Srijeda, 17 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonVlada TK: Smanjen obim letova iskoristiti za infrastrukturne projekte i strateško planiranje

Vlada TK: Smanjen obim letova iskoristiti za infrastrukturne projekte i strateško planiranje

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je razmatrala više materijala koji se tiču rada i poslovanja Međunarodnog aerodroma Tuzla. Na sjednici, koja bi se mogla nazvati i tematskom, Vlada je, razmatrala nekoliko materijala koji bi, nakon izvjesno uspostave novih letova sa Međunarodnog aerodroma Tuzla prema Istanbulu i najave saradnje sa novim aviokompanijama, trebali Aerodrom učiniti poslovno atraktivnijim i stvoriti preduslove za dalji razvoj tuzlanske zračne luke.

S tim u vezi, a stvarajući pretpostavke za stratešku i dugoročnu saradnju, Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila tekst Zajedničkog plana implementacije – Razvoj zračnog prometa u Bosni i Hercegovini. Ovo je dokument kojeg treba biti zaključen između USAID Razvoj održivog turizma u Bosni i Hercegovini, Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, a koji će biti osnova za realizaciju jednog dijela aktivnosti navedenih u mjerama za prevazilaženje trenutnog stanja na Međunarodnom aerodromu Tuzla. Dokumentom se predviđa da potpisnici dokumenta sarađuju na uvođenju podrške i poticaja koji podstiču rast avijacijskog i turističkog sektora, poboljšaju veze Međunarodnog aerodroma Tuzla sa strateškim tržištima u Evropi, omogućujući više dolazaka turista, podstiču kolaborativni pristup između svih ključnih zainteresovanih strana, uključujući vladina ministarstva, turističke organizacije, avio kompanije i lokalnu zajednicu, te utiču na povećanje interesa za Bosnu i Hercegovinu kao raznolike i privlačne turističke destinacije. Postizanje ovih ciljeva osmišljeno je da podstakne održivi razvoj u turističkom sektoru kroz jačanje zračnog saobraćaja i proširenje mreže ruta Aerodroma.

U tom smjeru potpisnici Plana zajednički će raditi na izradi Programa poticaja Međunarodnog aerodroma Tuzla kao strateške inicijative, osmišljene da privuče aviokompanije nudeći finansijske poticaje, marketinšku podršku i operativne koristi, kao i Plana proširenja zračnih ruta za Međunarodni aerodrom Tuzla, kao sveobuhvatne strategije usmjerene na povećanje povezanosti Aerodroma razvojem novih linija, poboljšanje odnosa sa postojećim i privlačenjem novih aviokompanija.

Također, kao poticaj realizaciji investicijskih i infrastrukturnih projekata Vlada je danas izmijenila ranije donesenu odluku o odobravanju milion KM Međunarodnom aerodromu Tuzla. Naime, imajući u vidu da će početak planiranog projekta ugradnje svjetala centralne linije na poletno – slijetnoj stazi biti započet tek krajem ove godine, ovom odlukom se dio sredstava, koji objektivno neće biti moguće utrošiti tokom tekuće kalendarske godine, preusmjerava za završetak već započetih projekata, a to su izgradnja objekta atrijuma, dogradnja i nadogradnja izlaznog Gate-a , te certificiranje Aerodroma po EASA standardima.

Osim svega navedenog Vlada je danas imenovala i punomoćnike koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o., te im dala zaduženja za postupanje na narednoj sjednici Skupštine ovog javnog preduzeća.

Vlada je danas dala i saglasnost na Prijedlog Plana poslovanja JP „Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za 2024. godinu, te zaključkom zatražila od menadžmenta i nadležnih organa Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja da sačine, te Vladi i Skupštini Tuzlanskog kantona dostave na razmatranje Izvještaje o poslovanju Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla za 2022.godinu i 2023.godinu, bez izvještaja nezavisnog revizora, koga iz objektivnih razloga nisu uspjeli obezbijediti.

Ostale odluke

Također, zbog potrebe za popunom pravnih praznina i preciziranja odredbe, Vlada je danas dala i saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pedagoških standarada i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje je potreba.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodne saglasnosti na odluke Nadzornog odbora Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za razrješenje Admire Bakić i Eldara Ibrišimovića dužnosti direktora Javnog preduzeća Radio – televizija Tuzlanskog kantona, odnosno izvršnog direktora za program, na osnovu presuda Općinskog i Kantonalnog suda u Tuzli, te utvrđivanju prijedloga za imenovanje Ibrišimović Eldara za vršioca dužnosti direktora JP RTV TK.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno