Subota, 15 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaOpćina Kalesija izdvojila 10 hiljada KM za poplavljena područja u Krajini

Općina Kalesija izdvojila 10 hiljada KM za poplavljena područja u Krajini

Nakon intoniranje himne BiH i odvanje počasti svim žrtvama na tuzlanskoj kapiji počela je 22.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija.

VIJEĆNIČKA PITANJA I INICIJATIVE

Jasmin Smajić (samostalni vijećnik) – Nedavno sam u Domu zdravlja Kalesija dobio uputnicu za pregled djeteta kod dermatologa. Mešutim, dermatologa nije bilo u Domu zdravlja Kalesija. U Domu zdravlja Tuzla su kazali da nemaju potpisan ugovor sa Domom zdravlja Kalesija. UKC-u Tuzla sam dermatološki pregled platio 30 KM. Ko će refundirati troškove liječenja za usluge na UKC-u Tuzla.

Admir Karić (NIP) – –  Da Općina Kalesija, Općinski načelnik, iz Budžetske rezerve, izdvoji 20.000 KM pomoći za poplavljeno područje Krajine; 10.000 za Grad Bihać, 5.000 za Bosanska  Krupa, 5.000 za Sanski Most.

OBRAZLOŽENJE  

Proteklih dana područje zapadne Bosne i Hercegovine, Krajina, je bilo pogođeno vremenskim neprilikama,a rijeke su izašle iz korita i poplavile velika područja u Krajini, posebno tri pomenute općine/grada: Bihać, Bosanska Krupa i Sanski Most. Riječ je o najvećem vodostaju rijeke Una i njenin pritoka ikada, odnosno od kako se mjere vodostaji rijeka.
Informacije o štetama još nisu kompletne, pogotovo zbog činjenice da određeni broj građana nije bio u svojim kućama i na imanjima u toku poplava, i nisu bili u prilici spasiti i najpotrebije stvari.
Mediji nas svakodnevno informaši o stanju u Krajini, a vlade sa nivoa Države i Federacije BiH su hitno odobrili interventna sredstva, a finansijska pomoć  istih će tek biti potrebna nakon što se voda vrati u korito; jer ponovo treba osposobiti domove zdravlja, škole, i druge javne ustanove …U pomenutim općinama/gradovima je vanredno stanje, pa su u cijeloj BiH pokrenute razne akcije pomoći. Neke od općina u BiH su hitno reagirali (kao općina Centar u Sarajevu, sa po 30.000 KM, ukupno 90.000 KM, za pomenute tri općine).Nadamo se da će Općina Kalesija biti solidarna, odnosno da će vijećnici izabrani od građana prepoznati ovaj trenutak.Ukoliko Općina Kalesija, odnosno načelnik, do sjednice OV Kalesija  (25.05.2023, 15 h) pripremi tačku dnevnog reda  da se po hitnoj proceduri izdvoje pomenuta sredstva za Krajinu – Klub vijećnika NIP će na samoj sjednici povući inicijativu. Tačku dnevnog reda, ili Vanrednu sjednicu, na Kolegiju OV nismo mogli tražiti jer je isti održan  prije pomenutih dešavanja u Krajini.

–  Da KP KOMUNALAC DD Kalesija bude zadužen da svake godine u posljednjoj trećini mjeseca maja izvrši čišćenje i uređivanje kompleksa Memorijalnog centra u Kalesiji Gornjoj, gdje se dugi niz godina1.juna klanja kolektivna dženaza za Zvorničane ubijene u agresiji na BiH 92-95.god.
> Za sprovođenje inicijative zadužiti općinskog načelnika sa nadležnomk službom, kao i direktora komunalnog preduzeća, a finansijska sredstva izdvojiti iz budžetske rezeve ili planirati budžetom.

OBRAZLOŽENJE  

– Općina Kalesija, kao institucija ali i kao građani, pokazali su neborjeno puta svoju humanu stranu. U Kalesiji Gornjoj je ustupljena parcela za Memorijalni centar u kojem se ukopavaju žrtve agresije iz Zvornika.
Ipak, svake godine pred 1.juni, kada se klanjaju kolektivne dženaze u pomenutom komplesku, nezaobilazna je tema, ali i strah – da li će, i ko će, pripremiti kompleks za dolazak velikog broja osoba. Pitanje održavanja, prije svega košenja trave u proljetnoj i ljetnoj sezoni nije riješno, i realizacijom ove inicijative  bio bi skinut ogroman teren sa pleća porodica žrtava i udruženja koje se brinu o Memorijalnom centru, a svakako u budućnosti tražiti trajno rješenje u smislu održavanja komplesa tokom cijele godine, pa i za pripreme za kolektivne dženaze 1.juna, koje će vremenom biti samo datum okupljanja porodica ubijenih.
Održavanje kompleksa na niovu cijele godina košta mnogo, a tokom godine je potrebno nekoliko puta kositi travu, a ne samo pred 1.juni.
I ove godine, kao i brojnih prethodnih godina, par stanovnika Kalesije Gornje, Zvorničana koji stanuju na području općine Kalesija, kao i članovi porodica stradalih, su se okupili i pripremili kompleks za 1.juni.
Ipak, to nije rješenje za ovaj Memorijalni centar, čije održavanje treba da bude obaveza svih nas. Realizacijom ove inicijative Općina Kalesija bi još jednom pokazala svoju humanu stranu. Iskreno se nadam da će javnost, posebno porodice ubijenih Zvorničana, do naredne sjednice ili na neki drugi način dobiti POZITIVAN ODGOVOR  na ovu inicijativu, te obećanje da će naredne godine taj dio posla preuzeti uposlenici KP Komunalac DD Kalesija, a da će eventualna sredstva koja zatrebaju biti realizirana preko budžetske rezerve, ili novim budžetskim kodom.

VIJEĆNIČKO PITANJE

– Da li je “Komisija za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu” nakon isteka mandata, 02.04.2023., izlazila na teren i radila poslove koje obavlja pomenuta Komisija, odnosno da li su –  vršili procjenu tržišne vrijednosti nekretnina u državnoj svojini u postupku dodjele prava korišćenja radi građenja nekretnina fizičkim i pravnim licima, postupku eksproprijacija i preuzimanja građevinskog zemljišta, utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnina u postupku utvrđivanja prava vlasništva u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu, kao i u drugim slučajevima kada je potrebno utvrditi tržišnu vrijednost prava i nekretnina koje su u vlasništvu općine Kalesija???

OBRAZLOŽENJE

–  “Komisija za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu”  – je komisija koju OV Kalesija imenuje na period od dvije godine.
Istoj Komisiji, na čelu sa Adnanom Karićem, je istekao mandat 02.04.2023.godine, i još davno je dostavljen dopis političkim strankama koje participiraju u OV Kalesija da dostave prijedloge članova za novi sastav Komisije na period od  dvije godine.
Iako je na dnevnom redu za predprošlu sjednicu na dnevnom redu bila tačka na ovu temu – ista je povučena od predlagača, a na prošloj sjednici ova tačka uopšte nije delefirana. Na majskoj, 22. Redovnoj, sjednici OV Kalesija – tačka je ponovo na dnevnom redu. Kako saznajem – Komisija je i nakon isteka mandata izlazila na teren i radila poslove kao da ima mandat, odnosno da  su legalno, u skladu sa procedurama, izabrani.
Način njihovog rada u tom periodu bih okarakterisao kao oštro kršenje  i nepoštivanje pravila i propisa, odnosno zakonskih i podzakonskih akata.
Doslovno, ekipa od nekoliko osoba se samoproglasila nadležnima da radi posao za koji treba imenovanje od strane Općinskog vijeća Kalesija.
Šta sprečava bilo koga od građana Kalesije, ili grupu građana Kalesije, da isto postupe i rade u nadležnosti ove Komisije, ili bilo koje druge, ili pak da sebi pripišu i veće ovlasti  – da budu zakonodavna vlast Kalesije, policija, i sl?! Nadam se da ćemo od pozvatih i prozvatih dobiti odgovor na vijećničko pitanje, a ukoliko se gore pomenute tvrdnje ustanove tačnim – nadam se da će odgovorne osobe (rukovodioci Općine Kalesija, načelnik i pravobranilac prije svih) ali i Poreska uprava o istom upoznati Policiju i Tužilaštvo.

– Dokle se došlo sa realizacijom projekta izgradnje Javne predškolske ustanove u Kalesiji? Koji su rokovi za završetak objekta?
Da li je tačno da je izvođač radova raskinuo ugovor, i da li je imao pravo na to? Da li je ugovor bio nepovoljan po Općinu!?
Koji su daljnji planovi i koraci koje je poduzela Općina (načelnik, nadležna služba) nakon stopiranja radova?
Pitanje za općinskog načelnika i nadležnu službu, a odgovor očekujem u pisanoj i pismenoj formi, a po mogućnosti barem djelimično i na samoj sjednici upoznati vijećnike sa ovom temom…

Na prvoj Redovnoj sjednici OV Kalesija sam u svojoj prvoj vijećničkoj inicijativi tražio da se Javna predškolska ustanova odredi kao prioritet broj jedan za Općinu Kalesija.Time sam pokazao koje su moje ambicije i pravac djelovanja u OV Kalesija u mandatu 2020-2024.U protekle dvije godine je ovaj projekart konačno počeo sa realizacijom.
Bio je predmet, eksponat i šarena laža u predizbornoj kampanji 2022. Nakon završetka prve ploče radovi su potpuno stali, i proteklih 2 ili 3 mjeseca gradilište je potpuno zagašeno. I to baš kada je sezona građevinskih radova. Molimo Vas da kao odgovorni reagirate i pokrenete ovaj proces. Podsjećam da aktuelna vlast niti jedan projekat nije dovela do kraja, ili ako je urađen do kraja na istom su brojni nedostaci (od običnog kružnog toka ste napravili “jaje na oko”, ili pak zgrada sa stanovima za socijalno stanovanje je sa osobama koje ne smiju biti tu… a da ne pominjemo potpune promašaje ili projekte koje ni šef kabineta načelnika više ne bi pohvalio).

– Dokle se došlo sa realizacijom obećanja načelnika da će se u mandatu 2020-2024 iz Budžeta općine Kalesija plaćati ulična rasvjeta za sve mjesne zajednice na području općine Kalesija?

OBRAZLOŽENJE

Podsjećam da sam pokrenuo “serijal pitanja” prema općinskom načelniku sa njegovim predizborni obećanjima, za koje građani očekuju da ih realizira. Nakon upita za projekat kanalizacije (1), zatim u vezi sa nadvožnjakom, spomen pločom civilnim žrtvama rata i muzejom Ratne ambulante u Raincima (2),  obećanja “fabrika u svako selo” (3), te pitanja za korištenje usluga u Općini Kalesija, u šalter salI – zakaziovanje termina online i puteme telefona (4), pitanuje u vezi kreiranja boljeg ambijenta za privredu (5) prioriteti prilikom zapošljavanja boraca i pripadnika njihovih porodica (6); SEDMO pitanje je u vezi sa predizbornim obećanju načelnika da će se ulična rasvjeta plaćati iz Budžeta Općine Kalesija!? U predizbornoj  kampanji 2020.godine – kandidat za načelnika Sead Džafić je obećao građanima da će se ulična rasvjeta plaćati iz Budžeta za sve mjesne zajednice. To je posebno naglasio 15.10.2020. na gostovanj/interviju  na Radio Feral-u. Početkom mandata, u februaru 2021.godine, na prcvoj Redovnoj sjednici, vijećnik Edis Mujanović je podnio INICIJATIVU NA GLASANJE – da se ispuni predizborno obećanje u vezi plaćanja ulične rasvjete iz Budžeta u svim MZ na području Općine Kalesija. Instrukcijom načelnika inicijativu nisu podržali vijećnici većine.
Za govornicom je načelnik ali i njegov pomoćnik (načelniku pomoćnik, narodu odmoćnik) pojasnili da je mandat 4 godine, i da “sva obećanja ne mogu ispuniti u prvoj godini”. Zbog toga vas, dubokoko u drugoj polovini mandata (u trećoj godini!), pitam ispred građana koji čekaju realizaciju – KADA ĆE BITI?

Ko obavlja poslove komunalnog redara u Općini Kalesija, i da li je ta osoba “motorizovana”, u smislu da je ista zadužena da obilazi područje općine Kalesija na mopedu (manjem motoru)?
Gdje se nalazi moped u vlasništvu Općine Kalesija koji je prije nekoliko godina trebao, prisilom načelnika preko svojih saradnika, zadužiti tadašnji komunalni redar, uprkos njegovoj invalidnosti?Pitanje upućujem općinskom načelniku, Kabinetu općinskog načelnika (šefovima svih službi), šefu kabineta, savjetniku/savjetnicima općinskog načelnika, kao i Općinskoj inspekciji u Kalesiji, odnosno šefu insepkcijske službe i samom aktuelnom komunalnom redaru.

OBRAZLOŽENJE

-Na početku prvog mandata načelnika Seada Džafića pokušalo se koješta, odnosno on je pokušao koješta. Ali je “naletio” na nešto za što je ranije čuo samo u teoriji. Naletio je na ZAKONE I PROPISE.Misleći da može narediti bilo šta – komunalnom redaru, osobi sa invaliditetom, je pokušao narediti da obilazi teren sa mopedom. Na logičan odgovor da osoba sa invaliditetom ne smije voziti moped, pa čak i da se radi o neispravnom mopedu, jedan od uposlenika Općine, a vele da je to bio savjetnik načelnika – sjeda na taj moped kako bi pokazao da je isti ispravan.
Da li je bio ispravan u trenutku sjedanja, ne zna se. Ali je poznato da je nekoliko sekundi nakon sjedanja na isti – moped razbijen i sa dijagnozom neispiravnog.Isti slučaj je zataškan. Ipak – radi se o imovini Općine Kalesija, pa bi bilo dobro da znamo gdje je moped?  Da li je prodat, i da li je naplaćen na jednu ili dvije rate? A kada smo već kod rata plaćanja – da li bi novi komunalni redar mogao obilaziti područje općine Kalesija i brinuti se o ekološkoj svijesti, omogućavati brojnim turistima koji posjećuju Kalesiju zahvaljujući TURISTIČKOJ ZAJEDNICI Kalesija, bezbijednost i svjež vazduh. Nadam se da tadašnji komunalni redar zbog vijećničkog pitanja neće imati nove probleme (ako bude, onda će to biti novo pitanje ili pak inicijativa da se zaštite radnici Općine), jer on nije povod ovog pitanja. Povod pitanje je komunalni redar koji, otprilike kako je i došao do posla – tako isti i tretira, kao svoje vlasništvo, a ne obavezu da radi posao definisan  manje-više u samom nazivu radnog mjesta.

Sulmin Herić (pomoćnik načelnika) – Načelnik je već poduzeo određene aktivnosti u iznosu od 10 hiljada KM za pomoć poplavljenim područjima u Krajini. Trenutno nismo u mogućnosti izdvojiti veća sredstva s obzirom da su iz budžetske rezerve općinskog načelnika, koja iznosi 50 hiljada KM, već izdvojena i sredstva za pomoć narodu Turske u povodu razornog zemljotresa.

Nakon obrazloženja Sulmina Herića, Admir Karić je kao ovlašteni predlagač povukao inicijativu da se iz budeta izdvoje sredstva za pomoć polavljenim područjima u Krajini.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO