Ponedjeljak, 22 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiBiHRastu dječji dodatak, naknade nezaposlenim rodiljama i roditeljima njegovateljima u FBiH

Rastu dječji dodatak, naknade nezaposlenim rodiljama i roditeljima njegovateljima u FBiH

Nedavnom odlukom Vlade iznos najniže plaće u FBiH u 2024. je 619 KM, za 23 KM viši je u odnosu na iznos najniže plaće u 2023. Osim što utječe na velik broj radnika koji za mjesečni rad primaju najnižu plaću, njezin iznos reflektira se i na niz naknada koje se isplaćuju iz proračuna. Tako bi zbog podizanja najniže plaće trebali rasti dječji dodatak, naknade nezaposlenim rodiljama i roditeljima njegovateljima. Prema zakonima koji ih propisuju, njihovi iznosi su promjenjivi, odnosno vežu se uz iznose prosječne plaće u FBiH.

Kakva su pravila i zakon

Kako stoji u Zakonu o materijalnoj potpori obiteljima s djecom u FBiH, visina dječjeg dodatka iznosi 19% najniže plaće. Dakle, iznos ovog dodatka bi u ovoj godini, umjesto lanjske 113,24 KM, trebao biti 117,61 KM. Pravo na taj dodatak, pod uvjetima propisanima zakonom, ostvaruje dijete do navršene 18. godine života. Pravo na dječji dodatak ostvaruje i dijete s težim ili teškim invaliditetom nastalim prije 18. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja, od dana podnošenja zahtjeva pa sve dok invaliditet postoji. Rastom najniže plaće podiže se i cenzus po glavi stanovnika koji je potreban da bi se ostvarilo pravo na dječji dodatak.

Dijete može ostvariti pravo na dječji dodatak ako ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 40% najniže plaće u FBiH te ako nije smješteno u udomiteljsku obitelj ili ustanovu socijalne zaštite u razdoblju dužem od 30 dana, a troškovi smještaja djelomično ili u potpunosti osiguravaju se iz proračuna. Tako je prošle godine cenzus bio 238,40 KM po glavi stanovnika, dok je ove godine 247,60 KM. Kako bi ostvarila to pravo, četveročlana obitelj ne smije imati mjesečna primanja veća od 990 KM. Rastu i rodiljske naknada za nezaposlene rodilje. Prema zakonu, novčana pomoć nezaposlenoj rodilji isplaćuje se u visini 55% najniže plaće. Tako bi, umjesto 327,80 KM, sada najniži iznos ove naknade u FBiH trebao biti 340,45 KM.

Zakon definira da pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj rodilji ostvaruje rodilja koja nije u radnom odnosu, a radi porođaja i njege svakog djeteta pod uvjetima propisanim ovim zakonom. Iznimno, u slučaju da majka nije živa ili da je spriječena brinuti se o djetetu ili je napustila dijete, to pravo može ostvariti i otac. Iznos najniže plaće u FBiH reflektira se i na mjesečne naknade roditeljima njegovateljima.

Briga za djecu invalide

Prema zakonu, roditelj njegovatelj ima pravo na mjesečnu naknadu u visini iznosa neto najniže plaće u FBiH u skladu sa Zakonom o radu, na koju se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i invalidsko, zdravstveno i osiguranje za vrijeme nezaposlenosti.

Roditelj njegovatelj u smislu zakona je roditelj osobe sa 100-postotnim invaliditetom prouzročenim bolešću ili poremećajem u razvoju, kao i slijepe osobe čiji je ostatak vida na oba oka ispod 0,05 s korekcijom, odnosno roditelj osobe koju se, prema nalazu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, ne može osposobiti za samostalan život niti može samostalno zadovoljavati barem jednu od sljedećih osnovnih životnih potreba: kretanje u stanu i izvan stana; uzimanje hrane; odijevanje i svlačenje; održavanje osobne higijene ili obavljanje drugih fizioloških potreba.

Status roditelja njegovatelja može ostvariti i osoba iz reda srodnika koju je, u skladu s odredbama Obiteljskog zakona FBiH, nadležno tijelo imenovalo za skrbnika.

Večernji List

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno