Nedjelja, 21 Aprila, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaOpćinsko vijeće Kalesija: Usvojena inicijativa da se asfaltira put prema lipovačkoj džamiji

Općinsko vijeće Kalesija: Usvojena inicijativa da se asfaltira put prema lipovačkoj džamiji

Općinsko vijeće Kalesija je na 16.redovnoj sjednici jednoglasno usvojilo inicijative Ferida Hodžića (PDA) da se izvrši asfaltiranje puta od Meškovića prema staroj lipovačkoj džamiji, da općina Kalesija obezbijedi sredstva za studijsko snimanje pjesme o Mirzetu Humiću i da KP „Komunalac“ DD Kalesija postavi kontejner na izletištu „Kiseljak“ u Dubnici.

Nije usvojena inicijativa Hasada Imamovića (SBB) da se izvrši obilježevanje pješačkih prelaza na magistralnim i regionalnim putevima na području općine Kalesija, kao i na Pisti u Vukovijama.  

Nije usvojena ni inicijativa Mehmeda imamovića (SBB) da se u budžetu općine Kalesija za 2023.godinu obezbijede srestva u iznosu od 23 hiljade KM za izgradnju dječijeg parka u naselju Valjevci, MZ Vukovije Donje. Potrebnu većinu glasova nije dobila ni druga inicijativa Mehmeda Imamlvića da se prilikom dostavljanja prijedloga kandidata za imenovanja na odgovarajuće pozicije obavezno uz imena kandidata dostavljaju biografije za predložene kandidate.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Mehmed Imamović (SBB) – Inicijative:  Da se prilikom dostavljanja prijedloga kandidata za imenovanja na odgovarajuće pozicije obavezno uz imena kandidata dostavljaju biografije za predložene kandidate.

Da se u budžetu za 2023.godinu planiraju sredstva u iznosu od 23 hiljade KM za izgradnju dječijeg parka u Valjevcima, MZ Vukovije Donje.

Mujo Mujkić (NiP)

Kakav je epilog procesa koji se vode pred općinskim sudom u Kalesiji? Da li su završeni postupci i da li su vraćena otuđena sredstva u postupcima zioubotrebe posticaja u jesenjoj sjetvi za 2020 g.?  

Gdje i kako su nabavljena drva za općinu Kalesija odnosno u Civilnu zaštitu? Da postoje računi i dozvola?  Dobio sam informaciju da je bila nelegalna sječa šume na Majevici i tragorm tih optužbi sam se uvjerio da se u Civilnoj zaštiti vrši rezanje i cijepanje drveta koje nije doznačeno.

Pitanje za radni odnos Predsjedavajućeg koji radi na volonterskoj osnovi a prima uredan lični dohodak kao da radi u Civilnoj zaštiti.

Ferid Hodžić (PDA) – Inicijative za izjašnjavanje: Asfaltiranje puta od Meškovića prema staroj lipovačkoj džamiji. Mještani se prema džamiji kreću starim makadamskim putem, a asfaltiranjem bi se povezali Meškovići i Bukvari.

Da se postave kontejneri za odlaganje otpada na izletištu “Kiseljak” u Dubnici.

Da općina Kalesija obezbijedi studijsko snimanje pjesme o rahmetli Mirzetu Humiću.

Hasad Imamović (SBB) – Da se izvrši obilježevanje pješačkih prelaza na magistralnom i regionalnim putevima na području općine Kalesija.

Da li Dom zdravlja Kalesija ima projekat alternativnog grijanja?

U kojoj fazi je projekat izgradnje kanalizacione mreže na području općine Kalesija?

U kojoj fazi se nalazi obnova područnih ambulanti u Memićima i Hrasnu?

Mensur Hukić (samostalni vijećnik) – Šta je smisao Kolegija Općinskog vijeća Kalesija. Kolegij Općinskog vijeća je dogovorio održavanje svečane sjednice vijeća u povodu 25.novembra Dana državnosti BiH, ali sjednica nije održana.

Admir Karić (NiP) – Inicijative: Da se, iz sigurnosnih razloga, popravi ograda na nadvožnjaku/mostu na putu koji vodi od Kalesije (od magistralnog puta između Kalesije i G.Kalesije) do naselja Zelina.
Inicijativa se upućuje nadležnoj općinskoj službi i JP Željeznice FBIH.

OBRAZLOŽENJE

– Prema riječima nekoliko građana, kao i policijskih službenika, ograda na nadvožnjaku/mostu na putu prema naselju Zelina (od magistralnog puta između Kalesije i Kalesije G. prema pomenutom naselju),  je u kritičnom stanju, te je pitanje vremena kada će ista pasti.
Na pomenutoj lokaciji prema informacijama do kojih sam došao često borave mlade osobe, te je osim njihove sigurnosti ugroženo i odvijanje željezničkog saobraćaja ukoliko dođe do pada ograde. U pripremi za 16. redovnu sjednicu OV Kalesija sam obišao pomenutu lokaciju, uvjerio se u kritično stanje ograde na ovom nadvožnjaku/mostu.
U prilogu inicijative dostavljam fotografije ograde koja doslovno visi u zraku u polovini dužine sa zapadne strane.
Molim da se ista inicijativa, uz fotografije,  dostavi prema JP Željeznice FBIH, a odgovorne u ovom preduzeću molim da što hitnije izvrše popravke. Pošto se radi o zahvatu koji se radi rijetko, nadam se da će obje strane ograde biti provejerene, popravljene u cilju sigurnosti, te eventualno sanirane (ofarbane) u cilju veće sigurnosti ali i boljeg izgleda.

Da se u Budžetu Općine Kalesija za 2023.godinu planiraju sredstva, poseban budžetski kod, za SENIORSKU selekciju KK Bosna Kalesija, i koji će u budućnosti ovisiti o tome da li klub ima takmičarsku seniorsku selekciju bez da se umanjuju sredstva za klub preko Sportskog saveza za ostale selekcije (predpioniri, pioniri, kadeti i juniori).

OBRAZLOŽENJE

–  KK Bosna Kalesija je trenutno zbog malo drugačije percepcije javnosti, a praktično je to već godinama, „najglomazniji“ sportski kolektiv na području Općine Kalesija. Već drugu godinu, a nakon dugogodišnje pauze, u sistemu takmičenja imaju SENIORSKU selekciju. Za istu nastupaju mladi momci  koji u „razvojnoj ligi“ imaju šansu da nastave igrati sport i poslije 18./19. godina starosti kako je to bila praksa do sada.
ZA selekciju seniora trenutno nastupaju, skoro bez izuzetk,a momci koji se takmiče i u kategorijama juniora i kadeta, te ulaganje u ovoj klub može garantovati svijetlu budućnost kluba u godinama pred nama.
Klub dobija redovna sredstva preko Sportskog saveza, ali treba naglasiti da pored seniora ovaj klub u pogonu ima 3 takmičarske selekcije (pioniri, kadeti i juniori), kao i netakmičarsku selekciju gdje djeca treniraju – predpioniri. Pri klubu trenira i određen broj djevojčica.
Klub veže djecu sa područja cjele općine Kalesija, pa i iz susjednih općina Sapna i Osmaci.

Da se vijećnički paušali sa 650,oo KM vrate na raniji iznos od 350,oo KM (kao i dnevnice sa 100 na 50 KM),  a da se kompletna razlika većeg izdvajanja na godišnjem nivou za vijećnike (cca 130 hiljada KM) preusmjeri za KP KOMUNALAC DD Kalesija.
Ovu inicijativu realizirati prilikom usvajanja Budžeta općine Kalesija za 2023.godinu, te na taj način direktno pomoći svim građanima, privrednim i ostalim subjetima, u Kalesiji da se ne povećava cijena odvoza otpada, ali i direktno dodatno pomoći Komunalac DD Kalesija kako bi mogao povećati plate radnicima (prije svega radnicima na terenu), kao i za ostale troškove ovog preduzeća kako bi radili finansijski likvidno, bez posebne subvencije Općine koja bi taj novac mogla potrošiti za druge namjene.

OBRAZLOŽENJE

– KP Komunalac DD Kalesija svje obaveze prema građanima Kalesije izršava prema cjenovniku koji je na snazi još od 2007.godine.
Neminovno je da su u proteklih 15 godinacijene u svim branšama itekako rasle, pa je opravdanost Komunalca za novim cjenovnim opravdana.
Naravno, radi se o temi koja poteže niz drugih pitanja, između ostalog i pitanje da li Komunalac ima viška uposlenik, ili drugih troškova, koje NE moraju biti finansirani od strane građana Kalesije. Kako to pitanje ne bi sada aktuelizirali, jer Komunalac je poslao Zahtjev da se usvoji novi Cjenovnik, a načelnik pred vijeće dao taj Prijedlog na glasanje za 16.redovnu sjednicu, najkorektnije prema građanima bi bilo da se poštede dodatnog izdvanja od 60 KM godišnje (5 KM mjesečno veća cijna).
Pored domaćinstava, poskupljenja će pogoditi i ostale privredne subjekte, odnosno ponovo same građane.Svjedoci smo da to nije jedino povećanje cijena. Ovih dana je poskupio hljeb za 0,20 KM. Iako ne zvuči golemo, za one koji kupuju barem jedan hljeb dnevno, a svakako da to nije dovoljno za porodicu, radi se više od 70 KM godišnje.

Smatram da vijećnici u OV nisu birani zbog kako bi duplirali vijećničke paušale i dnevnice. U trenutku kada smo se kandidirali i izabrani – vijećnički paušal je iznosio 350 KM.

Pitanja:

Kada će se realizirati projekat KANALIZACIJE na području općine Kalesije, i da li je načelnik na pragu rješenja, odnosno obećanog „vraćanja Slovenaca“ koje je,  prema njegovim riječima – otjerala prethodna kalesijska vlast predvođena SDA-om?
Pitanje je za općinskog načelnika Seada Džafića, kao i nadležnu općinsku službu, a prvo je pitanje  iz serijala koji slijedi, a to je serijal pitanja koji se odnose na javno objavljena obećanja u kampanjama 2016. i 2020.godine.

OBRAZLOŽENJE

–  Aktuelni općinski načelnik, koji je bio načelnik i u prošlom mandatu 2016-2020, je dio svoje predizborne kampanje 2016.godine bazirao na priči kako će  biti realiziran projekat kanalizacije za kompletnu Kalesiju, citiram “svaka kuća od Mahale do tunela u Čaklovićima”.
Rekao je tada da će vratiti „Slovence koje je otjerala prthodna vlast“. Skoro je kraj 2022.godine, a desetine milona vrijedan/težak projekat nije ni blizu realizacije, pa čak ni započet kako treba… Dokle se došlo?
Mogu li građani Kalesije, od Mahale do tunela u Čaklovićima, znati kada će se isto realizirati?

Koliko je uposlenih (na neodređeno, i na druge načine regulisano ugovorom) u Općini Kalesija, kao i u preduzeću/ustanovi kojom rukovodite, zaključno sa 01.12.2022.godine, i da li je u toku neki konkurs za prijem novih uposlenika?

OBRAZLOŽENJE

–  Svjedoci smo da se broj uposlenih u Općini Kalesija, kao i u većini (ne svim!) ustanovama i preduzećima konstatno povećava, iako se ranije govorilo o tome da je odrežen broj radnika višak. Odgovor na pitanje dostaviti do 17.redovne sjednice OV Kalesija, po mogućnsti do 20.12.2022., kako bi odgovor bio dostavljen u materijalima za narednu sjednicu. Pitanje dostaviti do: općinskog načelnika (šefova službi), JZU Dom zdravlja, JU BKC „Alija Izetbegović“, JU Centar Za Socijalni Rad, JP Vodovod i Kanalizacija, KP Komunalac DD.

Koja je razlika između VOLONTER i PROFESIONALAC Predsjedavajući Općinskog vijeća Kalesija? Da li je tačno da predstavnička vijećnička većina planira da pozicija Predsjedavajući OV Kalesija bude „profesionalac“, odnosno da bude u radnom odnosu u Općini Kalesija?
Kolika je razlika u finansijskom izdvajanju iz Budžeta, i šta je prednost – u smislu šta su dodatni poslovi Predsjedavajućeg, koliko će dodatno biti na raspolaganju izabranim vijećnicima, i još konkretnije – da li građani Kalesije od toga imaju korist, ili je to još jedan bezvezno i bezobrazan dodatni trošak?

OBRAZLOŽENJE

–  Kao vijećnici opozicije, Klub vijećnika Narod i Pravda (NiP)  skoro niti za jednu odluku, odnosno pripreme odluka i drugih akata ne bude kontaktiran od Predsjedavajućeg OV. Informacija o profeionalizaciji pozicije Predsjedvajućeg se uveliko pominje, i otprilike da je potrebno podmiriti određene vijećnike kako bi se osigurala većna glasova za isto. Da li Predsjedavajući i većina imaju namjeru da kontrolišu načelnika, koji je zaista odavno izgubio kompas, ili se samo radi o, da li i sam aktuelni Predjedavajući zna, ko zna kojem po redu rješavanju njegove pozicije, nadamo se da ćete nam pojasniti u odgovoru.

Mujo Tosunbegović (sekretar Organa uprave općine Kalesija) – Mujo Mujkić je dobio odgovor 2.7.2022.godine, u kojem se navodi ćete traženu informaciju dobiti kada mi dobijemo informacije nadležnih institucija. Narednu sjednicu ćemo održati u Sali za sjednice Općinskog vijeća, jer je završen sudski proces. Sala će biti spremna u narednim danima. Nalazim se na čelu Obilježavanja značajnih datuma i događaja. U dva dana smo razdvojili obilježavanje Dana državnosti i godišnjicu bitke na Lisači.  Nisam čuo od niti jednog građanina općine Kalesija da je izrazio nezadovoljstvo načinom obilježavanja Dana državnosti BiH na otvorenom u Kalesiji. Vi bi na jednoj od narednih sjednica trebali pozicionirati ulogu Turističke zajednice u Kalesiji.

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO