Utorak, 23 Jula, 2024
spot_img
NaslovnicaVijestiTuzlanski kantonEdukacija hranitelja na području TK

Edukacija hranitelja na području TK

Na području Tuzlanskog kantona početkom aprila započeo je proces osnovne edukacije za novu grupu hranitelja za djecu. Riječ je o 19. grupi  potencijalnih i postojećih hranitelja koja pohađa edukaciju a koja je obavezna od početka primjene Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH u 2018. godini.

Nosilac provedbe edukacije je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK i centrima za socijalni rad u TK. Organizaciju edukacije podržava i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla gdje se i održava edukacija.

Svrha programa edukacije je razvijanje hraniteljskih kompetencija za pružanje kvalitetne podrške i zaštite djeci kojima je potreban ovaj vid zbrinjavanja sa ciljem da svako dijete odrasta u porodičnom okruženju.

Edukacija se realizira od strane certificiranih trenera za hraniteljstvo u FBiH i uz nadzor imenovanog stručnog lica, a u skladu sa  Programom osnovnih i dodatnih edukacija hranitelja u FBiH i Zakonom o hraniteljstvu u Federaciji BiH.

Edukacija je obavezna za oba bračna druga potencijalnih hraniteljskih porodica. Ova grupa ima 17 polaznika edukacije. Edukacija obuhvata 10 modula, a termini održavanja su raspoređeni u toku aprila. 

Nakon uspješno završene edukacije polaznicima se izdaje stručno mišljenje edukatora o uspješnoj edukaciji. Na osnovu provedenog postupka procjene ispunjavanja zakonom propisanih uslova i podobnosti hraniteljskih porodica i dobijanja pozitivnog stručnog mišljenja edukatora, od strane nadležnih centara za socijalni rad izdaje se rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje hraniteljstva. Na ovaj način porodice stiču status potencijalnih hraniteljskih porodica a prijemom djeteta/lica na smještaj status hraniteljskih porodica.

POVEZANI ČLANCI
spot_img

Popularno