Subota, 25 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaNačelnik Džafić sa dnevnog reda povukao Odluku o povećanju cijene odvoza smeća

Načelnik Džafić sa dnevnog reda povukao Odluku o povećanju cijene odvoza smeća

Općinski načelnik je, kao ovlašteni predlagač, sa dnevnog reda 16.redovne sjednice povukao Odluku o davanju saglasnosti na cjenovnik komunalnih usluga odvoza komunalnog otpada i usluga centralnog grijanja.

Naime, predloženom Odlukom bilo je predviđeno povećanje cijene odvoza komunalnog otpada sa područja općine Kalesija za domaćinstva sa 7 na 12 KM.

U obraćanju vijećnicima, načelnik Sead Džafić je kazao da dobar dio građana ne plaća smeća i kako treba donijeti Odluku prema kojoj će svi građani plaćati odvoz otpada. Pozvao je direktora KP “Komunalac” DD Kalesija da provede javnu raspravu u svim mjesnim zajednicama na području općine Kalesija i da se građani upoznaju sa ovom problematikom. Džafić je dodao da će za narednu sjednicu vijeća biti predožena nova Odluka po kojoj će svi građani biti u obavezi da potpišu ugovor o odvozu otpada sa KP “Komunalac” DD Kalesija. Naglasio je da će se subvencionirati ona kategorija građana koja nije u stanju da plaća cijenu odvoza otpada.

Načelnik Džafić je kazao kako zagovara stečaj KP “Komunalac” DD Kalesija. “Ovo preduzeće je propalo za pet mjeseci bez subvencije općine. Bolje je da ovakvo preduzeće ode u stečaj,a da osnujemo novo komunalno preduzeće u kojem će općina biti stopostotni vlasnik”, rekao je Džafić.

U povodu najavljenog povećanja cijene odvoza otpada, prije ove sjednice, saopćenjem za javnost oglasio se i politički subjekt Narod i pravda u kojem su izrazili protivljenje povećanju cijena odvoza otpada i zatražili povlačenje sa dnevnog reda sporne Odluke.

PRIJEDLOG NOVOG CJENOVNIKA:

C J E N O V N I K

komunalnih usluga odvoza komunaln ogotpada i usluga centralnog grijanja

      1.    STANOVI ( za zgrade sa više stanova ):

 1. Stanovi(bezobziranapovršinustana) …..………….…..…….…. 10,50 KM/mjesečno.

Napomena: Ovim cijenama su obuhvaćeni korisnici koji koriste zajedničku posudu/kontejner.

2.    PORODIČNA KUĆA (samostalno domaćinstvo)

 1. Porodičnakuća (samostalnaposuda do 140 litara)…..…..……12,00 KM/mjesečno.

       3.    ŠKOLSKE USTANOVE………………………………………..….. 0,15 KM po m²  / mjesečno.

4.    JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE ……………………….. 0,25 KM po m² / mjesečno.

U površinu za obračun ulaze sve površine po etažama.

5.    PRAVNA LICA

 1. Kiosci , tezgezaprodajunaotvorenom, parfimerije, autopraonice ,autoškole, privatneljekarske I stomatološkeordinacije, obućari,, cvjećare, salonizaljepotu i masažu, kozmetičkisaloni, pečatoresci, fotografi, fotokopirnice, knjigovodstveniservisi, urari, zlatari, advokati, sudskitumači, prevodioci, videoteke, špedicije, agencije, biroi, predstavništva, osiguravajućadruštva, optičari, udruženjagrađana, sjedištapolitičkihstranaka, kao i djelatnostisličnenamjene i sl……………20,00 KM/mjesečno.
 2. Automehaničari, autolimari, stakloresci, limari, bravari i sl.zanati, vulkanizeri, stolari, štamparije, kao i              

djelatnostisličnenamjene, trgovinskeradnjevodoinstalacionogmaterijala, elektromaterijala, autodjelova, boja i lakova, konfekcije i metražne robe, sportskeopreme, audio i video tehnike, kompjutera i kompjuterskeopreme,  obuće, posuđa i slično, knjižare, pržionicekafe, punionicesokova, autoelektričari,vodoinstalateri,električari, servisizapopravkukućanskihaparata,,salonizabave, frizerskisaloni, butici,, rehabilitacionicentri, saloniautomobila, prodavnicenamještaja, tepihakorisniciizoblastiprivrede i ustanove (banke, mikrokreditneorganizacije, instituti, organiuprave, pijace, i sličnokao i djelatnostisličnenamjene.…………………………………..…..……25,00 KM/mjesečno.

 • Kafane, picerije, slastičarne, pekare, mesnice, ugostiteljskiobjekti: restorani, aščince, ćevabžince, buregdžinice, trgovinskeradnjeprehrambene i mješovite robe, voća i povrća, kao i djelatnostisličnenamjene …..………………………….………….……………..…. 30,00 KM/mjesečno.
 • Skladišta, benzinskepumpe, supermarket kao  idjelatnostisličnenamjene ….35,00 KM/mjesečno.
 • Robna kuća,samoposluge i sl…………………………………….. 0,25 KM/m². posl.prostora.
 • Elektrodistribucija,pošta,banke,sudovi,tužilaštvo,porezna  uprava, JP i JU, općina, mjesne zajednice i slično………………………………………. 0,30 KM/m². posl. prostora.
 • Veliki ugostiteljski objekti (hoteli,moteli,restorani)…….. 0,25 KM m². posl. prostora.

Napomena:Navedeni iznosi po kategorijama pravnih lica su mjesečni, a važe za originalne kante za komunalni otpad( do 140 l) i zajedničke posude koje koristi više pravnih subjekata istovremeno. Pravnim licima u kategorijama e. f. i g. u površinu za obračun ulaze sve površine po etažama.

 1.  ODVOZ I PRAŽNJENJE KONTEJNERA 5. i 7.m³

Odvoz i pražnjenjekontejneranaregionalnudeponijusapodručjaopćineukupnoiznosi

.….  80,00 KM/popražnjenju + iznos (zaodlaganje) izvagarskoglistasadeponije.

 • PRAŽNJENJE KONTEJNERA 1,1m³…….………………..…….40,00 KM po pražnjenju.
 • ODVOZ I TRETIRANJE ANIMALNOG OTPADA (klaonički otpad i sl.)…………………………………………………………………………… 350,00 KM/kontejneru (5 m³).

CENTRALNO  GRIJANJE

    CIJENE CENTRALNOG GRIJANJA

Primjenjuju se za pravna i fizička lica u Kalesiji centru.

 1. PRAVNA LICA…………..6,00KM/m²  mjesečno površine koja se grije.
 2. STANOVI…………………. 2,80KM/m²  mjesečno površine koja se grije.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO