Utorak, 23 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaOpćinsko vijeće Kalesija usvojilo inicijativu da se započne proces ukidanja CIPS potvrde...

Općinsko vijeće Kalesija usvojilo inicijativu da se započne proces ukidanja CIPS potvrde od građana

Općinsko vijeće Kalesija je na 27.redovnoj sjednici jednoglasno usvojilo inicijativu Admira Karića, Muje Mujkića, Huse Atlagića i Mehmeda Imamovića da Općina Kalesija u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente (IDDEEA) započne proces ukidanja CIPS potvrde (traženja istog) od građana, te da se u budućnosti koriste elektronska rješanja za preuzimanje CIPS obrasca – kako za službe u Općini Kalesija tako i za javne nustanove/preduzeća čiji je osnivač ili vlasnik (djelimično ili u cjelosti) Općina/Općinsko vijeće.

Također, usvojena je inicijativa da se prilikom  izrade Plana kapitalnih ulaganja JZU Dom zdravlja Kalesija 2024. definiše/uvrste finansijska sredstva za nabavku/kupovinu:
1. – PRILAGOĐENI  GINEKOLOŠKI STOL ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ;
2. – ULTRAZVUČNI APARAT ZA PREGLED ŽENA.

Nije usvojena je inicijativa vijećnika Hasana Ramića da se 5.februar godišnjica fromiranja 205.brdske brigade uvrsti u značajne datume na području općine Kalesija.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE:

MUJO MUJKIĆ (NIP) –  Kakav je epilog po prijavi Tužilaštvu TK na zloupotrebu budžetskih sredstava, po reviziji budžeta, iz 2019.godine?

Da li je voda za piće iz vodovoda kojim upravlja JP „Vodovod i kanalizacija“ Kalesija?  

ADMIR KARIĆ (NIP) – INICIJATIVE: Da Općina Kalesija u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente (IDDEEA) započne proces ukidanja CIPS potvrde (traženja istog) od građana, te da se u budućnosti koriste elektronska rješanja za preuzimanje CIPS obrasca – kako za službe u Općini Kalesija tako i za javne nustanove/preduzeća čiji je osnivač ili vlasnik (djelimično ili u cjelosti) Općina/Općinsko vijeće.
Inicijativom tražimo da se općinski načelnik sa nadležnom službom zaduži za realizaciju iste
.

OBRAZLOŽENJE  

– Ministar saobraćaja i komunikacije BiH, Edin Forto, je početkom oktobra ove godine na VI samitu Zapadnog Balakana najavio da građani u FBIH  u narednoj godini neće morati donositi CIPS potvrde za bilo koju banku.
Za realizaciju toga, odnosno djelovanje u pravu DIGITALIZACIJE, je i direktor IDDEEA-e, Almir Badnjević. Prvi konkretan potez u BiH u pravcu realizacije istog je učinio vijećnik u Gradskom vijeću Tuzla, Omer Berbić, koji je uputio inicijativu da Grad Tuzla od građana “prestane tražiti CIPS potvrde za daljnje djelovanje Grada Tuzle i preduzeća i ustanova u vlasništvu Grada”. Nakon inicijative održan je sastanak vijećnika Berbića, gradonačelnika Tuzle i direktora IDDEEA-e; te je ovaj predmet u postupku implementacije, te će građanima Tuzle u mnogome olakšati.
Kalesija bi trebala da slijedi ovaj odličan primjer, te da općinski načelnik sa nadležnom službom u što kraćem periodu kontaktira Ministarstvo i Agenciju, koristeći primjer Grada Tuzle. Realizacijom ove inicijative bi smanjili gužve u MUP-u, olakšali posao njima ali prije svega olakšali procedeure građanima Kalesije, te napravili prvi korak u digitalitaciji Općine i  javnih ustanova/preduzeća.

Da se prilikom  izrade Plana kapitalnih ulaganja JZU Dom zdravlja Kalesija 2024. definiše/uvrste finansijska sredstva za nabavku/kupovinu:
1. – PRILAGOĐENI  GINEKOLOŠKI STOL ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ;
2. – ULTRAZVUČNI APARAT ZA PREGLED ŽENA.
Inicijativu upućujem prema JZU Dom zdravlja Kalesija (direktor i UO).

OBRAZLOŽENJE  

– U prilogu Inicijative dostavljam DOPIS ispred Udruženja „Snaga nezavisne žene“ u vezi sa navedenom inicijativom.

Pošto je Prijedlog budžeta Općine Kalesija za 2024.godinu finaliziran prije protokolisanja ove inicijative, a isti je svakako „prenapuhan“  i predaleko od moguće realizacije, te bi ovakve stavke u budžetu vjerovatno bile samo „zauzimanje prostora“, odlučio sam inicijativu delegirati, odnosno usmjeriti, prema JZU Dom zdravlja Kalesija, odnosno da isto planiraju kroz Plan kapitalnih ulaganja u 2024.godini.
Veoma je važno da se navedene stavke (- prilagođeni ginekološki stol za osobe sa invaliditetom; – ultrazvučni aparat za pregled žena) nađu u Planu, a svakako da budu i realizovane.
Zbog ograničenih sredstava, te eventualno ranije konstatovanih potreba, izvršenje  istog se može prolongirati i za godinu kasnije. Dakle, naglašavam da se radi o veoma važnim stvarima/potrebama, ali i da treba razumiti druge okolnosti i potrebe.
Svakako da bi se uvršavanjem u Plan kapitalnih ulaganja za 2024.godinu poslala jasna poruka, stav dobre volje i namjere, a „rok“  za izvršenje neka nam bude 2024. ili eventualno 2025.godina.

PITANJA:

da li stambeno poslovni objekat (SPO) u centru Kalesije, svega par metara od zgrade Općine,  „Steel Queen“, ima svu potrebnu i važeću dokumentaciju?!
Da li su papiri i dozvole izdavate od strane Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove, te višestruke izmjene Regulacionog plana „Sjeverna zona“ – rađene u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima?!
Pitanje postavljam općinskom pravobraniocu, a odgovor tražim u pisanoj formi (kako je navedeno u obrazloženju)

OBRAZLOŽENJE

–  Za pomenuti objekat, za čije je zemljište je kupac tada i sada aktuelni općinski načelnik, a isti je i u strukturi vlasništva objekta, dešavale su se brojne „intervencije“ na koje je mogao uticati direktno općinski načelnik.
Od načina dobijanja određenih dozvola, načina preprave istih,  višestrukih izmjena Regulacionog plana zone kojoj objekat pripada, te rekordno brzih reakcija nadležne općinske službe u vezi sa nabrojanim – ukazuju na povlašten status u odnosu na način rada sa svim drugim fizičkim i pravnim licima.
— Da li je prilikom izdavanja gore pomenutih akata u istima učestvovao općinski pravobranilac, odnosno da li je za neku od istih davao svoje umsneo ili pisano mišljenje i saglasnost?!
Ukoliko jeste, molim vas da nam kažete da li je sve urađeno prema slovu zakona?!
Ukoliko niste učestvovali u gore navedenom, neka ovo vijećničko pitanje bude povod da provjerite iznesene jasne i nedvomsilene sumnje u gore navedeno, te vas molim da se u pisanoj formi o tome očitujete u razumnom roku – s obzirom da vjerujem da je potrebno provjeriti brojnu dokumentaciju.

Kada će zna području općine Kalesija biti otvoreno „pozajmište kemena“ (kamenolom) za poljske i lokalne puteve, ali i druge potrebe građana? Pitanje upućujem općinskom načelniku.

OBRAZLOŽENJE

–  Podsjećam da sam pokrenuo “serijal pitanja” prema općinskom načelniku sa njegovim predizbornim obećanjima, za koje građani očekuju da ih realizira.
Nakon upita za projekat kanalizacije (1), zatim u vezi sa nadvožnjakom, spomen pločom civilnim žrtvama rata i muzejom Ratne ambulante u Raincima (2),  obećanja “fabrika u svako selo” (3), te pitanja za korištenje usluga u Općini Kalesija, u šalter salI – zakaziovanje termina online i puteme telefona (4), pitanuje u vezi kreiranja boljeg ambijenta za privredu (5), prioriteti prilikom zapošljavanja boraca i pripadnika njihovih porodica (6);  plaćanje ulične rasvjete iz Budžeta Općine  za sve mjesne zajednice u Kalesiji (7);  roštiljijada i narodno  druženja svake godine  pored Spreče (8);
autobuske kružne linije u općini Kalesija (9); kada će zaživjeti  (kalesijski/općinski) fond za “start-up” biznise za mlade (10) (usmeni odgovor na samoj sjednici u kojem se pripisuju zasluge za IMPACT projekte, koji djeluju u više od 50 lokalnih zajednica u BiH – govori da su se izgubila i mjerila za vlastita obećanja); sa koliko općina/gradova u okruženju je Kalesija napravila saradnju i ako je sa nekima – kakvu korist imaju građani Kalesije.

Kada će biti realizirana jednokratna novčana pomoć za RAMU HASIĆA, zvanog ŠERIFIN, iz kalesijskog naselja Memići, obećana od strane Općine Kalesija, konkretno od  Muje Tosunbegovića kao šefa kabineta/sekretara općinskog načelnika?!

OBRAZLOŽENJE

–  Ovo pitanje, koje se po formi razlikuje od svih mojih dosadašnjih pitanja, je dio problema sa kojim se susreće Ramo Hasić – ŠERIFIN, stanovnik naselja Memići u općini Kalesija.
Pitanje je usaglašeno, kako sadržajem tako i za način iznošenja, sa Ramom.
Prijenekoliko mjeseci Ramo mi se obratio iznoseći svoje probleme, te potencirao problem dobijanja jednokratne pomoći iz Općine Kalesija u vidu plaćanja crijepa, 1.300 komada, za porodičnu kuću u Memićima.
Zbog navedenog je protekle 4 godine u više navrata boravio u zgradi Općine, u kabinetu načelnika ili njegovog sekretara, i svaki put je dobijao obećanja. Jednom prilikom je čak načelnik, kako to objašnjava Ramo, rekao svom prvom pomoćniku – da to završi. Drugom prilikom je čak pitao – Zar to nije završeno?!
— Ramo je crijep platio „na svoj obraz“, odnosno uz usmenu garanciju da će plaćati svakog mjeseca dio, ili kada prikupio nešto sredstava.
Na ovaj način Ramo zadnji put postavlja pitanje – kada će to biti?
Veli da više nema potrebe da dolazi do Općine niti će to raditi…

Ramo Hasić je ratni komadant, dobitnik nekoliko ratnih pohvala i odlikovanja. Uz prilog ove inicijative neću dostavljati dodatnu dokumentaciju o ratnom putu Hasića, kao ni njegov zdravstveni bilten.
O Rami, i našem i vašam odnosu prema Rami i mnogima drugima jedino možemo kroz medije doći do rješavanja njihovih pitanja i problema. Nadam se daćete ipak reagirati i ispuniti vašu obavezu.

 
HASAN RAMIĆ (SDA) – Da se 5.februar godišnjica fromiranja 205.brdske brigade uvrsti u značajne datume na području općine Kalesija

JASMIN SMAJIĆ (SAMOSTALNI VIJEĆNIK) – Inicijativa Armina Karića: Da Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Kalesija što hitnije izvrši nabavku nedostajućih EKG aparata u ambulantama porodične medicine.

Obrazloženje

Obzirom da sam po pitanju nedostajućih EKG aparata kontaktiran od strane velikog broja građana iz naseljenih mjesta Vukovije Gornje, Jelovo Brdo i Gojčin, a koji koriste usluge ambulanti porodične medicine u Gojčinu i Vukovijama Gornjim, smatram da ovu inicijativu menadžment Doma zdravlja treba što hitnije realizirati. Članom 28. Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdrastvenim ustanovama propisano je da u prostoriji za intervenciju u sklopu djelatnosti porodične medicine mora postojati EKG aparat.  Veliki broj građana prije odlaska na raznorazne kontrole, mora ponijeti nalaz EKG-a, te zbog nemogućnosti da to urade u područnim ambulantama, nažalost moraju ići u ambulantu u Tojšiće ili u centralni objekat Doma zdravlja. Također, ne treba ni napominjati značaj nalaza EKG-a u hitnim situacijama.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno