Četvrtak, 18 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonTuzlanski kanton se izdvaja kao regionalna turistička destinacija

Tuzlanski kanton se izdvaja kao regionalna turistička destinacija

Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2023. godini. Na području TK djelatnost obavlja 39 putničkih agencija, koje posjeduju Licencu za organizovanje turističkih putovanja izdatu u skladu sa odredbama Zakona o turističkoj djelatnosti. U putničkim agencijama na području Tuzlanskog kantona uposleno je 80 zaposlenika, što predstavlja 10,60% zaposlenih u putničkim agencijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (755 zaposlenih). Putničke agencije na području Tuzlanskog kantona uglavnom su okrenute ka outgoing putovanjima, odnosno organizovanju izleta, ljetovanja i slično za stanovništvo Tuzlanskog kantona kako u BiH, regiji, tako i na značajnijim svjetskim turističkim destinacijama. Smještajni kapaciteti, koji su prošli zakonsku procedure utvrđivanja minimalnih uslova i kategorizaciju te tako ispunili osnovne uslove za rad, nalaze se na području općina Banovići, Kalesija, Kladanj i Lukavac, te gradova Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Tuzla i Živinice. Na području općina Sapna, Teočak, Čelić i Doboj Istok još nema registrovanih smještajnih kapaciteta iako su intenzivirane aktivnosti da na području ovih lokalnih samouprava počnu djelovati seoska domaćinstva, koja bi kroz svoju djelatnost pružala i usluge smještaja. Posjetiocima Tuzlanskog kantona je tokom 2023. godine, prema evidenciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja a na osnovu informacija dobijenih od strane smještajnih objekata, na raspolaganju bilo 1.955 ležaja raspoređenih u 842 smještajnih jedinica (soba). Grad Tuzla raspolaže sa 65% smještajnih kapaciteta izraženih u broju soba, odnosno 67% smještajnih kapaciteta izraženih u broju ležaja na području Tuzlanskog kantona. Tokom 2023. godine broj registrovanih posjetitelja u smještajnim objektima TK veći je za 23,39% u odnosu na 2022. godinu, a u odnosu na 2019. godinu je veći za 16,39%. Posebno treba istaknuti da je broj inostranih posjetitelja 2023. godine, u odnosu na ‘22. godinu povećan za 22%, i da je za 18,33% veći od broja registriranih inostranih posjetilaca u 2019. godini. Broj domaćih posjetilaca u odnosu na 2022. godinu bilježi rast od 24,35%, odnosno 15,12% u odnosu na 2019. godinu. Na području TK je sa 31.12.2023. godine bilo registrovano 2.248 poslovnih subjekata koji su, shodno klasifikaciji djelatnosti u BiH.

 Uvodi se participacija korisnicima CROPS-a koji dolaze izvan TK

Vlada TK dala je saglasnost na prijedlog Odluke o utvrđivanju cjenovnika visine participacije korisnika JU Centra za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća – CROPS. JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama je utvrdio realni trošak smještaja i boravka korisnika u Centru i on iznosi 1.964 KM. U  kalkulaciju su uračunati svi troškovi potrebni za rad Centra u procesu rehabilitacije u punom kapacitetu odnosno sa dvadeset korisnika. Suosnivači ustanove, Vlada Tuzlanskog kantona u ime Skupštine Tuzlanskog kantona i Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini trenutno snose najveći dio troškova smještaja, boravka, odnosno cjelokupnog procesa rehabilitacije korisnika u Centru. U obrazloženju Odluke stoji da je potrebno uvesti participaciju za korisnike koji nisu sa područja Tuzlanskog kantona a koja bi iznosila 500 KM. Troškove participacije za korisnike bi snosili korisnici, njihovi staratelji ili institucije, općinske/gradske ili kantonalne u čiju nadležnost spada briga o populaciji ovisnika. S obzirom na trenutno stanje primljenih korisnika i potpisanih ugovora o njihovom smještaju i boravku Odluka se primjenjuje od 01.09.2024. godine za sve nove korisnike.

Ostale odluke

 Vlada TK donijela je 2 odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora povodom samoinicijativne ponude privrednog društva „Bingo“ d.o.o. Tuzla za eksploataciju mineralne vode na eskploatacionoj bušotini i punionici vode na lokaciji „Ljubače“ Grad Tuzla kao i privrednog društva „Tuzla – Kvarc” d.o.o. Tuzla za eksploataciju kvarcnog pijeska na ležištu “Bukinje” na području Grada Tuzla. Za koncesora u oba slučaja određeno je Ministarstvo privrede TK koje će poduzeti sve aktivnosti u postupku dodjele koncesije u skladu sa Zakonom o koncesijama TK i dokumentom o politici dodjele koncesije na području TK.

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku Ministarstva za boračka pitanja o povratu dijela neutrošenih sredstava od JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona izvršila je povrat dijela neutrošenih sredstava u visini od 47.295,18 KM (koja su odobrena Sporazumom o međusobnoj suradnji između Federalnog zavod za zapošljavanje Sarajevo, Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, odnosno Aneksom I Sporazuma o međusobnoj saradnji. Sredstva su vraćena na transakcijski račun Budžeta Tuzlanskog kantona. Nakon okončanja „Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca“ izvršeno je sravnjenje utroška sredstava između Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku  o odobravanju sredstava u iznosu od 14.000 KM sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu Ministarstvu za boračka pitanja TK.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je 5 odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice  „Troškovi manifestacija” među kojima su i sredstva u iznosu od 3.000 KM Udruženju Dijabetes i srce TK na ime refundacije troškova organizacije simpozija ”Novosti iz kardiologije i kardiometaboličkog sindroma”.

Odobrena su novčana sredstva u iznosu od 4.000 KM Udruženju Ekološki savez „Eko-zeleni“ Tuzlanskog kantona za sufinansiranje troškova organizacije „Obilježavanje Međunarodnog dana kulturne i prirodne baštine.“

Udruženju građana “Centar kreativnih aktivnosti” za refundaciju realizacije manifestacije “Izbor za najbolju sportsku fotografiju godine „Tomislav Trojak“, koja je održana 16. 02.2024. u JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona odobravena su novčana sredstva u iznosu od 2.000 KM.

Odlukom su odobrena početna novčana sredstva u iznosu od 10.000 KM Fondaciji za obilježavanje 11. jula 1995. godine – godišnjice genocida“ Srebrenica za sufinansiranje obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica, koja se obilježava dana 11.07.2024. godine, a prema ranije usvojenom Programu manifestacija od interesa za TK. Riječ je o inicijalnim sredstvima a Vlada TK će u narednim danima odobriti i dodatni iznos zbog značaja ovog datuma.  

Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, na ime sufinansiranja troškova organizacije i realizacije manifestacije „Konferencija o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona“ odobren je iznos od 15.000 KM. 

Vlada TK dala je saglasnost na Odluku kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 50.000 KM Općini Srebrenica, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka „Subvencije prevoza učenika povratničke populacije za općinu Srebrenica“.

Također su odobrena sredstva u iznosu od 60.000 KM Općini Teočak, kao učešće Ministarstva za rad, socijalnu politiku  i povratak TK u rješavanju projekata održivog povratka „Izgradnja AB zida radi zaštite puta u naselju Omerovići“, Mjesna zajednica Centar.

Vlada je prihvatila 4 izvještaja o radu i poslovanju javnih ustanova sa područja TK za prošlu godinu. Prihvaćeni su izvještaji o radu JU Narodno pozorište Tuzla, JU Muzej istočne Bosne Tuzla, JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa TK i JU Specijalna biblioteka „Behram-beg“ u Tuzli. Također je usvojena i Informacija o radu Garantnog fonda Udruženje za razvoj NERDA za 2023. godinu.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je prethodnu saglasnost na Odluku o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli.

Kao i svakog mjeseca Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaće i visinu naknade za ishranu u toku rada zaposlenim budžetskim korisnicima za juni 2024. godine.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem jednog državnog službenika (stručni saradnik) u radni odnos na neodređeno vrijeme i šest namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme i to 4 viša referenta za operativno-tehničke poslove (daktilograf), višeg referenta za manipulaciju telefonskom centralom i referenta unutrašnjeg i vanjskog osiguranja objekta.

Saglasnost je također data Općinskom sudu u Srebreniku za prijem jednog namještenika višeg referent za operativno-tehničke poslove (daktilograf) u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Javnoj ustanovi Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac data je saglasnost za prijem jednog zaposlenika  „Odgajatelj – terapeut“ u radni odnos na određeno vrijeme najduže do šest mjeseci.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova Upravnog odbora JU „Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

Vlada TK donijela je Odluku o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova za prijem u radni odnos.

Vlada Tuzlanskog kantona upoznata je sa Informacijom Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa u vezi proširenja vrste usluga za koji se provodi postupak centralizovane nabavke putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada TK donijela je Odluku kojom daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za razrješenje Omera Kovčića vršioca dužnosti direktora Društva, shodno Odluci Nadzornog odbora.

Također je data prethodna saglasnost NO JP za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za imenovanje Omera Kovčića za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 6 mjeseci, a shodno Odluci Nadzornog odbora.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju privremenog Školskog odbora JU Osnovna škola „Miladije“ Tuzla.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno