Srijeda, 19 Juna, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiBiHZa pet godina broj upisanih osnovaca u Federaciji porastao u dva, a...

Za pet godina broj upisanih osnovaca u Federaciji porastao u dva, a srednjoškolaca u tri kantona

U Federaciji BiH u osnovne škole 2023/24. školske godine upisano je 166.859 učenika, što predstavlja pad od 1,72 posto u odnosu na prošlu godinu i pad od 7,18 posto u petogodišnjem periodu. Pad broja upisanih učenika u srednje škole u petogodišnjem periodu je manji i iznosi 3,54 posto.

Podatke je polovinom mjeseca objavio Federalni zavod za statistiku, kako za entitet tako i za kantone i općine.

Osnovne škole

U školskoj 2023/24. godini osnovne škole u Unsko-sanskom kantonu od 1 do 9 razreda pohađa 15.503 učenika. U poređenju s prethodnom godinom upisano je 5,3 posto manje učenika, a u odnosu na 2019/20. 19,15 posto.

Posavski kanton doživio je najveći pad broja učenika u osnovnim školama u petogodišnjem periodu. U tekućoj školskoj godini upisano je 1.483 đaka, što predstavlja pad od 5,84 posto u odnosu na prošlu školsku godinu i pad od 20,56 posto u poređenju sa 2019/20.

U Tuzlanskom kantonu ove školske godine 34.675 učenika pohađa osnovne škole. To je manje za 0,86 posto u odnosu na 2022/23. godinu, i 5,22 posto u petogodišnjem periodu.

Upisanih osnovaca u Zeničko-dobojskom kantonu tekuće školske godine bilo je 30.596, što je manje za 1,86 posto u poređenju sa 2022/23. i 6,35 posto u odnosu na 2019/20. školsku godinu.

U petogodišnjem periodu najveći rast osnovaca zabilježen je u Bosansko-podrinjskom kantonu. U školskoj 2023/24. upisano je 2.008 učenika, što predstavlja neznatan rast od 0,1 posto u odnosu na prethodnu godinu, ali rast od 6,12 poredeći sa 2019/20. godinom.

Ove školske godine osnovne škole u Srednjobosanskom kantonu pohađa 17.903 učenika. Poredeći sa prošlom godinom zabilježen je pad od 5,09 posto, a u petogodišnjem periodu još veći (13,97 posto).

U Hercegovačko-neretvanskom kantonu upisano je 15.841 učenika od 1 do 9 razreda, što predstavlja pad od 1,76 posto u odnosu na 2022/23. školsku godinu i 5,51 posto u petogodišnjem periodu.

Poredeći s prethodnom školskom godinom Zapadno-hercegovački kanton doživio je blagi pad broja upisanih osnovaca (upisano je 7.176 učenika, dok je gledajući period od pet godina taj pad značajniji (8,09 posto).

Osnovne škole u Kantonu Sarajevo upisalo je 38.379 osnovaca što predstavlja blagi rast u odnosu na 2022/23. godinu (0,96 posto). U odnosu na 2019/20. zabilježen je rast broja upisanih učenika od 2,49 posto.

Nakon Posavskog i Unsko-sanskog kantona, Kanton 10 bilježi najveći pad broja upisanih osnovaca od 1 do 9 razreda. Ove školske godine upisana su 3.295 učenika. U odnosu na prošlu godinu upisano je 3,82 posto učenika manje. U petogodišnjem periodu broj upisanih učenika manji je za 18,74 posto.

Srednje škole

Srednje škole u FBiH u tekućoj školskoj godini upisalo je 70.437 učenika, što predstavlja neznatan rast od 0,03 posto u odnosu na 2022/23. posto, odnosno pad od 3,54 posto u odnosu na 2019/20. školsku godinu.

U Unsko-sanskom kantonu u 2023/24. godini upisana su 6.733 učenika u srednje škole, u odnosu na prethodnu godinu to predstavlja pad od 0,86 posto, a na 2019/2020 16,31 posto.

Veći pad u petogodišnjem periodu zabilježen je u Posavskom kantonu. Ove školske godine upisano je 759 srednjoškolaca. U odnosu na prethodnu godinu došlo je do pada upisanih od 5,71 posto. Poredeći sa 2019/2020 taj pad iznosi 23,02 posto.

U Tuzlanskom kantonu zabilježen je blagi rast broja upisanih učenika (14.117) u srednje škole od 0,27 posto poredeći s prošlom godinom. Međutim, gledajući period od pet godina TK je doživio pad od 6,37 posto.

Ove školske godine srednje škole u Zeničko-dobojskom kantonu upisano je 11.998 učenika, što predstavlja rast od 1,83 posto u odnosu na prethodnu školsku godinu, odnosno pad od 5,43 poredeći sa 2019/20. školskom godinom.

U Bosansko-podrinjski kanton u školskoj 2023/24. godini upisano je 685 učenika. Pad u odnosu na prethodnu godinu iznosi 4,86 posto, a gledajući petogodišnji period 17,66 posto.

Iako je Srednjobosanski kanton doživio pad broja upisanih srednjoškolaca (upisano ih je 8.550 u 2023/2024) u odnosu na prethodnu školsku godinu od 3,12 posto, gledajući petogodišnji period zabilježen je rast od 6,3 posto.

Tekuće školske godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upisano je 7.080 učenika u srednje škole, što predstavlja pad od 3,11 posto poredeći s prethodnom, a 3,3 posto u odnosu na 2019/20. godinu.

Zapadnohercegovački kanton bilježi rast broja upisanih srednjoškolaca. U ovoj godini upisano je 3.367 učenika. U odnosu na prethodnu školsku godinu broj učenika je rastao 3,11 posto, a gledajući petogodišnji period 3,02 posto.

U Kantonu Sarajevo bilježi se stabilan broj učenika u srednjim školama. Ove godine ih je upisano 15.386, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja rast od 1,89 posto, a poredeći sa 2019/20. 4,21 posto.

Tokom 2023/24. godine 1.762 učenika upisala su srednje škole u Kantonu 10, što predstavlja pad od 3,39 posto u odnosu na prethodnu školsku godinu i pad od 14,38 posto u petogodišnjem periodu.

(Klix)

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO