Subota, 25 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaOdržana 20.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Održana 20.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija je na 20.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o imenovanju člana Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Kalesija. Ovom Ovom Odlukom za člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija-predstavnik stručnih radnika Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija imenuje se Ahmet Tuzlak, specijalista interne medicine, na period do isteka mandata aktuelnog saziva Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Kalesija. Tuzlak će na ovoj poziciji naslijediti Dr. Sabita Mujkanovića koji je podnio ostavku na članstvo u UO JZU Dom zdravlja Kalesija.

Usvojena je Odluka o visini najamnine stambenih jedinica i ostava u zgradi u okviru Regionalnog stambenog programa i Odluka o pristupanju izradi Zoning plana Turističke zone “Vis” u  Kalesija.

Vijećnici su prihvatili i Odluku o pristupanju izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju i provođenju Regulacionog plana “Južna zona” Kalesija i Regulacionog plana Tojšići.

Nacrt Odluke o komunalnom redu općine Kalesija upućen je u javnu raspravu u trajanju od 30 dana. Javna rasprava će se obaviti na dvije lokacije: Kalesija Centar i Tojšići. Građani tokom javne rasprave mogu dati primjedbe i sugestije na predloženi Nacrt.

Općinsko vijeće je prihvatilo i Odluku o imenovanju Komisije za izbor na pozicije u reguliranim organima općine Kalesija i Program uređenja građevinskog zemljišta po zonama na području općine  Kalesija za 2023. godinu.

Usvojen je Izvještaj o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2022.godinu. Prema ovom Izvještaju, općina Kalesija je u 2022.godini planirala budžet u visini od 17,1 milion maraka gdje je ostvarenje budžeta bilo 10,3 miliona maraka, ili 60,6% u odnosu na planirana sredstva.

Prihvaćen je i Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za 2022.godinu. Ukupno odobrena sredstva Budžetom za 2022.godinu, na ime tekuće budžetske rezerve, iznosila su 50 000,00 hiljada KM, a utrošeno je sredstava u iznosu od 22.954,59 KM.

Vijećnici su usvojili Izvještaje o radu za 2022.godinu JZU Dom zdravlja Kalesija i BKC-a “Alija Izetbegović” Kalesija, dok nije usvojen izvještaj o radu Centra za socijalni rad Kalesija. Zanimljivo je da su vijećnici prilikom rasprave najviše kritikovali Izvještaj o radu JZU “Dom zdravlja” Kalesija, koji nije usvojio ni Upravni odbor ove ustanove, ali su ipak prilikom izjanjavanja dali “zeleno svjetlo” za navedeni Izvještaj. S druge strane vijećnici su pohvalili rad JU “Centar za socijalni rad” Kalesija koji je prvi u TK i treći u FBiH po uvođenju u pravo novih korisnika, ali su prilikom izjašnjavanja glasali protiv Izvještaja o radu ove ustanove. Jedini Izvještaj koji je dobio jednoglasnu podršku vijećnika bio je Izvještaj o radu JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija.

Na ovoj sjednici razmatrane su Informacije o stanju sigurnosti na području općine Kalesija za 2022. godinu, radu Općinskog suda u Kalesiji, Porezne ispostave Kalesija, Biroa za zapošljavanje Kalesija za 2022. godinu, kao i Informacija o statusu nacionalnih manjina sa posebnim osvrtom na status Roma u oblasti socijalne zaštite.

Prilikom razmatranja dnevnog reda Fahzeta Valjevac (SDA), predsjednica Komisije za izbor i imenovanja je, kao ovlašteni predlagač, sa dnevnog reda povukla prijedlog dopune dnevnog reda: Odluku o razrješenju i imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Kalesija i Odluku o imenovanju Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu.

Klub Naroda i prave je, kao i svake sjednice do sada, predložio dopunu dnevnog reda: Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada Općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća Kalesija, članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće. Međutim, prijedlog NIP-a ni na ovoj sjednicu nije dobio potreban broj glasova. Za je glasalo 7, suzdražano je bilo 12 vijećnika, dok je 1 vijećnik bio protiv prilikom izjašnjavanja.

Usvojena je inicijativa Mehmeda Imamovića (SBB) da općina Kalesija, u skladu sa raspoloživim sredsvima, uredi i ukrasi centar Kalesija tokom ramazanskih i bajramskih dana. Vijećnici su prihvatili i inicijativu vijećnika Admira Karića (NIP) da općina Kalesija i nadležna služba što hitnije poduzmu radnje sa sanaciji ograde na nadvožnjaku koji se nalazi na putu prema naselju Zelina, kako ne bi došlo do potpunog uništenja iste, koja može imati posljedice i sa ljudskom tragedijom.

Nije usvojena Inicijativa Kluba NIP-a da se van snage stavi “Odluka o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata” – sa izmjenama usvojenim na 19.redovnoj sjednici OV Kalesija.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO