Porezna uprava FBiH uputila poziv poreznim obveznicima da izmire svoje obaveze

Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike da je do kraja poslovne godine ostalo još 15 radnih dana i poziva ih da do 29.12.2023. godine podnesu dospjele nepodnesene porezne prijave i izmire svoje porezne obaveze, te poslovnu 2024. godinu započnu bez starih obaveza.

Podnošenjem poreznih prijava i plaćanjem poreznih obaveza, u skladu sa zakonom, porezni obveznici neće biti izloženi riziku izricanja kazni, i to:

  • za neplaćanje poreza na dobit do 100.000,00 KM,
  • za nepodnošenje poreznih prijava do 100.000,00 KM,
  • za neplaćanje doprinosa do 5.000,00 KM, kao ni riziku
  • plaćanja kamate po stopi od 0,04% dnevno, odnosno na godišnjem nivou 14,6%.

Porezna uprava podsjeća porezne obveznike da su dužni da dobrovoljno prijavljuju i plaćaju svoje obaveze. Dobrovoljnim podnošenjem poreznih prijava, u obliku, na mjestu i u rokovima propisanim poreznim zakonima, te plaćanjem poreznih obaveza u skladu sa važećim propisima porezni obveznici izvršavaju svoju zakonsku dužnost.

Poreznoj upravi nije cilj da prisilno naplaćuje javne prihode, da obračunava troškove prisilne naplate u iznosu od 5% duga, i da sankcioniše porezne obveznike.

Cilj Porezne uprave je da svaki porezni obveznik ispunjava zakonom propisane obaveze, da ih sam dobrovoljno prijavi i plati, da prijavi svakog radnika i da za svaku uslugu izda račun.

Porezni obveznici koji imaju dug po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, imaju mogućnost da uplatom glavnog duga i troškova postupka prinudne naplate ostvare pravo na otpis zateznih kamata.

Zahtjev za otpis zateznih kamata (Obrazac ZAOK), porezni obveznici mogu preuzeti na web stranici Porezne uprave Federacije BiH www.pufbih.ba, u dijelu obrasci – Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode, ili na linku http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/baf1d-obrazac-zaok.pdf, a isti se podnosi neposredno ili putem pošte nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije BiH kod koje se podnosilac zahtjeva vodi kao porezni obveznik.

Porezna uprava želi biti partner poreznim obveznicima i graditi transparentne odnose zasnovane na važećim zakonima i drugim propisima.

Porezna uprava Federacije BiH se zahvaljuje svim poreznim obveznicima koji su uredno izvršavali svoje porezne obaveze i poziva i ostale porezne obveznike da to blagovremeno čine i tako racionaliziraju svoje poslovanje.


Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *