Srijeda, 24 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaBudžet općine Kalesija za 2024.godinu iznosi 18,6 miliona KM

Budžet općine Kalesija za 2024.godinu iznosi 18,6 miliona KM

Općinsko vijeće Kalesija je na 27.redovnoj sjednici usvojilo Odluku o budžetu za 2024.godinu. Budžet općine Kalesija za 2024.godinu iznosi 18.674.102,00 KM i veći je za 2,6 miliona maraka u odnosu na ovogodišnji budžet koji je iznosio 16.036.653 KM. Za Odluku je glasalo 19, suzdržana su bila 2 vijećnika, dok je jedan vijećnik bio protiv Odluke.

Budžetom je, između ostalog, za asfaltiranje puteva na području općine Kalesija planirano 1,2 miliona maraka, za adaptaciju objekata po mjesnim zajednicama planirano 185 hiljada KM, za izgradnju obdaništa 600 hiljada KM, nastavak izgradnje sportske dvorane 400 hiljada KM, izgradnju ambulante u Tojšićima 300 hiljada KM, izgradnju spomen obilježja po mjesnim zajednicama 150 hiljada, za izgradnju Vodovoda Hrasno Donje – Horozovina 130 hiljada KM, izgradnju spomenika “Ljiljan” na Visu 120 hiljada KM, izgradnju bazena za vodu u Kalesiji Gornjoj 70 hiljada maraka.  

Vijećnici su u nastavku sjednice usvojili i Odluku o izvršenju budžeta općine Kalesija za 2024. godinu i Odluku o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima Općinske izborne komisije Kalesija.

Usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama dijelova Regulacionih planva “Južna zona” Kalesija i „Tojšići“ Kalesija, Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnike jediničnih cijena radova koji se izvode po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje (ZKP) na području grada Kalesije u 2024.godini i Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik jedinične cijene održavanja fontane u centru Kalesije po Programu za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje  na području grada Kalesije u 2024. godini.

Prihvaćeni su programi rada za 2024.godinu: Općinskog načelnika, Općinskog vijeća, Općinskog pravobranilaštva, JU “Centar za socijalni rad” Kalesija, JZU “Dom zdravlja” Kalesija, JU BKC “Alija Izetbegović” Kalesija, JP “Vodovod i kanalizacija Kalesija” Kalesija,  JP “Veterinarska stanica” Kalesija i  KP “Komunalac” d.d. Kalesija

Vijećnici su prihvatili Program za obavljanje komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje na području grada Kalesije u 2024. godini i Plana rada Općinske izborne komisije za period 01.01. – 31.12.2024. godinu.

Usvojena je inicijativa Admira Karića, Muje Mujkića, Huse Atlagića i Mehmeda Imamovića da Općina Kalesija u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente (IDDEEA) započne proces ukidanja CIPS potvrde (traženja istog) od građana, te da se u budućnosti koriste elektronska rješanja za preuzimanje CIPS obrasca – kako za službe u Općini Kalesija tako i za javne nustanove/preduzeća čiji je osnivač ili vlasnik (djelimično ili u cjelosti) Općina/Općinsko vijeće.

Također, usvojena je inicijativa da se prilikom  izrade Plana kapitalnih ulaganja JZU Dom zdravlja Kalesija 2024. definiše/uvrste finansijska sredstva za nabavku/kupovinu:
1. – PRILAGOĐENI  GINEKOLOŠKI STOL ZA OSOBE SA INVALIDITETOM ;
2. – ULTRAZVUČNI APARAT ZA PREGLED ŽENA.

Nije usvojena inicijativa vijećnika Hasana Ramića da se 5.februar – godišnjica fromiranja 205.brdske brigade uvrsti u značajne datume na području općine Kalesija.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno