanove tako i ostalih javnih ustanova koje su tražile našu pomoć,
 • Provodimo aktivnosti u edukovanju zdravstveniih radnika za sprovodjenje masovne vakcinacije protiv Covid-19,
 • Započinjemo sa masovnom vakcinacijom protiv Covid-19 u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo FBiH i TK i Općinom Kalesija,
 • Vršimo masovnu edukaciju o značaju vakcinacije putem javnog oglašavanja, dijeljenjem promotivnih letaka,
 • Saradjujemo sa Crvenim krstom na polju javnog poziva stanovništva na masovnu vakcinaciju kao i sprovodjenje vakcinacije,
 • Formiramo mobilne timove za vakcinaciju ( po kolektivima i kućama za nepokretne bolesnike),

Vakcinaciju smo započeli u prostorijama JZU Dom zdravlja- Služba hitne medicinske pomoći, služba fizijatrije a kada je povećan broj dostupnih doza vakcina vakcinacija je u saradnji sa Općinom Kalesija vršena u gradskoj sportskoj dvorani.

Na provedbi procesa vakcinacije redovno je bilo angažovano od 2 do 5 timova za vakcinaciju (  Sastav tima: ljekar urgentolog, vozač saniteta, ljekar porodične medicine, 2 medicinskih tehničara).

U protekloj godini vakcinisano je :

 •  Ukupno 187 lica,
 •  Prvom dozom 35 lica,
 •  Drugom dozom 59 lica,trećom dozom 53 lica i četvrtom dozom 40 osoba
 •  Od toga zdravstvenih radnika 3.

Aktivnosti na provođenju vakcinacije se i dalje nastavljaju.

Navodimo da je  u toku 2022godine bilo  1.511 zaraženih pacijenata registrovanih u HES službi JZU Dom zdravlja Kalesija.

U 2022godinu su proširene prostorije Covid- ambulante i povećan broj kreveta a rad ambulante je organizovan 24h.

Pored  medicinskih usluga u Covid- ambulanti stanovništvu naše opštine 24 h je bila na raspolaganju i Služba hitne medicinske pomoći i sanitetskog transporta.

Naime: Kovid pozitivni pacijenti su dodatno opteretili rad pneumoftiziološke službe i službe laboratorijske  dijagnostike te je :

 • Došlo je do kvara na RTG-aparatu,
 • Kvara na aparatu u laboratoriji i
 • Povećanog broja zaraženih uposlenika naše ustanove.

Uz nadljudske napore naši uposlenici su uspjeli da daju adekvatan odgovor na novonastalu situaciju i pružali su  našim građanima najbolju moguću medicinsku uslugu.

U nastavku navodimo broj usluga pruženih Covid pozitivnim pacijentima:

COVID JZU DOM ZDRAVLJA KALESIJA : pruženo usluga 3.921

Ukupno: 3.921

1.4.

       Registrovano je 3 slučaja Brucelloze,gdje se izvršilo anketiranje,prijavljivanje nadležnim službama kao i urađene DDD njere.Izvršena je edukacija članova porodice oboljelih,i primjenjene su sve preventivne HE-e mjere u cilju sprečavanja i suzbijanja širenja inf.bolesti

1.5.

     U periodu od 01.01.2022.-31.12.2022 HES-a izvršila 66 anlize vode obrađene u ZZJZ TK.

      a) 26 hemijskih analiza od toga 18( odgovara) a 8 ( ne odgovara) po Pravilniku o

           ispravnosti vode.

      b) 20 bakterioloških analiza od toga 13 ( odgovaraju ) a 7( ne odgovaraju) po

           Pravilniku   o ispravnosti vode.

         Pokazatelji  upućuju da se mora raditi na  poboljšanju ispravnosti vode javnih bunara na području opštine Kalesija.

1.6. i 1.7.

      Provedene mjere u cilju sprečavanja i suzbijanja zaraznih bolesti:

     a)Epidemiološko izviđanje i analiziranje po prijavama zaraznih bolesti.

     b)Provođenje mjera prevencije u cilju nadzora kod pojave bolesti hepatitisa.

     c)Provođenje i kontrola nadzora u cilju sprečavanja nastaka infektivnih bolesti

        koje mogu nastati prilikom izvođenja zdravstvenih usluga.

     d)Redovna edukacija stanovništva kao i zaposlenika u zdr. ustanovi putem

        zdravstvenog letka kao i predavanja po ugovorenim terminima.

     e)Redovna kontrola nad medicinskim otpadom koji se stvara u zdr.ustanovi

        provođenje -sakupljanja,sortiranja,odlaganja i odvoženja iz zdr.ustanove.

     f)Primjena svih mjera u cilju sprečavanja nastanka i širenja zar. bolesti u

        zajedničkoj saradnji sa ZZJZ  TK kao i opštinskim sanitarnim inspektorom.

1.7.Zaključak:

      Na osnovu analiziranih parametara  higijensko-epidemiološka situacija stabilna.

      Upućujemo ponovno apel stanovništvu za veću zaintersovanost u cilju saznanja

      o stanju njihovih vodnih objekata i ispravnosti vode koju koriste,kao i obavezan pregled učenika na skabies i vašljivost,što je JZU Dom Zdravlja Kalesija u 2023 godine uradio po svim OŠ u Kalesiji.Rezultati su jako zadovoljavajući.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO