Općina Kalesija: Objavljena konačna rang lista za jednokratna bespovratna sredstva

U skladu sa članom 19. Pravilnika o uslovima, kriterijima  i postupku za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2023. godini (“Sl.glasnik općine Kalesija” br.8/23), člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave (“Sl. novine FBiH” br. 49/06 i 51/09), člana 56. Statuta općine Kalesija-Prečišćeni tekst(“Sl. glasnik općine Kalesija” br. 10/07, 7/08, 10/11, 3/12 i 6/13), Općinski načelnik, u t v r đ u j e

 KONAČNU  RANG  LISTU

za jednokratnu bespovratnu dodjelu finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih kategorija u 2023. godini.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *