Srijeda, 29 Maja, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiBiHProdužena zabrana izvoza peleta do 31. januara

Produžena zabrana izvoza peleta do 31. januara

Vijeće ministara danas je na vanrednoj telefonskoj sjednici donio Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta do 31. januara 2023. godine.

Zabrana izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta odnosi se na 12 tarifnih oznaka i uključuje oblovinu i pelete od drveta, čime se žele spriječiti nestašice i ublažiti posljedice za stanovništvo i privredu prouzrokovane rastom cijena i krizom na svjetskom tržištu energenata, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Odluka je donesena u skladu sa inicijativama vlade Republike Srpske i Federacije BiH, nakon što je utvrđeno da ranije donesenom odlukom nisu ispunjeni ciljevi njenog donošenja.

To se, prije svega, odnosi na enormni rast cijena određenih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta koji nije zasnovan na realnim troškovima njihove proizvodnje već se cijena formira na osnovu kretanja cijena na međunarodnom tržištu, koje domaće tržište ne može pratiti.

Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH zaduženo je da, u okviru svojih nadležnosti i u koordinaciji sa drugim nadležnim institucijima na svim nivoima vlasti u BiH, iznađe način za uvođenje izvoznih ograničenja za određene šumske drvne sortimente i proizvode od drveta, u skladu sa dostavljenim inicijativama entitetskih nadležnih institucija.

Po isteku roka primjene ove odluke, Vijeće ministara će produžavati zaštitne mjere predviđene ovom odlukom, na prijedlog i na osnovu izvještaja Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa do ispunjenja ciljeva uvođenja privremene zabrane izvoza.

Primjenu odluke Vijeće ministara može preispitati i prije isteka njenog važenja u slučaju ispunjenja ciljeva njenog donošenja, na osnovu dostavljenog izvještaja Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom glasniku BiH” i službenim glasilima entiteta.

Danom stupanja na snagu prestaje da važi ranije donesena Odluka o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, usvojena 20. oktobra na vanrednoj sjednici Vijeća ministara.

VEZANE VIJESTI
Reklamespot_img

POPULARNO