Srijeda, 17 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonOd oko 8 miliona, za kapitalne investicije u obrazovanju skoro 6 miliona...

Od oko 8 miliona, za kapitalne investicije u obrazovanju skoro 6 miliona KM

Na danas održanoj sjednici sjednici Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim programom, za kapitalne projekte i investicije predviđeno je ukupno 7.971.102 KM, od čega se skoro 6 miliona KM (5.943.012 KM) odnosi na projekte u oblasti obrazovanja, 835.100 KM za projekte u oblasti pravosuđa, a preostali iznos planiran je za realizaciju ulaganja i nabavku opreme u drugim kantonalnim institucijama i ustanovama.

Kada je i pitanju oblast obrazovanja, značajan iznos sredstava planiran je za rekonstrukcije i obnove sportskih poligona, te izgradnju, rekonstrukcije i uređenje fiskulturnih sala u školama. Između ostalog planirano je 313.700 KM za prvu fazu izgradnje fiskulturne sale sa pomoćnim prostorijama i učionicama OŠ Hasan Kikić u Gradačcu, 300.000 KM za izgradnju sportskog objekta „Balon Hala“ u MSŠ Živinice, skoro 140.000 KM za nastavak izgradnje fiskulturne sale u OŠ Kalesija, 115.000 KM za rekonstrukciju školskog poligona i platoa OŠ Prokosovići u Lukavcu, 86.400 KM za rekonstrukciju i postavljanje poliesterske sportske podloge na poligonu OŠ Brčanska Malta u Tuzli, 71.230 KM za rekonstrukciju krova na fiskulturnoj sali OŠ Dr. Safet-beg Bašagić u Gradačcu, 55.500 KM za rekonstrukciju školskog poligona OŠ Solina u Tuzli, 54.100 KM za sanaciju platoa ispred OŠ Slavinovići u Tuzli, 52.000 za rekonstrukciju podne obloge u fiskulturnoj sali u OŠ Kiseljak u Tuzli, 51.400 KM za izgradnju sportskog poligona u dvorištu PŠ Vitinica OŠ Sapna, 34.000KM za rekonstrukciju podova u fiskulturnoj sali Druge osnovne škole u Gračanici, kao i 28.500 KM za iste namjene u OŠ Gnojnica u Lukavcu, 33.000 KM za zamjenu stolarije i termoizolacije u fiskulturnoj Sali OŠ Rapatnica u Srebreniku, 30.700 KM za sanaciju krova fiskulturne sale OŠ Seona u Banovićima, 27.000 KM za rekonstrukciju podova u fiskulturnoj Sali JU OŠ Džakule u Gračanici i drugo.

Također značajni iznosi usmjereni su u rekonstrukcije krovova školskih objekata, mokrih čvorova i sistema zagrijavanja u školskim objektima, od čega se mogu izdvojiti 162.700 KM za rekonstrukciju krova Gimnazije Mustafa Kamarić u Gračanici i 105.400 KM za rekonstrukciju mokrih čvorova u OŠ Miladije u Tuzli.

Od ukupno 835.100 KM, koliko su planirane kapitalne investicije u oblasti pravosuđa, mogu se izdvojiti 100.000 KM za dogradnju drugog sprata na zgradi Općinskog suda u Srebreniku, skoro 120.000 KM za nabavku opreme za sigurne sobe u sudovima, te značajna sredstva za nabavku druge opreme u pravosudnim ustanovama.

Osim navedenog Programom su obuhvaćene i investicije u drugim kantonalnim ustanovama i institucijama, a treba napomenuti da je od ukupnog iznosa Vlada već ranije usmjerila nešto više od 1,5 miliona KM (1.558.537 KM) za realizaciju aktivnosti koje su već započete. Tako je 1.106.937 KM već usmjereno za neophodne naknade za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli, 245.100 KM za pripremne aktivnosti za izgradnju objekta Općinskog suda u Lukavcu, 178.500 KM za pripremne aktivnosti za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju zgrade Vlade TK u Tuzli, 28.000 za Elaborat – stručno mišljenje o potrebi donošenja izmjena i dopuna Zakona o proglašenju dijela područja planine Konjuh Zaštićenim pejzažom Konjuh.

Ukupna vrijednost Programa javnih investicija TK 2024-2026. godina 434,6 miliona KM

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina. Program javnih investicija je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u javne investicijske projekte, sa objedinjenim podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora. Ukupna planirana vrijednost svih 141 projekta iznosi 434.621.899 KM, od čega se 144.651.654 KM odnosi na 96 kandidovanih projekata i 289.970.245 KM na 45 projekata u implementaciji. U Program javnih investicija uključena su ukupno 73 projekta (12 projekata u implementaciji i 61 kandidovani projekat koje su kandidovale nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu), u skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, a vezano za program podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, što je 42 projekta više u odnosu na Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina. Programom javnih investicija Tuzlanskog kantona planirano je da će u periodu 2024-2026. godina za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 157.301.883 KM, što je za cca. 57,5 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period, od čega je za projekte u implementaciji planiran iznos od 92.457.339 KM, što je za cca. 15,3 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period, dok je za kandidovane projekte planirano 64.844.544 KM, što je za cca. 42,2 milion KM više u odnosu na period 2023-2025. godina.  Analizirajući načine finansiranja projekata uvrštenih u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina, utvrđeno je da je 85,81% planiranih sredstava domaćeg karaktera, dok je 14,19% planiranih sredstava iz inostranih izvora finansiranja. Posmatrano po vrstama finansiranja uvrštenih projekata, najveći iznos za finansiranje projekata planirano je da se izdvoji u vidu budžetskih sredstava (60,03%), dok su ostali izvori finansiranja zastupljeni u nešto manjim procentima učešća.

Na kraju treba istaći da se svi uvršteni projekti mogu dovesti u vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.

Znatno povećana sredstva za aktivne mjere zapošljavanja i samozapošljavanja

Imajući u vidu da je Služba za zapošljavanje utvrdila da se akumuliranjem prenesenih sredstava iz ranijih godina, stekla mogućnost planiranja mjera aktivne politike zapošljavanja nezaposlenih osoba, a pritom da se pokriju troškovi za ostvarenje materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba i administrativni troškovi u nastupajućem mjesecu, Vlada je danas prihvatila Izmjene i dopune Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu i time omogućila snažnije provođenje mjera aktivnog zapošljavanja. Ovo znači da je za naredni perioda, a u toku 2024. godine, osigurano ukupno 7 miliona KM za aktivne mjere zapošljavanja iz vlastitih sredstava službe za zapošljvanje TK. Ova sredstva bit će usmjerena u programe mjera zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije u cilju lakšeg pronalaska posla. Zajedno sa sredstvima Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade TK ovo će sigurno biti godina sa najvećim izdvajanjima sredstava u cilju zapošljavanja, rečeno je danas.

Ostale odluke

Vlada je danas dala saglasnost na tekst Aneksa I Ugovora o finansiranju Projekta prve faze adaptacije i opremanja Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju na Klinici za psihijatriju JZU UKC Tuzla. Podsjećamo, prvobitno potpisanim ugovorom Vlada je osigurala 300.000,00 KM, a ovim aneksom omogućava se provođenje postupka po fazama, čime se jedan dio odnosi na radove, a drugi na nabavku opreme, a pri čemu ukupan iznos odobrenih sredstava ostaje nepromijenjen.

U skladu sa ranije donesenim Programom manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2024. godinu, Vlada je danas odobrila 3.000 KM Ekološkom savezu „EKO-ZELENI“ Tuzlanskog kantona, na ime troškova organizacije i realizacije manifestacije „Svjetski dan voda“, kao i 5.000 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona, za sufinansiranje obilježavanja „Dana dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja Tuzlanskog kantona“ koji se održava 12. juna 2024. godine.

Na ime sufinansiranja izdataka za rad i aktivnosti Fondacije Istina Pravda Pomirenje, Tuzla, Vlada je ovom udruženju danas odobrila 25.000 KM.

Također Vlada je danas prihvatila izvještaj o utrošku sredstava sa budžetske pozicije „Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla za prošlu godinu i  Komori odobrila 30.000 KM, i to po 15.000 KM podrške projektima promocije i prezentacije zajedničkih postavki privrede Tuzlanskog kantona na sajmovima u zemlji i inozemstvu za 2024. godinu, te kontinuiranoj edukaciji za privredne subjekte s ciljem povećanja konkurentnosti privrede Tuzlanskog kantona.

Vlada je danas donijela odluku kojom se godina 2024. proglašava „Godinom Hasanaginice“. Godišnjica će se  obilježiti na području Tuzlanskog kantona nizom kulturnih aktivnosti, naučnih skupova i predavanja, s ciljem da se javnosti predstave značaj i bitni elementi Balade kao reprezentativnog kulturnog proizvoda koji je dio evropske književne vrijednosti. Naime, imajući u vidu da se ove godine navršava 250 godina od prvog zapisa balade „Hasanaginica“, Ministarstvo kulture sporta i mladih TK je odlučilo da kroz manifestaciju „Dani europskog naslijeđa“ obilježi ovu godišnjicu.

Danas je Vlada imenovala interresornu Radnu grupu za izradu Strategije za unapređenje položaja starijih osoba u Tuzlanskom kantonu za period 2024.-2029. godina.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela odluku kojom se putničko motorno vozilo marke FORD FIESTA, u vlasništvu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, prenosi u vlasništvo JU Mješovita srednja škola Doboj istok.

Vlada je odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu. Za realizaciju projekta „Biblioteka je srce škole“ JU OŠ „Solina“ Tuzla, 4.000 KM dodijelilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.

Zbog usklađivanja osnivačkih akata sa pozitivnim propisima, te tehničkih korekcija, Vlada je danas donijela izmjene i dopune Uredbe o Uredu Vlade Tuzlanskog kantona i Uredbe o Uredu premijera TK.

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala prethodnu saglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim ličnim radnika Javne ustanove Narodno pozorište  Tuzla.

Danas je Vlada donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2025.-2027. godina.

Danas je Vlada, kao i svakog mjeseca, utvrdila osnovice za obračun plaća i visine naknada za ishranu u toku rada budžetskih korisnika za maj 2024. godine.

Vlada je danas dala i saglasnost Javnoj ustanovi Narodno pozorište Tuzla za prijem radnika, majstora svjetla, u radni odnos na neodređeno vrijeme, te Općinskom sudu u Banovićima za prijem državnog službenika stručnog saradnika za vođenje zemljišnih knjiga i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem dva viša referenta – daktilografa i jednog višeg referenta za poslove arhive i čuvanje akata u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas dala prethodnu saglasnost na Odluku Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona o utvrđivanju prijedloga za imenovanje Omera Zulića za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona, do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje direktora, a najduže na period do šest mjeseci.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno