Nedjelja, 10 Decembra, 2023
spot_img
NaslovnicaVijestiKalesijaUsvojena Odluka o visini najamnine stambenih jedinica i ostava u zgradi u...

Usvojena Odluka o visini najamnine stambenih jedinica i ostava u zgradi u okviru Regionalnog stambenog programa

Ovom Odlukom utvrđuje se visina mjesečne najamnine za 20 (dvadeset) stambenih jedinica i ostava u zgradi u okviru Regionalnog stambenog programa-osiguranje stambenih jedinica (stanova) po modelu neprofitno-socijalnog stanovanja.

Visina najamnine za stambene jedinice iznosi 1,00 KM/m2 na mjesečnom nivou, a visina najamnine za ostave iznosi 0,50 KM/m2na mjesečnom nivou.

Općinski načelnik se ovlašćuje da sa korisnicima stambenih jedinica i ostava iz čl.1.ove Odluke zaključi ugovor o najmu u kojem će biti utvrđena međusobna prava i obaveze.

Pravilnikom o kriterijima i postupku odabira korisnika, dodjeli, načinu i uslovima korištenja stambenih jedinica u višestambenim zgradama izgrađenim u okviru Regionalnog stambenog programa (“Službeni glasnik BiH” br.18/16) propisano je da se za korištenje dodijeljenih stambenih jedinica u okviru Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje plaća najamnina, da se pitanja koja se odnose na visinu najamnine uređuju odlukom općinskog vijeća, te da najmodavac zaključuje ugovor o najmu sa svakim korisnikom sa Konačne rang liste.

Imajući u vidu da je okončan postupak dodjele stambenih jedinica u okviru Regionalnog stambenog programa (20 stanova),  dostavlja se prijedlog Odluke o visini najamnine stambenih jedinica i ostava u zgradi u okviru Regionalnog stambenog programa Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

VEZANE VIJESTI
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

POPULARNO