Utorak, 28 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaOdržana 19.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Održana 19.redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija

Općinsko vijeće Kalesija je na 19.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o imenovanju Komisije za imenovanje Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilištvu Kalesija, Odluku o kriterijima i načinu dodjele finansijske pomoći licima na ime uginuća stoke i Odluku o pogodnostima za investiranje na području općine Kalesija za građenje poslovnih i proizvodnih objekata.

Vijećnici su dali prethodne saglasnosti Skupštinama javnih preduzeća, čiji je osnivač općina Kalesija, za imenovanje kandidata za predsjednike i članove Nadzornih odbora JP Veterinarska stanica Kalesija i JP Vodovod i kanalizacija i KP Komunalac DD Kalesija Kalesija. Miralem Huremović je, na lični zahtjev, razriješen dužnosti predsjednika Nadzornog odbora JP “Veterinarska stanica” d.o.o. Kalesija, a na ovu poziciju će biti imenovana Jasminka Mujkanović iz Babine Luke. Data je prethodna saglasnost Skupštini Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija Kalesija“ d.o.o. Kalesija za imenovanje Hajrije Šehić za člana Nadzornog odbora, a za predsjednika Nadzornog odbora KP “Komunalac” DD Kalesija Hidajet Sakić.

Također, usvojen je Plan proljetne sjetve za 2023. godinu i Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku općinskih službi za upravu – općine Kalesija za 2022. godinu.

Posebna pažnja vijećnika posvećena je prilikom razmatranja Informacije o stanju cesta na području općine Kalesija sa osvrtom na pokazatelje bezbjednosti saobraćaja. Prilikom usvajanja Informacije usvojen je set od devet zaključaka. Zaključci, koji se odnose na unapređenje cestovne infrastrukture, izgradnju obilaznice oko Kalesije, izgradnju kružnih tokova, postavljanje najmanje četiri radara na kritičnim lokacijama, izgradnju pješačke staze duž magistralnog puta i ostalih mjera koje imaju za cilj poboljšanje cestovne infrastrukture i bezbjednosti učesnika u saobraćaju, će se uputiti nadležnim institucijama u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Ukoliko se navedeni zaključci ne realizuju, u što kraćem roku, najavljena je blokada saobraćajnica na području općine Kalesija.

Razmatrana je i Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju sa pregledom uspjeha učenika na polugodištu školske 2022/2023. godine i Informacija o boravku rasljenih lica i ostvarnom povratku na području općine Kalesija u 2022. godini.

Usvojena je inicijativa Kluba SDA da JP Ceste Federacije BiH sanira dijelove magistralnog puta M4 koji prolazi teritorijem općine Kalesija, a koji je u katastrofalnom stanju, te da napokon pristupe izgradnji pješačke staze pored istog. Također, usvojena je inicijativa vijećnika Hasana Ramića da nadležni općinski organi na magistralnoj cesti M-18 (dionica Tuzla – Bijeljina) na lokalitetu Banj brdo postave tablu sa natpisom: “Općina Kalesija — Dobro došli” i drugim prigodnim sadržajem.

Mujo Tosunbegović (sekretar organa Uprave općine Kalesija) je prilikom razmatranja dnevnog reda povukao razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju Općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilištvu Općine Kalesija i prijedlog dopune, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju JU Sportsko kulturno privredni centar Kalesija.

Ni na ovoj sjednici nije usvojen prijedlog Kluba Naroda i pravde da se u dnevni red 19.sjednice uvrsti Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju naknada Općinskim vijećnicima, zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća,  članovima kolegija i članovima komisija i radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO