Ponedjeljak, 15 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonUtvrđen plan upisa učenika u srednje škole Tuzlanskog kantona

Utvrđen plan upisa učenika u srednje škole Tuzlanskog kantona

450.000 KM projekte unaprjeđenja turističke infrastrukture

Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava za sufinansiranje razvoja i unaprjeđenje javne turističke infrastrukture na području Tuzlanskog kantona. Za ovu namjenu Budžetom je planirano ukupno 200.000 KM, a uslovi i kriteriji su usklađeni sa strateškim ciljevima i prioritetima iz Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024-2029. godina. Grantovi iz navedenih sredstava planirani su za sufinansiranje projekata čija su ulaganja u razvoj i unaprjeđenje turizma usmjerena poticanju razvoja održivog turizma u Tuzlanskom kantonu, te unapređenju konkurentnosti turizma Tuzlanskog kantona, a kojima će se podržati ulaganje u unapređenje javne turističke infrastrukture, te stimulisati aktivnosti povezane s ekološki odgovornim razvojem turizma u TK. Bespovratna sredstva će se odobravati lokalnim turističkim zajednicama, neprofitnim organizacijama i udruženjima za projekte koji će se realizovati isključivo na području Tuzlanskog kantona. Za pojedinačni projekat se mogu odobriti minimalno 8.000 KM do maksimalno 30.000 KM, a za svaki predloženi projekat podnosilac prijave mora obezbijediti novčano sufinansiranje u iznosu od najmanje 30% od ukupnog iznosa predložene investicije/intervencije. Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje navedenih sredstava bit će objavljen na web stranicama Vlade TK (www.vladatk.gov.ba) i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK (https://mttstk.gov.ba), u roku od trideset dana.Također, Vlada je danas utvrdila i uslove, kriterije, način i postupak raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma, koji se odnose na projekte iz oblasti poslovne turističke infrastrukture i jačanje konkurentnosti poslovnih subjekata iz oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva na području Tuzlanskog kantona. Budžetom je za pomoć privrednim subjektima, odnosno privatnim preduzećima i poduzetnicima u oblasti turizma i ugostiteljstva planirano 250.000 KM. Za pojedinačni projekat mogu se odobriti sredstva od minimalno 8.000 KM do maksimalno 30.000 KM, a za svaki predloženi projekat podnosilac prijave mora obezbijediti novčano sufinansiranje u iznosu od najmanje 50% od ukupnog iznosa predložene investicije/intervencije. Planirana sredstva će se odobravati za sufinansiranje aktivnosti izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, te uređenja i opremanja novih objekata poslovne turističke infrastrukture. I ova sredstva bit će odobrena na osnovu Javnog poziva, koji će u narednih 30 dana biti objavljen na web stranicama Vlade TK (www.vladatk.gov.ba) i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK (https://mttstk.gov.ba).

Utvrđen plan upisa učenika u srednje škole

Vlada je danas utvrdila Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025. godinu. Ovim dokumentom omogućava se upis 5.328 učenika u 29 srednjih škola Tuzlanskog kantona. Ovakav Plan upisa učenika, koji predviđa 1.246 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, omogućit će svim učenicima, koji završavaju osnovno obrazovanje, a njih je u ovoj školskoj godini na području Tuzlanskog kantona 4.058 da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola. Prijedlogom Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2024/2025. godinu, učenicima se nudi upis u 140 razreda (gimnazije i tehničkih škola) i to: 27 odjeljenja gimnazije, 23 odjeljenja medicinska sestra-tehničar-opći smjer, farmaceutski tehničar, fizioterapeutski tehničar, pedijatrijska sestra-tehničar, stomatološka sestra tehničar i zubni tehničar, 19 odjeljenja elektrotehničara, 16 odjeljenja mašinskih tehničara, 20 odjeljenja ekonomskih tehničara, 7 odjeljenja saobraćajnih treničara, 6 odjeljenja građevinskih tehničara, 2 odjeljenja rudarskihg tehničara, 3 odjeljenja poljoprivrednih i šumarskih tehničara, 2 odjeljenja ugostiteljskog tehničara, 2 odjeljenje prehrambenog tehničara,8 odjeljenja hemijskog tehničara, 1 odjeljenje tekstilnog tehničara, 2 odjeljenja veterinaskog tehničara, 1 odjeljenje kozmetičarskog tehničara, 3 odjeljenja umjetničkih tehničara, te 81 odjeljenje stručne škole (III stepen stručne spreme).

Ostale odluke
Kako bi se, između ostalog, osigurala sredstva za plaćanje naknade za pogodnost lokacije (renta) i naknade za izgradnju i održavanje javnih skloništa za dogradnju i nadogradnju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona, a koju plaća vlasnik zemljišta, Vlada je danas izmijenila i dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim izmjenama osigurano je neophodnih 108.500 KM za ove namjene, te su, s obzirom na nadležnost kantonalnih organa relocirana ranije odobrena sredstva u iznosu od 28.000 KM za nabavku Elaborata – stručnog mišljenja o potrebi donošenja izmjena i dopuna Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom Konjuh.

Vlada je danas odobrila 40.000 KM, Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2024 godinu za operativne troškove i troškove rada.
Također, Vlada Tuzlanskog kantona danas je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Na ime kapitalnih ulaganja u Područnu školu Požarike (objekat u pripremi) Grad Gradačac je odobrio 25.000 KM Javnoj ustanovi OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gradačac.

Također, Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u vezi sa zahtjevom za tumačenje člana 27. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst.

Danas je Vlada donijela i Odluku o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla.

Vlada je prihvatila tekst Aneksa V Ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima suosnivača Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, te ovlastila premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, da u ime Vlade Tuzlanskog kantona potpiše Aneks.

Na danas održanoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je dala saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Vlada je na danas održanoj sjednici imenovala radnu grupu sa zadatkom da pripremi tekst posebne Uredbe kojom će definisati kalendar aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona za sistematsko obilježavanje kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica.

Također, Vlada je usvojila Izvještaj o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2023.godinu i prihvatila Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2023. godinu.

Zbog potrebe popune pravnih praznina i preciziranja odredbe, Vlada je danas dala saglasnost na Odluku o izmjeni i dopunama Pedagoških standarda i normativa za srednje obrazovanje i odgoj.

Vlada je danas dala i više saglasnosti za prijeme uposlenika u radni odnos. Javnoj ustanovi Muzej istočne Bosne Tuzla je data saglasnost za prijem spremačice/higijeničara, domara i kustosa – etnologa u radni odnos na neodređeno vrijeme, Ministarstvu obrazovanja i nauke za popunu radnog mjesta namještenika, višeg referenta za opće poslove, na neodređeno vrijeme, Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta za prijem pošte, u radni odnos na određeno vrijeme, te Ministarstvu za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona za prijem državnih službenika, stručnog savjetnika za kontrolu utroška sredstava u oblasti sporta i stručnog saradnika za ekonomsko-finansijske poslove, u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas privremeno imenovala Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, do konačnog dogovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine u vezi suosnivačkih prava, a najduže tri mjeseca, Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“, Tuzla, na period do 60 dana, te donijela više rješenja o imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

POVEZANI ČLANCI
spot_img
spot_img

Popularno